Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNGÜ İFADELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNGÜ İFADELERİ."— Sunum transkripti:

1 DÖNGÜ İFADELERİ

2 İÇİNDEKİLER For Döngüsü while Döngüsü Do-While Döngüsü foreach döngüsü

3 Bir kod bloğunun, belirli şartlara bağlı veya bağımsız olarak ardışık çalıştırılması için döngüler kullanılır.

4 For Döngüsü En temel döngü yapısı for döngüsüdür. İşlemleri tekrar etmek için kullanılan yapılardır. for (ilk değer verme ; döngü koşulu ; döngü değeri değişimi) { // tekrar edilecek kod }

5 Örnek For (int i = 1; i< 3; i = i + 1) {
Label1.Text = Label1.Text + ”<br>” + ”merhaba”; }

6 While Döngüsü While döngüsü bir koşul sağlanıyorken dönmeye devam eder. Koşul yanlış sonucu verdiğinde işlem durur. Yapısı while (koşul) {     //kod bloğu } Koşul ifadesi doğru ise while içinde yazılan kod bloğu çalışır. koşul yanlış olduğu anda döngü sona erer.

7 Örnek string isim=“merhaba”; int a=0; while(a<20) { a=a+1;
Label1.Text=Label1.Text+Convert.ToString(isim); }

8 Do-While Döngüsü Bazen döngüdeki komutların koşul sağlanmasa da en az bir kez çalıştırılmasını isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda do-while döngüsünü kullanırız. Bu döngü for,while döngülerinden farklı olarak koşul en sonda kontrol edilir.

9 do { // çalışacak kod } while(koşul);
Döngü içine yazılan kod ilk olarak çalışır daha sonra while kısmındaki koşul kontrol edilir, burada bulunan koşul doğru değer döndürdüğü sürece döngü tekrar tekrar çalışır.

10 Örnek int a=0; string b=“merhaba”; do { a=a+1;
Label1.Text=Label1.Text+”<br>”+b; } while(a<5);

11 Do-While İle While Farkı
do…while döngüsü ilk olarak kod bloğuna girer daha sonra koşul kontrol edilir, böylece koşul doğru olsa da olmasa da kod bloğu bir kez çalışır. while döngüsü ise kod bloğuna girmeden önce koşul durumunu kontrol eder, eğer koşul doğru değilse kod bloğu asla çalışmaz. Bu küçük ama çok önemli bir farktır.

12 Foreach Döngüsü C#’ta foreach döngüsü bir dizi belirten ifadenin her elemanı için yapısındaki kodları çalıştıran döngüdür. foreach (degisken_tipi degisken in dizi) { //kodlar; }

13 Örnek string a="bilişim"; foreach ( char harf in a) {
label1.text += convert.tostring (a[0]) + convert.tostring (a[1]) + convert.tostring (a[2]); break; }

14 Operatörler Operatörler, değişkenler veya sabitler üzerinde matematiksel ve karşılaştırma işlemlerini yapan simgelerdir. Yani bir operatör bir veya daha fazla nesne (değişken) üzerinde işlem yapan sembollerdir.

15 Aritmetik Operatörler
Değişken veya sabitler üzerinde temel aritmetik işlemleri gerçekleyen operatörlerdir. Operatör Açıklama Örnek Anlamı + toplama x + y x ve y nin toplamı - çıkarma x - y x ve y nin farkı * carpma x * y x ve y nin çarpımı / bölme x / y x ve y nin oranı % artık bölme x % y x / y den kalan sayı

16 Atama Operatörleri Bu operatörler bir değişkene, bir sabit veya bir aritmetik ifade atamak (eşitlemek) için kullanılır. değişken = değişken [operatör] aritmetik ifade;

17 Bazı ifadelerde işlem operatörü ile atama operatörü birlikte kullanılarak, ifadeler daha kısa yazılabilir. değişken [operatör]= aritmetik ifade;

18 Operatör Açıklama Örnek Anlamı = atama x = 7; += ekleyerek atama x += 3 x = x + 3 -= eksilterek atama x -= 5 x = x - 5 *= çarparak atama x *= 4 x = x * 4 /= bölerek atama x /= 2 x = x / 2 %= bölüp, kalanını atama x %= 9 x = x % 9 ++ bir arttırma x++ veya ++x x = x + 1 -- bir azaltma x-- veya --x x = x - 1

19 Teşekkürler Ecem Arpapay


"DÖNGÜ İFADELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları