Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Garanti Bankası Tahsilat Sistemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Garanti Bankası Tahsilat Sistemi"— Sunum transkripti:

1 Garanti Bankası Tahsilat Sistemi
KULLANIM KILAVUZU

2 Garanti Tahsilat Sistemine https://gts.garanti.com.tr/gts/login.jsp
adresinden giriş yapılır. Karşımıza çıkan ekran üzerinde yer alan “Mağaza Kodu”, “Kullanıcı Kodu” ve “Şifre” bilgileri girildikten sonra “Tamam” tuşuna basarak GTS sistemine giriş sağlanır

3 GTS ANA SAYFA

4 Ana Menüler Yeni Tahsilat Tahsilat Dosyası İşlemleri Tahsilat Arama
Kullanıcı Yönetimi Rol Yönetimi Mağaza Yönetimi Ürün Yönetimi

5 Yeni Tahsilat

6 YENİ TAHSİLAT SAYFASI

7 Yeni Tahsilat Tahsilat Yönetimi – Tahsilat Ekleme
Bu bölümden manuel işlem girişleri yapılır. Müşteriye ait bilgiler, ürünle ilgili bilgiler, tahsilatla ilgili bilgiler ve kredi kartıyla ilgili bilgiler girildikten sonra “Onay al” butonuna basılarak tahsilat işlemi tamamlanır. Dört ana kısımdan oluşur Müşteri Bilgileri Ürün Bilgileri Ödeme Bilgileri Kredi Kartı Bilgileri

8 Müşteri Bilgileri Müşteri Adı : Kullanılan kart sahibinin ,
ad ve soyad bilgilerinin girildiği kısımdır. Müşteri Adresi : Kart sahibine ait adres bilgisinin girildiği kısımdır. Telefon : Kart sahibinin telefon bilgisinin girildiği kısımdır. Kart sahibine ait bilgisi- nin girildiği kısımdır.

9 Ürün Bilgileri Ürüne ait detay bilgilerinin girildiği kısımdır.
Bu kısımdaki alan adları Mağaza'ya özeldir.Ürüne ait 10 özellik bu bölüm sayesinde bilgi amaçlı ola- rak girilebilir. Bu kısımdaki ilk alan özel bir alandır. İptal veya iade işlemlerinde kredi kartı numarası ile önceden yapılmış bir işlemi bulmak için kullanılır. Kolon adları ürün yönetimi ekranlarına girilerek, istenilen şekilde adlandırılabilir.

10 Ödeme Bilgileri İşlem Tipi : Yapılacak satış işleminin tipini
belirtlemek amacı ile kullanılan kısımdır. Bu kısımda Satış Taksitli Satış Mail Order Tüketici Kredisi Peşin İade Taksitli İade Tekrarlanan Satış işlem tiplerinden birisi şeçilir. Kur : İşlemde kullanılacak para cinsinin Belirlendiği kısımdır. YTL USD EUR olarak işlemler gerçekleştirilebilir.

11 Ödeme Bilgileri Kur Hesaplama Biçimi : Kur olarak USD
veya EUR ile işlem yapılacak ise seçim ya- pılabilir. Girilen tutarın YTL üzerinden de- ğeri belirlenirken hangi kur hesaplama biçi- miyle işlem yapılacağı şeçilir. Garanti Bankası Kuru Merkez Bankası Serbest Piyasa seçeneklerinden birisi seçilebilir. Tutar : İşlemin toplam tutar bilgisi girilir. Taksit : İşlem tipi “Taksitli Satış”, “Tüketici Kredisi” veya “Taksitli İade” ise aktif olur. Uygulanacak taksit sayısı girilir.

12 Ödeme Bilgileri Öteleme Gün Sayısı : Firmanın öteleme yetki-
si var ise kaç gün öteleme yapmak istediği bil- gisini buraya girer. Peşinat Oranı : İşlemden peşinat alınacaksa % olarak bu oran girilir. Kur Değeri : Eğer kur hesaplama biçimi olarak serbest kur seçilmiş ise; uygulanacak kur de- ğeri buradan girilir.Diğer kur hesaplama biçim- leri için aktif değildir. Tahsilat Başlangıç Tarihi : İşlemin hangi ta rihte gerçekleştirileceği bu kısımda belirtilir. Otamatik olarak güncel tarih gelir. İleriye yöne- lik çekim işlemi yapılacak ise, hangi tarihte tah- silatın alınacağı takvimden şeçilir veya direk giriş yapılır. Geçmiş tarihli tahsilat girildiğinde girilen tahsilat hemen işlenir.

13 Ödeme Bilgileri Toplam Tekrarlama Sayısı : Tahsilatın
kaç kere tekrarlanacağı girilir. Aylık ola- rak tekrarlanır. Kazanılan Bonus : Müşterinin alışveriş- ten kazanacağı bonus manuel olarak gi- rilebilir. Kullanılan Bonus : Karttan alınacak bonus miktarı girilir.

14 Kredi Kartı Bilgileri Tahsilata ilişkin kart bilgilerinin girildiği kısım- dır. Kredi kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV kodu girilir. Bu kartla yapılan işlemin başarısız olacağı düşünülerek ikinci kart bilgi- leri de girilebilir. İlk kart ile yapılan işlem başa- rısız olursa ikinci kart üzerinden işlemi ger- çekleştirir. Kart testi butonu ile girilen kart bilgilerinin doğru olup olmadığı yada karttan işlemin ya- pılıp yapılamayacağı test edilir ve çıkan bilgi ekranıyla kart hakkındaki bilgiler ekrana yan- sıtılır.

15 Tahsilat Dosyası İşlemleri

16 TAHSİLAT DOSYASI İŞLEMLERİ SAYFASI

17 Tahsilat Dosyası İşlemleri
Bu sayfa toplu tahsilatların girilmesi amacıyla kullanılır. Girilecek tahsilatlar örnek dosyalar indirilerek bu dosyalara işlenir. Dosyalarda her bir satır bir işlemi ifade eder. Tahsilat bilgileri tamamen girildikten sonra,tahsilat dosyası herhangi bir yere kaydedilir. “Browse” butonuna basılarak dosya kaydedildiği dosyadan alınır. Sadece doğrulama yapılsın seçilip “gönder” butonuna basıldığında dosya formatında herhangi bir sorun olup olmadığı kontrol edilir. Dosya işlensin seçilip “gönder” butonu tıklandığında tah-silatlar Garanti Bankası’na gönderilmiş olur. Yüklenen dosyalar kısmında, tahsilat için gönderilen bütün dosyalar listelenir, yüklenen dosya sonuç kısmında ise yollanılan işlemlere ait sonuçlar yer alır. Orjinal dosyaya ek olarak her satırın son kısmında işlemin durumu (başarılı, başarısız, beklemede vs) ve işlem başarılı ise alınan onay numarası gösterilir.

18 Tahsilat Arama

19 TAHSİLAT ARAMA SAYFASI

20 Tahsilat Arama Tahsilat arama ekranı ile eski bir işleme ait arama işlemi yapılır. Burada İşlem tipinde; yapılan işlemin türü, son durumunda; aranılan işlem sonuç kriteri (başarılı, iptal vs), para biriminde; kullanılan para birimi, tahsilat başlangıç tarih aralığında; işlemin aranılmak istediği tarih aralığı, tahsilat kayıt yerinde; işlem türü (online,dosya,ileri tarihli kayıt), işlem tutar aralığında; hangi tutarlar arasında arama yapılacağı, dosya adında; yapılan işlem dosya işlemi ise kaydedilen dosyanın adı, kredi kart noda; istenilen kredi kartı bilgileri girilerek arama sonuçları filtrelenebilir. Tüm arama kriterleri girildikten sonra “Ara” butonuna basılarak arama işlemi tamamlanır.

21 Kullanıcı Yönetimi

22 KULLANICI YÖNETİMİ SAYFASI

23 Kullanıcı Yönetimi Kullanıcı Yönetimi sayfası GTS kullanıcılarının yönetim sayfasıdır. Bu sayfaya ma- ğaza yöneticileri ve adminler giriş yapabilirler. Sisteme giriş esnasında kullanılan kullanıcı kodu, kullanıcı adı, kullanıcıya atanan rolün ve kullanıcıların raporlar kıs- mında görmek istedikleri kolonların belirlendiği bölümdür. Admin rolündeki kullanıcılar kendi mağazalarının dışındaki mağazalara kullanıcı ekleyebilirler. Yeni kullanıcı ekle ile yeni bir kullanıcı için tanımlamalar yapılır, listelenen kullanı- cıların yanındaki güncelle butonu ile kullanıcının yetki tanımlalarında değişiklik ya- pılabilir. Sil butonuyla ise tanımlı olan kullanıcı tamamen sistemden silinebilir.

24 Rol Yönetimi

25 ROL YÖNETİMİ SAYFASI

26 Rol Yönetimi Rol Yönetimi sayfası GTS kullanıcı rollerinin yönetim sayfasıdır. Sadece mağaza adminleri tarafından erişilebilir. Rol tipi olarak iki opsiyon vardır. Genel rol tüm mağazalar için geçerli-dir. Sadece bu mağazada kullanılmak için bir rol tanımlanması yapılı-yorsa rol tipi olarak “Mağaza” rolü seçilmelidir. Yetkili Sayfalar ile bu rol'e sahip kullanıcıların görüp erişebileceği sayfalar belirlenir. Yetkili işlemler ile bu rol'e sahip kullanıcıların yapabileceği işlemler belirlenir.

27 Mağaza Yönetimi

28 MAĞAZA YÖNETİMİ SAYFASI

29 Mağaza Yönetimi Mağaza yönetimi sayfasında, girilen mağaza kodu veya
mağaza adı üzerinden mağaza bilgilerinin görüntülen- mesi sağlanır. Görüntülenen bilgilerden şeçilen mağazanın güncelle- meleri veya mağazanın silinmesi sağlanabilir. Yeni mağaza ekle butonu ile sisteme yeni mağazaların girilmesi sağlanabilir.

30 Ürün Yönetimi

31 ÜRÜN YÖNETİMİ SAYFASI

32 Ürün Yönetimi Ürün yönetimi sayfasından ürün
bilgileri ekranıyla ilgili güncelle- meler yapılır. Ürünle ilgili özellik- ler belirlenir ve hangi satırda çık- ması isteniyor ise ona karşı gelen kolonun karşısına yazılır. “Kaydet” butonuna basılarak yapılan deği- şiklikler kaydedilir.


"Garanti Bankası Tahsilat Sistemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları