Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ."— Sunum transkripti:

1 TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ

2 İçerik Sigorta Sektörüne İlişkin Temel Veriler Türkiye Sigorta Birliği
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Afet Durumunda Karşılaşılan Zorlukların Çözümü Poliçe Tanziminde Dikkat Edilecek Hususlar Sigorta Şirketlerinin Uygulamaları ve Teminatsız Kalınması Durumunda İzlenebilecek Yöntem Yüksek Riskli İşletmeler Yüksek Riskli İşletmelerde Karşılaşılan Riskler, Yönetmelikler ve Bu Risklere Karşı Alınabilecek Önlemlere Örnekler Sigorta Sektörüne İlişkin Beklentiler ve Türkiye Sigorta Birliği Tarafından Yürütülen Projeler

3 Sigorta Sektörüne İlişkin Temel Veriler

4 4,6 trilyon USD % 2,4 Dünya Sigorta Sektörü 2012 Artış:
Toplam Prim Üretimi: 4,6 trilyon USD Artış: % 2,4

5 3,9 trilyon USD % 1,7 Gelişmiş ülkelerde, Prim Üretimi:
Reel Prim Artışı: % 1,7

6 699 milyar USD % 1,3 Gelişmekte olan ülkelerde, Prim Üretimi:
Reel Prim Artışı: % 1,3

7 11 milyar USD % 6,3 Türkiye’de 2012 yılı Prim Üretimi:
Reel Prim Artışı % 6,3 (Dolar bazında)

8 12,5 milyar USD % 15 Türkiye’de 2013 yılı tahmini Prim Üretimi:
Reel Prim Artışı % 15 (Dolar bazında)

9 Türkiye’de prim üretimi
aylık prim üretimi (TL) aylık prim üretimi (TL) 4,8 milyar Kara araçları sorumluluk 4 milyar Kara araçları 4,5 milyar Kara araçları 3,5 milyar Kara araçları sorumluluk 2,8 milyar Yangın ve doğal afetler 2,2 milyar Yangın ve doğal afetler 2,2 milyar Hastalık - Sağlık 2 milyar Hastalık - Sağlık 2,0 milyar Genel zararlar 1,5 milyar Genel zararlar 0,8 milyar Diğer 0,8 milyar Diğer 0,8 milyar Kaza 0,6 milyar Kaza 0,5 milyar Genel sorumluluk 0,4 milyar Genel sorumluluk 18,4 milyar Hayat dışı toplam 15 milyar Hayat dışı toplam 3,1 milyar Hayat 2,5 milyar Hayat

10 Türkiye’de prim üretimi
aylık prim üretimi (%) aylık prim üretimi (%) 22,40 Kara araçları sorumluluk 22,92 Kara araçları 20,85 Kara araçları 19,85 Kara araçları sorumluluk 13,18 Yangın ve doğal afetler 12,90 Yangın ve doğal afetler 10,07 Hastalık - Sağlık 11,31 Hastalık - Sağlık 9,20 Genel zararlar 8,87 Genel zararlar 4,08 Diğer 4,47 Diğer 3,68 Kaza 3,41 Kaza 2,14 Genel sorumluluk 2,17 Genel sorumluluk % 85,59 Hayat dışı toplam % 85,90 Hayat dışı toplam %14,41 Hayat %14,10 Hayat

11 2013- 11 aylık prim üretimi (TL)
Türkiye’de prim üretimi aylık prim üretimi (TL) aylık prim üretimi (TL) Reel değişim* (%) Pay (%) Pay (%) Değişim (%) Hayat dışı toplam 18,4 milyar TL 15 milyar TL 85,59 85,90 22,92 14,54 Hayat 3,1 milyar TL 14,41 2,4 milyar TL 14,10 26,01 17,42 Genel toplam 21,5 milyar TL 100 17,4 milyar TL 100 23,36 14,94 (*) USD bazındaki artış oranı

12 Dünya Sigorta Sektörü ve Türkiye 2012
Dünyada Primlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya Oranı: % 6,5 , , , , , Dünyada Kişi Başına Düşen Prim Büyüklüğü: 656 USD

13

14 Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

15 branşlarında aktif olarak 64 şirket faaliyet göstermektedir.
Sektörümüzde; 37 Hayat Dışı ’si Reasürans 1 ’i 8’i Hayat Hayat ve Emeklilik 18 ’i branşlarında aktif olarak 64 şirket faaliyet göstermektedir.

16 Türkiye Sigorta Birliği Nezdinde Kurulan Kurumlar
Güvence Hesabı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Sigorta Tahkim Komisyonu Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Sigortacılık Eğitim Merkezi Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

17 Güvence Hesabı Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar, Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar, Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları, Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan zorunlu sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar,

18 Güvence Hesabı Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar. Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir.

19 Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
İlgili branşlardaki verilerin tek merkezde toplanarak, sigortacılık faaliyetlerinin daha kapsamlı ve etkin şekilde yürütülmesi, sektör genelinde uygulama birliğinin sağlanması, sağlıklı fiyatlandırma yapılabilmesi, suiistimallerin önlenmesi, güvenilir istatistiklerin oluşturulması, sigorta sistemine olan güvenin arttırılması ve kamu gözetim-denetiminin etkinleştirilmesi amacıyla Birlik nezdinde kurulmuştur.

20 Sigorta Tahkim Komisyonu
Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir. Kendisine yapılan başvurulara konu olan uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir şekilde çözülmesi hedefinden yola çıkan Komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik bir alternatif sunmaktadır. Bu çerçevede, Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü, tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde, Kanunda belirtilen süre sınırları içinde bağımsız hakemlerce gerçekleştirilecektir.

21 Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu
TMTB, motorlu araçların işletilmesi nedeniyle tabi olunan mali sorumluluğu karşılamak üzere; yurtdışında geçerli sigorta belgeleri düzenlemek ve bu kapsamda sebep olunan hasarların ödenmesini, ülkemizde geçerli bulunan sigorta sözleşmeleri kapsamında yabancı plakalı araçların sebep olduğu hasarların çözümü ve giderimini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

22 Sigortacılık Eğitim Merkezi
Sigortacılık Eğitim Merkezi, sigorta sektörüne yönelik mesleki nitelik taşıyan eğitim ve sınav organizasyonlarının tek bir çatı altında yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

23 Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) ülkemizde sigortanın yayılması ve geliştirilmesi yolunda çalışmalar yapmak, sigortacılığı geliştirmek, sigorta kesimine eleman yetiştirmek, sosyal sigortalar dahil sigortacılığın bütün dallarındaki iktisadi, hukuki ve teknik konu ve sorunları belirlemek ve incelemek, Türk sigortacılığının iktisadi ve sosyal hayat ve kalkınmadaki yerini en yüksek düzeyde almasına yardımcı olmak amacıyla Birlik ve Milli Reasürans T.A.Ş. tarafından 1970 yılında kurulmuştur.

24 Sigorta Neden Önemlidir?
Sigortalı birey ve işletmeler doğal afetlerin kamuya olan maliyetinin düşürülmesine yardımcı olur. Sigorta sektörü, 1999 Marmara Depremi’nde 750 milyon USD tazminat ödemiştir. Ekonomik kayıp yaklaşık 10 milyar dolar… 31 Ekim itibariyle DASK bugüne kadar TL hasar ödemiştir. Bunun TL’si Van depremine aittir. DASK’ın verdiği toplam teminat tutarı TL’dir. Sektör ise Van depreminde yaklaşık 80 milyon TL deprem hasarı ödemiştir.

25 49,7 trilyon TL tutarında, GSYH’nın 35 katı kadar teminat verilmiştir.
Sigorta Neden Önemlidir? Bu sayede sektörün dinamikleri GSYH’nın, ekonomik istikrarın ve toplumsal refahın arttırılmasında önemli rol oynamaktadır. 2012 verileriyle sigortalılara; 49,7 trilyon TL tutarında, GSYH’nın 35 katı kadar teminat verilmiştir.

26 Doğal Afet Sigortaları Kurumu
Gerçekleşenler: 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde zorunlu deprem sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur. Sigortalılık oranı % 4’ten % 35’e yükselmiştir. Ülke genelinde yoğun bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetleri yapılmıştır. Kurum’un bilinirliği % 80’in üzerindedir. Sigorta primleri, ödenebilir seviyede tutulmuştur (ortalama prim 110 TL)

27 Doğal Afet Sigortaları Kurumu
Gerçekleşenler: Tek bir depremde hasar ödeme kapasitesi 10 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ülkenin afet finansman kabiliyetinin geliştirilmesine önemli katkı sağlanmıştır. Kamu, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sigorta sektörü ile çeşitli işbirlikleri geliştirilmiştir. DASK, dünyada afet risklerinin finansmanı alanında “en iyi uygulamalar” yer almaktadır.

28 Doğal Afet Sigortaları Kurumu
Hedeflenenler: Sigortalı konut sayısı 2012 : 4,7 milyon (% 28) 2013 : 6 milyon (% 35) 2017 : 10 milyon (% 55) Deprem hasar yönetiminde kurumlar arası işbirliğinin sağlanmasında öncü olmak. Türk sermaye piyasalarında afet finansmanı ürünleri oluşturulmasına liderlik yapmak. Afet sigortası ve hasar yönetimi konusunda diğer ülkelere bilgi ve tecrübesi ile yardımcı olmak.

29 Doğal Afet Sigortaları Kurumu
Doğal afetlerin bize öğrettikleri: Bina yapım standartları gelişmiş olan yerlerde can kayıpları daha az olmaktadır (Yeni Zelanda ve Şili depremleri). Afetlerin yalnızca hasar boyutu değil, ekonomik, siyasi ve sosyal etkileri de ön plana çıkabilmektedir. Ülkenin güçlü inşaat sektörüne sahip olması önemlidir. Tahmin/modelleme çalışmalarında yetkinlikleri gündeme gelmiştir. Başarıyı düşüren faktörler olarak, Yetersiz teknoloji kullanımı Yetersiz hasar tespit kapasitesi Yetersiz saha bilgisi öne çıkmıştır.

30 Afet Durumunda Karşılaşılan Zorlukların Çözümü
Afet öncesinde risk mühendisliği ile olası zararlar tespit edilmeli ve korunma önlemleri alınmalı Afet anında ve sonrasında oluşan durumların öngörüldüğü strateji ve eylem planı oluşturulmalı Oluşturulan strateji ve eylem planlarını uygulayacak personel belirlenmeli Belirlenen personel ile düzenli aralıklarla tatbikatlar yapılmalı

31 Afet Durumunda Karşılaşılan Zorlukların Çözümü
Olası risklerin tespiti ve önlem alınması sonrasında, en önemli güvence olarak sigorta güvencesi alınmalı Afet anında, eylem planı uygulamaya konularak ilgili kurumlara olayla ilgili acilen haber verilmeli (İtfaiye, gaz dağıtım şirketi, sular idaresi, belediye v.s.) Zararın büyümesini önleyici tedbirler bir an önce alınmalı Sigorta şirketine bildirim yapılmalı

32 Sigorta Poliçesinin Tanzimi Aşamasında
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Doğru teminat paketlerinin sunumu ve riske uygun korunmaların satın alınmasında TOBB’a bağlı acentelere büyük sorumluluk düşmektedir. Teminat bedeli ve limitlerinin tespiti aracı ve sigortalının ortak sorumluluğudur. Bu çerçevede, Risk analizi çalışması yapılmalı, riskler belirlenmeli ve bu risklere karşı alınabilecek sigorta teminatları belirlenmeli, Belirlenen risklere karşılık gelen sigorta bedelleri eksiksiz ve doğru tespit edilmeli, (Örneğin; aşkın sigorta ile fazla prim ödememek için arsa değeri hariç yeniden inşa maliyeti belirlenmeli; elektronik cihazlarınızı arızaya karşı sigortalarken eksik sigorta ile hasar durumunda hasarınızı noksan tazmin etmemek için rayiç değil «sıfır» cihaz bedeli bildirilmeli) Sigorta poliçesine esas teşkil edecek bedelin tespiti konusunda acente ve brokerlere kesinlikle danışılmalı,

33 Sigorta Poliçesinin Tanzimi Aşamasında
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Sigortacının poliçe tanzim aşamasında sorduğu tüm sorulara eksiksiz cevap verilmeli, Yaşanabilecek hasarlarda sorun yaşanmaması için, geçmişte yaşanan hasarlar ile ilgili eksiksiz bilgi verilmeli, Teminatlar ile ilgili olarak belirlenen muafiyetlerin ve müşterek sigorta oranlarının dikkatli incelenmesi, en uygun olanların belirlenmesi, Poliçedeki özel şartların detaylı incelenmesi; daraltmalara, genişletmelere ve ön şartlara bağlı verilen teminatlara dikkat edilmesi, Hizmeti verecek sigorta şirketinin, dolayısı ile teminat/fiyat analizinden sonra en uygun poliçenin seçilmesi, bilgilendirme formunun karşılıklı imzalanması sonrasında poliçe talep edilmesi önemlidir.

34 Sigorta Şirketlerinin Uygulamaları ve Teminatsız
Kalınması Durumunda İzlenebilecek Yöntem Herhangi bir doğal afet ve büyük hasar durumunda hasarın eksiksiz ve zamanında ödenebilmesi reasürans kapasitesi ve reasürörlerin finansal gücü ile doğrudan ilişkilidir. Sigorta şirketlerinin risk seçimi ve fiyatlandırmada kullandığı aktüeryal metot ve tekniklerin yanı sıra risk mühendisliği ve riskin doğru analizi, olası hasarların önlenmesi için önem arz etmektedir. Sigorta şirketleri; doğal afet riski, insan hatası bir olay sonucu oluşabilecek azami zarar, alınan önlemler, hasar geçmişi, risk kabul politikaları, reasürans piyasasındaki koşullar ve kapasite ile hedefleri doğrultusunda teminat sağlar. Her şirket kendi portföyünde bulunan riskleri değerlendirir, istatistiksel verilerden yararlanır, bunların sonucunda da en iyi fiyat/teminat dengesini oluşturacak fiyatlandırmayı yapar. Bu nedenle, gerek fiyat gerekse de teminat kapsamının içeriği açısından şirketlerin sunduğu koşullar farklılık arz etmektedir.

35 Sigorta Şirketlerinin Uygulamaları ve Teminatsız
Kalınması Durumunda İzlenebilecek Yöntem Başta kimya, boya, plastik, ağaç, kağıt olmak üzere bazı sektörlerin özellikle yangın ve doğal afetlere karşı teminat bulmakta zorluk yaşandığını biliyoruz. Sigorta poliçenizin vadesi bitiminde sigortacınızın teminat vermeyeceğini bildirmesi ya da risklerinizi sigorta güvencesi altına alabilecek uygun bir teklif bulamamanız durumunda Türkiye Sigorta Birliği olarak Türk Loydu Vakfı’ndan hizmet alınmasını tavsiye ediyoruz. Türk Loydu Vakfı’nın NFPA (National Fire Protection Association) standartlarında hazırlayabileceği raporundaki önerileri yerine getirerek yeterli korunma önlemlerini aldığını Türk Loydu Vakfı’nın verdiği sertifikasyon ile belgeleyen tesislere sigorta sektörü makul fiyat ve teminat koşulları ile güvence sağlayacaktır. Personelin iş sağlığı ve güvenliği açısından eğitilerek yangın ve diğer risklere karşı alınacak korunma önlemleri konusunda yapılacak yatırımlar sigorta şirketlerinin uygulayacağı fiyat ve teminat koşullarında sigortalı lehine iyileşme olmasını sağlayacaktır.

36 Yüksek Riskli İşletmeler
Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı ve kimyasal madde imalatı yapan işletmeler Boya ve vernik imalatı yapan işletmeler Çırçır işletmeleri Elyaf imalathaneleri Plastikten mamul eşya üreten imalathaneler Plastik ambalaj işletmeleri ve ambalaj baskı işletmeleri Strafor fabrikaları Kağıt ve kağıttan mamul eşya fabrikaları Oluklu mukavva üretimi yapan fabrikalar Ahşap ve mobilya imalathaneleri Kozmetik ve alkol fabrikaları

37 Yüksek Riskli İşletmelerde Karşılaşılan Riskler
Yangın güvenlik önlemlerinin yetersizliği Yangın ihbar sisteminin yetersizliği Yangın söndürme sisteminin yetersizliği Personelin yangın eğitimi hakkında bilgisizliği ve yetersizliği Elektrik tesisatının, işletmenin çalışma şartlarına uygun olmaması Emtia depolama alanlarının yetersizliği Emtiaların sıkışık, aralarında boşluk olmayacak şekilde ve düzensiz olarak depolanması Makine parkuru, depolama tankları ve elektrik tesisatının periyodik bakımlarının yapılmaması İşletme içi kontrollerin yetersizliği İşletme içerisinde ve çevresinde tehlike arz edilen bölümlerde sigara içilmesi Yeterli havalandırma tesisatının bulunmaması Bina yapısının (duvar, çatı, zemin vb) yangına dayanıksız olması

38 İşletmelerdeki Risklere Karşı Alınması Gereken
Önlemlerin Belirlendiği Yönetmelikler Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

39 Yüksek Riskli İşletmelerde Alınması Gereken
Güvenlik Önlemlerine Örnekler Hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir. Hidrantlar arası mesafe en fazla 50 m olmalıdır. (Yangın Yönetmeliği madde 95) Kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılar için sulu söndürme sistemleri yapılmalıdır. Su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği yerlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilmelidir. (Yangın Yönetmeliği madde 96-98) İşletmede çalışanlara eğitim verilerek söndürme ekipleri kurulmalı. (Yangın Yönetmeliği madde 96-98)

40 Yüksek Riskli İşletmelerde Alınması Gereken
Güvenlik Önlemlerine Örnekler Çatı yalıtım malzemesi olarak cam yünü ve taş yünü gibi yanmaz özellikte malzemelerin kullanılması gerekmektedir. (Yangın yönetmeliği madde 28) El ile veya otomatik olarak bir yangın algılama sisteminin olması gerekir. (Yangın Yönetmeliği madde 75) Yangın dolapları, her katta bulunmalı ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık en fazla 30 m olmalıdır. Yangın dolaplarına su basan hidrofor tesisatının olası elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için en az 100 kva gücünde jeneratöre bağlanması veya yedek dizel pompanın bulundurulması. (Yangın Yönetmeliği madde 94)

41 Yüksek Riskli İşletmelerde Alınması Gereken
Güvenlik Önlemlerine Örnekler Elektrik panoları ve ısıtıcılara yakın konumda yanıcı madde depolaması yapılmamasına özen gösterilmelidir. Üretim alanında kesinlikle sigara içilmesinin yasaklanması. Sigara içilebilmesi için uygun standartlarda izole edilmiş alanlar oluşturulmalıdır. Nakliye araçları depoların içine kadar yanaştırılmamalı ve egzozlarına kıvılcım tutucu takılmalıdır. Kıvılcım ve sıcaklık ortaya çıkaracak işlemlerin (kaynak, lehim, taşlama, kesme v.b.) tesis içinde izin alınarak güvenli bir şekilde yapılması.

42 Yüksek Riskli İşletmelerde Alınması Gereken
Güvenlik Önlemlerine Örnekler Kimyevi madde üretim tesis ve depolarında dizel forklift egzozundan çıkabilecek kıvılcımlara karşı egzoz borusuna kıvılcım önleyici takılmalı. Elektrikli forklift kullanılması durumunda ise forkliftin şarj edildiği alanın kimyevi madde istif alanından uzak olmalı. Giriş ve çıkış kapıları, yanmaz malzemeden, çıkış güvenliği ilkelerine uygun ve mümkün olduğu kadar büyük boyutta, kolayca dışarıya açılabilecek ve doğrudan doğruya açık havaya yol verecek şekilde yapılmış olacak ve işyerinde ayrı cephelerde olmak üzere en az iki kapı bulunmalıdır. (Patlayıcı maddeler tüzüğü madde 8) Bütün elektrik tesisatı her altı ay içerisinde muntazam bir şekilde ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır. (Patlayıcı maddeler tüzüğü madde 40) Aşırı akımlara ve kısa devrelere karşı devreyi otomatik olarak akım kesen bir cihaz konulmalıdır. (Patlayıcı maddeler tüzüğü madde 46)

43 Sigorta sektörüne ilişkin beklentiler ve Türkiye Sigorta Birliği tarafından yürütülen projeler

44 Birlik olarak ne hedefliyoruz?
Oto sigortalarında yaşanan sorunların ivedilikle çözülmesi için Birliğimizce iki uluslararası danışman firmasından destek alınmak suretiyle bir proje yürütülmüştür. Proje kapsamında; Doğrudan tazmin sistemi Eşdeğer parça/özel servis sertifikasyonu Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında ortak kriterlerin belirlenmesi Sigorta suiistimalleri ile mücadele konularında çalışmalar yapılmıştır.

45 Doğrudan Tazmin Sistemi
Doğrudan Tazmin sistemiyle trafik sigortasını yaptıran kusursuz sürücü, hasarını sigortasını yaptırdığı kendi şirketinden alacaktır… Kusursuz Sigortalı Kusursuz Taraf Sigorta Şirketi 1 Takas Odası 6 7 Tamirhane Kusurlu Taraf 4 5 2 3

46 Doğrudan Tazmin Sistemi
Sisteminin sigortalıya, sigorta şirketlerine ve sigorta sektörüne birçok fayda getireceği öngörülmektedir. Doğrudan Tazmin Sistemi Sigortalı Sigorta Şirketleri Sigorta Sektörü Kendi sigorta şirketinden hizmet alması sebebiyle müşteri memnuniyeti artması Hasar hizmetinin hızlanması Anlaşmalı servis hizmeti ile hasar tazmini Hasar tasfiye sürecinin hızlanması İhtilaflı durumların asgariye indirgenmesi Standart rücu uygulamasının değişmesinden ötürü genel giderlerin azalması Ortalama tutarı ödemesi ile hasar maliyetlerinin kontrolü Hizmet çeşitliliği ve çapraz/yukarı satış fırsatı Hızlı muallak dönüşü ve etkin karşılık yönetimi Suiistimal riskinin azalması Hasar ödeme yetkinliği ile kamuoyu ve tüketiciler önünde sigorta sektörü imajının ve değerinin yükselmesi

47 Servis Sertifikasyonu
Yedek Parça ve Servis Sertifikasyonu Sertifikasyon uygulamalarının yetersiz kalması eşdeğer parçaların düşük kaliteli parça olarak algılanmasına ve sektör paydaşlarının olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet vermektedir. Sigorta şirketlerinin hasar maliyetlerini düşürmek için yetersiz yetkinlikteki onarım servislerine yönelimi müşteri memnuniyetsizliğine ve haksız rekabete yol açmaktadır. Temel sorunları çözmek için yurt dışı örneklerde olduğu gibi yedek parçalar ve özel servislerin sertifikalandırıldığı bir modele geçilmesi hedeflenmektedir.

48 Destekten Yoksun Kalma
Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplamasında farklı kriterlerin kullanılması, Hesaplamada, aktüer olmayan kişilerin mahkemelerde bilirkişi olarak atanması, Sigorta tekniğine aykırı yargı kararları nedeniyle kanuni düzenleme ihtiyacı,

49 Destekten Yoksun Kalma
Tazminatların yargıya taşınması süreci bu alanda aracılık yapan oluşumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle konuyla ilgili tarafların mutabakatı sağlanarak tazminat hesaplamasında ortak kriterlerin ve hesaplama yönteminin belirlenmesi ve hesaplamayı yapan herkes tarafından bu yöntemin kullanılmasının sağlanması önerilmektedir.

50 Suiistimal Yönetimi Sigorta sahtekarlıkları birçok ülkede vergi kaçakçılığından sonra en yaygın ekonomik suç olarak kabul edilmektedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sigorta sahtekarlıklarının sektörümüze yükü giderek artmaktadır. Tespit edilen ve edilmeyen suiistimallerin Avrupa’daki tüm hasar ödemelerinin % 10’una kadarı kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle sigorta suiistimalleri, birçok dürüst sigortalının mağdur olmasına neden olan ve dikkatle ele alınması gereken bir suçtur.

51 Suiistimal Yönetimi SISBIS kayıtlarının güncellenmesi
Analitik yöntemler ile suiistimalin tespiti Organize suiistimal çetelerinin tespit ve takibi ve bu yolla suiistimallerle etkin mücadele edilmesi hedeflenmektedir.

52 2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Büyüme Senaryosu
Pazar büyüklüğünün; Hayat Dışı Sigortalarda 63 milyar TL, Risk Hayat Sigortasında ise 16 milyar TL’lik prim üretimine, Birikimli Hayat ve Bireysel Emeklilik fon büyüklüğünün 400 milyar TL’ye ulaşması hedeflenmektedir.

53 Teşekkür ederiz...


"TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları