Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LOGO KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA. 2 Dünya’nın Keşfi : Coğrafi Keşifler 1400’lü yıllarda Batlamyus tarafından çizilmiş “Dünya Haritası”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LOGO KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA. 2 Dünya’nın Keşfi : Coğrafi Keşifler 1400’lü yıllarda Batlamyus tarafından çizilmiş “Dünya Haritası”"— Sunum transkripti:

1 LOGO KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA

2 2 Dünya’nın Keşfi : Coğrafi Keşifler 1400’lü yıllarda Batlamyus tarafından çizilmiş “Dünya Haritası”

3 3 Dünya’nın Keşfi : Coğrafi Keşifler Piri Reis tarafından çizilmiş “Avrupa Haritası”

4 4 İlk Keşifler Dört yada beş yüzyıl önce Avrupalılar, kendilerini Asya ve Afrika’nın fakir komşusu olarak görüyordu. Bu kıtalarda bulunan altın, çeşitli mücevherler, ipekler, halılar, resimli duvar örtüleri, baharat ve porselen, Avrupalıların gözünde bolluk ve zenginlik demekti. İşte Avrupalıların ilk keşif seyahatlerine esin kaynağı olan şey, Asya ve Avrupa’nın sahip olduğu bu kaynaklar- dı.

5 İPEK YOLU  Avrupa, doğunun kaliteli ipek ve baharatı ile tanışınca, bu ürünlere büyük bir talep doğmuş ve "İpek Yolu" olarak adlandırılan tarihi ticaret yolları yapılmıştır. Avrupaipekbaharat  Orta Çağ’da ticaret kervanları Çin’in Xian ken- tinde hareket ederek Özbekistan’ın Kaşgar kentine gelirlerdi 5

6 Burada yol ikiye ayrılır  Güney kolu Afganistan ovalarından Hazar De- nizi’ne ulaşırdı  Kuzey kolu Karakum Dağları’nı aşarak İran üzerinden Anadolu’ya ulaşırdı  Anadolu’dan deniz yoluyla veya Trakya’dan karayolu ile Avrupa’ya ulaşırdı 6

7  Yoğun bir şekilde ipek, baharat, kağıt, porselen ve değerli taşlar taşınmıştır.  İpek Yolu doğu ile batı arasında kültür alışveri- şinede olanak sağlamıştır. 7

8 8 İPEK YOLU

9 Baharat Yolu  Eski çağlarda,Uzakdoğu'yu Batı'ya bağlayan ticaret yollarından biridir.  Baharat günümüzden binlerce yıl önce Doğu ülkelerinde kullanılıyordu. Baharat  Orta Çağ Avrupa'sında soyluların sofralarına da girince çok önemli bir ticaret ürünü haline geldi, Orta Çağ 9

10 Baharat Yolu  Pahalı olması nedeniyle ancak varlıklı kimseler satın alabiliyordu.  Aslında tarçın, kakule, zencefil ve zerdeçal satışına dayanan baharat ticaretini Çinliler Mîlat'tan önce başlatmıştı.tarçınkakulezencefilzerdeçal 10

11 11 Baharat Yolu

12  Baharat Yolu ilk zamanlar kara yolu ile Hin- distan’dan Mısıra ulaşıyordu.  Moğol İmparatorluğu’nun dağılmasıyla bu yol tehlikeli hale geldi.  Bunun üzerine Arap ve Hintli tüccarlar, baha- ratı deniz yolu ile İran Körfezi üzerinden Suri- ye limanlarına veya  Kızıl Deniz üzerinden Süveyş ve Akabe limanlarına ulaştırıyorlardı 12

13 Baharat Yolu  Bu kıyılardaki limanlardan karayolu ile Suriye ve Mısır‘ın Akdeniz kıyısındaki limanlara ulaştırılırdı.  Sonra yine deniz yoluyla Avrupa'ya taşınırdı. 13

14 14 Önemli Keşifler Keşifler, 15.yüzyılın sonlarında başlayıp 16.yüzyılın sonlarına kadar devam eden, Avrupalıların dünya keşfetme ve yeni yerler bulma girişimine verilen addır. Keşifler sonuçlarıyla tüm insanlık tarihini etkilemiştir.

15 Coğrafi Keşiflerin Gerçekleşmesinde  Pusulanın icadı  Gemicilik ve coğrafya bilgilerinin gelişmesi  Avrupalılar’ın Uzak Doğu ve Hindistan’daki ham madde kaynaklarına doğrudan ulaşma istekleri  Ticaret yollarının Türkler’in elinde olması  Avrupa’da az bulunan altın, gümüş gibi değerli madenlere olan ihtiyacın artması  Hıristiyanlığı yayma düşüncesi 15

16 16 Keşiflerin Nedenleri Mevcut ticaret yolları, Hindistan ve Çin’den değerli eşyaları, ipek ve baharatı Müslüman ve Türk devletleri üzerinden Avrupa’ya ulaştırıyordu. Bu durum Avrupalıları kendi kontrollerinde olan daha ucuz ticaret yolları bulmaya sevk etti. Pusulanın icadı ve gemicilik tekniklerindeki gelişmeler keşifleri başlattı. Keşifler öncelikli olarak coğrafi konumlarından dolayı Portekiz ve İspanya’nın kontrolünde gelişti.

17 17 Ümit Burnu’nun Keşfi Afrika’nın güneyinden Ümit Burnu’nu geçerek Hindistan ve Çin’e ulaşmak, keşifler için yapılan ilk denemelerdi. Ümit Burnu’na ilk kez Bartelmi Diaz ulaştı. (1487). Ancak Hindistan’a ilk ulaşan denizci Vasco de Gama’dır. (1497) Ümit Burnu’nun keşfi Hint Okyanusu’nu yine önemli bir ticaret bölgesi haline getirdi. Bu şekilde Avrupalılar Hindistan’a ilk kez alternatif bir yoldan ulaşmış oldu.

18 18 Ümit Burnu’nun Keşfi

19 19

20 20 Colomp ve Macellan Bu sıralarda Dünya’nın yuvarlak olduğuna inanan Colomp da sürekli batıya giderek Çin’e ve Hindistan’a ulaşabileceğini beklerken farkında olmadan Amerika Kıtası’na ulaşan ilk denizci oldu. Ancak buranın yeni bir kıta olduğunu Amerko Vespucci ortaya çıkardı. Macellan Dünya’yı dolaşan ilk denizci olmuştur. 1521’de Amerika’yı geçerek Filipin Adaları’na ulaşmıştır.Burada yerlilerle yapılan mücadelede hayatını kaybetti. Yolculuğu Del Kano tamamladı. Keşfedilen deniz yolları, Baharat ve İpek yollarının önemini azaltmıştır.

21 21 Dünya’yı Dolaşan İlk Denizci Macellan

22 22 Panama ve Süveyş Kanalı Daha sonraki yıllarda açılan Panama ve Süveyş kanalları ticaret yollarını yeniden değiştirmiştir. Panama Kanalı, günümüzde Atlas ve Büyük Okyanusu birbirine bağlayan en kısa ticaret yoludur. Süveyş Kanalı ise tüm Afrika kıtasını dolaşarak Ümit Burnu’na geçip Hint Okyanusu’na ulaşan yolu kısaltmıştır. Bu kanalın açılması ile Akdeniz tekrar önemli bir ticaret denizi haline gelmiştir.

23 23 BÖLGELER VE ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİMDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ

24 24 İletişim Tarihi İnsan iletişimi diğer canlılardan farklı olarak belli başlangıç ve bunu izleyen bir gelişme süreci içerir. İnsanlar ilk olarak konuşmayı başarmışlardır. Böylece sözlü iletişim doğmuştur. Sözlü kültürde bilgi ve haber aktarımı kulaktan kulağaydı. Yani sözlü kültürde işitme önemliydi. Anlatılanlar zamanla doğruluğundan sapabiliyor, masallaşıyor hatta efsaneleşe- biliyordu.

25 25 İletişim Tarihi Yazının icat edilmesiyle yazılı kültür doğdu. Yazılı kültürde çok sayıda bilgi, hafızada tutulmak yerine yazıya geçirildi. Böylece insan zihni yeni alanlara yöneldi. Yazılı iletişimde görerek akılla nesnelleştirme gerçekleşti. Yazıyı bilen ve kullanan toplumlar bilim ve teknoloji yönünden öne geçmeye başladılar. Bunun temel nedeni, bilgilerin doğru şekilde iletilmesi ve bilgiler üzerine daha çok bilgi eklenmesiydi.

26 26 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri M.Ö-3000-3500 Yazı Sümerler tarafından kullanıldı

27 27 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri M.S - 1450 Matbaa icat edildi

28 28 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri 1826 İlk fotoğraf denemeleri sonuç verdi

29 29 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri 1837 İlk fotograf makinesi yapıldı

30 30 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri 1861 Telefon icat edildi Alexander Graham Bell

31 31 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri 1877 Ses kayıt makinesi icat edildi.

32 32 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri 1895 İlk sinema filmi yapıldı.

33 33 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri 1900 Fotoğraf makinesi yaygınlaştı.

34 34 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri 1913 Telefon kablosu üzerinden gönderi yapabilen faks geliştirildi

35 35 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri 1915 Kıtalar arası ilk telefon görüşmesi yapıldı.

36 36 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri 1925 Radyo istasyonları kuruldu.

37 37 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri 1926 İlk televizyon dünyaya tanıtıldı.

38 38 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri 1928 Renkli televizyon üretildi.

39 39 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri 1936 İngiltere’de halka ilk televizyon yayını yapıldı.

40 40 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri 1962 Uydu aracılığı ile okyanus ötesi yayın yapıldı.

41 41 Teknoloji Gelişiminin Tarihsel Seyri 1977 Kişisel bilgisayar üretildi.

42 42 İnternet İnternet ile artık insanlar işlerini evlerinde de takip edebilme imkanına kavuştular. Bir işyeri, kendi işi ile ilgili forum ve grupları takip ederek dünya ölçüsünde gelişmelerden (fuarlar, yeni teknolojiler, Pazar imkanları) haberdar oldu. Fiyatları daha rahat takip edilebilir duruma geldi.

43 43 İnternet Kullanım Alanları Elektronik Posta 1.1. Bilgi Transferi 2. Forum 3. Bilgi toplama 4.

44 44 Türkiye’de Kullanılan İlk Bilgisayar Türkiye 'de bilgisayar kullanımı, Karayolları Genel Müdürlüğünde, 1960 yılında hizmete giren ve yaklaşık 12 yıl kullanılan IBM-650 Data Processing Machine" ile başlamıştır. Tarihi sistemin ilginç bazı özellikleri : Birinci nesil, lambalı olması, Her biri 10 karakter ve 1 işaretten oluşan 2000 sözcüklük Tambur bellek bulunması, Dakikada 78000 toplama-çıkartma, 5000 çarpma ve 138.000 mantıksal karar verebilme özelliği, Delikli kart ile bilgi girişi yapılması, Özel kablolarla bağlanan kontrol paneller ile delikli kart irtibatı, Okuma 200, Delme / Yazma 100 kart / Satır dakika hızında olması Assembler ve Fortran 'ın özel programlama dilleri kullanımı

45 45 DÜNYAYI BİRBİRİNE BAĞLAYAN AĞLAR

46 46 Ulaşım Ulaşım veya ulaştırma, insanın, mal ve hizmetlerin çeşitli ulaşım araçları ile ülke içinde, ülkeler arasında ya da bir kıtadan başka bir kıtaya naklini kapsamaktadır. İlk çağlarda insanlar kervanlarla ve kara yolu aracılığı ile bir yerden bir yere gidebiliyorlardı. Yeni Çağın başlarından itibaren kara yoluna, deniz yolu ulaşımı eklenmiştir. 1800 yılların sonundan itibaren buharlı işleyen gemi ve trenlerin devreye girmesiyle ulaşımda büyük ilerlemeler kat edilmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ise hızı 1000 km/saat’i aşan jet uçaklarının icadıyla 3-4 saat içinde bir kıtadan başka bir kıtaya gitmek mümkün olmuştur. Böylece bilim, sanat ve kültürün yayılması da aynı hızla gerçekleşebilmiştir.

47 47 Deniz Yolu Ulaşımı

48 Deniz Yolları  Bugün Dünya ticaretinin önemli bir kısmı deniz yoluyla yapılmaktadır.  Deniz yolları tüm ulaşım yolları içinde en düşük taşıma maliyetine sahiptir. Çünkü Daha fazla yük ve yolcu taşıma kapasitesine sahiptir Yol yapım ve bakım gideri yoktur. 48

49 Önemli Deniz Yolları KUZEY ATLANTİK YOLU  Kuzey Batı Avrupa limanları ile Kuzey ve Güney Amerika limanları arasındadır.  Dünya’nın en işlek deniz yoludur.  Deniz yolu ile taşınan malların yaklaşık yarısı bu yol üzerinden taşınır. 49

50 Önemli Deniz Yolları AKDENİZ – ASYA - AVUSTRALYA YOLU  Batı Avrupa – Akdeniz – Süveyş Kanalı ve Kızıl- deniz’i izleyerek Hint Okyanusu’na ulaşır. 50

51 51 Panama Kanalı Panama Kanalı, Orta Amerika’nın dar bir kesiminde Pasifik ile Atlantik okyanuslarını deniz ulaşımı açısından birbirine bağlar. Bu kanal açılmadan önce gemiler Güney Amerika Kıtası’nı dolaşmakta, Atlas Ok- yanusu’ndan Büyük Okyanus’a geçmek için Macellan Boğazı’nı kullanmaktaydılar. • Kanalın açılması dünya ticaretine çok büyük katkılar sağlamıştır. • Dünya ticaretinin %5 kadarı bu kanal üzerinden yapılmaktadır. • Yılda 13-14 bin gemi geçmektedir. • Gemilerin kılavuz kaptan almaları zorunludur. •Panama Kanalı’nın uzunluğu 80 km’dir. Bir gemi kanalı yaklaşık 8-10 saatte geçmektedir.

52 52 Panama Kanalı • Panama Kanalı’nda çalışan personel sayısı 9000’dir. • Panama Kanalı dünyanın mühendislik harikasıdır ve en pahalı kanalıdır. •Kanal, bölgenin sosyoekonomik koşullarını geliştirilmiştir. Panama Kanalı ile Panama halkının refah seviyesi yükselmiştir. Kanal ülkenin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. • Panama Kanalı deniz seviyesinden 28 metre yukarıdadır. •Sıvıların dengesi kanunundan faydalanarak gemiler kanal içinde yavaş yavaş yükselir ve aynı metotla diğer tarafa doğru indirilir.

53 53 Panama Kanalı

54 54 Panama Kanalı

55 55

56 56 Panama Kanalı Panama kanalından Önceki Ulaşım Panama kanalından Sonraki Ulaşım

57 57 Süveyş Kanalı Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştiren 161 km. uzunluğunda yapay suyoludur. Kanalın genişliği 70-125 m arasında değişmektedir. Derinliği 11-12 m'dir. Su kesimi 10,36 m'den fazla olan gemiler kanaldan geçemez.

58 58 Süveyş Kanalı • Uluslar arası ulaşıma 17 Kasım 1869’da açılmıştır. •Süveyş krizleri sırasında ve daha sonraki savaşlarda kanal büyük ölçüde hasar gördü ve 1967 yılından sonra yıllarca işletilemedi. •5 Haziran 1975 yılında kanal yeniden açıldı ve o zamandan bugüne geliştirildi. • Süveyş Kanalı Hint Okyanusu ve ötesine bağlantıyı sağladığı gibi, karadan da Afrika ile Asya’yı birbirine bağlar. •Dünyada kapakları olmayan en uzun kanaldır. Diğer su yolları ile karşılaştırıldığında kaza oranı neredeyse sıfırdır. Gece ve gündüz geçiş yapılabilir.

59 59 Süveyş Kanalı

60 60 Süveyş Kanalı • Sefer yapan büyük tankerler için barınma imkanına sahiptir. •Kanaldan geçerken kılavuz kaptanı almak ve geçiş ücreti ödemek zorunludur. • Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı ile Karadeniz’deki Köstence Limanı arasındaki mesafe Ümit Burnu üzerinden 11.771 mildir. Süveyş Kanalı üzerinden ise, 1698 mildir. Böylece mesafe %86 oranında kısalır. • Ümit Burnu’na göre Süveyş Kanalı, Hollanda’nın Roterdam Limanı’ndan Japonya’nın Tokyo Limanı’na giden geminin mesafesini zaman açısından %23 kısaltır. • Süveyş Kanalı’nın rekabet gücünün arttırılması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

61 61 İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı dünyanın en işlek su yollarından biridir. Panama Kanalı’nın 4 katı, Süveyş Kanalı’nın ise 3 katı daha fazla trafiğe sahne olmaktadır. Karadeniz’in Akdeniz’e açılmasını sağlar. Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler, ürettikleri malların büyük kısmını dünya pazarlarına sunmak için Türkiye boğazlarından geçmek zorundadırlar. Yine, dünyanın her bölgesinden Karadeniz’e mal taşıyan gemiler İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerler.

62 62 İstanbul Boğazı

63 63 İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı keskin dönüşleri olan bir su yolu olup oldukça dardır. Büyük gemilerin boğazdan geçmesi, 2 saatten fazla sürmektedir. Boğazlardan geçiş sayısının 1938’de yıllık 4500’den 1998’de 50.000’e yükseldiği görülmektedir. Yıllık geçişlerin yüzde 10-15’ini tehlikeli yükler oluşturmakta olup bu, günde ortalama 14 gemiye karşılık gelmektedir. Böylece boğazlardan yılda 60 milyon ton ham petrol ve petrol ürünü geçmektedir. Her gün yaklaşık bir buçuk milyon kişi boğazın iki yakasına geçmek için denizyolu ulaşımından yararlanmaktadır.

64 64 İstanbul Boğazı

65 65 Çanakkale Boğazı

66 66 Hürmüz Boğazı Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ile Basra Körfezi’nin arasındadır. Boğazın kuzey kıyısında İran, güney kıyısında ise Umman toprakları bulunur.

67 67 Bering Boğazı Bering Boğazı, Asya 'nın en doğu noktası (169° 44' W) ile Amerika 'nın en batı (168° 05' W) arasında bir boğaz. Rusya ile ABD 'yi (Alaska) ayırır.Asya AmerikaboğazRusya ABDAlaska Boğaz, ve güneyinde bulunan Bering Denizi, ismini 1728 yılında boğazdan geçen Danimarkalı kaşif Vitus Bering'den alır.Bering Denizi1728DanimarkalıVitus Bering

68 68 Bering Boğazı

69 69 Cebelitarık Boğazı Cebelitarık Boğazı, (İngilizce Strait of Gibraltar), Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birleştiren 60 km uzunluğunda ve 44 km genişliğindeki boğaz.İngilizceAkdeniz Atlas Okyanusuboğaz Derin bir boğaz olan Cebelitarık'ın en sığ yeri 324 metredir. Boğazın yüzünde batıdan doğuya doğru giden kuvvetli bir akıntı vardır. Boğazın iki kıyısı da sarp ve kayalıktır.

70 70 Cebelitarık Boğazı

71 71 Macellan Boğazı Macellan Boğazı, Güney Amerika'nın en güneyinde Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanus'una bağlayan boğaz. Ana kıta ile Tierra del Fuego Takımadaları'nı ayırır. Bu takımadalar, Arjantin ve Şili arasında paylaşılmıştır. Macellan Boğazı'nın uzunluğu 686 km, genişliği 4 ila 37 km'dir. Boğaz, 1520 yılında Magellan tarafından keşfedildiği için bu isimle anılmaktadır.Güney Amerika Atlas OkyanusuBüyük Okyanus boğazTierra del FuegoArjantin ŞiliMagellan

72 72 Macellan Boğazı

73 73 Demir Yolu Ulaşımı

74 74

75 75 Demir Yolu Demir yolları, düşük maliyette yolcu ve mal taşıyabildiği, orta uzaklıkta bir mesafe için idealdir. Kara yoluna göre çok daha ekonomiktir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte tren yolculuğu da çok hızlı ve konforlu hale gelmeye başlamıştır. Deniz yolu ile karşılaştırdığımızda ise demir yolları çok daha az yük taşıyabilmekte ve daha pahalı olmaktadır.

76 76 Dünya Demir Yolları 1.Kuzey Amerika Demir Yolları ABD ve Kanada demir yolu ağı yönünden gelişmiş ülkelerdir. ABD’de demir yollarının en yoğun olduğu bölge sanayinin geliştiği kuzeybatı kesimidir. 2. Avrupa Demir Yolları Kuzeybatı Avrupa’daki demir yolu ağı oldukça yoğundur. Ovaları takip ederek Urallara kadar uzanıp Alplerde seyrekleşmektedir.

77 77 Dünya Demir Yolları 3. Asya Demir Yolları Asya çok büyük bir kıta olmasına rağmen demir yolu ağı, öteki kıtalara nazaran çok gelişmemiştir. Hindistan Asya’da demir yolu ağının geçtiği bir ülkedir. 4. Afrika Demir Yolları Demir yolları orta derecede gelişmiştir. Fransızların desteği ile yapılmıştır. Kuzey Afrika kesiminde doğu-batı yönünde uzanır. Fas, Tunus ve Cezayir limanları ile iç kısımlardaki bağlantıyı sağlayan hatlar vardır. Güney Afrika’da demir yolları genelde maden bölgelerini limanlara bağlar.

78 78 Dünya Demir Yolları

79 79 Ülkelere Göre Demir Yolu Uzunluğu

80 80

81 81 Kara Yolu

82 82 Kara Yolu Kara yolları dünyanın en eski ulaşım sistemidir. İlk ulaşım yolunun MÖ 7.YY da Asur Krallığı tarafından yapılmıştır. Lidyalılar döneminde Anadolu’da Kral Yolu yapılmıştır. Bu yol Manisa yakınlarındaki Sard şehrinde Mezopotamya’ya kadar uzanmaktaydı Karayollarının uzunluğu ve kalitesi ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Kara yolları, deniz ve demir yoluna kıyasla daha pahalıdır.

83 83 Kara Yolu Asya’da en önemli kavşak Türkiye’dir ve Asya ve Avrupa’dan gelen yolları birbirine bağlar. Kara yolları, mal ve eşya taşımacılığı açısından deniz ve demir yolları ile bütünleşmektedir. Kilometrekareye düşen yol yoğunluğu açısından Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya önde gelir ABD gerek yol kalitesi gerekse uzunluğu bakımından önde gelir. Asya’da Çin, Pakistan’ın doğu kesimi ve Güney Hindistan yoğun kara yoluna sahiptir.

84 84 Hava Yolu

85 85 Hava Yolu Hava ulaşımı diğer ulaşım sektörlerine göre geç baş- layan ve son derece hızla gelişen bir sektördür. Hava yolları ulaşımı, deniz yolu ulaşımında olduğu gibi belli hatlarda yoğunlaşmıştır. Haritayı incelediğimizde Avrupa'nın önemli havaliman- ları kıtanın merkezi ve batı kesiminde yoğunlaştığı gö- rülür. Ayrıca Avrupa havalimanları, Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu'ya giden uçakların uğrak yeridir.

86 86 Hava Yolu Dünya yolcu trafiğinin 1/4'ü, yük trafiğinin 1/3'ü bu kıtadan yapılır. Amerika Birleşik Devletleri, dünyada hava ulaşımının en yaygın ve en gelişmiş olduğu ülkedir. Kuzey Amerika'da 11.000'den fazla havaalanı vardır. Hava ulaşımındaki dünya trafiğinin 1/3'ü ABD sınırları içinde geçmektedir. Uluslararası bir havalimanı olan Kennedy'e bazı günler saatte 85 uçak iniş kalkış yapmaktadır.

87 87 Dünyadaki Hava Yolu Trafiğinin Yoğun Olduğu Güzergahlar

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93 Dünya’da Taşımacılık

94 94

95 95

96 LOGO


"LOGO KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA. 2 Dünya’nın Keşfi : Coğrafi Keşifler 1400’lü yıllarda Batlamyus tarafından çizilmiş “Dünya Haritası”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları