Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç Dr Oğuz Dursun Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç Dr Oğuz Dursun Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Kan gazı değerlerine göre ventilatör ayarlarının yapılması -Olgu tartışmaları-
Doç Dr Oğuz Dursun Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

2 Başlangıç Ayarları 3 aylık erkek hasta
Elektif cerrahi sonrası (İnguinal herni ) çocuk yoğun bakıma entübe halde kabul ediliyor. Bilinen hastalık yok. Vital bulguları stabil.

3 Başlangıç Ayarları Hangi mod
Volüm Hedefli Basınç Hedefli A/C SIMV SIMV+PS SIMV+VS PRVC …… A/C SIMV SIMV+PS SIMV+VS PRVC BiLEVEL (BiPAP / DUOPAP) …….

4 The different modes have not yet been investigated
Key messages There is no evidence for the best ventilation mode in critically ill children beyond the newborn period up to 18 years. The different modes have not yet been investigated in (large) groups of children. Yenidoğandan 18 yaşına kadar kritik hasta çocuklarda en uygun ventilasyon modunun ne olduğunu gösterecek klinik kanıt yoktur. Çocuklarda farklı ventilatör modları geniş hasta gruplarında karşılaştırılmamıştır.

5 Başlangıç Ayarları Hangi mod
Volüm Hedefli Basınç Hedefli * A/C SIMV SIMV+PS SIMV+VS PRVC …… A/C SIMV SIMV+PS SIMV+VS PRVC BiLEVEL (BiPAP / DUOPAP) ……

6 Başlangıç Ayarları PIP (cmH2O) PEEP(cmH2O) FiO2 (%) IT (I/E) sn
3 ay (0-1 yaş) 3 yaş (1-10 yaş) 12 yaş (>10 yaş) PIP (cmH2O) PEEP(cmH2O) FiO2 (%) IT (I/E) sn PS(cmH2O) Solunum Sayısı Triger (Akım )

7 Başlangıç Ayarları PIP (cmH2O) 15-20 PEEP(cmH2O) 4-5 FiO2 (%) 100 *
3 ay (0-1 yaş) 3 yaş (1-10 yaş) 12 yaş (>10 yaş) PIP (cmH2O) 15-20 PEEP(cmH2O) 4-5 FiO2 (%) 100 * IT (I/E) sn 0,5-0,6 PS(cmH2O) < PIP-(2-4) Solunum Sayısı 25-30 Triger (Akım ) 0,5 L/dk

8 Başlangıç Ayarları PIP (cmH2O) 15-20 PEEP(cmH2O) 4-5 FiO2 (%) 100 *
3 ay (0-1 yaş) 3 yaş (1-10 yaş) 12 yaş (>10 yaş) PIP (cmH2O) 15-20 PEEP(cmH2O) 4-5 FiO2 (%) 100 * IT (I/E) sn 0,5-0,6 0,6-0,7 PS(cmH2O) < PIP-(2-4) Solunum Sayısı 25-30 20-25 Triger (Akım ) 0,5 L/dk 1L/dk

9 EtCO2: Normal sınırlarda FiO2 azalt (Satürasyon >%94)
Başlangıç Ayarları 3 ay (0-1 yaş) 3 yaş (1-10 yaş) 12 yaş (>10 yaş) PIP (cmH2O) 15-20 PEEP(cmH2O) 4-5 FiO2 (%) 100 * IT (I/E) sn 0,5-0,6 0,6-0,7 0,8-1 PS(cmH2O) < PIP-(2-4) Solunum Sayısı 25-30 20-25 16-20 Triger (Akım ) 0,5 L/dk 1L/dk 1-2 L/dk Vte= 6-8 ml/dk EtCO2: Normal sınırlarda I/E ≥ 1’e 2 FiO2 azalt (Satürasyon >%94)

10 Grafikler Akım – zaman eğrisi

11 Mekanik ventilasyon sırasında çemberler

12 Mekanik ventilasyon sırasında çemberler

13 İzlem Hastada 24. saatinde sepsis gelişiyor.
Satürasyon düşüklüğü ve dolaşım bozukluğu Uygun sepsis tedavisi başlanıyor.

14 PA AC grafisi

15 Kan gazı pH: 7,32 PaO2: 55 PaCO2: 42 BE: -7 Satürasyon: 88 FiO2: %80

16 Ne oldu? ARDS Akut başlangıçlı bilateral infiltrasyon
PaO2 / FiO2 < 200 Pulmoner hipertansiyon yok

17 Ventilatör ayarlarında neleri değiştirelim ? (Hasta 4 kg)
Mod A/C (basınç) PIP (cmH2O) 25 ? PEEP(cmH2O) 5 FiO2 (%) 100 ? (-) IT (I/E) sn 0,6 (1/2) Solunum Sayısı 30 Triger (Akım ) 0,5 L/dk Vte 28 ml Kan gazı pH: 7,32 PaO2: 55 PaCO2: 42 BE: -7 Sat: 88

18 Ventilatör ayarlarında neleri değiştirelim ? (Hasta 4 kg)
Mod A/C (basınç) PIP (cmH2O) 25 PEEP(cmH2O) 5 X FiO2 (%) 100 IT (I/E) sn 0,6 (1/2) Solunum Sayısı 30 Triger (Akım ) 0,5 L/dk Vte 28 ml Kan gazı pH: 7,32 PaO2: 55 PaCO2: 42 BE: -7 Sat: 88

19 Ventilatör ayarlarında neleri değiştirelim ? (Hasta 4 kg)
Mod A/C (basınç) PIP (cmH2O) 30 PEEP(cmH2O) 8 FiO2 (%) 80 IT (I/E) sn 0,7 (1/1,2) Solunum Sayısı 35 Triger (Akım ) 0,5 L/dk Vte 32 ml Kan gazı pH: 7,28 PaO2: 60 PaCO2: 54 BE: -4 Sat: 89

20 Ventilatör ayarlarında neleri değiştirelim ? (Hasta 4 kg)
Mod A/C (basınç) PIP (cmH2O) 30 PEEP(cmH2O) 8 X FiO2 (%) 80 ** IT (I/E) sn 0,7 (1/1,2) Solunum Sayısı 35 Triger (Akım ) 0,5 L/dk Vte 32 ml Kan gazı pH: 7,28 PaO2: 60 PaCO2: 54 BE: -4 Sat: 89 Permisif hiperkapni

21 ARDS network Nejm -2000

22 Ventilatör dışı tedaviler

23 Uzman görüşleri Intensive Care Med (2011) 37:1840–1848

24 Uzman görüşleri Intensive Care Med (2011) 37:1840–1848

25 Ventilatör parametre değişiklikleri:
Oksijenasyonu düzeltmek için (PaO2) Yeterli MV varlığında PEEP artır (MAP) İT artır (İ/E oranı !) FiO2 artır Ventilasyonu düzeltmek için (PaCO2) Yeterli MV sağla PIP artır Solunum sayısı artır Ekspiryuma yeterli zaman tanı (IT kısalt)

26 HFOV ?? Kullanıldığı hastalıklar: Akut solunum yetmezliği / ARDS – ALI
Pulmoner ödem Hava kaçağı sendromları ( pnömotoraks vb..) Restriktif akciğer hastalıkları (özellikle ekstrapulmoner nedenler, asit gibi) Yenidoğan persistan pulmoner hipertansiyonu, mekonyum aspirasyon sendromu Neonatal RDS Konjenital diyafram hernisi

27 HFOV Oksijenasyon indeksi: MAP X FiO2 PaO2 X 100 = ≤13 -15

28 HFOV Başlangıç ayarları: MAP: >5 cm H2O son MAP
Δ P: Yeterli göğüs vibrasyonu İT: % 33 Bias flow: 20 LPM (yeterli MAP) FiO2: 100 Frekans: İnfant: Hz Çocuk: 8-10 Hz Adult: 5-8 Hz PIP (cmH2O) 30 PEEP(cmH2O) 8 FiO2 (%) 80 IT (I/E) sn 0,7 (1/1,2) Solunum Sayısı 35 Triger (Akım ) 0,5 L/dk Vte 32 ml Arnold et al. Paediatric Respiratory Rewiews 2004;5:323-32

29 HFOV Oksijenasyonu düzeltmek için MAP artır (1-2 cm H2O artışlar)
Hedef FiO2 < %60 Ventilasyonu düzeltmek için: Endotrakeal tüp pozisyonunu doğrula Δ P 3 cm H2O luk artışlar Δ P maksimumda ise frekansı 0,5 Hz’lik aralıklarla azalt. Endotrakeal tüp kuf basıncını azalt (Bias flow’u artırmak gerekebilir) Arnold et al. Paediatric Respiratory Rewiews 2004;5:323-32

30 HFOV - Weaning (Konvansiyonel ventilasyona geçiş)
Oksijenasyon: FiO2 %40-60’ a kadar azalt Takiben MAP 1-2 cm H2O azalt Ventilasyon Δ P:’yi 3-5 cm H2O azalt MAP < 20, FiO2 <%40, hasta desatüre olmadan aspire edilebiliyorsa konvansiyonel ventilasyona geçilebilir. Arnold et al. Paediatric Respiratory Rewiews 2004;5:323-32

31 Kovalama - Kriterler Bayrakçı et al. Yoğun bakım Dergisi 2004;4:25-30

32 Kovalama -Yöntem Spontan soluma testi


"Doç Dr Oğuz Dursun Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları