Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3A. Workbench Programıyla Devrelerin Modellenmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3A. Workbench Programıyla Devrelerin Modellenmesi"— Sunum transkripti:

1 3A. Workbench Programıyla Devrelerin Modellenmesi
Örnek 3A.1 (Workbench İle Çözüm): Öz değerler: 0, ± i (ξ=0.768) Nesneler mouse ile seçilir, sol tuş basılı tutularak sürüklenir Elemanların uçları, mouse fonksiyonları kullanılarak birbirlerine bağlanır. Eleman seçildikten sonra mouse çift tıklanarak elemanla ilgili değer girilebilir, sağ tuş tıklanarak eleman özellikleri değiştirilebilir. Circuit>Schematic Options>Show Nodes>OK seçenekleri tıklanarak düğüm noktaları gösterilebilir. Devre bilgileri ewb uzantılı dosyalara kaydedilir. File>Export tıklanarak cir uzantılı dosyalara, yazı formatında da kaydedilebilir. Devre Analizi: Analysis>Pole-Zero özdeğerleri verir. Bu örnek için ± i bulunur.

2 Analysis>Transient
tıklanarak adım girdiye cevap elde edilir. Initial Conditions, Set to Zero seçilmelidir. Add-> seçeneği ile analiz edilecek düğüm noktası seçilir. Örneğimiz için 3 nolu düğüm noktasını seçelim. Öz değerlerden Δt ve t∞ değerleri hesaplanır. Örneğimiz için Δt=4.8x10-4 ve t∞= bulunur Programda TSTOP değeri ve TMAX değeri 4.8e-4 atanır. Simulate tıklanarak geçiş rejimi (transient) cevabı elde edilir.

3 Analysis>AC Frequency Analysis tıklanarak spektrum elde edilir.
Bu analiz için önce gerilim kaynağının Battery yerine AC-VoltageSource ile değiştirilmesi gerekir. FSTOP parametresi devredeki en büyük özdeğerden büyük seçilir. Örneğimiz için f0= Hz dir. FSTOP=500 Hz seçilebilir. Add-> seçeneği ile analiz edilecek düğüm noktası seçilir. Örneğimiz için yine 3 nolu düğüm noktasını seçelim. Sweep Type ve Vertical Scale Linear seçilir Simulate tıklanarak AC-Frequency cevabı elde edilir.

4 Devreye Instruments>Function Generator seçeneği ve
Instruments>Oscilloscope seçeneği ile bağlantılar yapılabilir. Sağ üstteki Activate Simulation seçeneği ile farklı girdiler için hesaplanan cevap osilaskopta izlenebilir. Workbench gibi CAD/CAE programlarında: * Sistem elemanları ve bağlantıları komutlarla programa tanıtılır * Program, sistemin matematik modelini otomatik olarak kurar, çözümleri yapar ve sonuçları verir

5 Örnek 2.1 deki sistemi ele alınız. R1=15.9 kΩ, R2=837 Ω,
R3=318 kΩ, C1=C2=0.005 µF değerleri için Problem 1: C1 - + V1 V2 R1 R2 R3 C2 öz değerler: 0, ± i (ξ=0.05) olarak bulunmuştu. Devreyi Workench programında kurunuz. Öz değerleri bularak yukarıdaki değerlerle karşılaştırınız. V2 geriliminin geçiş rejimindeki grafiğini bulunuz. Frekans cevabının grafiğini çiziniz. Yanıt için tıklayınız. Not: Pole-zero analizinde iterasyon yakınsamıyabilir. Δt=TMAX=2.5e-5


"3A. Workbench Programıyla Devrelerin Modellenmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları