Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CANLILAR CANLILAR CANLILAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CANLILAR CANLILAR CANLILAR"— Sunum transkripti:

1 CANLILAR CANLILAR CANLILAR
ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR CANLILAR CANLILAR

2 ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR
A- HAYVANLAR B- BİTKİLER C- HAYVANLAR VE BİTKİLERİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ D- CANLILARI KORUMA

3 1- HAYVANLAR Yaşadığımız çevrede bir çok varlık karşımıza çıkmaktadır. Bunların bir kısmı canlı bir kısmı da cansız varlıklardır. Çevremizdeki bu varlıklardan İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler canlı varlıklardır.

4 Canlıların hepsi doğar,büyür, gelişir, hareket
eder çoğalır ve ölürler. Büyüyüp gelişen canlının kendine benzer canlılar meydana getirmesine çoğalma (üreme) denir. Canlılar varlıklar korumak ve türlerini devam ettirmek için çoğalırlar. Cansız varlıklarda bu özellik yoktur.

5 Hayvanlar Canlıdır Bütün canlılar gibi hayvanlar da doğar, büyür, gelişir, çoğalır ve ölür. Örneğin koyun kuzu doğurur, kuzu büyüyüp gelişerek koyun yada koç olur. Koyunda yeni kuzular dünyaya getirerek onları büyütür. Sonra ölür. Yumurtadan çıkan civciv beslenip büyür ve gelişir. Tavuk veya horoz olur. Belli bir süre sonra ölür.

6 Hayvanların Çeşitliliği
Çevremizde çeşitli hayvanlar görüyoruz. Bunlar değişik ortaklarda yaşıyorlar. Karada yaşayan Hayvanlar: Çevremizde gördüğümüz hayvanların bir kısmı karada yaşarlar. Kedi, köpek at, inek, tavuk, hindi bunlardan bazılarıdır. bunların hepside evcil hayvanlardır.

7 Yabani ( Vahşi ) Hayvanlar
Yakın çevremizde göremediğimiz karada yaşayan başka hayvanlarda vardır. Bunlar dağlarda ve ormanlarda yaşarlar. Bu hayvanlara da yabani ( vahşi ) hayvanlar denir. Aslan, kaplan, ayı, geyik, tilki, kurt, ve fil vahşi hayvanlardır.

8 Çevremizde bir de bildiğimiz gibi memeli hayvanlar vardır
Çevremizde bir de bildiğimiz gibi memeli hayvanlar vardır. Bunlar İnek, kedi, köpek, koyun, keçi, ayı at gibi.

9 Sürünerek hareket eden kertenkele,yılan kaplumbağa da kara hayvanlarıdır.

10 Serçe, güvercin, leylek, kartal, baykuş gibi hayvanlar uçan kara hayvanlarıdır. Bu hayvanların vücutları uçmaya elverişlidir. Arı, sinek, kelebek gibi hayvanlar da kanatlarının yardımı ile uçarlar.

11 Suda yaşayan Hayvanlar: Çevremizde suda yaşayan hayvanlar da vardır
Suda yaşayan Hayvanlar: Çevremizde suda yaşayan hayvanlar da vardır. Bunlar deniz, göl, ırmak ve derelerde yaşarlar. Balık, midye, ıstakoz, yengeç, sünger, ve mercanlar denizde yaşayan hayvanlardandır. Kurbağa ve kunduz gibi hayvanlar da hem karada hem de suda yaşayan hayvanlardandır.

12 Hayvanların Özellikleri
Suda yaşayan hayvanların başında balık gelir. Deniz, göl, ve akarsularda yaşarlar. Vücutları sert pullarla örtülmüştür. Başlarının iki yanında bulunan solungaçlarıyla solunum yaparlar. Sularda yaşayan küçük balıklar ve bitkilerle beslenirler.

13 Kurbağalar hem karada hem de suda yaşayan hayvanlardır
Kurbağalar hem karada hem de suda yaşayan hayvanlardır. Karada sıçrayarak, suda yüzerek hareket ederler. Derileri nemli olduğu için kurak yerlerde yaşayamazlar. Yumurta ile çoğalırlar. Böcek, tırtıl, solucan, sinek ve bitki yapraklarını yiyerek beslenirler.

14 Yılan kertenkele ve kaplumbağa gibi hayvanlar sürünerek hareket ederler. Bunun için bu hayvanlara sürüngenler diyoruz. Genellikle sıcak yerlerde yaşarlar. Karınları üzerinde hareket ettikleri için yavaş hareket ederler.

15 Vücutları çok sert pullarla kaplıdır
Vücutları çok sert pullarla kaplıdır. Bu sert pullar büyümelerini engellediği için zaman zaman deri değiştirirler. Havalar soğuduğunda kış uykusuna yatarlar. Sürüngenler yumurta ile çoğalırlar. Küçük hayvanlarla beslenirler.

16 Serçe, leylek, güvercin, karga gibi hayvanlar yumurta ile çoğalırlar beslenmelerini gagaları ile yaparlar. Bazı kuşlar böcek yiyerek bazıları da taneli bitkileri yiyerek beslenirler. Et yiyerek beslenen kartal, şahin, akbaba, atmaca gibi kuşlara yırtıcı kuşlar diyoruz.

17 Memeli hayvanlar doğurarak çoğalırlar.
Bu hayvanlardan at, eşek, inek, kedi, köpek gibi bazı hayvanlar karada yunus, balina, fok gibi memeli hayvanlarda suda yaşarlar. Memeli hayvanlar akciğerleri ile solunum yaparlar. Et ve ot yiyerek beslenirler. Yarasa uçan memeli hayvanlardandır.

18 B- BİTKİLER Bitkiler de hayvanlar gibi canlıdır.
Doğarlar, büyürler, gelişirler ve ölürler.

19 Çevremizde çeşitli bitkiler bulunmaktadır
Çevremizde çeşitli bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkiler yaşadıkları ortamlara göre farklılıklar gösterir.

20 Bitkilerin üremesi için tohuma ihtiyaç vardır
Bitkilerin üremesi için tohuma ihtiyaç vardır. Fasulye, mercimek, buğday, nohut, mısır gibi bitkilerin taneleri tohumdur. Erik, şeftali, elma, portakal gibi meyvelerin çekirdekleri tohumdur. Her tohumdan kendi cinsinde bitki yetişir.

21 Ceviz, fasulye, nohut, mercimek, buğday, arpa ve mısır gibi bazı bitkilerin tohumlarından besin olarak yaralanırız.

22 Bitkilerde Büyüme Bitkiler çimlenerek büyüyüp gelişirler.
Bitkilerin çimlenebilmesi için; 1. Su 2. Isı 3. Hava Su, ısı ve havanın beli ölçülerde olması gerekir. Bunların az yada çok olması bitkinin büyümesini ve gelişmesini yavaşlatır.

23 Büyüyüp Gelişebilmesi İçin
Çimlenen Bitkilerin Büyüyüp Gelişebilmesi İçin 1. Isı 2. Işık 3. Hava 4. Su Su, ısı, ışık, su ve havanın beli ölçülerde olması gerekir. Yeterli ısı, ışık, hava ve su alamayan bitkiler sararıp solar ve kurur.

24 Bitkilerin Yetiştiği Çevre
Bitkiler çeşitli ortamlarda yetişirler. Kimi bitkiler orman, tarla ve bahçelerde toprak üzerinde yetişirler. Bunlara kara bitkileri denir. Kimi bitkiler de dere, ırmak, göl, deniz içinde yaşarlar bu bitkilerde su bitkileridir. Nilüfer, su kamışı, su yosunları sularda yetişir.

25 Bahçemizi evimizi süsleyen bitkilerde vardır
Bahçemizi evimizi süsleyen bitkilerde vardır. Bunlar gül, lale, mine, menekşe, zambak gibi bitkilerdir. Bu bitkilere süs bitkileri denir.

26 C- HAYVAN VE BİTKİLERİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ
Hayvan ve Bitkilerin Yararları İnsanların yaşamında, hayvan ve bitkilerin önemli bir yeri vardır. Hayvanlar ve bitkiler olmasa insanlar eslenemezler. Büyüyüp gelişemezler. İnsanlar besin ihtiyacını hayvanlar ve bitkilerden karşılarlar.

27 Hayvan ve Bitkilerin Yararları
Temel besin maddelerimizden et, süt, yumurta ve balı hayvanlardan sağlıyoruz. Hayvansal yiyecekler protein bakımından zengindir. Büyüyüp gelişmemiz için hayvansal besinlere ihtiyacımız vardır.

28 At, eşek, deve, katır ve öküz gibi hayvanların gücünden yararlanırız.
Hayvanlardan, yün, tiftik, ipek, deri gibi giyecek maddeleri elde ediyoruz. Kedi, köpek, kuş, akvaryum balıkları gibi hayvanlar bizlere arkadaşlık ederler.

29 Sağlıklı büyüyüp gelişe bilmek için bitkisel besinlere de ihtiyacımız vardır.
Besin maddelerimizin çoğunu bitkilerden elde ediyoruz. Yiyecek olarak en çok tahılları, sebze ve meyveleri tüketiyoruz. Keten, pamuk gibi bitkilerden giysilerimizin hammaddelerini sağlıyoruz. Bazı bitkileri yakacak olarak kullanıyoruz.

30 Evlerimizde kullandığımız masa, sandalye, kapı, dolap vs
Evlerimizde kullandığımız masa, sandalye, kapı, dolap vs. eşyalar bitkilerden elde ediyoruz. Bazı bitkilerden süs bitkisi olarak yararlanıyoruz.

31 Hayvan ve Bitkilerden Gelebilecek Zararlar
İnsanlara çok yarı olan hayvan ve bitkilerin bazen de zararı olabilir. Aşılanmayan kedi ve köpek kuduz hastalığına, tahtakurusu ve fareler veba hastalığına, sivrisinek sıtma, bir ve pire de tifüs hastalığına neden olabilir.

32 Hayvan ve Bitkilerden Gelebilecek Zararlar
Bazı bitkiler de insanlar için zararlı olabilir. Bilmediğimiz bitkileri yememeliyiz. Mantar çeşitlerinin bazıları her yıl bir çok insanın ölümüne neden olmaktadır. Kaktüs, ısırgan otunun dikenleri vücudumuza batar. Sebze ve meyveler yetiştirilirken ilaçlanır, bunları yemeden önce yıkamalıyız.

33 D- CANLILARI KORUMA Bütün canlılar, yaşamlarını sürdürebilmeleri için birbirlerine gereksinimleri vardır. İnsanlar besinlerini bitki ve hayvanlardan sağlar. Bazı hayvanlar bitkilerle beslenirler. Hayvanların ve bitkilerin de insanların koruma ve bakımlarına ihtiyaçları vardır.

34 Hayvan ve bitkilerin çeşitliliği doğal dengeyi sağlar
Hayvan ve bitkilerin çeşitliliği doğal dengeyi sağlar. Yaşanabilir bir çevre için bitki ve hayvanları korumalıyız.

35 Bitki ve hayvanları korumak insanlık görevimizdir.
Bitki ve hayvanlara sevgiyle yaklaşmalıyız. Çiçekleri koparmamalı, ağaçları kırmamalıyız. Çimlere basmamalıyız. Çevremizi güzelleştirmek için ağaçlandırmalıyız.

36 Bitki ve hayvanların da canlı olduğunu unutmayalım
Bitki ve hayvanların da canlı olduğunu unutmayalım. Onlara eziyet etmeyelim. Nasıl bize eziyet edildiğinde canımız yanıyorsa onlarında mutlaka canı yanacaktır. Bitki ve hayvanlara zarar verenleri uyarmalıyız. Uymayanları ilgili yerlere bildirmeliyiz.


"CANLILAR CANLILAR CANLILAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları