Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları"— Sunum transkripti:

1 Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

2 Bilişim Teknolojisi Nedir?
Bilişim teknolojisi; bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim teknikleri kullanılarak verilerin beklenen amaca yönelik değerlendirilmesi, sonuçların istenilen ortama kaydedilmesidir.

3 Bilgisayar Nedir? Bilişim teknolojisinin başlıca unsuru olan bilgisayar; Aritmetiksel ve mantıksal işlemler yapabilen, Her türlü bilginin saklanmasını ve saklanan bilgilere istenildiğinde rahatlıkla ulaşılmasını sağlayan, Aynı zamanda tüm bu işlemleri çok hızlı yapabilen elektronik bir aygıttır

4

5 Donanım Nedir? Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle tutulabilen kısımları donanımı oluşturur. Donanım, bilgisayarın bütün fiziksel parçaları olarak da tanımlanabilir.

6 Yazılım Nedir? Bilgisayarın kullanılmasını sağlayan her türlü program ise yazılım olarak adlandırılır.

7 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Bilgi ve düşüncenin hızlı akışını sağlayan teknolojik araçlara bilgi iletişim teknolojileri adı verilir. Bilgi iletişim teknolojileri, bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi oluşturmayı sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır.

8 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Bunlara her konuyla ilgili basılı kitap ya da basılı yayın örnek olarak verilebilir. Ayrıca başta bilgisayar olmak üzere telgraf, telefon, radyo, televizyon, uydu, CD-ROM, her türlü sesli ve görüntülü bilgi malzemesini içeren araçlar, veri tabanları, yerel ve geniş alan ağları ve Internet başlıca bilgi teknolojisi sistemleridir.

9 Bilgisayar Çeşitleri Ana bilgisayar Mini bilgisayar
Günümüz teknolojisindeki hızlı gelişmelerden dolayı bilgisayarlar kesin hatlarla birbirinden ayrılamasa da kullanım amaçları ve kapasiteleri açısından aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. Ana bilgisayar Mini bilgisayar Ağ (Network) bilgisayarı Kişisel bilgisayar Dizüstü bilgisayar Tablet bilgisayar

10 Ana Bilgisayar Ana bilgisayarlar birçok işlevi yerine getirebilen, güçlü grafik ve matematik uygulamalarını destekleyen bilgisayarlardır. Bu bilgisayarlar dev bellek ve çok hızlı işlem gücüyle aynı anda yüzlerce hatta binlerce kullanıcıya erişim olanağı sağlar.

11 Mini Bilgisayar Mini bilgisayarlar şirketlerde, büyük işletmelerde, okullarda, fabrika vb. işyerlerinde kullanılan, pek çok kullanıcının aynı anda bağlanmasını sağlayan bilgisayarlardır. Yüksek hızlı işlemci, yüksek RAM ve yüksek sabit disk kapasitesine sahiptir. Birden fazla kullanıcının aynı anda kullandığı bilgisayar sistemleridir.

12 Ağ (Network) Bilgisayarı
Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olarak kullanılmasıyla oluşturulan çalışma ortamına bilgisayar ağı (computer network) denir. Bir bilgisayar ağında çok sayıda bilgisayar yer alır. Bunlar yan yana duran iki bilgisayar olabileceği gibi tüm dünyaya yayılmış binlerce bilgisayar da olabilir.

13 Kişisel Bilgisayar Kişisel bilgisayarlar (Personal Computer) genellikle evlerde ve iş yerlerinde tek kişi tarafından kullanılan bilgisayarlardır. Bu nedenle bu bilgisayarlara kişisel bilgisayar adı verilir.

14 Dizüstü Bilgisayar Taşınabilir bilgisayarlar olarak sınıflandırılan bu bilgisayarlar Laptop, Notebook gibi de adlandırılır. Donanım olarak kişisel bir bilgisayardaki bütün öğelere sahip olabilmektedirler. Uzun süre enerji desteği sağlayabilen bu bilgisayarlar özellikle sık sık seyahat eden ve bilgisayara çok gereksinim duyan kişiler için idealdir.

15 Tablet Bilgisayar Tablet PC; cep Bilgisayarıyla dizüstü bilgisayarın karışımı olan genelde 7 ile 10.1 inch aralığında ekran boyutunda, dokunmatik ekranlı, interneti ve sağladığı depolama alanıyla verilerinizi kolayca yanınızda taşımanızı sağlayan son teknoloji bir bilgisayardır diye tanımlanabilir. Daha çok günlük kullanıma uygundur.

16 Bilgisayarlar Arasındaki Farklılıklar
a. Kapasite Ana bilgisayar ve süper bilgisayarların bellek kapasiteleri trilyon baytlara kadar çıkabilir. Diğer taraftan cepte taşınan bilgisayarlarda bu kapasiteler mega baytlar (milyon bayt) düzeyindedir.

17

18 Bilgisayarlar Arasındaki Farklılıklar
b. Hız Bilgisayarların hızı, işlemcilerinin hızları ile ölçüldüğünden saniyedeki titreşim sayısıyla ifade edilir. Bunun birimi de hertz’dir ve kısaca Hz olarak gösterilir. Mega hertz (MHZ) saniyede milyon titreşim demektir. Günümüzde işlemcilerin hızı saniyede milyar titreşimlere (giga hertz-GHZ) ulaşmıştır. Bu hız günümüzde 4 GHZ civarındadır. Bilgisayarların hızları, saniyede işledikleri komut ve saniyede değerlendirdikleri kayan noktalı (gerçel, virgüllü) işlemlerle de ölçülür. Saniyede işledikleri komut için MIPS birimi kullanılır. Bu İngilizce “Million instructions per second ”(saniyede milyon komut) sözcüklerinin baş harflerinden oluşur.

19

20

21 Bilgisayarlar Arasındaki Farklılıklar
c. Mimari Bilgisayar sistemi içinde bulunan tüm parçaların tasarı ve düzenlenme şekli. Bilgisayarların neredeyse tümünde benzer donanım bileşenleri kullanılmaktadır. Kullanım yer ve amaçlarına göre tasarımlarda farklılıklar bulunmaktadır. Tüm modern bilgisayarlar temelde aynı yapısal özellikleri taşımaktadır. Bu yapı “Von Neumann mimarisi” olarak adlandırılmaktadır.

22 Von Neumann Mimarisi Von Neumann’a göre bilgisayar 4 temel birimden oluşmaktadır. Bunlar;   • Kontrol birimi (CPU),  • Matematiksel ve mantıksal işlemlerin yapıldığı aritmetik-mantık birimi (ALU),  • Bilginin saklandığı hafıza bölümü (Memory)  • Giriş/Çıkışı sağlamak için de Input Output birimidir (I/O).

23 BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE TOPLUM

24 Değişen Bir Dünya Çağımızın en önemli özelliği toplumların hızla değişmesidir. Toplumlardaki değişmeyi hızlandıran en belirgin etmenler bilgi, teknoloji, iletişim ve ekonomi alanlarında görülmektedir. Bu nedenle bu çağa bilgi çağı adı verilmiş, bilgi toplumu kavramı ortaya çıkmıştır.

25

26 Son 10 yılda, dünya tarihi boyunca görülmemiş bir hızda teknolojik ilerleme ve bilgi üretimi meydana geldi.

27 Hafıza sorunları

28

29 Bilgi Toplumu Bilgi toplumu; bilginin insan, örgüt ve toplum yaşamında temel güç ve ana sermaye halini aldığı, bilgi üretiminde çalışanların çoğaldığı, yaşam boyu öğrenme alışkanlığının yerleştiği, öğrenen birey, öğrenen örgüt ve öğrenen toplum bağının kurulduğu toplumsal yaşam biçimini anlatmaktadır.

30 Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri
Bilgi toplumunda bilgi önemli ve temel kaynaktır. Bireyler ve toplumlar bu temel kaynağa sahip olmak için yarış halindedirler. Hızlı bilgi artışı, değişme ve gelişmenin temel kaynaklarıdır. Bilgi üretimi ve bilgilerin pazarlanması, bilgi toplumunda yeni iş alanlarının başında gelecektir. İş dünyasında bilgi üretenlerin ve çalışanların sayısı çoğalacak, bilgi birikimi bilgide seçiciliğe yol açacaktır.

31 Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri
Eğitim öğretimde süreklilik yerleşecek, okul öğrenimi yanında, yaşamın başlangıcından sonuna kadar etkin öğrenme gereksinimi ön planda olacaktır. Belirli konuları öğrenme yerine, “öğrenmeyi öğrenmek” ve “bireysel öğrenme” eğitim sürecinin temeli olacaktır.

32

33 Bilgi Otoyolu Nedir? Bir ülkenin üniversitelerine, kütüphanelerine, araştırma laboratuarlarına, işyerlerine, hastanelerine ve evlerine kablolarla, uydu ya da yayın yoluyla veri, ses ve görüntü türü bilgiler taşıyan; donanım, yazılım ve standartlardan oluşan iletişim sistemleri bilgi otoyolu olarak adlandırılmaktadır.

34 Elektronik Ticaret Elektronik ticaret, ticaretin elektronik ortamda yapılmasını kapsayan bir kavramdır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.

35 Elektronik Ticaret Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri ya da tümünün elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla; - Reklam ve pazar araştırması, Sipariş ve ödeme, Teslim Olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

36 Elektronik Ticaret Google Adwords - Facebook - vs.
Eskiden birçok şirket; televizyon, gazete, radyo gibi araçları kullanarak potansiyel müşterilerine ulaşmaya çalışırken bugün bunlardan daha etkin ve ölçülebilir olan internet üzerinden reklamcılık kullanılmaktadır. Geçmişte hedef kitlesine kısıtlı yollarla ulaşabilen şirketler, bugün değişik e-pazarlama yöntemleriyle daha çok müşteriye daha hızlı ulaşabilmektedir. Üstelik bu yöntemler ya tümüyle ücretsiz ya da sıfıra yakın bir bütçeyle karşılanabilecek durumdadır. Google Adwords Facebook - vs.

37

38


"Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları