Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EKONOMİK AMAÇLAR VE SOSYAL SORUMLULUKLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EKONOMİK AMAÇLAR VE SOSYAL SORUMLULUKLAR"— Sunum transkripti:

1 TEMEL EKONOMİK AMAÇLAR VE SOSYAL SORUMLULUKLAR
Prof.Dr. Erol EREN

2 TEMEL EKONOMİK AMAÇLAR
Karlılık: Genel karlılık oranı formülü Kar (Harcamaları geçen gelir fazlası) Karlılık: *100 Sermaye (işletmeye yatırılan toplam sermaye) İşletmeler belli bir karlılığı garanti ettikten sonra riskli fakat yüksek karlılık derecesine sahip alanlara yönelirler. Kar yatırımlardan elde edilen ek gelirdir. İşletme sahiplerini, yöneticileri ve işcileri harekete geçirici temel güdüleme unsurudur. Yatırılmış sermayenin karlılığı işletmenin ekonomik etkinliğinin ölçüsüdür. Bu ölçü hem işletme hemde işletme sahipleri için önemlidir.

3 KARLILIK ORANLARI Boçlanma Oranı: Hisse senedi sahiplerinin değer verdiği bir orandır. Özkaynakların getirisi ile ilgili bir orandır. Öz Kaynaklar Borçlanma Oranı: Borçlar Kar Ciro Karlılığı : Satışlar Bu oran düşürüldükce stokların aktiflere dönüşme hızları artacağından sermaye karlılığıda artacaktır.

4 KARLILIĞIN ÖLÇÜMÜ 1. VERİMLİLİK AÇISINDAN
Nakit akışı: Karlar (VSDÖ) + Amortismanlar + Faaliyet Dışı Gelirler. Bu oran kar miktarı ile özsermaye miktarını mukayese edebilme imkanı verir. İşletmeler arası mukayeseler için yeterli değildir. Çünkü işletmelerin amortisman politikaları farklı olabilir.

5 YÖNETİCİLER TÜM AKTİFLER YÖNÜNDEN NAKİT AKIŞINA ÖNEM VERİRLER
KAR (V.S.D.Ö.) + AMORTİSMANLAR + İŞLETME DIŞI GELİRLER NAKIT AKIŞI: TÜM AKTİFLER (CARİ AKTİFLER +SABİT AKTİFLER) İşletme planları bu oranlar birer araç belirleyecektir. Bu amaçlar ise, işletmeye dinamik bir gelişmeyi sağlayacaktır.

6 OTOFİNANSMAN NAKİT AKIŞI AÇISINDAN KARLILIK
Bu formül işletmenin kendisi açısından olduğu kadar yönetici ve sahipler açısından önemlidir. Nakit akışı (otofinasman) = Karlar (V.D.S) + Amortismanlar + İşletme dışı gelirler + Yatırımların değer artışı işletmeler verimlilik nakit akışı ve otofinansman nakit akışı verilerine dayanarak şu kararları verebilirler 1. İşletmenin kendi içinde alıkoymayı düşündüğü kar miktarını 2. İşletmenin sermaye piyasasındaki borsa değerini 3. Borsa / kazanç veya bedel / kazanç değerini hesaplayabilirler.

7 İşletmeler planlama süreci boyunca istedikleri amaçlara ulaşmada beledikleri oranda başarılı olamazlarsa şu politikaları güderler. Faliyetler üzerindeki kontrolleri sıklaştırırlar. Maliyetlerde köklü indirim yapmaya çalışırlar Daha ilgi çekici ürünler üretmek ve daha cazip pazarlarda faaliyette bulunurlar. Bunları gerçekleştirebilmesi için: 1- Personel kalitesini artırmalı veya yeni personel istihdam etmeli 2- Teknolojik yenilikleri takip ederek işletmelerine kazandırmalıdır

8 BÜYÜME VE ORANLARI Hacim artışı veya kantitatif artışı ifade eder.
Büyüme üretim ve satışlarda görülen sayısal artışları gerektirdiği gibi, optimal işletme büyüklüğüne ulaştırmak yoluyla maliyetlerin düşürülmesini sağlayabilir.

9 BÜYÜME AMACI SAPTAMANIN YARARLARI
İşletmenin çevrenin baskılarına karşı koyma ve çevreye daha iyi uyabilme, Böylece işletme pazarını genişletme ve geliştirmesine imkan verir. Büyüme firsatlarını ve zamanını belirlemeye imkan verir. Büyümeye yönelmenin faydaları Üretim hacmi artışından dolayı maliyetler düşer Yüksek teknolojiden yararlanılabilir. Etkin bir ar-ge faaliyetinin olmasına imkan verir.. Özkaynak olanaklarına ulaşma imkanı verir. Belirli bir pazar ve rekabet karşısında işletmenin mühtemel ataklara karşı koymasını sağlar.

10 BÜYÜMENİN ÖLÇÜMÜ KANTİTATİF VE KALİTATİKTİR
Kantitatif büyüme de seçim yapmamız gereken kriterler 1. Büyüme amacının homojen olması arzu ediliyorsa parasal dalgalanmalardan bağımsız üretim ve satış hacmınden hareket etmeliyiz. (Demir-çelik) 2. Üretilen ürünlerin özellikli ve değer bakımından değişken olduğu endüstrilerde (otomobil) satış tutarını ölçü almak gerekir. 3. Maddi ve beşeri araçların sayısı veya hacmi büyüklük göstergesi olabilir. (Bankalarda veya büyük mağazaların şube sayısı)

11 NİTELİKSEL BÜYÜMENİN KRİTERLERİ
1. İzlenen amaç teknik olduğu zaman değerleme fizik üretim birimlerine göre yapılır. 2. İzlenen amaç parasal değerlerle ifade edilmiş verilerle ilgili ise bütün çabalar belli bir artış tutarına ulaşmaya yönelecektir. 3. Büyüme amacı cironun yıllık ortalama gelişmesi ile ölçülür. 4. İleriye doğru büyüme bu rakama bakılarak hedeflenir.

12 BÜYÜME AMACIYLA İLGİLİ FİNANSMAN NAKİT AKIŞI KULLANILIR
Nakit akışı (finansman) = Otofınansman Nakit Akışı - Yenileme Yatırımları (-,+) Özsermaye ve Borç Olarak Alınmış Olağanüstü Kaynaklar FİNANSMAN NAKİT FİNANSMAN NAKİT SATIŞ AKIŞI AKIŞI TUTARI = * TOPLAM SERMAYE SATIŞ TUTARI TOPLAM SERMAYE Bu oranın sol tarafı işletmenin büyüme payı olarak toplam sermayenin yapmış olduğu payı göstermektedir.

13 Sağ tarafı oluşturan oran ise toplam sermaye-satış tutarı oranı bir liralık satış yaratmak için yatırılması gereken sermaye miktarını göstermektedir. Aynı zamanda sağ taraf cari yıl esnasında satış hacmi tarafından yaratılmış fınansman miktarını gösterir. Bu rakam yüzde ifade edilirse iç büyüme oranını gösterir. Bu oran geçmiş yıllar için hesaplanır. Gelecek yıllara korelasyon ve enterpolasyon yolu ile hesaplanarak yayılır.

14 KARLILIKLA BÜYÜME ARASINDA BİR DENGE KURULMALIDIR
Karlılık oranı artıkça işletme sahipleri firmalarını finase eder Karlılık oranı düştükçe finanse etmekten vazgeçer Büyüme kavramıyla ilgili olarak ikinci bir büyüme ölçüsü dış büyümedir. İşletmeleri dış büyümeye sevk eden etken pazar koşullarıdır. Dış büyüme yolları: 1. Başka bir işletme satın alma 2. Başka bir işletme ile kısmı birleşme 3. Başka bir benzer faaliyet yapan bir işletme ile tam birleşme

15 GÜVENLİK AMACI İşletmenin geleceğinin tehlikeye düşmemesi için izlemesi gereken stratejidir. Dışarıdan gelen tehlikeleri çözmeye yöneliktir. İşletmeler rakiplerden, devlet tarafından, doğal koşullardan ve genel ekonomik yapıda meydana gelebilecek telikeler ile karşı karşıyadır. Bu amaçla işletmeler tehlikeleri ortadan kaldırmak için defansif ve ofansif tedbirler almaktadır. Ayrıca bazı likidite oranlarına dikkat etmektedirler. Bu oranlar varlıkları paraya çevirebilme ile ilgilidir. Aktif Oran: Cari Varlıklar / Sabit Varlıklar Cari Oran: Cari Varlıklar / Kısa Süreli Borçlar Anında Cevap Testi: Hızlı Varlıklar / Kısa Süreli Borçlar Borçlanma Oranı: Öz Kaynaklar / Borçlar Tutarı

16 OFANSİF TEDBİRLER DEFANSİF TEDBİRLER
Nötrleştirme: Kamu ve hukuki koruma sağlama Denkleştirme Bağımsız müşteri sayısını artırma Pazar sayısını artırma Kullanılan bağımsız teknoloji sayısını artırma Teknolojik yeniliği artırma Arge faaliyetlerini geliştirme Arge’de çalışan sayısını artırma Öz sermaye ve yabancı semaye sağlama gücünü artırma

17 OTONOMİ AMACI Ölçümü: Sahipler ve borç verenler açısından
İşletmenin geleceğine hakim olma arzusudur. Finansal yönetim sermaye elde etmekle ilgili, Psiko sosyal yöneticilerinin yönetici, sahiplerinin sahip kalma arzusudur. Ölçümü: Sahipler ve borç verenler açısından Borç verenlere karşı izlenecek oran: Öz Sermaye / Yabancı Sermaye Oranı Kısa vadeli borçları ödeyebilme gücü Kaybedilen otonomiyi elde etme yolları Sermaye artırımına katılmak Hisse senedi alma veya değiştirmek Otonomiye saldırıya karşı tutum Saldırıya karşı koyma veya mukavemet etme Müzakere ve anlaşma yolu ile işi halletme

18 İşletmeye baskı yapan çıkar grupları:
SOSYAL SORUMLULUKLAR İşletmeye baskı yapan çıkar grupları: İşçi kuruluşları (sendikalar) Müşteriler Devlet ve yerel yönetimler Halk

19 SOSYAL SORUMLULUKLARIN ALEYHİNDEKİ GÖRÜŞLER
Yönetimin sorumluluğu hissedarların karlarını maksimize etmektir Sosyal kararlar vermek için sosyal yeteneklere sahip uzmanları yoktur Sosyal sorumluluklar sadece işletmeleri değil tüm toplumu ilgilendirir İşletme ekonomik nitelikteki birincil amaçlarını ihmal edebilir Sorumluluklarının gereğini yerine getiren işletmeler bu görevlerin gerektirdiği harcamaları ürünlerinin maliyetlerine yansıtacaklardır Ürün fiyatlarının yükselmesi uluslararası piyasalarda işletmenin rekabet gücünün azalmasına neden olur

20 SOSYAL SORUMLULUKLARIN LEHİNDEKİ GÖRÜŞLER
İşletmeler toplumun birer parçasıdırlar ve devlet onları faaliyetlerinde gerekli tedbirleri almaya zorlar. İşletmeler bu sorunları çözümleyecek yetenekli yöneticiler, uzmanlar ve sermaye gibi değerli kaynaklara sahiptir. İşletmeler sosyal sorunlar ortaya çıkmadan önce bunları tahmin edebilir ve gerekli tedbirleri alırlarsa hem toplumdan gelecek tepkiler azalacak hem de sorunu çözmenin maliyeti azalacaktır. Sosyal sorumluluk bilincine sahip olarak tanınan işletmelere dış çevreden gelebilecek tepki ve baskılar azalacaktır

21 SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMI VE ALANLARI
Hissedarlara karşı olan sorumluluklar Yakın çevreye istihdam olanakları Tüketicinin korunması: Ürünü tanıtmak Şikayet mekanizması kurmak Satış sonrası hizmet, bakım ve tamir sistemi kurmak İş ahlakı: Fiyatları anormal derecede yükseltmeme Asılsız reklam yapmama Küçük yaştakileri çalıştırmama Kadın ve çocuklara düşük ücret vermeme Borçlarını zamanında ödeme Kirliliğin önlenmesi

22 SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMI VE ALANLARI
Uluslararası sorumluluklar: Gelişmekte olan ülkelere yatırım yaparak refahlarını artırma Gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi yapma Ulusal sorumluluklar: İnsan sağlığı ve güvenliğine katkı Ülke savunmasıne katkı Kültürel seviyeyi yükseltme Çevreyi imar etme Personele karşı sorumluluklar: Sigorta olanakları Gündüzlü bakım evleri ve kreşler Fiziksel çalışma ortamını iyileştirme


"TEMEL EKONOMİK AMAÇLAR VE SOSYAL SORUMLULUKLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları