Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu"— Sunum transkripti:

1 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu
Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu

2 “ÜNİVERSİTE” KAVRAMI

3 İTÜ / TÜRKİYE (1773) Bağdat Nizamiye Medresesi / IRAK (1065)
Bologna Üniversitesi / İTALYA (1088) Oxford Üniversitesi / İNGİLTERE (1204) İstanbul Üniversitesi / TÜRKİYE (1453) Harvard Üniversitesi / ABD (1637) İTÜ / TÜRKİYE (1773) Humboldt Üniversitesi /ALMANYA (1809) John Hopkins Üniversitesi / ABD (1876)

4 Değişim her zaman Batı’dan gelmez.
Mesela; SİNÜS 5 yy’da → ARYABHASA (Hintli Matematik Bilgini) ÇİN ARAP AVRUPA

5 MATEMATİK M.Ö. 4 yy – M.S. 2 yy ………..MISIR
M.S. 2 yy - M.S. 6 yy…… HİNT M.S. 6 yy – M.S. 14 yy……….ARAP M.S. 14 yy – M.S. 18 yy……...AVRUPA M.S. 18 yy – M.S. 20 yy……...AMERİKA M.Ö. 21 yy – M.S. 22 yy……...YALOVA

6 M.S. 1000’de ÇİN M.S. 2000’de AMERİKA Bilgi Toplumu

7 Sanayi toplumunun tarihe gömüldüğü 21
Sanayi toplumunun tarihe gömüldüğü 21. yüzyılı karakterize eden temel kavramlardan biri “KÜRESELLEŞME”, diğeri de “BİLGİ”dir. Bilgi, gelişmiş modern toplumların en büyük sermayesidir.

8 BİLGİ, yalnızca bir bilim; ya da teknoloji alanının gereksinimlerini karşılamaktan daha ileride, küresel dünyanın da belirleyici gücü haline gelmiştir. Gelişmiş ülkeler, bilgi ve teknolojik zenginlikleri ile gelişmekte olan ülkelerin üzerinde ekonomik, kültürel ve politik bir egemenlik kurmuşlardır.

9 Uluslar arası ilişkilerin son derece canlı ve karmaşık bir nitelik kazandığı günümüzde hiçbir toplum bilgi üretme ve bilgiyi en yararlı şekilde kullanma süreçlerinin dışında kalarak varlığını sürdüremez.

10 Zihinleri aydınlatma yeri olan üniversiteler, toplumsal yapılanmanın merkezinde en gözde kurumlarından biridir. İnsandaki beynin işlevi neyse toplum nezdinde de üniversitenin fonksiyonu odur.

11 Günümüzde üniversiteler toplumsal yapılanmanın merkezinde , hayatın her alanında toplumla, ekonomiyle, politikayla, kültür ve sanatla sadece ulusal düzeyde değil, küresel düzeyde de sıkı bağlarla bağlanmak zorundadır.

12 Üniversite bir şehrin, yörenin veya bölgenin kalkınması açısından da son derece etkili bir yatırım ve hizmet konumundadır. Temel işlevleri eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim içinde olan , bilginin üretildiği, insanlık yararına kullanıldığı ve yayıldığı öncü kurumlar olan üniversite; Yalovalılar’ın katkıları ile ilimize yatırım ve hizmet konularında katkıları sayılamayacak kadar çoktur ve çarpan etkileriyle çoğalır.

13 Ülkemiz teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke konumuna geçerek hammadde kaynaklarımızı kullanarak, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyerek katma değeri yüksek üretim yapan ülke konumuna gelecektir.

14 teknik insan kaynağına ihtiyaç vardır.
Bunun için; Kazandığı öğrenme becerisi ile kendini yenileyebilen, Analitik düşünen, problemleri saptayabilen, Bilgiye erişebilen, Neyi / nerede / nasıl bulabileceğini, nasıl kullanabileceğini bilen, Alternatifleri değerlendirebilen, Arasından en uygunu seçebilen, Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, Sorumluluk alabilen, Çok disiplinli ekip çalışmasına yatkın, Bireysel başarı yanı sıra takım başarısını hedefleyen teknik insan kaynağına ihtiyaç vardır.

15 Yerelden kaynaklanan bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesinde ve bu amaca ulaşmak için yerel kapasitenin geliştirilmesinde, üniversitelerin kilit görevleri vardır. Bu açıdan bakıldığında, yerel kapasitenin arttırılması görevinde odalar, sürecin getireceği zorluklara intibak için, üniversiteye yardımcı olacak, sağlıklı bilgi sağlayacak ve perspektif kazandıracak, hangi nitelikte kişilere ihtiyaç duyacakları konusunda üniversiteyi bilgilendirecektir.

16 Bu müşterek çalışma Yalovamız’a ekonomik ve kültürel hayat; bir dinanizim kazandırarak şehrimizin çehresini değiştirecektir. Üniversite ile halkımız arasında kurulacak güçlü ve sıcak ilişkiler, üniversitemizin gücüne güç katacaktır.

17 ÜNİVERSİTENİN GÖREVLERİ
Bilim Teknoloji ÜRETMEK 1. Toplum Problemlerini Çözmek 2. İnsan Yetiştirmek Öğrenci Yetişkin 3.

18 Ticaret Yakıtı - REKABET
Teknolojik Yenilik Bilgi Beceri Medeniyet Yakıtı - EĞİTİM Ekonomik Siyasi Sosyal Kültürel

19 Öğrenci Merkezli Eğitim
Öğrencilerin bilgi ve beceri Problem çözme kabiliyeti Proje tabanlı öğrenme Ekip çalışması Bağımsız ödev çalışma

20 Öğrenci Merkezli Eğitim
Hür düşünebilen Yetenekli Üretken Değerlere sahip

21 Mezunların Bilgi ve Becerilerinin İstihdama Uygunluğu
Yabancı Dil İşverenin İstediği Beceri Mezuniyet Sonrası Eğitim Yaşam Boyu Eğitim Yetişkin Eğitimi Topluma Yönelik Program

22 ARAŞTIRMA Öğretim üyelerinin motivasyonu
İşverenin Know-How ile çalışması Disiplinlerarası çalışma Devletin Desteği

23 ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ
Teknoloji Transferi Sanayileşmiş Ülkeler (Kömür ve Demir) Tabii Kaynaklar Bilgi + Teknoloji Toplum Refahı Bağımlılık

24 + Bilgi Potansiyeli Yetişmiş İnsan Gücü ÜNİVERSİTELERİN -
SANAYİCİNİN Deneyim + Finans HÜKÜMETİN Organizasyon + Destek

25 1 - ÇEVRE i. Hükümet Politikası ii. Mevzuat iii. Kültürel Ortam
a) Ülke İçi i. Hükümet Politikası ii. Mevzuat iii. Kültürel Ortam b) Ülke Dışı i. Dünya Konjonktürü ii. Dost ve Rakiplerin Durumu

26 2 - GİRDİLER a) Araştırıcı b) Para c) Alt Yapı d) Bilgi

27 b) Yeni Yöntem c) Endüstriyel Hizmet d) Eğitim 3 - ÇIKTILAR
a) Yeni Malzeme b) Yeni Yöntem c) Endüstriyel Hizmet d) Eğitim

28 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
Polimer Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Genetik Mühendisliği Nanoteknoloji Mühendisliği MEMS Mühendisliği İnşaat Yönetimi Mühendisliği Proses Mühendisliği Enerji Mühendisliği Sistem Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Kağıt Mühendisliği

29 B M.Y.O. (7 + 1) Sağlık Turizmi M.Y.O.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik M.Y.O. Gemi ve Liman Yönetimi M.Y.O. Sivil Havacılık M.Y.O. Deniz Ürünleri Yetiştirme M.Y.O. İletişim Teknolojileri M.Y.O. Kompüter Yönetimi M.Y.O. Evlatlık

30 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME MERKEZLERİ
C ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME MERKEZLERİ TAGEM Anayasa ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi Balkan Kültürleri Araştırma Merkezi Kafkas Kültürü Araştırma Merkezi Yayın Takip Merkezi Merkezi Kütüphane Kültür Merkezi Üniversite/Sanayi İşbirliği Mükemmeliyet Merkezi Uzaktan Eğitim Merkezi Gen Teknolojileri Araştırma Merkezi

31 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
D FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Deprem ve Afet Yönetimi Temiz Enerji İleri Teknoloji Tekstilleri İleri Teknoloji Malzemeleri Enerji Yönetimi Bilişim Yönetimi Denizcilik Eğiticisi

32 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Sivil Toplumlar Yöneticisi Mahalli İdareler Yöneticisi Medya Yönetimi Küreselleşmenin Yerel Ekonomi Üzerine Etkileri

33


"Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları