Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Banu Onaral, Ph.D. H. H. Sun Profesör ve Dekan & Davood Tashayyod

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Banu Onaral, Ph.D. H. H. Sun Profesör ve Dekan & Davood Tashayyod"— Sunum transkripti:

1 Üniversite-Sanayi Ürüne-Dönüşüm Araştırma Ortaklığı “Coulter” modelinden esinlenmiş bir sunum
Banu Onaral, Ph.D. H. H. Sun Profesör ve Dekan & Davood Tashayyod Coulter Proje Müdürü Biyomedikal Mühendislik Fakültesi, Bilim ve Sağlık Sistemleri Drexel Üniversitesi, Philadelphia, ABD

2 Sunum Özeti Coulter Ürüne-yönelik Araştırma Ortaklığı Programı
Giriş Ölçütler Örgütlenme ve Sorumluluklar Coulter Süreci Ulusal Program Çıktıları Coulter-Drexel Ürüne-Dönüşüm Araştırma Programı Drexel Program Unsurları Drexel Program Çıktıları Örnek Teknoloji 1: QLISA Örnek Teknoloji 2: VEUSim Örnek Çalışma #1 QLISA Örnek Çalışma #2 VEUSim

3 Giriş: Dönüşüm Ortaklığı
Wallace H. Coulter Vakfı Ürüne Dönüşüm Araştırmasında Ulusal İyi Uygulama (ABD) Akademik ve İş Kültürünü Kaynaştırma… Boston Üniversitesi Case Western Reserve Üniversitesi Drexel Üniversitesi Duke Üniversitesi Georgia Teknoloji Enstitüsü Michigan Üniversitesi Stanford Üniversitesi Virginia Üniversitesi Washington Üniversitesi Wisconsin Üniversitesi Wallace H. Coulter “Bilim insanlığa hizmet eder” …Sağlıkta karşılanmamış ihtiyaçları ele almak “Mükemmellik ve ebediyen sürdürebilirlik”

4 Giriş: Wallace H. Coulter Vakfı
Wallace H. Coulter Vakfının misyonu: “Bilim insanlığa hizmet etmelidir” Vakfın kurduğu ortaklıkların niteliği: “Üniversitelerle kuruluştan uygulamaya, uygulamadan kurumsallaşmaya kadar elele çalışmak” Fikir madenciliği Proje tanımlama Ön tarama Seçme Destek sonrası izleme ve yönetme Ölçüt ve sonuç odaklı iş insanlarıyla çalışarak riski birlikte azaltmak Öz-disiplin ve öz-değerlendirme kültürünü benimsemek İşletimsel ve gözetim süreç ve yöntemlerini kurumsallaştırmak i

5 Giriş: Erken Evredeki Fikirlerin Ürüne/Hizmete Dönüşümünün Hızlandırılması
Rekabet Öncesi Rekabet Öncesi …Ürün/Hizmet Risk Paylaşımı Dönüşüm Aşaması Pazara Yayılma Pazara Hakimiyet Büyüme Sermayesi Pazar ArGe Pazarda Tutunma Pazara Giriş Akademik Değer Ticari Değer İzin ve Mevzuat Pazarlama/Satış Takımı Mezuniyet Ürün Deneme Tez Ürün Geliştirme Yayın Prototip Deneme Rısk Sermayesi Fikir Hakları Prototip Teknik Kanıt İş Strateji Kanıtı Bilimsel Kanıt ÜNİVERSİTE SANAYİ Risk Azaltma Süreci

6 Başarı Ölçütleri Asagidaki ölçütlere göre belirlenir:
Üst Düzey Yönetim & Kurumsal Destek Biyomedikal Mühendisliği Akademik Birim & Önderlik Coulter Proje Yöneticileri Ofisi Teknoloji Aktarım Ofisi Tıp Fakültesi ile ilişkiler Yatırım Finasmanı Eşdestek, personel, mütevelli heyeti, Yönetim kurulu… Profesyonel Yatırımcılar & Lisans Performansı

7 Endüstriye Lisanslama
Ölçütler: Takip Fonu & Lisanslama Asgari profesyonel finansman boyutu VC / A >$5M >$2M $500K Endüstriye Lisanslama Seçenek-1 1 3 Seçenek-2 2 Seçenek-3 Seçenek-4 Seçenek-5 Seçenek-6 Seçenek-7

8 Yenileşim Ekosistemi Tıp Dernekler Firmalar Girişim Sermayesi
Profesörler Kalkınma Ajansları Tıp Merkezleri Teknoloji Aktarım Risk Semayesi Melek Yatırımcılar Sağlık Sigortası Girişimci Sanayiden Yöneticiler Sanayi Uzmanları Çevredizge = Ekosistem Devlet Sağlık Yardımı Gözetici Kurulu Düzenleyici Kurum Vakıflar Sanayi Danışmanları

9 Kaynaşmış Akademik ve İş Kültürü
Örgütlenme: Kaynaşmış Akademik ve İş Kültürü ‘üniversite araştırmasını ticarileştirmek’ Klinik ihtiyaçlar Akademik hedef; bilimsel ve teknolojik değerler; ticari araçlar Somut projeler çerçevesinde paylaşılan ortak amaç ‘Ticarileşmeye değer katacak herkesi bir araya getirme’ Girişimcilerin akademik ortama dahil edilmesi - Proje yönetim disiplinini kurumsallaştırma Aynı beden herkese uymaz– yerel koşullar/gerçekler/kurallar

10 Örgütlenme: Gözetici Kurul Yapısı
Biomedikal Mühendisliği ve Tıp Fakültesi Başkanları Risk Yatırımcıları & Sanayi Proje Yöneticileri Klinisyenler Teknoloji Aktarım Ofisi

11 Sorumluluklar: Gözetici Kurul
Proje tekliflerini ön değerlendirme Ödül seçme / Sözlü sunumlar Ödül danışmanlığı / İlerleme raporları Yönderlik ve danışmanlık   İlişki ağlarına erişim sağlama…

12 Sorumluluklar: Coulter Proje Yöneticileri /Program Ofisi
Program tanıtımı and iş dünyasına erişim Proje yönetimi / bütçe idaresi  Sanal ortamda sunum Raporlar (üç-aylık rapor incelemeleri & yorumlar) Teknoloji tanıtım / pazarlama

13 Sorumluluklar: Teknoloji Aktarım Ofisi
İş dünyasına erişim Proje yönlendirme / Mevcut durum tahkiki Ticarileşme planı İş ilişki ağları  Lisans pazarlıkları Ticarileşme aşamalarını izleme…

14 Sorumluluklar: Program Başkanı
Öğretim üyelerini destekleme Üniversite üst yöneticileri ile iletişim Tıp fakültesi ile işbirliği Kaynak yaratma, geliştirme Program geliştirme ve eğitim Sürdürülebilirlik Gözetici kurul başkanlığı… Çıkar çelişkilerini yönetmek

15 Coulter Süreci:

16 Coulter Süreci: Teklif Öncesi Adımlar
Bilgi paylaşımı (sanal ortam dahil) Program hakkında farkındalık yaratma Bilgilendirme & beklentileri yönetme Fikir madenciliği & eşleştirme  Teklif çağırısı  Proje ön tartışmaları  

17 Coulter Süreci: Teklif Geliştirme Adımları
Ön teklif hazırlığı – Niyet mektupları  Niyet mektuplarını ayrıştırma / Ön teklifler Geribildirim & proje teklif davetleri Proje teklif hazırlığı Proje tekliflerin incelenmesi  Geribildirim & sözel sunum davetleri  

18 Coulter Süreci: Sözel Sunum & Teklif Seçim Adımları
Rehberlik ve hazırlık   Fikir hakları & ticarileşme analizi   Düzenleyici and geri ödeme analizi Sözel sunum hazırlığı Desteklenecek proje seçimi Danışmanlık ve geribildirim Fon duyurusu

19 Coulter Süreci: Proje Yönetim Adımları
Proje planlama Projeyi yürürlüğe sokma   Yönderlik ve rehberlik   Raporlar (üç-aylık rapor incelemeleri & yorumlar) Faaliyetleri inceleme / denetim  Proje ilerlme takibi (yenileme, sonlandırma, maliyetsiz uzatma, yatırım fonu geliştirme)

20 Impact Scoresheet / Puanlandirma

21 Ulusal Coulter Program Neticeleri
Proje Sayısı ABD $ (milyon) Desteklenmiş projeler 200 40 Hayvan veya ilk insan çalışmalarına ulaşmış/geçerliliği kanıtlanmış projeler 100+ Risk yatırımcı desteği 28 152.9 Sanayi lisanslama 24 Başlangıç firmaları 17 5+ Devlet özel proje destekleri 150+ Toplam Yatırım Fonları 69 308+ Yatırım Getirisi = $308M / $40M = 7x

22

23

24

25

26 Drexel Üniversitesi: Yerel Yenileşim Ekosistemi
Drexel İçi Paydaşlar Medicine; Public Health; Nursing and Health Professions Arts and Science; Engineering; Information Science Media Arts and Design Business and Law Bölgesel Ortaklar Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP), Coriell Institute for Medical Research, Fox Chase Cancer Research Institute, Good Shepherd Rehabilitation Network, Inglis Foundation, Lankenau Hospital, Monell Chemical Senses, Shriners Hospitals for Children, Thomas Jefferson University, University of Pennsylvania, Wistar Institute… Ekonomik Kalkınma Ajansları Ben Franklin Technology Partners, BioAdvance, Keystone Innovation Zone, Philadelphia Industrial Development Corporation, Select Greater Philadelphia, University City Science Center… Sanayi Ortakları Becton Dickinson, Exponent, Hospira, Integra Life Sciences, Johnson and Johnson… İş Geliştirme, Hukuk ve Yatırım Ortakları… Mezunlar ve Dostlar… …Pennsylvania Eyaleti and Federal Kurumlar RETHINKING PHILADELPHIA ✓ REINVENTING PHILADELPHIA ✓ ACTION PHILADELPHIA NOW! …WHERE IT ALL BEGAN

27 Commercialization Community Partners Founding Partners University City
Science Center Pennsylvania Department of Community and Economic Development Drexel University University of Temple Ben Franklin Technology Partners – Southeastern BioAdvance Select Greater Philadelphia Integra Life Sciences Johnson & Johnson Quaker BioVentures

28 Drexel Program Çıktıları: Lisanslanan Teknolojiler
VEUSim: A Virtual Endovaginal Ultrasound Simulator for Physician Training LCL Grafts: Innovative Small Caliber Vascular Grafts for Coronary Bypass Optical Diagnosis and Treatment Optimization in Chronic Diabetic Wounds: A Pilot Clinical Study Living Tissue Sterilization by the Dielectric Barrier Discharge Plasma Cardiac Biomarker Detection using Q-DOT Immunoassay QLIDA Electronic Blood Pressure Wristwatch Portable Breast Elasticity and Mobility Measurement for Tumor Location and Malignancy Screening Functional Near-infrared Spectroscopy as a Monitor for Depth of Anesthesia Syk Kinase as a Biomarker of Skin UV Damage and Photocarcinogenesis

29 Drexel Program Çıktıları: İlk 5 Yılın Özeti
$4M harcandı 21 teknoloji desteklendi 40 patent başvurusu 9 teknoloji ön-klinik çalışmasına başladı 7 teknoloji lisanslandı $27M tutarında takip fonu alındı Yatırım Getirisi = $27M / $4M ~ 7X

30 Örnek Teknoloji 1: QLISA ile yerinde tedavi sistemiyle iltihap tesbiti
Amaç: yüksek hassasiyet seviyesinde çoklamalı tahlil (multiplexing assay) sistemi geliştirmek & ticarileştirmek; ön-klinik bir çalışmayla ateşli bağırsak hastalığı (Inflammatory and Irritable Bowel Disease) rahatsızlıklarında faydasını ispatlamak Teknoloji Lisanslama Müdürünün şahsi bağlantıları sayesinde, market çalışması yapması ve potansiyel olarak lisanslama için görünürde bir girişimci bulundu Piyasa yeterli görünmemekle birlikte yatırımcıların geribildirimleri pek olumlu değildi

31 Örnek Teknoloji 1: Platform
Tescilli niceliksel algılama platformu Solid state (LED) ışık kaynağı and düşük maliyetli kamera Tek molekül hassasiyetinde, hızlı ve gerçek-zamanlı algılama Hassasiyet, hız, kullanım koşulları ve masraf açısından devrim niteliğinde…

32 Örnek Teknoloji 1: QLISA hakkında yatırımcı geribildirimi
Yüksek kalitede bilimsel çalışma Beraber çalışmak istedikleri kişiler: Girişimci olmalı İlk CEO aradıkları nitelikte değildi Kavram kanıtı mevcut olmalı Erken ticarileşme potansiyeli: QLISA uygulaması çekici değildi

33 Örnek Teknoloji 1: Kalp hastalığı bio-gösterge tespiti (QLIDA)
Program stratejimiz, her Coulter teknolojisi icin her yerel kalkinma ajansından destek aramak(tı). Ben Franklin Technology Partners (BFTP), Philadelphia’daki erken aşama fonları ana kaynaklardan, bize Michael Boyce Jacino’yu potansiyel CEO olarak tanıttı ve melek yatırımcılara başvuru için bir teklif hazırlamaya başlandı Yaklaşık 2 hafta içinde, QLIDA kavrami, immunoserolojik yöntem olarak kalp rahatsızlıklarının tesbitinde kullanımak üzere, teklif hazırlandı ve BFTP’ye sunuldu NetScientific, Londra merkezli risk yatırımı firması, BFTP ile birlikte projeyi fonladı.

34 Örnek Teknoloji 1: Rekabet Avantajı
Miyokard enfarktüsü’nün erken teşhisi hastaların hayatta kalma şansını arttıran önemli bir faktör Göğüs ağrısından yılda 6 milyon acil servis ziyareti İkinci en çok acil servis ziyaret nedeni. >1M/yıl (ABD) ve 50% ölüm. Amerika’da bir numaralı ölüm sebebi Acil servise gelenlerin %50’sine, girişte yanlış tehşis konuluyor. Kandaki Troponin Mağdurların %29’u halihazırda kullanılan tahlillerde saptanamamış Zaman İhtiyaç: daha hızli ve daha hassas tahlil

35 Örnek Teknoloji 1: Yatırımcı çevrelerin geribildirimi
Doğru girişimci ve güvenilir yönetim BFTP gibi yerel kalkınma tarafından yapilan ortak yatırım Özenli yatırım süreci – derin tahkik (due diligence) Philadelphia cemiyeti QED: University City Science Center tarafından ‘teknoloji ve iş kavram kanıtı programı’

36 Örnek Teknoloji 1: Geliştirme Aşaması
Başlangıç Ön-klinik yada klinik durumu Ön-klinik Mevzuat/Düzenleyici 510(k): Troponin POC ile mevcut denklik Geri ödeme/Sigorta Troponin test piyasada yerleşmiş durumda ve geri ödeme kodları mevcut Patent Durumu İki USPTO başvurusu gönderildi ve ayrıcalıklı lisans QLIDA’ya verildi

37 Örnek Teknoloji 2: VEUSim: Sanal Endoskopik Ultrason Simulatörü
Vajina-içi ultrason teçhizatı, düşük maliyetli ve yaygın Fakat bu yöntemin eğitimi zor ve pahalı 3-boyutlu, taşınabilir, sanal gerçeklik ve dokunmaya duyarli haptik arayüzü kullanılarak, gerçek-zamanlı, aslına uygun simulasyon ultrason sistemi Kullanıcı arayüzü, herhangi bir marka ultrason sistemine uyarlanabilir

38 Örnek Teknoloji 2: VEUSim Ticarileşme Tarihçesi
T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı fonu: 100K TL Başlangıç firması: Net Scientific KOSGEB fonu: 300K TL 5 ayrı fon başvurusu hazırlanıyor Uluslararası geliştirme takımı Türkiye ve ABD’de ortak çalışıyor

39 Örnek Teknoloji 2: Geliştirme Aşaması
İlk 10 ayda önemli ilerleme Muhtemel ticari ortaklarla görüşmeler başladı: SIEMENS Güçlü bilanço = daha iyi anlaşma şartları Hızlı geliştirme = daha fazla muhtemel ortak Piyasaya giriş: yaklaşık 18 ay içinde

40 Teşekkürler… Banu Onaral, Ph.D. H. H. Sun Professor and Director
+1(215) Davood Tashayyod Coulter Project Director +1 (202)


"Banu Onaral, Ph.D. H. H. Sun Profesör ve Dekan & Davood Tashayyod" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları