Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünya ve Türkiye’ de Parfüm Pazarı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünya ve Türkiye’ de Parfüm Pazarı"— Sunum transkripti:

1 Dünya ve Türkiye’ de Parfüm Pazarı
Gazi Üniversitesi Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ömür UÇAR

2 Dünya parfüm pazarı ve daha geniş anlamda ülkemiz parfüm pazarı hakkında bilgi vermektedir.

3 Çalışmada; Datamonitor(2003, 2004 ve 2005), Euromonitor International (2004, 2005) Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) Kimya Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Kozmetik-Sabun-Deterjan Alt Çalışma Grubu Raporu verileri taranarak yorumlanmıştır.

4 Çalışma; yıllarına ait Dünya ve Türkiye parfüm piyasasında gerçekleşen değişimlere ait verileri ve yılı dönemine ait performans tahminlerini Devlet İstatistik Enstitüsünün ülkemiz için dönemine ait performans tahminlerini kapsamaktadır.

5 Dünya Kozmetik Tüketim Pastası
1 Euromonitor source

6 Dünya kozmetik tüketiminde parfüm; temizleyici kozmetikler ve cilt bakım kozmetiklerinden sonra %15’lik pazar payına sahiptir. Dünya Kozmetik piyasası büyüklüğü 2004 yılında 183 milyar Euro (€)’dur. Parfüm %15’lik pazar payı ile dünya parfüm tüketimi 27,5 milyar Euro’dur. Euromonitor source

7 Dünya Parfüm Piyasası Büyüme Tahmin Raporu
1 Euromonitor source

8 2004 yılında yapılan tahminlere göre dönemine ait dünya parfüm piyasasının %3,6 oranında büyüyeceği tahmin edilmiştir. Bu raporda, % 4.9 ile cilt bakım ürünleri, parfümlerde dahil diğer kozmetik ürün gruplarına oranla büyüme tahminlerinde farkla öne çıktığı görülmektedir. Euromonitor source

9 Türkiye Kozmetik Piyasasına Ait Bilgiler
2005 yılında kozmetik satışları 1.7 milyar YTL’ye ulaşmıştır. 2005 yılının sonunda saç bakım ürünleri 639 milyon YTL’ye ulaşarak kozmetikler içerisinde en önemli artışı gerçekleştirmiştir. Tüketici taleplerini değiştirmek için, Uluslararası kampanyalar ve yeni ürün tasarımları geliştirilme çabası içerisine girilmiştir. Euromonitor source

10 Türkiye Kozmetik Piyasasına Ait Bilgiler
2001 yılı ekonomik krizinden sonra reklam ve promosyon aktivitelerinde artışların olması satışların artmasına yardımcı olmuştur. Televizyon ve dergilerde yayınlanan reklamlar, promosyon ürünlerinin dağıtılması satışları arttırmıştır. Alışveriş merkezlerinde uzman personelin çalışmaları geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de satışların artmasında etkin olmuştur.

11 Türkiye Kozmetik Piyasasına Ait Bilgiler
Türkiye’de kişi başı kozmetik tüketimi Batı Avrupa ortalamalarının altında kalmış olsa da ülkemizin genç ve büyüyen nüfusu sayesinde parfüm pazarında tahminlerin üzerinde bir büyüme potansiyeli yakalanmıştır. Türk lirasındaki yenilenme, enflasyon oranlarındaki düşüş, AB ve İMF ile geliştirilen olumlu ilişkiler gibi faktörler ekonominin iyiye gittiğini işaret etmektedir. Bu olumlu gelişmeler sayesinde kişi başına düşen gelirin artması ve daha kaliteli ürün almak yönündeki istek,bu sektörde satışların artışına neden olmuştur.

12 Türkiye Kozmetik Piyasasına Ait Bilgiler
2005 yılına ait en önemli gelişme kozmetik ürünlerinin ithalatına ait hükümlerin de yer aldığı kozmetik kanunun değişmesidir. 25 Mart 2005 de yürürlüğe giren 5324 sayılı kozmetik kanunu basit bir bildirimle kozmetik ithalatına izin veren uygulamayı getirmiştir. İthalat için kolay koşulların oluşması ithalatın artışına olanak tanımıştır.

13 Türkiye Kozmetik Piyasasına Ait Bilgiler
Bu kanun sayesinde ithal ürün girişleri tahminlerin üzerinde artmıştır. Aynı zamanda ham madde ithalatını da kolaylaştırarak, ürün fiyatlarının düşmesini de sağlamıştır. Bu kanun sayesinde satışlar dinamizm kazanmış pek çok yeni firma ilk kez ithal edilmiştir.

14 Parfüm Sektör Performansı
Ürün geliştirmeleri ve promosyonlar sayesinde cari satış değerleri 2005 yılında 2004 yılına göre %6 arttığı Süpermarket/hipermarketlerin sayısının arttığı Halka yönelik kadın kokuları değerinin 2005 yılında arttığı Artan promosyonlar ve reklam kampanyalarının tüketicileri yeni ve farklı ürünleri denemeye ittiği Aromel’in piyasa payı artarken Hunca’nın piyasa payında düşüş yaşandığı Sabit değerlerde %15, satış hacminde %51 gibi büyük bir büyümenin olduğu gözlenmektedir.

15 Parfümlerin Piyasada Gruplandırılması
Halka Yönelik Parfümler Özel Parfümler

16 Parfüm Sektör Performansı
Halka yönelik parfümlerin özel parfümlerden daha fazla satıldığı gözlenmiştir, bu da daha ucuz olarak bulunabilen parfümlere rağbetin arttığını göstermektedir. Hipermarket ve süpermarketlerdeki halka yönelik parfüm talebinin artması, parfümlerin satışını aşırı derecede yükseltmiştir

17 Parfüm Sektör Performansı
2005 yılı halka yönelik parfümlerin en dinamik olduğu yıldır. Halka yönelik bayan parfümleri önceki yıllara göre %7 artarak 2005’de en yüksek satış miktarını yakalamıştır.

18 Parfüm Sektör Performansı
Bu yüksek büyüme promosyonların, reklamların artması kadınların erkeklere göre parfüm satın alma konusunda daha istekli olmaları nedeniyledir. Halka yönelik parfümler genellikle ergenlik çağındaki bayanlar ve genç kadınlar tarafından satın alınmıştır. Çalışan genç kadın sayısındaki artış ve ekonomik bağımsızlık elde etmeleri bu ürünlerin satın alınmasını etkilemiştir.

19 Parfüm Sektör Performansı
Özel Parfümler Mağaza departmanları; özel parfümlerin önemli bir satış yolu olmuştur. Yeni marka ve ürünler 2005 yılındaki büyümeyi tetiklemiştir.

20 Parfüm Sektör Performansı
Çok sayıda yeni ürün daha tüketicilerin ilgisini çekmek için 2005 yılında piyasaya sürülmüştür. Şirketler promosyonları ve reklam faaliyetlerini arttırmışlardır. Halka yönelik parfümler genellikle hedef kitle olarak genç tüketicilere yönlenmişlerdir. Ülkemizin genç nüfustan oluşması da bu stratejinin oluşturulmasına ve dolayısıyla piyasanın hareketlenmesine neden olmuştur..

21 Parfüm Sektör Performansı
Şirketler promosyonlarını, reklam faaliyetlerini arttırmış ve Süpermarket/hipermarketler halka yönelik parfümlerin satışı için önemli yerler haline gelmiştir. Şirketler artan satışlarını desteklemek üzere parfüm fiyatlarında indirime gitmişler. Yeni ürünlerini tanıtmak ve satışını arttırmak amacıyla TV’de ve dergilerde reklamlarını yapmışlardır. Özel parfümlerin reklamı genellikle dergilerde yapılırken, halkın büyük kesimine hitap eden parfümlerin reklamı için TV’ler kullanılmıştır.

22 Parfüm Sektör Performansı
Türkiye parfüm üretiminin devleri haline gelmiş; Hunca ve Aromel’in 2005 de Pazar paylarında değişiklikler görülmektedir. Hunca’nın piyasa payı 2005 de yavaş yavaş düşmeye devam ederken, Aromel’in piyasa payı Hunca’ya yaklaşacak kadar artmıştır. Burada en önemli etken, Aromel’in dönemin son iki yılında reklam kampanyalarına büyük yatırım yapmış olması söylenebilir.

23 Parfüm Sektör Performansı
Yerli piyasanın diğer şirketleri arasında yer alan Akat ve Alfer ürün geliştirme faaliyetlerini yapmış oldukları yatırımlardan dolayı piyasa payları arttırmıştır. Çok uluslu bir şirket olan Avon 2005’de 3. sırada yer almış ve yeni ürünleri ile piyasa paylarını arttırmışlardır.

24 Parfüm Sektör Performansı
Tahmin döneminde, parfüm satışlarının cari değerinin yaklaşık olarak %15 artacağı En büyük değer artışının halka yönelik kadın ve erkek parfümlerinde görüleceği Özel parfümlerin satışının %9 oranında artmasının beklendiği

25 Parfüm Sektör Performansı
Halka yönelik parfümlerin tahmin dönemi boyunca değer artışının %17 olacağı olası beklenenler arasındadır. Tüketici alım gücü arttıkça orta ve alt gelir düzeyindeki tüketicilerin halka yönelik hazırlan parfümlerden satın almaya başlayacakları düşünülmektedir.

26 Parfüm Sektör Performansı
Ayrıca, fiyat rekabeti Süpermarket/hipermarketlerdeki indirimli satışlar fiyat artışını önleyecek olmasına rağmen; halka yönelik parfüm üreten şirketler, daha kaliteli ürünler geliştirecektir. Malların ve hammaddelerin ithalatını kolaylaştıran değişikliklerin 2005’deki kozmetik yasasında düzenlenmesinin sonucu olarak; yeni şirketlerin piyasaya girmesiyle rekabetin artması beklenmektedir. Bu da büyümeyi daha da artıracaktır.

27 2000-2005 Yılları Arası Parfüm Satışları
.-milyon YTL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Premium fragrances 28.1 31.2 34.1 32.1 32.3 33.7 Premium men's fragrances 7.3 8.1 8.8 8.3 8.6 9.1 Premium women's frag. 20.1 22.3 24.3 22.9 22.8 23.7 Premium unisex fragrances 0.8 0.9 1.0 Mass fragrances 45.5 66.2 75.6 73.8 77.1 82.3 Mass men's fragrances 15.5 23.0 26.4 25.5 26.6 28.4 Mass women's fragrances 29.6 42.6 48.6 47.8 49.9 53.3 Mass unisex fragrances 0.4 0.6 Fragrances 73.6 97.4 109.8 105.9 109.4 116.0 Source: Official statistics (Turkish Republic Undersecretariat of Foreign Trade), trade associations (Kozmetik Dernegi), trade press (including Capital, Marketing Turkiye, Ekonomist), company research, trade interviews, Euromonitor International International estimates

28 2000-2005 Yılları Arası Parfüm Satışları
Toplam parfüm satışları 2000 yılında 73.6 milyon YTL iken, 2003 yılı hariç her yıl artış göstererek 2005 yılında 116 milyon YTL’ye ulaşmıştır. Bu da parfüm satışlarında 5 yıllık dönemde %57 oranında artış olduğunu göstermektedir. Özel parfümlerin satışı, 2000 yılında 28.1 milyon YTL iken, 2005 yılında 33.7 milyon YTL’ye ulaşarak yaklaşık %19.8 artarken, Halka yönelik parfümler aynı dönemde 45.5 milyon YTL’den 82,3 milyon YTL’ye ulaşmış ve yaklaşık olarak %80 oranında artmıştır. Bu durum halka yönelik parfüm satışlarının son yıllarda hızla arttığını göstermektedir.

29 2000-2005 Yılları Arası Parfüm Satış Artış Oranları
% current value growth 2004/05 CAGR 2005/10 TOTAL Premium fragrances 4.4 3.7 19.8 Premium men's fragrances 5.9 24.2 Premium women's frag. 3.9 3.4 18.0 Premium unisex fragrances 1.1 24.0 Mass fragrances 6.7 12.6 80.9 Mass men's fragrances 6.6 12.9 83.0 Mass women's fragrances 6.8 12.5 80.0 Mass unisex fragrances 4.3 11.2 69.9 Fragrances 6.0 9.5 57.5 Source: Official statistics (Turkish Republic Undersecretariat of Foreign Trade), trade associations (Kozmetik Dernegi), trade press (including Capital, Marketing Turkiye, Ekonomist), company research, trade interviews, Euromonitor International International estimates

30 2000-2005 Yılları Arası Parfüm Satış Artış Oranları
Tablo, yılları arasındaki satış oranları ile yılları arasındaki toplam parfüm satışlarının artışını göstermektedir. 2004 yılına oranla 2005 yılında en fazla artış gösteren parfüm türü %6.8 ile halka yönelik kadın parfümü olurken, onu %6.6 artış gösteren halka yönelik erkek parfümü izlemektedir. döneminde; en fazla büyüme %83.0’la halka yönelik erkek parfümünde olmuştur. Bu dönmede özel kadın-erkek-unisex parfümlerin tüm çeşitlerinde artış oranları %20-25 arasında olup, halka yönelik parfümlere göre artış miktarı oldukça düşüktür.

31 2005-2010 yılları Parfüm Piyasası Beklentileri
.-milyon YTL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Premium fragrances 33.7 33.2 33.5 34.3 35.1 36.6 Premium men's fragrances 9.1 9.0 9.2 9.5 9.7 10.1 Premium women's frag. 23.7 23.3 23.4 24.0 24.5 25.0 Premium unisex fragrances 0.9 Mass fragrances 82.3 82.8 84.8 88.3 91.5 96.2 Mass men's fragrances 28.4 28.3 28.7 29.7 30.6 32.2 Mass women's fragrances 53.3 53.8 55.5 58.0 60.3 63.4 Mass unisex fragrances 0.6 0.7 Fragrances 116.0 118.3 122.7 126.6 132.9 Source: Official statistics (Turkish Republic Undersecretariat of Foreign Trade), trade associations (Kozmetik Dernegi), trade press (including Capital, Marketing Turkiye, Ekonomist), company research, trade interviews, Euromonitor International International estimates

32 2005-2010 Yılları Parfüm Piyasası Beklentileri
2010 yılında parfüm satışlarının milyon YTL’ye ulaşması beklenmektedir. Bu öngörüye göre parfüm satışları 2010 yılında 2005 yılına kıyasla yaklaşık %15 oranında artacaktır. 2010 yılına kadar en fazla artışın yine halka yönelik parfüm satışlarında olması beklenmektedir. Halka yönelik parfüm satışlarının 2010 yılında 96.2 milyon YTL’ye ulaşması beklenmektedir. Bu, halka yönelik parfüm satışlarının 2010 da 2005 yılına göre yaklaşık %17 artacağını göstermektedir.

33 2005-2010 Yılları Arası Parfüm Satış Artış Beklentileri
% current value growth CAGR 2005/10 TOTAL Premium fragrances 1.7 8.7 Premium men's fragrances 2.2 11.8 Premium women's frag. 1.6 8.0 Premium unisex fragrances -0.8 -3.9 Mass fragrances 3.2 16.9 Mass men's fragrances 2.5 13.4 Mass women's fragrances 3.5 18.9 Mass unisex fragrances 0.7 Fragrances 2.7 14.5 Source: Official statistics (Turkish Republic Undersecretariat of Foreign Trade), trade associations (Kozmetik Dernegi), trade press (including Capital, Marketing Turkiye, Ekonomist), company research, trade interviews, Euromonitor International International estimates

34 2005-2010 Yılları Arası Parfüm Satış Artış Beklentileri
2010 yılında parfüm satış oranlarında; özel unisex parfümlerinde -%3.9 azalış, diğer tüm parfüm satışlarında artış beklenmektedir. En çok artış halka yönelik kadın parfümlerinde beklenmekte olup, oran %18.9’dur. Euromonitor

35 SOSYAL STATÜYE GÖRE TÜRKİYE PARFÜM PAZARI
(milyon $) STATÜ 2003 % 2004 % 2005 % 2003 2004 2005 Boşanmış %2,8 %2,6 10,2 9,8 Evli %18,0 %17,7 65,2 66,8 69,5 Bekar %67,9 %68,7 %69,3 246,3 258,7 270,9 Dul %11,3 %11,0 %10,4 41,1 41,5 40,6 TOPLAM 100,0 362,7 376,9 391,0 Datamonitor

36 SOSYAL STATÜYE GÖRE TÜRKİYE PARFÜM PAZARI (milyon $)
yılları arasında ülkemizde sosyal statüye göre parfüm kullanımı incelendiğinde en yoğun parfüm kullanan grubun yaklaşık %70 oranla bekarlar olduğu, Bu grubu yaklaşık %18 oranla evlilerin izlediği, Boşanmış olanlarda bu oranın yaklaşık %2,8 ile en az parfüm kullanan grup olduğu görülmektedir.

37 GELİR DURUMUNA GÖRE TÜRKİYE PARFÜM PAZARI (milyon $)
2003 % 2004 2005 $0-3,299 % 15,0 %15,0 %14,9 54,3 56,3 58,4 $11,700+ %24,1 87,4 90,8 94,2 $3,300-4,299 %19,1 69,1 71,8 74,5 $4,300-5,999 %20,7 75,0 77,9 80,9 $6,000-11,699 %21,2 76,9 79,9 82,9 TOPLAM 100,0 362,7 376,9 391,0 Datamonitor

38 GELİR DURUMUNA GÖRE TÜRKİYE PARFÜM PAZARI (milyon $)
Ülkemizde ortalama kişi başı yıllık gelir 4500 $ civarındadır. Gelir gruplarına göre parfüm kullanımında, gruplar arasında büyük farklılıklar olmamakla birlikte en az gelire sahip grubun en az, en çok gelir grubundakilerin ise en çok parfüm kullanımlarının olduğu, gelir arttıkça parfüm kullanımının gelire paralel olarak arttığı görülmektedir. En az gelir grubunda kullanım oranı yaklaşık %15, en çok gelir grubunda ise yaklaşık oran %24’dür.

39 YAŞ DAĞILIMINA GÖRE TÜRKİYE PARFÜM PAZARI (milyon $)
YAŞLAR 2003 % 2004 % 2005 2003 1-14 %5,7 %5,5 20,5 20,8 21,5 15-24 %28,1 %27,8 %27,7 101,8 104,6 108,5 25-34 %25,9 94,0 97,6 35-44 %19,6 %19,7 71,0 74,2 77,0 45-54 %12,7 %12,9 45,9 48,6 55,0 55+ %8,1 %8,2 29,5 30,9 32,0 TOPLAM 100,0 362,7 376,9 391,0 Datamonitor

40 YAŞ DAĞILIMINA GÖRE TÜRKİYE PARFÜM PAZARI (milyon $)
Yaş dağılımına göre parfüm kullanımı incelendiğinde yaş grubunun %25,9 ile en yoğun kullanıcı grubu olduğu, 1-14 ve 55+ gruplarının en ez parfüm kullanan grupları oluşturduğu görülmektedir.

41 YAŞANILAN BÖLGEYE GÖRE TÜRKİYE PARFÜM PAZARI (milyon $)
ŞEHİR/ TAŞRA 2003 % 2004 2005 Taşra %28,4 %28,0 103,0 105,6 109,5 Şehir %71,6 %72,0 259,8 271,3 281,5 TOPLAM 100,0 362,7 376,9 391,0 Datamonitor

42 YAŞANILAN BÖLGEYE GÖRE TÜRKİYE PARFÜM PAZARI (milyon $)
Yaşanılan bölgeye (taşra/şehir) göre de parfüm kullanım oranları değişmektedir. Şehirlerde parfüm kullanımı %71’lere ulaşırken, Bu oran kırsal kesimde %28’dir.

43 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

44 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)
5 Temmuz 2005 tarihli Başbakanlık genelgesi kapsamında, çok geniş bir alan yelpazesine sahip 57 adet Özel İhtisas Komisyonu(ÖİK) oluşturulmuş, söz konusu komisyonlara kamu kesimi, özel ve üniversite kesiminden 2252 kişi katılmıştır. Plan stratejisi ve metninin oluşturulmasında kurumsal birikimin yanı sıra ÖİK raporları ile kendi alanlarında temayüz etmiş uzman kişiler ve kamunun üst düzey yöneticileri ile yapılan istişare toplantılarının sonuçlarından da yararlanılmıştır.

45 Kozmetik Sektörü Üretimi, Değer Olarak (‘000 €), (parekende satış fiyatlarıyla)
Sıra No. Ana Mallar YILLAR 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tahmini 1 Kokulu Kozmetikler 39,582 41,823 33,696 59,230 68,195 77,912 89,706 2 Renkli Kozmetikler 66,694 87,349 62,331 62,888 67,064 69,627 74,689 3 Cilt Bakım Ürünleri 110,686 139,408 117,573 80,026 86,323 94,829 98,799 4 Saç Bakım Ürünleri 313,607 401,497 323,958 376,480 404,815 387,966 428,565 5 Ağız/Diş Bakım Ür. 130,276 132,478 126,439 135,116 117,061 116,972 126,335 6 Traş Ürünleri 43,261 43,470 34,708 43,906 67,374 75,397 83,922 7 Deo. & Banyo Tuzl. 125,716 125,606 96,472 104,364 112,316 133,120 143,173 8 Kişisel Temizlik Ür. 355,941 367,031 362,023 370,820 416,831 457,027 487,293 9 Diğer Kozmetikler 23,711 23,208 25,628 42,494 56,400 69,784 82,045 TOPLAM 1,185,712 1,333,661 1,157,200 1,232,832 1,339,978 1,412,851 1,532,482 Kaynak: DİE Dış Ticaret Verileri ile İç Tüketim Tahminlerinden Hesaplanmıştır.

46 Kozmetik Sektörü Üretimi, Değer Olarak (‘000 €), (parekende satış fiyatlarıyla)
DİE Dış Ticaret Verileri ile İç Tüketim Tahminlerine göre 2004 yılında €’ya ulaşan kozmetik pazarında parfüm payı €’dur. Bu parfümün kozmetik pazarında yaklaşık %6 Pazar payı olduğunu göstermektedir. yıları arasında parfüm üretiminde sadece 2001 yılında ciddi bir azalış olmuş, diğer bütün yıllarda üretim miktarı artmıştır yılındaki azalışı 2001 yılı Ekonomik krizi ile açıklamak mümkündür.

47 Kozmetik Sektörü Ürün İthalatı,Değer Olarak (CIF,Cari Fiyatlarla,000 $)
Sıra No. Ana Mallar YILLAR 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tahmini 1 Kokulu Kozmetikler 26,622 27,018 25,062 22,525 35,682 34,165 36,000 2 Renkli Kozmetikler 16,234 18,685 13,502 12,407 20,210 26,124 26,100 3 Cilt Bakım Ürünleri 25,181 27,908 23,945 25,675 50,007 74,339 80,000 4 Saç Bakım Ürünleri 41,466 50,378 41,018 38,809 59,157 81,316 83,000 5 Ağız/Diş Bakım Ür. 6,778 11,895 12,279 10,551 16,112 19,921 20,000 6 Traş Ürünleri 2,527 2,036 1,790 1,299 2,797 4,654 4,800 7 Deo. & Banyo Tuzl. 8,438 10,031 9,661 11,267 17,320 16,190 17,400 8 Kişisel Temizlik Ür. 11,166 12,943 11,832 7,285 10,923 14,144 13,965 9 Diğer Kozmetikler 7,989 9,188 7,961 6,414 6,553 7,730 8,000 TOPLAM 146,701 170,083 147,050 136,233 218,762 278,584 289,265 Kaynak: DİE Dış Ticaret Verileri

48 Kozmetik Sektörü Ürün İthalatı,Değer Olarak (CIF,Cari Fiyatlarla,000 $)
2004 yılında kozmetik sektöründeki toplam yaklaşık 278 milyon Dolarlık ithalatın yaklaşık 34 milyon dolarını parfümler oluşturmaktadır. Bu da yaklaşık %15’lik oranı ifade etmektedir. 2003 yılındaki ithalatta 2002 yılına göre ciddi bir artış miktarı görülmektedir. Bu 2001 yılı ekonomik krizinin etkilerinin sona erip ekonominin canlanması, süpermarket ve hiper marketlerin de çoğalmasıyla buralarda satılan ithal parfümlerine olan talebin artmasıyla açıklanabilir.

49 Kozmetik Sektörü Ürün İhracatı, Değer Olarak (FOB, Cari Fiyatlarla, ‘000$)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tahmini 1 Kokulu Kozmetikler 4,614 3,908 7,399 7,264 14,689 22,004 27,000 2 Renkli Kozmetikler 4,982 11,670 13,188 10,876 18,252 21,809 21,900 3 Cilt Bakım Ürünleri 2,323 2,183 2,612 2,340 4,449 7,037 8,700 4 Saç Bakım Ürünleri 11,549 19,626 17,210 19,039 31,305 42,759 52,000 5 Ağız/Diş Bakım Ür. 8,963 10,853 13,670 9,712 17,873 21,751 25,500 6 Traş Ürünleri 6,905 7,674 9,438 8,902 19,129 23,783 25,000 7 Deo. & Banyo Tuzl. 824 2,140 3,610 4,871 12,486 21,185 26,500 8 Kişisel Temizlik Ür. 109,257 110,074 114,932 97,789 139,493 144,656 181,700 9 Diğer Kozmetikler 364 291 331 615 1,340 1,913 2,900 TOPLAM 148,781 168,418 183,390 161,408 259,015 306,898 341,200 Kaynak: DİE Dış Ticaret Verileri

50 Kozmetik Sektörü Ürün İhracatı, Değer Olarak (FOB, Cari Fiyatlarla, ‘000$)
2004 yılı itibariyle 306 milyon $ olan toplam Kozmetik ürün ihracatının 22 milyon $’ını parfümler oluşturmaktadır.Kozmetik ihracatının yaklaşık %8’ini parfüm ihracatı oluşturmaktadır. Burada da 2000 yılı hariç 1999’dan itibaren sürekli bir artışın olduğu görülmektedir. 2003 yılındaki ihracatta da ithalatta olduğu gibi 2002 yılına göre ciddi bir artış miktarı görülmektedir.

51 Kozmetik Ürün İç Pazar Tüketim Değeri, (mil. €)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tahmini 1 Kokulu Kozmetikler 61.5 66.7 54.5 75.3 86.8 87.7 96.8 2 Renkli Kozmetikler 77.9 94.9 62.7 64.5 68.8 73.1 78.0 3 Cilt Bakım Ürünleri 133.4 167.1 142.7 104.6 126.7 149.0 155.0 4 Saç Bakım Ürünleri 343.7 434.6 352.0 397.3 429.5 419.0 453.0 5 Ağız/Diş Bakım Ür. 128.1 133.6 124.8 136.0 115.5 122.0 6 Traş Ürünleri 38.9 37.4 25.7 35.9 52.9 60.0 68.0 7 Deo. & Banyo Tuzl. 133.3 134.1 103.6 111.1 116.6 129.1 8 Kişisel Temizlik Ür. 161.7 151.6 137.3 171.7 170.8 188.3 202.0 9 Diğer Kozmetikler 92.8 114.8 101.4 110.2 134.4 166.5 187.0 TOPLAM 1,176.7 1,334.8 1,104.7 1,206.6 1,302.0 1,388.2 1,497.8 Kaynak: AC Nielsen perakende satış ve HTTP hane içi tüketim Verileri baz alınarak Kozmetik ve Tuv. Müst. Üreticileri Derneği tarafından hesaplanmıştır.

52 Kozmetik Ürün İç Pazar Tüketim Değeri, (mil. €)
Ülkemizde nüfus artış hızının genç nüfusun fazlalığı ve son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmelere paralel olarak parfüm tüketiminde 2004 yılında 1999 yılına oranla yaklaşık %50’lik bir artış olmuş ve tüketim değer olarak 90 milyon €’ya ulaşmıştır.

53 Kozmetik Ürün İthalatı Değer Projeksiyonu (2005 yılı fiyatlarıyla, mil
Kozmetik Ürün İthalatı Değer Projeksiyonu (2005 yılı fiyatlarıyla, mil. € cinsinden) Sıra No. Ana Mallar YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Kokulu Kozmetikler 37.0 37.7 38.5 39.2 40.0 40.8 41.6 42.4 2 Renkli Kozmetikler 26.0 26.5 27.0 27.6 28.1 28.7 29.2 29.8 3 Cilt Bakım Ürünleri 88.0 89.7 91.5 93.3 95.1 97.0 98.9 100.9 4 Saç Bakım Ürünleri 95.0 86.7 88.4 90.1 91.9 93.7 95.6 97.4 5 Ağız/Diş Bakım Ür. 20.0 20.4 20.8 21.2 21.6 22.0 22.5 22.9 6 Traş Ürünleri 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 7 Deo. & Banyo Tuzl. 18.7 19.0 19.4 19.8 20.2 20.6 21.0 21.4 8 Kişisel Temizlik Ür. 14.0 14.2 14.5 14.7 14.9 15.2 15.4 15.6 9 Diğer Kozmetikler 7.5 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 8.4 8.6 TOPLAM 301.4 307.3 313.3 319.4 325.6 332.0 338.5 345.1 Kaynak: 9. Kalkınma Planı – Kozmetik Özel İhtisas Komisyonu Raporu

54 Kozmetik Sektörü İhracat Değeri Projeksiyonu (2005 yılı fiyatlarıyla, mil. € cinsinden)
Sıra No. Ana Mallar YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Kokulu Kozmetikler 29.5 30.8 32.2 33.6 35.1 36.7 38.4 40.1 2 Renkli Kozmetikler 23.5 24.6 25.7 26.8 28.0 29.3 30.6 31.9 3 Cilt Bakım Ürünleri 10.0 10.4 10.9 11.4 11.9 12.4 13.0 13.6 4 Saç Bakım Ürünleri 54.5 56.9 59.5 62.1 64.9 67.8 70.9 74.0 5 Ağız/Diş Bakım Ür. 33.4 34.9 36.4 38.0 6 Traş Ürünleri 27.0 28.2 7 Deo. & Banyo Tuzl. 28.5 29.8 31.1 32.5 34.0 35.5 37.1 38.7 8 Kişisel Temizlik Ür. 155.8 156.6 157.4 158.2 160.5 164.2 169.5 176.5 9 Diğer Kozmetikler 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.5 5.7 6.0 TOPLAM 361.2 371.2 381.6 392.4 405.2 419.9 436.6 455.5 Kaynak: 9. Kalkınma Planı – Kozmetik Özel İhtisas Komisyonu Raporu

55 Kozmetik Sektörü Üretim Değeri Projeksiyonu (2005 yılı fiyatlarıyla, mil. € cinsinden)
Sıra No. Ana Mallar YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Kokulu Kozmetikler 103.0 107.2 111.6 116.1 120.9 125.8 130.9 136.2 2 Renkli Kozmetikler 82.0 85.4 88.8 92.4 96.2 100.1 104.2 108.4 3 Cilt Bakım Ürünleri 97.1 100.9 105.0 109.2 113.5 118.0 122.8 127.7 4 Saç Bakım Ürünleri 437.8 455.3 473.5 492.5 512.2 532.7 554.0 576.2 5 Ağız/Diş Bakım Ür. 141.4 142.8 150.8 159.1 165.6 173.9 182.3 190.9 6 Traş Ürünleri 87.3 90.9 94.6 98.4 102.4 106.6 111.0 115.5 7 Deo. & Banyo Tuzl. 153.8 160.0 166.4 173.1 180.1 187.4 194.9 202.8 8 Kişisel Temizlik Ür. 392.4 400.5 408.9 417.7 427.0 437.7 450.0 464.0 9 Diğer Kozmetikler 84.8 88.3 91.8 95.5 99.3 103.3 107.5 111.8 TOPLAM 1,494.7 1,543.0 1,599.6 1,658.6 1,718.7 1,782.3 1,850.2 1,921.7 Kaynak: 9. Kalkınma Planı – Kozmetik Özel İhtisas Komisyonu Raporu

56 DİE Parfüm Pazarı Projeksiyonların Değerlendirilmesi
DİE’nce parfüm pazarı ile ilgili olarak 2013 yılına kadar olan dönemi kapsayan ihracat değeri ve üretim değeri projeksiyonlarında; nüfusun ve kişi başına düşen milli gelirde beklenen artışa paralel olarak, talebin de artacağı öngörülerek, üretimin ve ihracatın 2013 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık %35 artacağı, İthalat değeri projeksiyonlarında ise artışın ihracat ve üretimden az olacağı, artışın 2013 yılına kadar %15 civarında kalacağı beklenmektedir. İthalattaki artışın üretim ve ihracattan daha az olmasının sebebinin yerli parfüm üreticilerinin AR-GE çalışmalarına yaptıkları yatırımlar sayesinde piyasa paylarındaki artış ve parfüm üretiminde kullanılan hammadde ithalatını kolaylaştıran mevzuat sayesinde gerçekleştiği düşünülmektedir.

57 KAYNAKÇA http://secure.alacra.com/cgi-in/alacrawitchlSAPI.dll
DİE Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ), KİMYA SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU, Kozmetik-Sabun-Deterjan Alt Çalışma Grubu Raporu. Cosmetics and Toiletries – Turkey, Euromonitor International, December 2006

58 TEŞEKKÜRLER

59 Türkiye Parfüm Pazar Payı Verileri Karşılaştırma Tablosu
Milyon YTL Araştırmacı Kuruluş 2003 2004 2005 EuroMonitor 105.9 109.4 116 D.İ.E. 160 162.2 179 DataMonitor 362.7 376.9 391


"Dünya ve Türkiye’ de Parfüm Pazarı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları