Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

JAPONYA EKONOMİSİ SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "JAPONYA EKONOMİSİ SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 JAPONYA EKONOMİSİ SUNUMU
Turkish Embassy, Office of the Commercial Counsellor Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Tel: &  Fax: Web:

2

3 Nüfus:Türkiye’nin yaklaşık 2 katı Yüzölçümü: Türkiye’nin yaklaşık Yarısı GSYİH: Türkiye’nin yaklaşık 6,5 katı Kişi başına gelir: Türkiye’nin yaklaşık 3,5 katı Japonya Hakkında Genel Bilgiler Asya’nın en doğusunda, Pasifik okyanusunda bir adalar kümesi olan Japonya, coğrafi olarak ülkemizin yarısı, nüfüs olarak yaklaşık iki katı büyüklüğündedir. , 127,8 milyonluk nüfusu ve 4,4 trilyon dolarlık GSYH’sı ve 34 bin dolarlık kişi başına düşen geliri ile dünyanın en yoğun nüfus ve zengin ülkelerinden biridir. Japonya, temsili demokrasi ile yönetilmektedir. Japon Parlamentosu devletin en üst organıdır. Hükümet Parlamentoya karşı sorumludur. Japon İmparatoru Devlet Başkanı’dır. Japonya’nın modern politik dönemi 1868’de Meiji Hanedanı zamanında başlamış,parlamento 1890 yılında kurulmuştur. Ancak Japonya’nın dünya ekonomik ve politik sistemi içinde bugünkü yerini alması 2. Dünya Savaşı’ndan sonra olmuştur. Bugün Japonya, Gelişmiş Ekonomisi, Yüksek Teknolojisi, Dünyanın Önemli Yatırımcısı, Büyük iç Pazarı ve Uluslararası Ticaret Networkleri ile, ülkemiz için her alanda önem arz eden büyük bir partneridir.

4 NÜFUS

5 Nüfus Dünya Nüfusu içerisinde Türkiye ve Japonya
Toplam nüfus 2007 itibariyle Milyon kişi olup, dünya nüfusunun yaklaşık olarak %2 sini oluşturan Japonya dünyanın en kalabalık 10. ülkesidir. Birleşmiş milletler kaynaklarında 1950 yılında 5.sırada bulunan japonya 1980’lerde 7. sıraya, 1990’ların sonunda 9.sıraya kadar düşmüştür.

6 2.Dunya savaşı sonrasında hızla artan japon nüfusu, 2004 yılından itibaren negatif seyir izlemeye başlamıştır..

7 Arazi genelde dağlık ve iskan edilemez niteliktedir ve ülkenin ancak yüzde 10'unda yaşanabilmektedir. Halkın % 78’si şehirlerde yaşar. Şehirlerde yaşayan halkın % 58’i Tokyo, Osaka ve Nagoya’da toplanmıştır. En büyük kent olan Tokyo’nun nüfusu ise 8,7 milyon dolayındadır. 2007 yılı itibariyle nüfusun en yüksek olduğu şehirler Tablodaki gibidir. Nüfusu hızla artan şehirler, Aichi(Nagoya) veYokohama şehirleridir.

8 Baby Boom Tablodan da görüldüğü üzere 55 ila 59 yaşları arasındaki gurupta yığılma olduğu dikkati çekmektedir japonyada 1945 ile 1949 yılları arasındaki yüksek doğum oranları nedeniyle, 1.baby boom olarak isimlendirilen nufus patlaması meydana gelmiştir. Bu durum japonyanın nufus dengeleri üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

9 SOSYAL GÜVENLİK 2005 yılıdan itibaren Japonya’da çok sayıda çalışan toplu halde emekli olmaya başlamıştır yılına kadar ki süreçte nufusun %14.7 si emekliye ayrılacak iken işgücüne katılım oranı en iyi olasılıkla dahi % 9.3 olarak gerçekleşecektir Oluşan nüfus dengesizliği nedeniyle 2000 yılında 7 çalışan bir emekliyi finanse ederken, bu 2025 yılında 4 kişiye, 2050 yılında ise 3 kişiye kadar düşmesi beklenmektedir. Sosyal güvenlik harcamalarının Toplam bütçe’ye oranı halen %25ler seviyesinde olup, yakın gelecekte bunun hızla artması ve karşılanamaz sevıyelere gelmesi endişesi mevcuttur. İktidardaki LDP’nin bu probleme çözüm bulamamış olması, son şeçımlerde hezimete uğramasının nedeni olarak gösterilmektedir.

10 Japonya’da nüfus artış oranının sıfıra yakın olduğu dikkate alındığında, ortaya hızla yaşlanmakta olan Japonya gerçeği çıkmaktadır. Japonyada ortalama yaşam süresi 82 Yıldır. Bu eğilimin sürmesi halinde 2100 yılında nüfusun 64 milyon seviyelerine kadar gerilemesi ihtimali bulunmaktadır. Zamana ve paraya sahip yaşlı nüfüs nedeniyle, harcamalar “Yaşlılara yönelik Segment”te yoğunlaşacak, buna karşılık genç Segmentte ise daralma olacaktır. Bu nedenle yaşlılara dönük sağlık turizmi fikri Japonya ile ilişkilerde öne çıkabilir.

11 Bu tabloda İmalat sanayi ve ticaretle ilgili parakendecilik ve toptancılığın istihdamda önemli yere sahip olduğunu görüyoruz. Keza üçüncü büyük kalem olan tabbi ve sağlık hizmetleri de yaşlanan nüfusa paralel olarak hızla artmaktadır.

12 İşgücü ve işsizlik Son 15 yılda aylık çalışma saati 171 saatten saate düşmüştür. Japonyada işsizlik oranlarında düşüş olmasında madolyaonun arka yüzünda ise aslında japonyada Aktif Çalısan Nufusun düşmesiyle ilişkilidir.

13 EKONOMİ

14 Japonya 4,4 trilyon dolarlık GSYİH’sı ile dünyanın büyük ikinci ekonomisidir.

15 1998 yılını baz aldığımızda, Japonyanın GSYIH’sının son 10 yıldır yatay bir seyir izlediği görülmektedir. Bu seyir genel dünya ortalamasının oldukça altındadır.

16 Japonya, kişi başına gelirde dünyada 22. sırada yer almaktadır
Japonya, kişi başına gelirde dünyada 22.sırada yer almaktadır yılından 2007 yılına geçen süreçte düşüş eğilimi gözlenmektedir. 2000 yılı baz alındığında kişi başına gelir indeksi 2007 yılında %93 ler seviyesine kadar gerilemiştir.

17 GDP KOMPOZISYONU GDP kompozisyonunda imalat sanayi ve tarım payları düşüş gösterirken, hizmetlerin payının hızla artmakta olduğunu görüyoruz. İmalat sektöründeki daralma, yurtdışı imalata yönelik yatırımların yoğunlaşması ile açıklanabilir.

18 Otomobil üretiminde 2006 yılına kadar Amerikadan sonra dünya 2
Otomobil üretiminde 2006 yılına kadar Amerikadan sonra dünya 2. olan Japonya, bu yıldan itibaren 1. konuma oturmuştur. Ayrıca 2007 yılında GM ile Toyota arasındaki 1.lik rekabetinde ilk defa Toyota öne geçmiştir. LCD televizyon üretiminde hızla büyüyen japonya uluslar arası piyasalarda Kore ile büyük rekabet içindedir.

19 Japonya’nın toplam borcunun GSYIMH’ya oranı devamlı artmaktadır
Japonya’nın toplam borcunun GSYIMH’ya oranı devamlı artmaktadır .Bu deger 2007 yılında %195’e ulaşmıştır.

20 Son 10 yılda japonyadaki tüfe oranı genel olarak sıfıra yakın seyir etmektedir.

21 Son 5 yıldır dünya ekonomisinde yaşanan canlılık ve büyüme Japonyanın ihracatının ve dış ticaret Hacminin rekor seviyelere ulaşmasına sebep olmuştur. Buna rağmen 2005 yılına kadar dünyanın en büyük döviz rezervlerine sahip ülkesi durumunda olan Japonya bu üstünlüğünü 2006 yılından itibaren Çin Halk Cumhuriyetine kaptırmıştır. Kasım 2007 tarihi itibariyle 973 milyar ABD Doları rezervi bulunan Japonya halen en büyük rezerve sahip ikinci ülke konumunu korumaktadır. Böylece, sırf Japonya ve Çin'in elindeki döviz rezervleri 2,5 trilyon Dolar gibi çok büyük bir rakama ulaşmıştır. Bu durumda, ABD'nin büyük bütçe açığının Çin ve Japonya başta olmak üzere Doğu Asya tarafından finanse edildiği söylenebilir.

22 Bazı kesimlerce dile getirilen söylem, japon yeninin bugünkü değerinin çok üzerinde olduğudur. tahmin edilen rakamlar 1 doların 80 yen civarında olduğudur.

23 1998 yılı baz alındığında, ithal ürünlerin fiyat endeksinin 2007 yılı sonunda % 137’ye kadar yükseldiği görülmektedir. Buna karşılık, ihracat fiyat endeksi ise %89’a kadar düşmektedir. İthalat ve ihracat genel fiyatlar seviyesine bakıldığında ortaya yaklaşık %50 lik negatif marj oluştuğu gözlenmektedir.

24 Japonya’nın Yurt Dışı Yatırımları

25 Japonyanın doğrudan yabancı yatırımlarının %34’ü Kuzey Amerika’da yoğunlaşmıştır.
Son yıllarda yatırımların yoğunlaştığı Asya, Avrupa’dan sonra gelmektedir.

26

27 Çin 2000 yılını baz aldığımızda 2007 yılı sonunda stok yatırımını 4’e katlamıştır.
Bölgesel olarak artış hızı sıralaması Asya,EU,Latin Amerika, ASEAN olarak sıralanmaktadır.

28 Japonya’nın Avrupadaki yatırım stokları içerisinde Hollanda 45 Milyar dolar ile birinci sırada yer almaktadır. Ardından İngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya takip etmektedir.

29 Avrupadaki yatırım stokları içerisinde Türkiye sadece % 1 seviyesinde görülmektedir.

30 2001 baz alındığında, Japonya’nin Avrupa’daki yatirimlarında, en fazla artış Fransa’da gözlenmektedir. Avrupa Birliğine yeni katılan ülkelerin değişim indeksi % 163 olarak gerçekleşmiştir.

31 Sektörel Dış Yatırımlar
Japonyanın Doğrudan Yurt Dışı Yatırımları sürekli artış göstermektedir. İmalat sanayiinin ağırlığı daha fazladır. İmalat sektöründa yatırımlar; nakliye araçları,elektrikli makinalar ve gıda ağırlıklı olurken, İmalat dışı sektörde ise finans ve sigortacılık, toptan ve perakendecilik ve madencilik sektörleri başı çekmektedir.

32 Japonyanın Çinden yaptığı ithalat son zamanlarda hızla artmaktadır
Japonyanın Çinden yaptığı ithalat son zamanlarda hızla artmaktadır. japonyanın çinden gerçekleştirmiş olduğu ithalatın genellikle Japonyadaki kendi yatırımlarından kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu oran 2005 yılı itibarı ile % 60 ler seviyesinde iken günümüzde % 70 lere ulaştığı dile getirilmektedir. japonyanın çin e gerçekleştirmiş olduğu doğrudan yatırımların,Japonyanın Çinden gerçekleştirmiş olduğu ithalat arasında bir bağ olup olmadığına baktığımızda, bu iki değişken arasında çok yüksek bir ilişki saptanmıştır. elde edilen korelasyon 0,99 ün üzerindedir. Esasen, bu yatırımların sadece Japonya’ya değil, tüm dünyaya ihracatı artıracağı da açıktır.

33 AR-GE Ar-ge japon firma kültürünün temelini oluşturur. Akademik ortamlarda ve Firma düzeyinde ar-ge ye ayrılan paylar çok yüksektir. Son yıllarda Japonya, üretim merkezlerini yurtdışına kaydırmayı hızlandırmıştır. Japonyanın yeni stratejisi bilgi ve teknolojı üretip satmak olarak benimsenmiştir yılı itibarı ile ar-ge’ye ayrılan pay GSYİH’nın %3,2 sine denk gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda bunun daha hızlı bir şekilde artması beklenmektedir.

34

35 TİCARET

36 JAPONYA VE TÜRKİYENİN DÜNYA TİCARETİ İÇİNDEKİ YERİ (2007)
Dünya genelinde Japonya, hem ihracatta, hem de ithalatta dünyada 4. sırada bulunmaktadır. Ticaret hacmi 1.3 trilyon dolara ulaimaktadır. Dünya ticareti içindeki payı %4,75’tir.

37 Japonya düzenli olarak dış ticaret fazlası veren bir ülkedir
Japonya düzenli olarak dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. Ancak, ticaret fazlasında bir dalgalanma gözlenmektedir. Bu durumun özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan kaynaklanmaktadır. japonyanın kısmide olsa ihracat fazlası olsada İhracatın ithalatı karşılama oranlarının seyrine bakıldığında bu oran uzun dönemde japonya aleyhine bir seyir izlemektedir. Dış ticaretin GDP içindeki ağırlığı da giderek artmaktadır. Toplam ticaret hacminin gsyih laya oranı 1999 yılında %16,6 iken aradan 10 yıl geçmemesine rağmen 2007 yıl sonu itibarı ile bu oran % 30 geçmiştir. ekonomi çevreler, Japonyanın yurt dışı yatırımlarının hızla artırdığını, buna paralel olarak ekonomideki dış ticaret ağırlığınında arttığını, bunların sonucunda japonyanın dışarıya bağlı bir ekonomik yapıya büründüğünü sıkça dile getirilmektedir.

38 Şekilde görüldüğü üzere, ihracatta Asya ülkeleri, kuzey Amerika ve Avrupa büyük paya sahiptir.

39 ithalatta Asya ülkelerinden sonra petrol nedeniyle Orta Doğu ülkeleri en büyük paya sahiptir.

40

41

42

43

44

45

46 TÜRKİYE İLE TİCARET

47

48

49

50

51 JAPONYA’DA TİCARİ TEAMÜLLER

52 En büyük ilk 16 Sogo shosha’nın satış toplamı 820 milyar doları geçmekte olup, bu değer Japonya’nın gayrisafi yutriçi hasılasının % 19’una karşılık gelmektedir. İlk 8 büyük sogo shoshanın bağlı kuruluş sayısı yaklaşık 5 bin civarındadır. Bu büyük şirketlerin her biri çok yönlüdür. Ticaret, sanayi, Arge,iş geliştirme, management, pazarlama, Finansman, Mühendislik, haberleşme, Ulaşım, Lojıstik, Doğal kaynaklar gibi her alanda mevcutturlar. Yaptıkları operasyonlar her zaman büyük hacimlidir. Sogo Shosha’lar Japon mallarının yurtdışında pazarlanmasında öncülük ederek bugünkü Japon mucizesinin önemli aktörlerinden biri olmuşlardır. Sogo Shosha’ları holding firmaları ya da ticari bankalar gibi düşünmek, bir ölçüde gerçeği aksettirmekle birlikte, kolay ve eksik tanımlamalardır. Sogo Shoshalar, yapılarından kaynaklanan dinamizmlerinin yarattığı istisnalar her zaman olmakla beraber, genel olarak, tüketici ve üretici özelliklerinden ziyade arz ve talebe göre ticari faaliyetlerde bulunan sorun çözücü büyük ticaret firmaları olarak nitelendirilebilirler. Talep miktarına gore arz açığının olduğu alanlarda aracı görevi üstlenerek ticari akım yaratırlar ya da özellik arz eden piyasalarda herhangi bir mamülün ticaretinde ve endüstriyel gelişiminde zayıf halkaları teşhis ederek pazar yaratma görevi üstlenirler. Sogo Shosha’lar ticari akımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde çok iyi örgütlenmiş ticaret ağlarına sahiptir. Diğer taraftan, yapılan bir araştırma, en büyük 8 Sogo Shosha’nın 1981 yılında japonyanın toplam ihracatında %48 olan payının 2002 yılında %12’ye, Japonya’nın toplam ithalatında %57 olan payının %22’ye düştüğünü göstermektedir. Konunun uzmanları 2007 yılına gelinildiğinde bu oranların çok daha fazla aşağılara indiğini belirtmektedirler.Ampirik bulgularla desteklenmemekle beraber, bilgi teknolojisinin gelişimi ile birlikte aracılık görevinin nisbi öneminin azalması, ihracata yönelik otomotiv ve elektronik sanayinin Japonya dışında üretim faaliyetlerinde bulunmaları hususlarının, Toyota örneğinde olduğu gibi, bu gelişmelerde önemli rol oynadığı akla gelmektedir. (günümüzde Toyota dış ticaret işlemlerini kendi firması aracılığıyla gerçekleştirmektedir.)

53 Ticarette Sirkülasyon
DAĞITIM KANALLARI (ÖRNEK TEKSTİL SEKTÖRÜ ) Dağıtım sistemi genelde, ithalatçı – toptancı - ikinci toptancı – perakendeci – tüketici şeklinde ilerlemektedir. Perakende satiş fiyati ihraç fiyatının 3-4 katına (istisnai durumlarda 10 katına) kadar çıkabilmektedir. Süpermarket ve büyük mağazalara yapılan doğrudan satışlarda ise dağıtım sistemi ithalatçı – perakendeci - tüketici şeklinde işlemektedir. Ortalama olarak perakende satiş fiyatı FOB fiyatın 2,5 katıdır. Japon pazarında bu yıllarda genel tüketici fiyatlarında bir gerileme olduğu bilinmektedir.Bunun bir nedeninin internet üzerinden yapılan satışlardan kaynaklandığı dile getirilmektedir. Küçük ve Ortaboy işletmeler için Japon piyasasında kalıcı olabilmenin yolu, önemli ve büyük mağaza zincirleri ile anlasma yoluna gidip, malların buralarda satışını sağlamaktır. Ancak, bu tür magazalar ile, sadece bu mağazalara mal temin eden toptancılarla anlaşan üreticiler çalışabilmektedir. Üreticiler, hem toptancıları, hem de ilgili mağazanın her düzeydeki yöneticilerini ikna etmek zorundadır. Ayrıca, konsinye satış yapmak ve satış elemanı tahsis etmek de gerekebilmektedir. Talep edilen malın zamanında tedarik edilmesi ve keza belirli bir satış seviyesinin altında kalınmaması gerekmektedir.

54 Japonyada Nihai tüketicilere yapılan satışlar genelde büyük mağaza , süper marketler ve mini marketler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.2007 yılının Toplam satış hacmi 255 milyar dolara ulaşmaktadır.Toplam satış hacimlerinde son üç yıldır düşüş görülmektedir.Bunun genel fiyatlar düzeyindeki düşüşten kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 2007 yılı itibarı ile toplam satışların %44,4 ünü süper marketler, %29,5 ini Büyük Mağazalar, %26,1 ini ise mini marketler gerçekleştirmektedir.

55 MİNİ MARKETLER 1998 yılından günümüze kadar geçen süreçte satışlarını devamlı artıran mini marketler Müşterilerine sadece günlük ihtiyaçlarını tedarik etmekle kalmayıp,ATM bankacılığından, sinema bileti tedariki, fatura ödeme sisteminden online alışveriş sitem desteğine kadar bir çok hizmet sağlamaktadır. Yıllar öncesinden itibaren yok olmaya yüz tutmuş bakkaliye türü mahalle MiniMarketlerin yerini alan Zincir MiniMarketler (Convenience Store) Oluşturdukları networkler ile büyümelerini devam ettireceklerdir.

56 Sorunların çözümünde yeni nesil anlayış
JAPON ŞİRKET KÜLTÜRÜ : Kusursuzluk Hedeftir. Stok Oranı hedefi sıfır’dır Japonya’da Kaliye Yönetimi Anlayışı Esastır. Japonyada Ürün, fikir aşamasından başlayıp ürünün ömrünün sona erip geri dönüşümü gerçekleşene kadarki tüm süreç Kalite Yönetimi Anlayışı içinde gerçekleştirilmektedir. Bu anlayış çerçevesinde ürün müşterilerin hayal ettiği şekilde oluşturulup,üretiminde kusursuzluk sağlanıp, kullanımında müşteri tatminini sağlayan hatta hayrete düşüren,tüm ömrü boyunca ve sonrasında doğaya zararlı olmayacak şekilde tasarlanır. Kusursuzluk Hedeftir. Japon firmalarının stratejileri hata payını en aza, hatta sıfır seviyesine indirmeye dayanmaktadır. Özellikle ara mallarda standart dışı malların üretim hattına girdiğinde üretimi durdurma noktasına kadar götürebilmektedir. Teslimat mutlaka zamanında yapılmalıdır. Pek çok Japon firması stoksuz calıştığından, herhangi bir gecikme uretimi durma noktasına getirmektedir. Gönderilen mal, numune ile % 100 aynı özellikte olmalıdır. Talep edilen numune dışında baska ürün numunesinin de yollanması; “ürün üzerinde bazi degisiklikler yapabiliriz” tarzı yorum ve notlar bulunması olumsuz bir izlenim yaratmaktadır. Fire oranı asgari düzeyde olmalıdır (mumkunse 0 hata). Stok Oranı hedefi Sıfırdır. Japonyada bir çok faktör açısından stok maliyetlerinin yüksek oluşu ve stoğun riskleri dolayısıyla firmalar stoksuz veya minumum stokla çalışmaktadır. küçük partilerle ve sık aralıklarla sipariş vermeyi tercih etmektedir. görülmeyen problemlerin tespiti ve çözümü Kaizen anlayışı japon endüstrisinin belkemiğini oluşturur. Bu anlayış içerisinde tespit edilebilen problemlerin çözümü kalite çemberleri anlayışı altında seri bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ancak bununla yetinmeyen japon firmaları ‘mutlaka problerler vardır’ düşüncesiyle tespit edilmemiş problemlerin tespitine yoğunlaşmaktalar. Kar 2. hedeftir. Bu anlayışın temeli, ‘üretilen ürün veya hizmetin segmentinde en iyisi olabilmek’ karı dogal olarak beraberinde getireceği varsayımıdır. Japon malı imajının bugünkü yerini elde etmesinin en önemli faktörün bu bilinç gelişmiş olmasıyla açıklanmaktadır. Kalite kontrol 3 aşamalıdır. Japon firmalarinin alım stratejisi üç aşamalıdır. Ilk partide, satın alınan malların tamamı kontrol edilir. Belirli bir güven duzeyi aşılırsa, ikinci aşamada satın alınan ürünler örnekleme yöntemiyle kontrol edilir, tedarikçiye tam güven duyulduğu aşamada kontrollerden vazgeçilir. Sistem, firmalar arası işbirliği ve güvene dayanmaktadır. Yeni Strateji “innovation” Japonların şimdilerde dillerinden düşürmediği ve pazarlama dahil tüm stratejilerini innovation üzerine yoğunlaştırmaktadır.bu anlayış çerçevesinde ürünler o kadar çok değişmeye başlamıştırki müşteri talepleri çok hızlı değişmeye başlamıştır. Bu kavramın en aktif yaşandığı sektör cep telefonunda yaşanmaktadır.Henüz ömrünü doldurmamış ürünler müşteri tarafından yenisi ile değiştirilmektedir. Bu anlayış çerçevesinde artık talebin oluşması beklenmemekte müsterinin farkında olmadığı ihtiyaçlarını uyandırmak olarak yorumlanmaktadır. Müşterinin Tercihi “Flexible Ürün” İnnovationun hız kazanmasıyla özellikle mobilitesi yüksek ürünlerde kullanıcı aynı anda bir çok ürünü taşımak zorunda kalmaktadır. Örnek verecek olursak kullanıcı cep telefonu, musıc player, diz üstü bilgisayar, seyahat halinde internete erişebilirlik gibi bir çok ürünü taşımak ve kullanmak istemektedir.Bu segmentte Müşteri tatminini en elastik olarak sağlayan ürün İPhone iyi bir örnek olarak verilebilir. Aslında japon iş anlayışıyla pek bağdaşacağını düşünmediğimiz bu gelişme japon firmalarını hareket etmek zorunda bırakmış tır. Sorunların çözümünde yeni nesil anlayış ‘Görülmeyen Problemlerin Tespiti ve Çözümü’dür. Müşterinin Tercihi “Flexible Ürün”

57 JAPON İŞ TEAMÜLLERİ Kişilerin konum ve ünvanları önemlidir.
Görüşmeler Kartvizit değişimi ile başlar. Karar alma süreci Prizmatiktir. Hata Yapma Lüksü Yoktur. Japonlar toplumsal olarak övülmekten hoşlanır. Müşteri olarak Japon, çok ilgi ister. Ürünü ve Hizmet Japon pazarına uygun olmalıdır. İletişim sorunu kişilerin konum ve ünvanları önemlidir. Japonya’da kişilerin sosyal statüleri ve iş hayatındaki konum ve ünvanları çok önemli olup, bunlar görüşme ve toplantı düzenini belirlemektedir. Görüşmeler Kartvizit değişimi ile başlar. Toplantılara kartvizit değişimi ile başlanmaktadır. Japonlar için kart değişimi ilişkinin başlangıcıdır. İlk önce en kıdemli kişiden başlayarak kart değişimi yapılmalıdır. Japonca hazırlanmış kartvizit Japon partner ile iyi bir ilişkinin baslangıç unsurudur. Kartvizitin olmaması veya tükenmesi kabalık olarak kabul edilmektedir. İlk görüşmede iyi tutum, davranış, kıyafet gibi unsurların yanında, iyi hazırlanmış kartın da önemi büyüktür. Japon muhataba kartvizit verilirken en son güncel bilgileri içermesi sağlanmalıdır. Birden fazla firma veya kurum için çalışılıyor ise karşıdaki muhatabı ilgilendirebilecek tek bir kartvizit verilmeli, birden fazla kartvizit verilerek muhatabın kafasının karışması önlenmelidir. Karar alma süreci Prizmatiktir. Japon sirketlerinde karar alma sürecinde prizmatik bir yapı mevcuttur. Dolayısıyla ilişkilere en alt düzyden başlayarak, kademe atlanmaksızın yukarıya doğru gidilmesinde yarar vardır. Aksi takdirde, sonuç almakta zorlanılabilir. Toplantı süresi ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında değişmektedir. Japon bürokrat ve işadamları kısa ve özlü konuşmalardan hoşlanmaktadır. Detayların bilahare uzmanlarca ele alınmasını tercih ederler. Hata Yapma Lüksü Yoktur. Japoncada evet anlamına gelen "hai" ifadesi, karşı tarafın teklifinin kabul edildiğini değil, söylenenlerin anlaşılmakta olduğunu belirtmektedir. Toplantılarda tüm katılımcıların ikna edilmesine çalışılmasında ve yanlış anlamaları önlemek için tercüman kullanılmasında yarar vardır. Küçük bir detay dahi görüşmelerin başlamadan bitmesine neden olabilir. Japonlar hızlı karar almadıklarından, süprizlerle karşılaşmaktan hoşlanmazlar. Bu nedenle, yapilacak görüsmelerden önce, görüşme konularının, mümkün ise yazılı olarak Japon tarafına bildirilmesinde yarar görülmektedir. Gorusmenin kapsamının değişmesi halinde sonuca ulaşmak zorlaşacaktır. Japonlar Toplumsal olarak övülmekten hoşlanır Japonlar toplantılar ve görüşmelerde Japonca giriş ve kapaniş cümleleri kullanılmasını büyük sempati ile karşılamaktadır. Japonlar kişisel olarak değil, gurup ve toplumsal olarak övülmekten büyük haz almaktadır. Müşteri olarak Japon Çok ilgi ister. Japonlara karşı gerçekten dürüst olunmalıdır.yanıltıcı, aldatıcı bulgular görüşmeler başlamadan bitirme noktasına getirecektir. japon müşteri çok titizdir. Her ince ayrıntıyı bilmek ister. bilgilendirme japonlar için olmassa olmazlar arasındadır. karar alma süreci uzun olan japonlar karar verdikten hızlı davranılmasını tercih ederler. Japon işadamı 3 gün içinde soru veya talebine cevap almazsa yabancı firmanın kendi firmasının teklifi ile ilgilenmediğini veya ciddiye alınmadığını düşünmektedir. Ürünü ve Hizmeti Japon pazarına uygun hale getirmek. Şimdiye kadar türkiyeden gelen mallarda rastlanılan problemlerin başında standartların uygunsuzluğu olduğu düşünülmektedir. Standartların uygunsuzluğu nedeniyle sayılamayacak kadar yurt dışı ürününün japonyada başarısız olduğu bilinmektedir. Buna verilebilecek en rutin örnek tekstil sektörü olacaktır.Japonların ergonomik ölçülerinin avrupa ülkelerinden farklı olduğunu bilmeden japon pazarında malı pazarlamak imkansız olacaktır. Japon Endüstriyel Standartları (JIS) ve Japon Tarım standarları (JAS) mutlaka yakından takip edilmelidir. Özellikle ölçüler konusu üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Japon pazarına girerken öncelikle yapılacak iş alıcı bulmak degil, üretilen ürünün Japon insanının zevkine uygunluğunun, benzer ürünlerle tasarım, ambalaj ve fiyat alanında rekabet şansının araştırılmasıdır. Japonya’nin çeşitli bölge ve şehirlerindeki tüketicilerin tercih ve zevkleri dahi farklı olabilmektedir. Örnegin Tokyo’da yaşayanlar ilgi ve dikkat çekici ürünleri tercih ederken, Osaka’da yasayanlar sade ve gosterişsiz renkleri tercih etmektedir. ihraç edilecek ürünler mevcut halleri ile Japon pazarının taleplerine uygun degilse OEM bazda üretim ve satış ihtimali araştırılmalıdır. Louis Vuitton dahi Japon pazarında OEM bazda çalışmakta ve sadece Japonya için ve Japon insanının zevklerine gore üretim yapmaktadır. Japon tarafıyla uyum içinde Çalışmak Japon pazarına mal satmak için mutlaka Japonca broşür ve kataloglar hazırlanmalıdır. Bu tür hazırlıklar Japon pazarına ne kadar ciddi ve surekli baktığınızın bir aynası olacaktır. Japon işadamları ile sağlıklı bir iş ilişkisi için Japon veya Japonca konuşabilen bir eleman istihdam etmek gereklidir. Japonya’ya ihraç edilecek ürünün, hammaddeden nihai ürün oluncaya kadar geçirdiği tüm evrelerdeki kalite güvence belgelerinin karşı tarafa iletilmesinde büyük yarar olacaktir. Japon pazarına satış için gelen kişinin ürünün üretim süreci konusunda da detayli bilgi sahibi olmasi gereklidir. Örnegin; deri satacak kişinin derinin nasıl tabaklandığını bilmesi, ürünün fiyatı ve dayanıklılığının Japon ithalatçı tarafından belirlenebilmesi için gerekli bir ayrıntıdır.

58 GENEL DEĞERLENDİRME

59 SLAYDIMIZI DİJİTAL OLARAK WEB SAYFAMIZDAN TEDARİK EDEBİLİRSİNİZ
SLAYDIMIZI DİJİTAL OLARAK WEB SAYFAMIZDAN TEDARİK EDEBİLİRSİNİZ. Sorularınız için Mehmet Ayaz M.Sc. Local Expert Turkish Embassy, Office of the Commercial Counsellor Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Tel:  5918 &  Fax: Web:


"JAPONYA EKONOMİSİ SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları