Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

"Schools PRomoting INtercultural competence through Games"

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""Schools PRomoting INtercultural competence through Games""— Sunum transkripti:

1 "Schools PRomoting INtercultural competence through Games"
SPRING "Schools PRomoting INtercultural competence through Games"

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 SPRING

17 Bu ortaklıkla aşağıdaki eğitimsel amaçlara ulaşılmaya çalışılacaktır
Oyunlar yoluyla kültürler arası etkileşimi ve duyarlılığı arttırmak Öğrencilerde, farklı kültürlere saygı kültürü yaratmak Okul ortamında <öğretmen, öğrenci, veli< avrupa vatandaşlığı bilinci yaratmak Öğrenciler arasında <engelli ya da engelsiz< sosyal ve kültürel becerileri ortak duyarlılık ve eylemlerle teşvik etmek Kültürler arası becerileri oyunlar yoluyla geiştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek Bu amaçlara, okulların herbirinde düzenlenen etkinliklerle ulaşmak

18 1.adım- uygun oyunları araştırmak toplamak -eylül-aralık-
Her bir avrupalılık yeterliliğine yönelik 2 oyun bulunacak Özgürlük, eşitlik, vatandaşlık, adalet, dayanışma, ayrımcılık Öğretmenler rehberliğinde öğrenciler bulacak Ailelerden, yaşlılardan, oyun kluplerinden, vs. Yardım alınarak Farklı oyunların biraraya getirilmesiyle bir oyun havuzu oluşturulacak ve yazı, resim, video ve sunumlarla websitesinde yayınlanacak

19 2.adım-takvim oluşturma ocak-aralık
Yıl boyunca oyunların okullarda uygulanması ve tartışılması Her 2 ayda bir en iyi 2 uygulamanın seçilmesi Sonuç : takvim –oyunlar yoluyla ortaya çıkan avrupa yeterliliklerine dair etkileyici fikir ve uygulamalardan oluşan sayfalar içerecek Takvimin basılı hali mevcut olacak Pdf hali websitesinden yüklenebilecek

20 3.Adım – el kitabı hazırlama ocak-haziran
Her ülkenin kendi dilinde ve ingilizce olmak üzere toplanan ve uygulanan oyunları tarif eden bir el kitabı hazırlanacak Oyunlar el kitabı, her bir katılımcı ülkenin aktivitelerini içerecek

21 Öğrenci veöğretmenlerin farklı avrupa kültürlerini tanıma ve kabul etme motivasyonlarını arttırmak
Her katılımcı ülkenin geleneksel ve modern oyunlarının değişimi yoluyla Oyunlar yoluyla öğrenciler, dil bariyerlerini, kültürel engellemeleri ve engelli korkusunu aşacaklar. Dışlanmış, utangaç ya da azınlıktaki öğrenciler oyunlar oynayarak kabuklarından çıkarılacak ve birbiriyle kaynaştırılacak. Ulusal geleneklerimizi paylaşacaklar Ortak çalışmalar yoluyla arkadaşlık, anlayış, tolerans ve saygı geliştirecekler Bilindik oyunları uyarlayarak yeni oyunlar oluşturma – tüm avrupada bilinen "Ludo" (= "Mensch-ärgere-dich- nicht!") ya da "Journey to Jerusalem" gibi oyunlar. Dignityland gibi geliştirilmiş oyunlar.

22 İki yıl içerisinde spring projesi,
Oyunları, kültürler arası yeterliliği sağlamak için farklı dersler içerisinde kullanacak –görsel sanatlar, coğrafya, ingilizce, türkçe, beden eğitimi ve diğerleri- Grup çalışmaları desteklenecek Dinleme, sırasını bekleme ve adil oyun oynama gibi beceriler kazandırılacak Üst düzey ya da derse yeterince ilgi duymayan öğrencilerin ilgileri oyunlar yoluyla derse çekilecek Dil eğitimi –ingilizce- oyunlar yoluyla teşvik edilecek Öğrenciler modern teknoloileri kullanmaya teşvik edilecek –online paylaşımlar, internet sitesinin aktif kullanımı, araştırma, okullar arası iletişim-

23 Ortaklığın faydaları, Farklı avrupa okulları ile iletişim halinde kalıp aktivite ve ürün paylaşacağız Farklı ülkelerin öğretmen ve öğrencileri arasında ortak projemiz yoluyla paylaşımlar elde edilecek Öğretmenler oyunlarla ilgili ürünlerini paylaşmak için farklı ülke öğretmenleriyle tanışma, yabancı dillerini geliştirme ve eğitim öğretimle ilgili bilgi değişimi fırsatı bulacaklar Hareketlilikler yoluyla, avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerini, kullandıkları eğitim öğretim metotlarını öğrenecekler Kendi okullarına avrupalılık boyutunu taşıyacaklar Öğrenciler kendi ürünlerini diğer ülkelerle paylaşırken kültürlerarası farkındalık geliştirecekler Öğretmenlerin hareketlilikleri dolayısıyla farklı ülke öğretmenleriyle tanışma şansı elde edecekler, onlarla iletiş kurarak kendi dil becerilerini geliştirecekler Her ülke tarafından geliştirilmiş farklı oyunların karşılaştırılması yoluyla farklılıkların zenginlik olduğunu farkedecekler Ortak okullar proje dahilinde mevcut eğitim kalitelerini arttıracaklar. Diğer okullarla kıyaslayarak, materyal ve deneyim paylaşarak Proje dahilindeki her kurum, öğretmen ve öğrenci için ölçülemez etki ve deneyimler yaratacaktır. Yeni iletişim ve seyahat imkanlarıyla avrupalı katılımcılar arasında farklı deneyimler yaratacaktır..

24 Öğrenciler, Katılımcı ülkelerin oyunları arasındaki benzerlik ve farklılıkları farkedecekler Farklı kültürlerin farklı oyunlarını öğrenir, tartışır ve oynarken karşılıklı saygı geliştirecekler Diğerlerinin günlük hayatlarını, eğitim ortamlarını, kültürlerini ve yaşam tarzlarını keşfedecekler Avrupa kültürlerinin , dillerinin ve değerlerinin çeşitliliğini farkedecek, anlayacak ve kabul edecekler Gruplar oluşturacaklar Bireysel beceriler geliştirecekler Kendi ve diğerlerinin üretimlerini değerlendirmeyi öğrenecekler Bilgisayar ve interneti bir araştırma aracı olarak kullanmayı öğrenecekler Uluslar arası iletişim becerileri gelişecek –sosyal ağlar, etwinning, skype yoluyla konferanslar- Üretim, deneyim ve sonuçlar yoluyla ingilizce konuşma becerileri ve öğrenme motivasyonları artacak

25 Öğretmenler Farklı avrupa ülkelerinin kültürlerini ve geleneklerini öğrenecekler Geleceğin vatandaşları olacak öğrenciler için taşıdıkları önemi farkedecek İngilizce bilgilerini kullanmaya ve geliştirmeye başlayacaklar Avrupadaki meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaşacaklar Avrupadaki meslektaşlarıyla işbirliğini geliştirecekler Farklı eğitim sistemleri, okullar, ve öğretim metotlarıyla ilgili fikir edinecekler Farklı avrupa ülkelerindeki iyi örnekleri okullarında uygulayacaklar

26 Kurum Okul yaşantısına avrupaılık boyutu katılacak
Partner ülke okulları ile uluslararası kıyaslamalar, bilgi ve uygulama paylaşımları yapılacak Öğretim ve eğitim kalitesi artacak Öğretmen ve öğrenci motivasyonunda artış gözlenecek Veliler aktivitelere dahil edilecek –özellikle oyun araştırma bölümünde- Veli, toplum ve okul yönetimi arasındaki uyum artacak Okul prestiji artacak

27 Projenin bölgesel ve ulusal sunumu
Almanya örneği, öğretmen eğitimi, geleneksel oyun gününe katılım, eğitim gazetelerinde ve öğretmen derneklerinde yayın, yerel gazete, radyo ve tvlerde sunum Beklenen etkinlikler, 3 etkinliğe dair raporlar hazırlamak, ilgililerle paylaşma ve onları ağırlama, projenin ulusal ve uluslar arası boyutunu paylaşma ve duyurma  Okulların kendi websitelerinde proje ve web sayfası duyurulacak Web sitesi projenin gelişim aşamalarını gösterecek, sonuçlara yer verecek, ilgili herkesin kullanımına açık olacak YEREL BASINA DUYURU

28 Görev dağılımı Partner 1 –almanya-: kordinatör ülke, bütün partnerlerin aktif katılımını sağlar ve takip eder, günleri ve son tarihleri belirler, sonuçların değerlendirilmesinde liderdir, değerlendirme sonuçlarını yoluyla yayar, tüm grup süreçlerinden sorumludur Partner 2 -italya-: yedek kordinatör ülke, evrupa oyunları rehberinin hazırlanmasından sorumlu Partner 3 –almanya-: avrupa oyunları takviminin hazırlanmasından sorumlu - 12 eniyi sayfanın toparlanması, üretimi ve dağıtılması- Partner 4 –hırvatistan-: oyun yarışmasının kordinasyonu ve değerlendirilmesinden sorumlu Partner 5 –kıbrıs-: proje websitesinin oluşturulması ve güncellenmesi ile sorumlu Partner 6 –ingiltere-: yayınların düzeltilmesi ve yayıma hazır hale getirilmesinden sorumlu Partner 7-almanya-: CD-ROM un hazırlanmasından sorumlu (bütün materyalleri biraraya getirmek, teknik altyapı, ve dağıtım). Partner 8 –türkiye-: avrupa oyunları etkinliğini düzenler, metodolojik ve didaktik yaklaşımları belirler Partner 9 –ispanya-: programın uygun biçimde ilerlemesinden sorumludur ve partner 4 e oyun yarışmasının kordinasyonunda yardımcı olur *gerektiği durumlarda görev dağılımları değiştirilebilir.

29 Kordinatör öğretmenler aracılığıyla öğrencilerin yer alacağı aktiviteler
1. aktivite – Games in Europe: oyunlar araştırılacak ve oynanacak, öğretmenler ortaya çıkan oyunları sunmak için veliler, öğretmenler ve öğrenciler için avrupa oyun günü düzenler 2. aktivite – European Games Calendar: avrupa oyunlar takvimini hazırlamak için yaratıcııklarını kullanmak üzere öğrenciler cesaretlendirilir. Yarışmalar düzenlenir ve sonuçlar değerlendirilir. En iyi sonuçlar paylaşılır. 3. aktivite – European Games Guide: avrupa oyunları el kitabı hazırlanır. Kitapçıkta yer alan farklı oyunlar oynanarak test edilir. Ortaya çıkan fikir ve sonuçlar diğer partnerlerle paylaşılır. Her okulda bütün ders öğretmenleri ve okul yönetimi projenin içinde yer almaya teşvik edilmeli, yukarıdaki basamklarda aktif rol almalı.

30 İç değerlendirme Dış değerlendirme

31

32

33

34

35 Önemli linkler Ulusal ajans ... pROGRAMLAR > Hayatboyu Öğrenme Programı > Comenius Programı > Okul Ortaklıkları Proje sayfası ...

36 Neler yapılabilir Proje ekibinin oluşturulması –öğretmen, öğrenci-
Proje tanıtım sunusu öğrencilere Şehrimizi- köyümüzü -Okulumuzu ve eğitim sistemimizi tanıtan ilginç etkinlikler Comenius panosu -farkındalık- Projeyi ve amacını tanıtan etkinlikler –veli,öğrenci- Bilgi yarışması Anket Kartpostal hazırlama Beraber resim yapma Afiş poster hazırlama, yayma Logo yarışması Görsel sanatlar ve ingilizce dersi

37 En önemlisi..... Oyun bul İnternetten araştırılabilir Yaratıcılığımızı kullanabiliriz *

38 LOGO

39 Logo örnekleri

40

41

42

43

44

45 COMENİUS PANOSU

46

47

48


""Schools PRomoting INtercultural competence through Games"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları