Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENMEGÜÇLÜĞÜ www.RehberlikPortali.com © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENMEGÜÇLÜĞÜ www.RehberlikPortali.com © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENMEGÜÇLÜĞÜ © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

2 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN TİPİK ÖZELLİKLERİ
Haftanın günlerini öğrenebilecek mi? Mars’ta yaşam üzerine konuşabiliyor ama iki ile ikiyi neden toplayamıyor? Niye okulda iyi değil? Dedeyi neden bebe diye okuyor? D ve B harfleri arasındaki farkı göremiyor mu? Anlamını bildiği bu kelimeleri neden okuyamıyor? Neden aklı kadar başaramıyor? Dört farklı aritmetik probleminin hepsine birden neden aynı cevabı veriyor? Çok iyi bir çocuk çok çalışıyor ama neden başaramıyor? Her yıl aynı noktada, sanki sadece yaşı büyüyor... © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

3 Ödevlerini tahtadan defterlerine geçiremezler.
Bu çocuklar ‘‘çini’’ yi ‘‘ için’’ okurlar; 41’ri 14 yazarlar; P’yi D, D’yi B yazarlar ve bir kelimeyi oluşturan harfleri sırasını hatırlayamazlar. Ödevlerini tahtadan defterlerine geçiremezler. Kitaplarının yerini unuturlar. Eşyalarını kaybederler. İçinde bulundukları yılı, günü ve mevsimi ayırt edemezler. © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

4 Gördüklerini hatırlayamazlar yada zihinlerinde canlandıramazlar.
Kahvaltıya öğle yemeği diyebilirler; dün bugün ve yarını karıştırabilirler. Gördüklerini hatırlayamazlar yada zihinlerinde canlandıramazlar. Bu çocuklar sınıfta öğrenemezler, bir cümle ya da fikrin ortasından başlayabilirler ya da bir cümlenin ortasında durabilirler. Bazı durumlarda toplama çarpma yapabilirler; ama çıkartma yada bölme yapamazlar. Kimi zamanda matematiği sadece zihinden yapabilirler, ama yazamazlar. Kelimeleri yüksek sesle okurken harfleri ve heceleri atlayabilirler ya da ekleyebilirler. © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

5 Öğrenme güçlüğü olan çocukları, zihinsel yetersiz ve davranış bozukluğu olan çocuklardan ayırmak gerekir. © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

6 NEDENLERİ 1-Doğum öncesi; yetersiz beslenme, annenin geçirdiği enfeksiyonlar, ilaç kullanma, vitamin eksikliği, alerjiler... 2-Doğum sırasında; uzun ve zor doğum, plasenta ve göbek kordonu anormallikleri, doğum aletlerinin verdiği zararlar, beyin hasarı... 3-Doğum sonrasında; doğumdan sonra nefes alana kadar geçen sürenin uzunluğu, erken yaşta ateşli hastalık, başa hızlı darbe, tümör... 4-Kalıtsal bozukluklar ; ailelerde öğrenme bozukluğu olan başka kişilerinde olması, kan uyuşmazlığı... © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

7 ÖĞRENME BOZUKLUĞUNUN ÇEŞİTLERİ
1- DİSLEKSİ (okuma sorunları) a) DİSFONİK DİSLEKSİ – işitsel kavrama ve ayırd etme becerilerinde bozukluk vardır. Dil ve sözlü ifadelerde güçlük çekerler. b) DİSİDETİK DİSLEKSİ – zihinde canlandırma yetenekleri bozuktur. Harflerin sıralanışını karıştırır, ters çevirir, günleri ayları sırayla söyleyemez. © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

8 2- DİSGRAFİ (yazma sorunları) P,D,B,G,H,Y,S,Z,U gibi harfleri yazarken karıştırır ve ters yazar. Bazı harfleri unutur bazılarını fazladan ekler. Ayna hali yazabilir (PİLAT=TALİP) 3- DİSKALKULİ (matematik sorunları) sayıları bozuk yazar sıklıkla yer değiştirir, işlemleri bozuk sırada yapar, geometrik ilişkileri kavramada zorlanır, aritmetik sembolleri tanımada zorlanır. © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

9 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUKLARIN AİLELERİNE ÖNERİLER
Öncelikle bunun nedenlerini araştırın. Öğretmeninden bilgi ve yardım isteyin. Gerekli tıbbî ve psikolojik ölçümleri yaptırın, gerekirse profesyonel yardım isteyin. Öğretmeniyle ortak bir çalışma plânı geliştirin. Çocuğunuzun tüm özelliklerini ve kapasitelerini tanıyın. © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

10 Harfleri ters yazıyorsa: Harflerin yazılı olduğu kartlar hazırlayın
Harfleri ters yazıyorsa: Harflerin yazılı olduğu kartlar hazırlayın.Yazarken kartlara bakarak doğru yazmasını ve hatalarını düzeltmesini sağlayın, yazma alıştırmaları yapın. Doğru hecelemekte, yazmakta zorlanıyorsa: Cümleleri, kelimeleri gruplara ayırın.Her gün belli bir grubu yazmasını ve kurmasını sağlayıp çalıştırın.Bakmadan yazdırın, hatalarını düzeltip tekrar yazdırın ve okutun. Matematik problemlerinde zorlanıyorsa: Matematik seviyesini tespit edin.Eski bilgilerini tekrarlatın, çok kısa basamaklar hâlinde yavaş yavaş ilerleyin.Çalışırken birden fazla duyuya hitap edin (görsel,işitsel, olay yaşayarak, dokunarak) © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

11 Okumayı öğrenmede güçlük çekiyorsa:
Okuma seviyesini tespit edin. Tümden gelim yöntemini kullanın. Sık sık tekrarlama yapın. Sabırlı ve olumlu tutum içinde olun. Güdüleyici ve teşvik edici olun. Çocuğun kendisini rahat ve güvencede hissettiğinden emin olun. Dikkati çabuk dağıldığından çalışmaları kısa tutun. © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

12 Başardıkça teşvik edin, onaylayın.
Bir basamağı öğrendiğinden emin olmadan diğer basamağa geçmeyin, yavaş ilerleyin, öğrendiklerini karıştırmasına engel olun. Çalışma becerilerini geliştirmek için ev egzersizleri ve sorumluluklar verin.Günlük işlerde olaylara katılmasını sağlayın(temizlik, yardım vb.) Başardıkça teşvik edin, onaylayın. Dikkati yoğunlaştırıcı etkinlikler yaptırın(oyunlar, boncuk dizme, nesneleri gruplama, ayırma, düzeltme vb.) Başaramayacağı ödevler, görevler, sorumluluklar vermeyin.Kendisini başarısız ve olumsuz değerlendirmesine engel olun. Hatırlamayı ve tekrarlamayı gerektirecek hafıza oyunları oynatın. © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

13 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUKLARIN ÖĞRETMENLERİNE ÖNERİLER
Çocuğun bireysel özelliklerini, kapasitelerini, sınırlılıklarını bilin. Aileyle diyalog hâlinde olun. Sınıfta öğrenme etkinliklerine katılmalarını sağlayıcı sorumluluklar, görevler verin. Kullandığınız komutların basit, kısa ve net olmasına dikkat edin. Hafızaları zayıf olduğundan öğrendiklerinin bellekte kalıcı olmasını sağlamak amacıyla birden fazla duyuya hitap edin(görsel, işitsel, drama vb.) © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

14 Güven verici ve teşvik edici olun.
Tedirginlik ve güvensizlik öğrenmeyi her durumda ve yerde olumsuz etkiler. Ön sıralara oturtun sık sık jest ve mimiklerle katılımını sağlayın. Aşırı hareketliliği varsa sınıf ortamında farklı düzenlemeler yapın. Başaramayacağı ödevler, sorular ve sorumluluklar vermeyin. Kendisinin başarabileceğine inandırın. © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

15 Kendisini olumlu değerlendirmesini ve iyi hissetmesini sağlayın.
Sosyal aktivitelere katılmasını sağlayın, iş yapma becerisi kazandırın. Gruplama, ayırt etme vb. ödevler verin. Görsel algı becerilerinin gelişimine yönelik etkinlikler yapın. İçinde bulunduğu gelişim döneminin özelliklerini iyi bilin. Olumsuz etiketlemelerden kaçının(yaramaz, tembel, dikkatsiz vb.). Öğrenme güçlüğü gösteren öğrencinizi diğer öğrencilerinizle kıyaslamayın ve onu olduğu gibi kabullenin. © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman

16 TEDAVİ Öğrenme güçlüğünün tedavisi eğitimdir; bu eğitim okulda verilenden farklıdır çocuk normal bir okulda eğitime devam ederken yanı sıra bireysel ya da grup halinde özel bir eğitime alınır. Eğitim bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından verilmelidir, ilkokul öğretmenlerinin ya da bu alanda uzmanlaşmamış eğitimciler tarafından verişmesi uygun değildir. Öğrenme güçlüğünü ortadan kaldıracak ilaç tedavisi bulunmamaktadır. © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman


"ÖĞRENMEGÜÇLÜĞÜ www.RehberlikPortali.com © Sibel EMNİYET-Psikolojik Danışman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları