Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Suçları Ders: bilişim etiği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Suçları Ders: bilişim etiği"— Sunum transkripti:

1 Bilişim Suçları Ders: bilişim etiği
YALIN KILIÇ TÜREL-2010 22.Kasım-BOTE-4-ELAZIĞ

2 Dersin İçeriği Bilginin doğruluğu tartışma konusu
Bilişim suçu kavramlar ve tanımlar Bilişim suçu ile ilgili kanun maddeleri Bilişim suçu örnekleri

3 Kaynağı belli olan bilgiler daha güvenilirdir (M.A.B.)
Bilginin doğruluğunu belirleme, doğru bilgiye ulaşma ve denetimi konusundaki paylaşımlarınız? (SİZDEN GELENLER) Hastalık için tanınmış doktorun sitesi. Bu konuda eğitim verilmeli (Ş. Ç.) Kaynağı belli olan bilgiler daha güvenilirdir (M.A.B.) Güvenirliği kanıtlanmış siteler (E.Ö) Daha çok moderatör olmalı, internetteki bilgiden önce ön tarama yapılmalı (M.T.) Birden fazla kaynaktan, uzmandan bilginin sağlaması yapılmalı (B.T.) Doğruluğu sağlamak için; düzenli denetlenen ortak veritabanları olmalı (Ş.K.) elektronik damgalama teknikleri, algoritmalar ve şifreleme teknikleri kullanılabilir (D.P.) Bize bazı kaynak bilgileri (kaynak, Yazar, ünvan, Meslek, Dergi Adı, Makale Adı, Yayınlanma tarihi gibi) veren siteler tercih edilmeli (T.G.)

4 Bilişim ve Bilişim Suçu?
Bilişim Tanımı; “İnsanların; teknik,ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimlerinde kullandıkları,bilimin dayanağı olan bilginin,özellikle elektronik makinalar aracılığıyla düzenli ve akılcı biçimde işlenmesi,bilginin elektronik cihazlarda toplanması ve işlenmesi bilimi,informatik” Bu alanda yapılan ve suç olarak tanımlanan ihlaller; a-Bilgisayar suçu, b-Bilgisayarla ilgili suç, c-Bilgisayar suçluluğu, d-Elektronik suç, e-Bilgisayar  vasıtası ile işlenen suçlar, f-Bilişim suçları ya da suçluluğu, g-Bilişim ihlali,

5 Bilişim Suçu Tanımı Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Uzmanlar Komisyonu’nun Mayıs 1983 tarihinde Paris Toplantısı’ndaki tanımı: “Bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni,gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranıştır”

6 Bilişim Suçları AET bu suçları 5’e ayırıyor:
1-Bilgisayarda mevcut olan kaynağa veya herhangi bir değere gayri meşru şekilde ulaşarak transferini sağlamak için kasten bilgisayar verilerine girmek,bunları bozmak,silmek,yok etmek, 2-Bir sahtekarlık yapmak için kasten bilgisayar verilerine veya programlarına girmek,bozmak,silmek,yok etmek, 3-Bilgisayar sistemlerinin çalışmasını engellemek için kasten bilgisayar verilerine veya programlarına girmek,bozmak,silmek,yok etmek, 4-Ticari manada yararlanmak amacı ile bir bilgisayar programının yasal sahibinin haklarını zarara uğratmak, 5-Bilgisayar sistemi sorumlusunun izni olmaksızın,konulmuş olan emniyet tedbirlerini aşmak sureti ile sisteme kasten girerek müdahalede bulunmaktır.

7 Bilişim Suçlarının Tasnifi
Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme Bilgisayar Sabotajı Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik Bilgisayar Yazılımlarının İzinsiz Kullanımı Yasadışı Yayınlar Yöntemler Şifre çalma Arka kapılar ve bilgisayarların açıkları Ağları izleme Programlar Trojanlar Virusler DOS atakları

8 Bilişim Suçları Hukuki Açıdan 1 Geleneksel Suçlar Dolandırıcılık
TCK : Dolandırıcılık ve İflas Sahtecilik TCK : Sahtecilik Suçları Lisans Hakları 5846 nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) Yasadışı yayınlar TCK : Devletin Şahsiyetine karşı cürümler TCK : Hakaret ve Sövme Cürümleri TCK : Halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik eden ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı: …… ve diğer anlatım araç ve gereçleri Hukuki Açıdan 2 Teknolojinin Gelişimiyle Karşılaştığımız Suçlar Bilgisayar servislerine yetkisiz erişim ve dinleme Bilgisayar Sabotajı

9 Bilişim Suçları İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüm1999 yılından itibaren değişik birimlerden ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına başlamıştır. 1999 yılında başlayan çalışmalar önce Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü içindeki Bilgi Sistemi Büro Amirliği bünyesinde sonra 2002 yılından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde İnternet ve Bilişim Suçları Şube Müdürlüğün kurulması sonucu Bilişim Suçları Büro Amirliği adı altına çalışmalarını sürdürmektedir.

10 29.11.2010 – BİLİŞİM SUÇLARI (devam)
Bilişim suçundan örnekler (Moodle-Forum tartışma bölümünden)

11 Sıkça karşılaşılan bazı suçlar
Başkalarının adına göndererek özellikle ticari ve özel ilişkileri zedeleme. Başkalarının adına web sayfası hazırlamak ve bu web sayfasının tanıtımı amacıyla başkalarına ve mesaj göndermek ve bu mesajlarda da mağdur olan şahsın telefon numaralarını vermek. Kişisel bilgisayarlar yada kurumsal bilgisayarlara yetkisiz erişim ile bilgilerin çalınması ve karşılığında tehdit ederek maddi menfaat sağlanması Şirketlere ait web sayfalarının alan adının izinsiz alınması ve bu alan adlarının karşılığında yüklü miktarlarda para talep etmek. Özellikle Pornografik içerikli CD kopyalamak ve satmak. Sahte evrak basımı gibi çok farklı konuları içerebilmektedir. NOT: Tek mağdur siz değilsiniz! Böyle bir durumda hemen savcılığa başvurun!

12 Yapılması gerekenler Yasadışı siteler (web sayfaları) ile ilgili şikayetlerinizi e-posta adresine ihbar etmek Şahsınız ile ilgili şikayetçi olduğunuz konular ile ilgili elde edebildiğiniz tüm deliler ile birlikte en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek şikayetçi olmak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan tüm tahkikatlarda Savcılık talimatı veya Mahkeme kararı esas alınmaktadır. Şikayetçi olduğunuz konular ile ilgili olarak yapılacak çalışma neticesinde ISP(İnternet Servis Sağlayıcının) yurt dışında bulunması durumunda Adli Makamlar tarafından yapılacak olan Adli İstinabe ile konunun takibi yapılabilmektedir.

13 TÜRK CEZA KANUNU (BİLİŞİM SUÇLARI) ONUNCU BÖLÜM Bilişim Alanında Suçlar
Bilişim sistemine girme MADDE (1)Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

14 TÜRK CEZA KANUNU (BİLİŞİM SUÇLARI) ONUNCU BÖLÜM Bilişim Alanında Suçlar
Bilişim sistemine girme MADDE 244. (1)Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

15 TÜRK CEZA KANUNU (BİLİŞİM SUÇLARI) ONUNCU BÖLÜM Bilişim Alanında Suçlar
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması MADDE 245. (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 246. (1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

16 TARTIŞMA Son slayt….. GRUP ETKİNLİĞİ – Moodle Forum üzerinden…
adresindeki farklı bilişim suçu örneklerini inceleyiniz. Bugün derste bahsedilen ilgili kanunları da gözden geçirerek, internet üzerinden bilişim suçu olarak nitelendirilebilecek örnek bir olay yada durumu ve neden suç sayılması gerektiğini MOODLE forumlardan (KAYNAK GÖSTEREREK) paylaşınız. KONU Örnek bir bilişim suçu, kapsamı, olası sonuçları, suç nedenleri: (Kesinlikle örneği aldığınız web adresini Kaynak: www…. Şeklinde belirtiniz) Son slayt…..


"Bilişim Suçları Ders: bilişim etiği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları