Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE FATİH PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ
Lütfen eğitimden önce bu dokümanı ayrıntılı olarak inceleyiniz. Eğitim Modülleri Uygulama Kılavuzu

2 Değerli Eğitmenler; İlerleyen bölümlerde bahsedilecek tüm doküman, sunu video ve diğer tüm materyallerin son güncellenmiş hallerini eğitim vermeden önce adresinden kontrol ediniz ve kullanınız. Eğitimlerle ilgili resmi e-posta adresimiz : Proje ile ilgili diğer iletişim bilgilerini ; ve adresinden alabilirsiniz

3 FATİH PROJESİ HAZIRLAYICI EĞİTİMİ
Temel bilişim teknolojileri konusunda eksiği bulunan öğretmenler için planlanan bir eğitimdir. Fatih projesi Eğitimde Teknoloji kullanımı kursundan önce verilecek olan bu eğitim, pilot okullarda yapılacak ihtiyaç tespit çalışmaları doğrultusunda, istekli öğretmenlere yönelik olarak uygulanacaktır. 25 saatlik bir eğitimdir. Temel bilgisayar bilgileri, işletim sistemleri, internet uygulamaları, resim düzenleme işlemleri kelime işlemci programları ve sunu hazırlama programı konularından oluşur. Yapılacak ihtiyaç tespitinde «ne tür eğitim istersiniz yada ne kadar bilgisayar biliyorsunuz» yerine daha sonra yapılacak FATİH Projesi-Eğitimde Teknoloji kullanımı eğitiminde görecekleri konuları ve öğretmenden beklenen temel becerileri belirterek çalışma yapılması daha faydalı olacaktır. Lütfen dikkat : Belirtilen içerik 75 saatlik BT eğitiminin muadili değildir. Mevcut Temel BT (75) ve ofis (50) eğitimleri yürürlüktedir.

4 FATİH PROJESİ HAZIRLAYICI EĞİTİM KONULARI
Temel bilgisayar bilgileri – 2 Saat İşletim Sistemleri – 5 Saat İnternet Uygulamaları – 5 Saat Resim Düzenleme İşlemleri – 2 saat Kelime İşlemci Programları – 5 Saat Sunu Hazırlama Programı - 5 Saat Ölçme Değerlendirme – 1 Saat

5 FATİH PROJESİ EĞİTİMLERİ
FAALİYET ADI : FATİH PROJESİ – EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI KURSU SÜRE : 30 SAAT Açıklamalar : Resmi yazı gereği, eğitimlere pilot okullardaki tüm öğretmenler katılacaktır. Günde 5 saatten fazla eğitim verilmeyecektir. Mesai saatleri dışında eğitim yapılmayacaktır. Eğitim sadece fatih projesi kapsamında merkezi eğitmen eğitimlerine katılan öğretmenler tarafından verilebilecektir.

6 EĞİTİM ÖNCESİ BİLGİLENDİRME
Projeden sorumlu Milli Eğitim Şube Müdürü ve BT İl Koordinatörü ile birlikte; Eğitim verilecek okulu ziyaret ve bilgilendirme, Eğitim notlarının ve diğer materyallerin paylaşılması, Tahtanın kurulu olduğu BT sınıfının incelenmesi, BT sınıfına gerekli yazılımların yüklenmesi işlemlerinin kurs öncesi okullarda yapılması gerekmektedir.

7 MODÜL 1 - Eğitimde FATİH Projesi (1 Saat)
Bu modülde; Fatih projesi sunusu ve FATİH Sinevizyon filmi kullanılacaktır. (Fatih sinevizyon ve genel fatih sunusu) Proje altyapı ve donanım bilgileri verilecek, Projenin uygulama süreci açıklanacak, Projenin 5 bileşenine vurgu yapılacak, Projede öğretmen ve öğrencinin rolüne değinilecek, Projen ile ilgili web adresleri, varsa diğer iletişim bilgileri verilecek (Çağrı merkezi vb.) Öğretmenler daha önce bilgilendirildiği için 1 ders saatinden fazla zaman ayrılmayacaktır.

8 MODÜL 2 - BT Ekipmanlarını Kurma ve Kullanma ( 5 Saat)
Bu modülde ; Bilinçli ve güvenli internet sunusu ve Bilinçli güvenli internet kullanımı ile ilgili 5 adet video kullanılacaktır. Öncelikle sunu ve videolar kullanılacak bilinçli güvenli internet kullanımı konusu verilecektir. Sonra Etkileşimli tahta yazılımına geçecektir. Etkileşimli tahta yazılımını mutlaka uygulamalı olarak yaptırınız. Bilinçli ve güvenli internet kullanımı 1 saat ve etkileşimli tahta yazlımı 4 saat olarak düşünülmüştür. Tahta yazılımları tüm öğretmenlerin bilgisayarına kurulu olmalıdır. Tahtanın fiziksel ve teknik özelliklerini belirtiniz. Öğretmenlerin tahta yazılımı ile ilgili derslerinde yapabileceği örnek uygulamaları gösteriniz. Örnek uygulamalar.yar dosyası eogrenim.meb.gov.tr adresinde bulunmaktadır. Bu bölümde öğretmenlere örnek uygulamalar yaptırınız. Örneğin, sihirli kutu, cümle tamamlamaları, doğru yanlış doldurmalar vb. (uygulamalar.yar dosyasını inceleyiniz.) Öğretmenlerin etkileşimli tahta ile ilk tanıştıkları bölümdür. Öğretmenlerin tahtayı tanımaları, dokunmaları için zaman verilecektir.

9 Etkileşimli tahta yazılımı (Hitachi Starboard for fatih 1.1)
Profil seçme ile başlayınız. Menü anlatarak değil derste kullanılabilecek örnekleri hazırlama yöntemi ile devam ediniz. Soldaki araç paletinden öncelikle, Normal kalem, akıllı kalem, silgi, normal kalemle yazılanı metne çevirme ve internette arama başlayınız. Araçlardan metin kalemini araç paletine sürükleme ve kullanma konusu ile devam ediniz. Araç paletindeki bir simgeyi kaldırma, yazı tahtası üzerinde düğme ekleme (silgi, kalem vb.), menülerden palete simge ekleme konularını gösteriniz. Normal kalem ve akıllı kalem ile çeşitli örnekler yapınız ve siliniz. Şekillerin içini renkle doldurma işlemini gösteriniz. Araç paletini küçültme ve sayfada konumlandırmayı gösteriniz. Sağ tarafta bulunan bölümden yazılan, çizilen şekillerin özelliklerini değiştirmeyi gösteriniz. (renk, kenarlık, dolgu, font vb.). Sayfa ekleme ve sayfalar arasında gezinme, tüm sayfaları görme, sayfa silme işlemlerini yaptırınız. Galeri bölümünden resim eklemeyi ve resimlerle çalışma uygulamaları yapınız. Yine bu bölümden internetten doğrudan resim arama ve sayfaya eklemeyi gösteriniz. Favoriler klasörüne kendi resimlerini eklemeyi gösteriniz. Yazı tahtasına yapılan herhangi bir çizimi, şekli yada sayfayı favoriler klasörüne eklemeyi gösteriniz. Ders tasarımı yapma ve kaydetme (yar dosyası)

10 Etkileşimli tahta yazılımı (Hitachi Starboard for fatih 1.1)
Aksesuarları kullanmayı (Ekran kapatma, spot ışık, ekran yakalama aracı, ekran kaydetme, cetvel, pergel ve açı ölçeri kullanma işlemlerini mutlaka yaptırınız. Kendi bilgisayarlarından sesli ders kaydını yaptırınız. Anlatılan dersi .yar dosyası olarak kaydetme, pdf,html vb. formatta kaydederek öğrencilere dağıtma işlemini gösteriniz. Bu kayıt işleminde çizimler, şekiller, resimler ve swf animasyonların .yar dosyasına dahil olduğunu videolar, sunular, pdf ve word belgelerinin dahil olmadığını sadece konu listesinde gözüktüğünü belirtiniz. Bu dosyalar .yar dosyasına dahil edilmek istenirse ekler bölümünden dosya eklemeyi gösteriniz. Dışarından video açma ve videoyu çalıştırma işlemini yaptırınız. Sadece wmv dosyalarını kendi playerinde açar diğerlerini bilgisayarınızda bulunan harici video player ile çalıştırır. ( Video çalıştırmadan önce konu listesini bölümünü mutlaka yazı tahtası üzerine konumlandırınız.)

11 Örnek ders konularının belirlenmesi
Ders planı hazırlama ile ilgili çalışmaları 3. modülden önce mutlaka yapınız ve öğretmenlere yapacaklarını net bir şekilde izah ediniz. Öğretmenler tarafından özet ders planı hazırlanacaktır. Örnek ders planı bu kurs içindir. Öğretmenin kurs içerisinde öğrendiği bilgileri ve yöntemler ile 7. modülde etkileşimli tahtayı kullanarak örnek ders anlatımı yapabilmesi için gerekli olan bir plandır. Ders anlatımın nasıl yapılacağının ve hangi materyallerin kullanılacağının belirtildiği bir plandır. Öğretmenin okuldaki öğretim sürecinde plan yapma zorunluluğu olup olmadığı, öğretmen kılavuz kitaplarının kullanılıp kullanılmadığı konuları bu kursun dışında kalan konulardır. Öğretmen kılavuz kitaplarının BT destekli kullanım için düzenlenmesi veya bu düzenleme yapılana kadar kılavuz kitaplara öğretmenin kullanacağı materyalleri not düşmesi de bir planlamadır. Ancak kursta yukarıda belirtilen gerekçe doğrultusunda belirlenen bir şablonda plan istenmektedir.

12 Örnek ders konularının belirlenmesi
Planı grup değil bireysel hazırlanacaktır. Plan 1-2 sayfadan oluşacaktır. Plân içerisinde dersin hangi bölümünde BT kullanılacağı hangi materyali dersin hangi sürecinde kullanacağı belirtilecektir. Örnek ders konusu öğretim programında belirtilen gerçek kazanımlar doğrultusunda seçilecektir. İlköğretim okulları için konu seçimi ve plan hazırlanmasında öğretmen kılavuz kitapları esas alınacaktır. Konular bol miktarda materyal kullanımına imkân veren konular olacaktır. Eğitmen kursiyer listesini tahtada yansıtarak konuları mutlaka inceleyecek gerekirse değiştirecektir. BT’nin amaç değil yardımcı bir araç olduğunu gerçek bir ders ortamında hiç e-materyal kullanmadan da kazımlar doğrultusunda ders işlenebileceğini öğretmene belirtiniz. Ancak bu kursun hedeflerine ulaşabilmek için belirtilen sayıda e-materyal kullanılabilecek konu seçilecektir.

13 Örnek ders konularının belirlenmesi
Örnek ders anlatımında mutlaka; Tahta yazılımı üzerinde, normal kalem, akıllı kalem ve dışarıdan metin kopyalama ile bir sayfa tasarımı, Bulunmuş ve düzenlenmiş resim/fotoğraf, Düzenlenmiş bir video veya ses, Bulunmuş animasyon veya simülasyon olması istenecektir, Hazırlanan tüm materyaller tahta yazılımı üzerinde sunulacaktır. Öğretmenler önceden .yar dosyası hazırlamayacak ders anlatımı sırasında materyalleri tahtada kullanarak .yar dosyasını oluşturacaktır. Öğretmenler konularını yukarıdaki materyallere göre seçecektir. Modül 7 da bu materyalleri tahta üzerinde kullanmaları ve bu doğrultuda ders anlatımı yapmaları istenecektir. Burada amaç öğretmenin tahta üzerinde ders anlatımı yaparken metin, resim, fotoğraf , video, ses, animasyon, simülasyon materyallerin kullanabilmelerini sağlamaktır. (en az yukarıdaki 4 materyal) ** Bu kurstaki örnek ders anlatımlarında kesinlikle power point sunusu hazırlanmayacak ve kullanılmayacaktır, öğretmenleri uyarınız. Tümmateryaller bir klasör içinde oalcak ve öğretmenler tarafında flaşla tahtaya kopyalanarak yazılım üzerinde ders esnasında aktarılıp sunulacaktır.

14 MODÜL 3 - Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Temel Kavramlar (2 Saat)
Bu modülde; Ders notları, Sunu ve iki adet video kullanılacaktır. Eğitimde BT Teknolojisi kullanma Temel kavramlar, Materyal türleri, Olmak üzere 3 bölümdür. İlk bölümün ana teması günlük hayatta ve eğitimde teknoloji nerelerde kullanılmakta konusudur. Burada öğretmene teknolojinin gerekliliği konusu verilecektir. Günlük hayattaki teknoloji kullanımı ve eğitimde teknoloji kullanımından örneklere verilecek bu örnekler iki video ile desteklenecektir.

15 Diğer iki bölüm ilerleyen bölümlerde kullanılan tanım ve kavramların özetlendiği bölümlerdir. Öğretmenlerin diğer bölümlerde karşılaşacağı kavramlar konusunda ortak bir dil kullanılması hedeflenmiştir. Bu iki bölümde Temel kavramlar ve materyal türleri kısaca özetlenecektir. Bu bölümlerde kavramların ve tanımların ortak bir dille kullanılmasının öneminde değinilecektir. Bu bölümde öğretmenlerin derslerde sıklıkla kullanacağı çalışma yaprağı, benzetim (simülasyon) canlandırma (animasyon), web günlüğü (blog) kavramları, İlk defa karşılaşacakları eşzamanlı, farklı zamanlı eğitim, sanal sınıf, Öğretim Yönetim sistemi kavramlarının tanımlarına önem verilecektir.

16 MODÜL 4 – Öğretim Sürecinde Materyal Kullanımı (2 Saat)
Bu modülde; sunu ve ders notları kullanılacak, ders notlarındaki materyal kullanımı ile ilgili etkinlikler yaptırılacaktır. Öğretim Süreçlerini özetleyiniz. Öğretim süreçlerinde materyal kullanımı (Metin, resim, video vb.) Olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. öğretmenlerin bildikleri öğretim sürecinin hatırlatıldığı bölümdür Ders notlarındaki etkinlikler birebir verilmeyecek, ders sürecinde metin ve resim kullanımı ile ilgili etkinlikler yaptırılıp örnekler tartışılacak video, animasyon, simülasyon vb. materyal kullanımı ile ilgili doküman ve etkinlikler öğretmene bırakılacaktır. Modül sonunda öğretmenden bir materyali (Örn. Resim) dersin hangi sürecinde ne amaçla kullanacağını kavraması hedeflenmektedir. (Giriş, sunuş, özet vb.)

17 Modül 5- Materyal Arama, Bulma ve Seçme ( 5 Saat)
Bu modülde; ders notları, telif hakları sunusu kullanılacak, arama, bulma seçme ile ilgili etkinlikler yaptırılacaktır. Kursun öncelikli hedefi öğretmenin materyal tasarlaması değil, ihtiyacı olan materyale ulaşması ve bunu etkileşimli tahta üzerinde derste kullanabilmesidir. Yani modül 2 ve modül 7 öncelikli hedeftir. Temel BT kursunda arama yöntemleri verilmiştir. Öğretmen temel aramayı bilmektedir. Ancak bu modülde, bulunan her materyalin seçilmeyeceği materyal seçiminin öğrenciye ve kazanımlara dikkat edilerek yapılması kavratılacaktır. Yani google’da bulduğu ilk resmi derste kullanmaması 4. modülde alatıldığı şekilde materyalin dersin hangi sürecinde kullanılacağına karar verilmesi ve 5. modülde belirtilen e-içerik seçme kriterleri doğrultusunda seçilen ve uygun görülen materyallerin derste kullanılması gerektiği konusu üzerinde durulacaktır. Ayrıca telif hakları da bu modülde verilmesi gereken önemli bir konudur. Modül içerisindeki eba ile etkinlikler mutlaka yaptırılacaktır. Google arama yöntemleri ve bununla ilgili etkinlikler günün şartlarına göre eğitmen tarafından karar verilecektir. Ancak tüm öğretmenlerden arama, görsel ve video arama, kaydetme, video indirme, dosya arama ve kaydetme işlemlerini yapmaları beklenmektedir. Tamamen uygulamalı yapılacaktır.

18 Modül 5- Materyal Arama, Bulma ve Seçme ( 5 Saat)
Telif hakları Arama ve bulma, Seçme olmak üzere 3 bölümdür. Bu bölüme mutlaka eba.gov.tr üzerinden materyal arama ile başlayınız. Ders notlarındaki etkinlikler doğrultusunda tüm öğretmenler EBA’yı incelemeli ve kullanıcı girişi yaparak çeşitli firma kaynaklarını incelemeliler. Modül sonunda öğretmen; EBA’dan materyal kullanımını, arama işleminin google’dan ibaret olmadığını, Eğitim materyallerine siteler üzerinden doğrudan ulaşma yollarını, Nesne ambarlarının ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını, Eğitsel oyun kaynaklarını, (oyunportali.metu.edu.tr) Ek simülasyon kaynaklarını, ( Akış videolarının indirilebildiğini, Telif haklarını kavrayacaktır.

19 Bu modülde orbit downloader isminde video indirme programı yardımı ile videoların nasıl indirildiği gösterilmektedir. Programın kurulumu ve program ile video indirme etkinlik olarak verilmiştir. Lütfen dikkat; Orbit D. programı ve modül 6’da kullanılacak diğer programları anlatırken uzun uzun programın kullanımını değil sadece programı kullanarak materyal indirme yada düzenlemeyi anlatınız. Ek bilgiler için modül içeriklerini ve sizlere eğitimlerde belirttiğimiz kaynaklara yönlendiriniz. Burada ve diğer modüllerde kullanılan yazılımlar yerine günün şartlarına göre aynı amaca hizmet eden başka yazılımlar kullanılabilir. Ancak kullanılacak tüm yazılımlar ücretsiz, reklam ve sakıncalı içerik içermeyen dağıtımı serbest yazılımlar olması gerekir. Kesinlikle crackli yazılım kullanmayacaktır. Ancak kullanılacak tüm programların ders notlarımızda olduğu gibi dokümantasyonun ve etkinlik temelli kullanım örneklerinin doküman olarak kursiyere verilmesi gerekir. Aksi takdirde ders notlarımızda belirtilen programların kullanılması gerekmektedir. Bulunan içeriklerin seçimi konusunda modül 4’te olduğu gibi genel seçim kriterleri ve sadece bir materyalin seçim kriterleri ile (örneğin simülasyon) ilgili etkinlikleri yaptırınız ve diğer materyallerle ilgili seçim kritelerini dokümanlardan öğretmenlerin incelemelerine bırakınız.

20 HATIRLATINIZ !!!! Modül 5 ün bitiminden sonra öğretmenlere öğrendikleri yöntemleri kullanarak, seçtikleri konu ile ilgili; Bilgi, metin Resim veya fotoğraf, Video veya ses, Animasyon veya simülasyon aramaları için zaman veriniz. Modül 7 ye kadar kendilerinden bu materyalleri hazırlamalarını beklediğinizi söyleyiniz. (Animasyon veya simülasyon ikisinden birini bulmaları şarttır. Metin, Resim veya fotoğraf, ses veya videoyu modül 5 te kendileri hazırlayabilirler.)

21 Modül 6- Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde Değişiklik Yapma (7 saat)
Bu modülde; Materyal tasarlama süreci ile ilgili sunu kullanılacak, materyal hazırlamak için gerekli yazılımlar gösterilecek ve öğretmenlere materyallerini düzenlemeleri için uygulama zamanı verilecektir. Bu modül; öğretmenlere materyal tasarlama süreci ile ilgili özet bilginin verildiği ve basit materyallerin nasıl tasarlanabileceğinin gösterildiği bölümdür. Öğretmenlerden öğretim esnasında materyalleri öncelikle bulmaları beklenmektedir. Bulamadıkları takdirde hazırladıkları basit materyalleri tahta üzerindeki yazılımlarla nasıl kullanacağını bilmesi beklenmektedir. Lütfen dikkat: Eğitmenlerimizin kursiyerlerin temel bilişim teknolojisi kullanımı eksikliğinden dolayı bu modülde kullanılan yazılımların kullanımına daha fazla zaman ayırdıkları gözlenmektedir. Bu bölüme belirtilenden daha fazla zaman ayrılması diğer modüllerden zaman kısılması anlamına gelmektedir. Unutmayınız ki öğretmenden öncelikle beklenen derste kullanacağı materyali ARAMA, BULMA, SEÇME ve KULLANMA işlemleridir. Bu durumda önem sırasına bakıldığında TASARLAMA en son sırada gelmektedir. Eğer kursiyerlerin durumu zayıfsa diğer modüllerden değil bu modülden kısıtlama yapılacaktır. Böyle bir durumda öğretmene yukarıda belirtilen arama, bulma, seçme ve tahta üzerinde materyal kullanma konuları eksiksiz verilecektir. Bu bölümde ise sadece tasarlama süreci ile ilgili teorik bölüm verilecek moviemaker, audacity, paint vb. yazılımlar sadece tanıtılarak gösterimeyecek materyal tasarlama işlemi Hitachi starboard yazılımı üzerinde sayfa tasarımı şeklinde uygulama yapılabilecektir. Eğitimi lütfen movie maker eğitimine yada paint eğitimine çevirmeyiniz.

22 Modül 6- Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde Değişiklik Yapma (7 saat)
7 saatlik sürenin yaklaşık 1 saatini materyal tasarlama süreci ile ilgili teorik bölüme ayırınız. Kalan süreyi yazılımları kullanarak materyal oluşturmaya ayırınız. Modülün ilk bölümü materyal tasarlama sürecinin; Analiz, Geliştirme, Değerlendirme bilgisinin özetlendiği bölümdür. Analiz materyale niçin ihtiyaç duyulduğunun araştırmasıdır. Geliştirme ihtiyaç duyulan materyalin görsel tasarım ilkelerine bağlı kalarak ve görsel tasarım öğeleri kullanılarak tasarlanmasıdır. Değerlendirme ise kullanılan materyalin değerlendirilmesidir. Analiz ve geliştirme bu modülde, değerlendirme ise 8. modülde ele alınmaktadır.

23 Kullanılabilecek yazılımlar;
Modül 6- Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde Değişiklik Yapma (7 saat) Kullanılabilecek yazılımlar; Libre Ofis (Writer, impress) Windows Paint, Ms Office Picture Manager, Windows Live Movie Maker, Quick Media Converter, (Hamster Free video converter) Audacity Tahta üzerinde windows, libre office ve MS Ofis starter bulunmaktadır. Bu nedenle kurs içerisinde Power point anlatımı yoktur.

24 Bu modülde öğretmenlerde;
Modül 6- Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde Değişiklik Yapma (7 saat) Modül sonunda öğretmenlerde seçtikleri konuya göre materyal tasarımı için zaman ayırınız. Bu modülde öğretmenlerde; Hiatachi starboard üzerinde 1 sayfalık metin ve şekillerden oluşan sayfa tasarımı, Buldukları yada çektikleri bir resmi düzenlemeleri, (Resim üzerine isimlerini yazsınlar.) Buldukları yada çektikleri bir videoyu veya sesin formatını değiştirebilmeleri, Buldukları yada çektikleri bir videoyu veya ses üzerinde düzenleme yapmaları mutlaka gerektiği hatırlatılmalıdır. (Videonun giriş kısmına isimlerini eklesinler) Modül 3 te bu şartlar ifade edilmişti

25 Örnek ders planlarını inceleyiniz. Örnek ders videolarını inceleyiniz.
Modül 7- Etkileşimli Tahta ile Öğretim Sürecinde Materyallerin Kullanımı ( 7 Saat ) Bu modülde; Materyal kullanım özelliklerini gösteriniz ve materyal kullanım kılavuzunu inceleyiniz. (Uzun tutmayınız modül içeriklerine yönlendiriniz) Örnek ders planlarını inceleyiniz. Örnek ders videolarını inceleyiniz. Öğretmenlere ders planlarını hazırlamaları için zaman veriniz. Hazırlanan ders planlarını toplayınız ve tüm kursiyerlerle paylaşınız.

26 Örnek ders anlatımı Rastgele sırayla tüm öğretmenler etkileşimli tahta kullanarak örnek ders anlatımı yapacaklardır. Ders anlatımı yaparken; Dersi sunan öğretmenin planını diğer öğretmenler kendi bilgisayarlardan açsın ve anlatımı takip etsin Öğretmenden yaklaşık dk. özet bir ders anlatımı beklenmektedir. (Materyal kullanımı ağırlıklı olacak dersi uzun uzun anlatmayacaktır.) Öğretmenler hazır .yar dosyası ile gelip anlatım yapmayacaklardır. Tüm işlemleri tahta başında o anda yapacaklardır.

27 Örnek ders anlatımı Ders planı hazırlanırken animasyon/simülasyon bulmaları, metin, resim, video/ses düzenlemeleri istenmişti. Şimdi istenen bu materyalleri kullanılarak ders anlatımı yapılacaktır. Anlatım yaparken; Hazırlanan materyaller harici bellek ile tahta üzerinde Belgelerimdeki .starboardfavorites klasörüne kopyalanır. (metin, resim, video, simülasyon olacak, sunu kesinlikle olmayacak) Kopyalamadan sonra öğretmen tahta yazılımını açar ders süresince yazılım üzerinden her materyali ayrı bir sayfa olacak şekilde açarak anlatım yapar. İlk sayfa starboard yazılımı ile yazı yazma, çizim yapma vb. Şeklinde uygulama olacak. Yine ilk sayfa konunun adını yazmalarını söyleyiniz ki daha sonra öğrenciye PDF olarak verildiğinde hangi konu olduğu belli olsun. Öğretmen Video materyallerini kullanma, (Açma, kapama, dondurma, sessiz kullanım, tam ekran), resim/fotoğraf açma, büyütüp küçültme, Sanal klavye ile yazı yazma, Tahta yazılımı araçlarını kullanma işlemlerini yapar. Anlatılan ders mutlaka .yar dosyası ve pdf dosyası olarak kursiyer tarafından kaydedilir. Değerlendirme için bu dosyaları ve öğretmenlerin ürün klasörlerini saklayınız. İlk sayfada metin ve şekillerden dersle ilgili bir uygulama (o anda yazılıp çizilecek veya dışarıdan sayfaya metin kopyalanacak), ikinci sayfada resim, üçüncü sayfada animasyon dördüncü sayfada gösterilen videonun ekran görüntüsü ve beşinci sayfada ölçme değerlendirme uygulaması olacaktır. Her kursiyerin en az 5 sayfası olacaktır. Kursiyerler belirtilen sayıdan fazla görsel kullanmasınlar aksi takdirde süre yetişmeyecektir.

28 Modül 8- Materyalin Etkililiğinin ve Verimliliğinin Öğretmen Tarafından Değerlendirilmesi ( 1 saat)
Öğretmenler ders sunumunu yaparken diğer öğretmenler sunum yapan öğretmenin planını inceler ve kullanılan materyalleri takip eder. Sunum sonunda materyaller ile ilgili tartışma yapılır. Kursiyerleri değerlendirmek üzere ekteki değerlendirme cetvelini kullanınız. Resmi yazı gereği ayrıca sınav yapılmayacak yapılan çalışmalara ekteki cetvel doğrultusunda not verilecektir.

29 ÖLÇME DEĞERLENDİRME CETVELİ (Örnektir)
Konu Ölçütler Puan Fatih Projesi (2 Puan) Fatih projesinin amacını ve uygulama sürecini sözel ifade eder 2 BT Ekipmanlarını Kurma ve Kullanma (12 Puan) Bilinçli ve güvenli internet kullanma ilkelerini söyler Etkileşimli Tahtayı fiziksel ve teknik olarak kullanma (Açma, kapama, bağlantılar ve düğmeler) Etkileşimli Tahta yazılımını kullanma 8 Eğitimde Bilişim Teknolojisi Kullanımı ve Temel Kavramlar (6 Puan) Eğitim ortamlarında Temel Bilişim Teknolojilerini kullanımının faydalarını sözel ifade eder E-öğrenme, e-içerik, ÖYS, sanal sınıf, eşzamanlı ve farklı zamanlı iletişim kavramlarını ve aralarındaki farkları sözel ifade eder Metin, resim, video, çalışma yaprağı, animasyon ve simülasyon kavramlarını arasındaki farkları sözel ifade eder.

30 Öğretim Sürecinde Materyal Kullanımı
(8 Puan) Metinleri ders aşamalarında kullanma 2 Resimleri ders aşamalarında kullanma Eğitsel videoları ders aşamalarında kullanma Simülasyonları/Animasyonları ders aşamalarında kullanma E-İçerik Arama, Bulma ve Seçme (24 Puan) Belirlenen kazanıma uygun resim ve fotoğraf bulma 4 Belirlenen kazanıma uygun video bulma Belirlenen kazanıma uygun animasyon/simülasyon bulma Bulunan materyalleri arşivleme (Resim ve fotoğraf kaydetme, animasyon, simülasyon, video indirme) E-İçerik seçim ölçütlerine göre materyalleri seçme 8

31 Konu Ölçütler Puan Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde Değişiklik Yapma ( 22 Puan) Tahta yazılımı üzerinde sayfa tasarımı 4 Resim ve fotoğraf üzerinde düzenleme yapma 6 Video dosyalarını işleme Ses dosyalarını işleme Bulunan/hazırlanan materyali kullanarak bir dersin planlanması ve sunulması ( 22 Puan) Amaca uygun ders planı hazırlama 2 Etkileşimli Tahta üzerinde tasarlanan dersin sunumunu yapma 20 Materyalin Etkililiğinin ve Verimliliğinin Öğretmen Tarafından Değerlendirilmesi ( 4 Puan) Değerlendirme ölçütleri doğrultusunda kullanılan materyallerin etkililiğini değerlendirme

32 TEŞEKKÜRLER FATİH Projesi Öğretmen Eğitimi Birimi
Rukiye ORMAN – Haldun DURUŞTAY Erdoğan PETÜK – Necdet SARI


"EĞİTİMDE FATİH PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları