Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ

2 ŞARKİKARAAĞAÇ ATL.,TL.,MEM.,METEM LİSESİ
Projenin Adı ve Konusu: GÖNÜL KÖPRÜSÜ Projenin Adı : Şarkikaraağaç kaymakamlığı ‘’gönül köprüsü’’projesi Projenin Konusu: Okulumuz bünyesinde bulunan maddi-manevi yardıma muhtaç öğrencilerin ve bu öğrencilere yardım edebilecek esnaf ve gönüllü vatandaşların tespit edilerek sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak. Projenin Uygulama Yeri: Şarkikaraağaç ilçesi ATL.,TL.,MEM,METEM LİSESİ

3 Projenin Amaçları: Yardımlaşma, ihtiyaç sahibi ve varlıklı vatandaşlar arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli miraslardandır. İhtiyaç sahibi insanlarımızın maddi manevi yanlarında olduğumuzu hissettirmek. İhtiyaç sahibi bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir. Yardımlaşma ve dayanışma sayesinde insanlar arasındaki yaşam standartlarındaki uçurumların asgariye indirilmesi. Ailelerinden ve çocuklarından bu hizmeti çeşitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet imkanlar ölçüsünde devletimiz tarafından verilmektedir. Gelecek nesilleri bilinçli ve birbirine karşı sorumlu yetiştirebilmek.

4 Bu bağlamda Şarkikaraağaç ATL,TL,MEM,METEM LİSESİ olarak; okulumuzdaki yoksul öğrencilere,sorumluluk bilincini geliştirmek için zor durumdaki öğrencilerimize, terk edilmiş ve kimsesizlik duygusu yaşatmamayı hedeflemekteyiz.

5 Projenin Gerekçeleri:
Yoksul ailelerin sorunlarının çözümü ve toplumda hak ettikleri yeri almaları konusunda; toplumda bilincin yerleşmesi, gönüllü kuruluşlarımızın ve yurttaşlarımızın katkıları ile yaşlılarımıza daha iyi yaşama koşulları sağlayabiliriz. Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına sahip çıkmak insanlık ve yurttaşlık görevimizdir.

6 Ülkemizde ekonomik geliri az olan ailelerin çocuklarına sahip çıkmak ve sosyal bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak.

7 Proje kapsamında, okulumuz içersinde tespit edilen,yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına;Şarkikaraağaç esnafından ve yardımsever vatandaşlar arasında bir köprü görevi yapmak. Gönüllü Gençlerin eğitimi, yönlendirmesi ve bilgi havuzunda deneyim ve sorunları toplayarak çözüm üretilmesi, üst makamlarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanması; ATL,TL,MEM,METEM Lisesi öğretmenleri Fatma CAMBAZ,Fadime GÖKDOĞAN,Tuğba ŞENGÜL tarafından gerçekleştirilecektir. Proje öncelikle okulumuzda gerçekleştirilecek, uygulanabilirliğinin tespitinden sonra ilçe birimlerine genişletilebilecektir.

8 Projenin Uygulama Aşamaları: 1-İhtiyaç sahibi öğrencilerin isim ve adres tespitinin kurulan komisyonlarca yapılması, 2-Gönüllü vatandaşların tespitin yapılması; 3-Gönüllü öğrencilerin muhtaç öğrenci tespitinde yardımda bulunması. 4-Gönüllü Gençlere Projenin amaçlarının anlatılması ve eğitimi, 5-İlk ziyaretlerin yapılması ve projenin tanıtılması, 6-Bilgi havuzunda haftanın her Pazartesi günü bilgilerin toplanması, 7-Bilgi havuzunda diyalog sağlanan öğrencilerle ilgili toplanan bilgilerin değerlendirilmesi. 8-Proje daha çok sosyal içerikli olmasına rağmen, maddi olarak eksikliklerin görülenlerin yardım cinsi ve miktarlarının tespiti, 9-Tespit edilen yardımların, diğer kaynaklardan gerçekleştirilmesi, 10-Gönüllü gençlerin ayda bir yaşadıkları duygu ve düşünceleri içeren kompozisyonları komisyona sunmaları ve her ay en iyi kompozisyona ödül verilmesi, 11-Aksayan yönlerin tespiti ve iyileştirme yapılması,

9 * Gönüllü Gençlerin ziyaretlerde sosyal ve moral desteği yanında tespit ettikleri, maddi yetersizlik ve mutfak ihtiyaçları sosyal market ve diğer kaynaklar kullanılarak giderilecektir. * Halktan ve ailelerden alınacak olumlu tepkiler projenin ilerleyen aşamalarında diğer okullara da örnek teşkil etmesi.

10 Projede Kullanılacak Tahmini Gider Analizi:
Sıra No: Malzemenin Cinsi: Adet: Tutarı : (YTL) Toplam: T O P L A M :

11 Projenin Sürdürülebilirliğine Ait Değerlendirmeler : Proje sürdürülebilir bir projedir. Uygulama Aşamalarında Görülen Riskler: Projenin uygulama aşamasında görülebilecek riskler şunlardır; *Tespit edilen ailelerin, göç nedeniyle aile yakınlarının ilçe dışında ikamet etmesinden dolayı, kişilerin ilçede sürekli ikamet etmemesi, * Öğrencilerde ki bilinçsiz tavır, *Projenin sosyal ağırlıklı amacının unutularak sadece yardım projesi gibi algılanması, *Kişilerin öğrencilere tavır ve davranışları,

12 Risklere Karşı Alınacak Önlemler: Projenin uygulama aşamasında risklere karşı alınabilecek tedbirler şunlardır; *Genç grupların ilçenin tanınmış ailelerinden seçilmesi, *İlçede ikameti sürekli olmayan kişilerin tespiti ve ikamet zamanlarına uygun ziyaret programı oluşturulması, *Genç grupların ve ailelerinin proje rehber öğretmenleri ve diğer yetkililerce bilinçlendirilmesi ve eğitimlerine önem verilmesi, *Kişilere projenin sosyal ağırlıklı amacının anlatılması çalışmaları Uygulayıcı Kurum ve Kuruluşlar; Projenin yürütülmesinde Şarkikaraağaç milli eğitim müdürlüğü,ATL,TL,MEM,METEM LİSESİ öğretmen ve öğrencileri ve ŞARKİKARAAĞAÇ Esnafı ile işbirliği yapılacaktır.

13 Projenin Süresi; Proje amacına uygun olarak bir yıl uygulanacaktır
Projenin Süresi; Proje amacına uygun olarak bir yıl uygulanacaktır. Projenin Tanıtım Sloganları: * Sevgi köprüleri kurmaya devam. *Her türlü iyilik senin elindedir.

14 İLK BULUŞMA OCAK AYINDA
Ocak ayı içinde yardımları sahiplerine ulaştırmayı planlamaktayız.

15 TUĞBA ŞENGÜL Proje Lideri FADİME GÖKDOĞAN
Proje Ekibi FATMA CAMBAZ FADİME GÖKDOĞAN TUĞBA ŞENGÜL Proje Lideri FADİME GÖKDOĞAN


"GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları