Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜKETİM MALLARI BilişimLife.net.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜKETİM MALLARI BilişimLife.net."— Sunum transkripti:

1 TÜKETİM MALLARI BilişimLife.net

2 TÜKETİM MALLARI Tüketicilerin kişisel ya da ailesel ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın aldıkları mallardır. BilişimLife.net

3 TÜKETİM MALLARI Kolayda Mallar Beğenmeli Mallar Özellikli Mallar
Aranmayan Mallar BilişimLife.net

4 Kolayda Mallar Tüketicilerin sık sık aldığı ve alırken pek fazla çaba harcamadığı mallardır. Şeker, ekmek, diş macunu, bakkaliye ürünleri… BilişimLife.net

5 Kolayda Mallar Sürekli satın alınan kolayda mallar: pirinç şeker, diş macunu… İçtepi kolayda mallar: satın alınması önceden planlanmış veya arama zahmetine katlanılmayıp karşılaşıldığında satın alma kararı verilen ciklet, dergi gibi mallar. Acil gereksinim malları: tüketicinin acil durumla karşılaştığında satın alacağı mallardır. Kaza anında ilk yardım malzemeleri, ani bir yağmur anında şemsiye, elektrikler kesildiğinde mum… BilişimLife.net

6 Kolayda Malların Pazarlanması
Yaygın dağıtım (her perakendecide dağıtım) Satış yerlerinde rahatlıkla görünebilmeleri, raf dizaynı, ambalajlama. Benzer mallar arasında büyük fiyat farklılığı olmamalı. Reklamlar üreticiler tarafından kitle iletişim araçları ile yapılır. BilişimLife.net

7 Beğenmeli Mallar Tüketicilerin fiyat, kalite, modaya uygunluk gibi faktörleri değerleyerek satın aldıkları mallardır. Giyecekler, mobilya, diğer ev eşyaları… BilişimLife.net

8 Beğenmeli Malların Özellikleri
Sık sık satın alınmazlar, Birim fiyat daha yüksektir, Dayanıklı ve uzun ömürlü mallardır, Alışveriş süresi uzundur. BilişimLife.net

9 Beğenmeli Mallar Tek Çeşit Beğenmeli Mallar: Aynı ihtiyaca yöneliktirler. Farklı marka da olsa tüketici açısından benzerdir. Elektrikli ev aletleri, deterjanlar… Çok Çeşit Beğenmeli Mallar: Kalite, ihtiyaç, modaya uygunluk bakımından büyük farklar vardır. Mobilya, perde… BilişimLife.net

10 Beğenmeli Malların Pazarlanması
Üretici işletme belirli bir bölgede belirli sayıda perakendeciyle ilişki kurarak satışı sağlar. Kalite ve fiyat büyük önem taşır. Fiyat Kalite Tek çeşit beğenmeli mallarda fiyat önemli iken, çok çeşit beğenmeli mallarda kalite yüksek tutularak fiyat da yükseltilebilir. Tutundurma çabalarına üretici firmalar kadar perakendeci firmalar da katılmalıdır. BilişimLife.net

11 Özellikli Mallar Tüketicilerin satın almadan önce ve satın alırken özellikleri ile ilgili bilgi toplamak için yoğun çaba harcadıkları mallardır. Fiyatlar yüksektir. Her perakendecide satılmaz. Belirli bir bölgede bir ya da birkaç perakendecide bulunur. Bilgisayar, müzik seti, fotoğraf makinesi, otomobil…. BilişimLife.net

12 Özellikli Malların Pazarlanması
Marka, teknik özellik, fiyat olguları önemlidir. Pazarlama çabalarına perakendeciler de katılmalıdır. Satın alma arzusu Fiyat BilişimLife.net

13 Aranmayan Mallar Tüketicilerin haberdar olmadıkları veya satın alma arzusu içinde bulunmadıkları mallardır. Mezar taşı… BilişimLife.net

14 ENDÜSTRİYEL MALLAR BilişimLife.net

15 Endüstriyel Mallar Mal ve hizmet üretiminde doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılmak üzere satın alınan mallardır. BilişimLife.net

16 Endüstriyel Mallar Bir mal hem tüketim, hem de endüstriyel mal olabilir. Mağaza  Tüketici  Tüketim Malı İşletme  Konfeksiyon üreticisi  Endüstriyel Mal Buzdolabı  Ev için  Tüketim Malı Buzdolabı  Eczane için(Bazı kimyasal maddelerin saklanması için)  Endüstriyel Mal BilişimLife.net

17 Endüstriyel Mallar Hammaddeler Donatım Malları Üretime Yardımcı Mallar
İşletme Gereçleri İşlenmiş Maddeler ve Parçalar BilişimLife.net

18 Hammaddeler Üretilen malın fiziksel ya da kimyasal bir parçası olan mallardır. Orman ve su ürünleri gibi doğal maddeler, Tahıl, tütün, meyve gibi tarım ürünleri olmak üzere iki gruba ayrılırlar. BilişimLife.net

19 Hammaddelerin Pazarlanması
Doğal hammadde kaynakları sınırlı olduğundan üretimlerinin artırılması mümkün değildir. Üreticiler, sayıları birkaçı geçmeyen firmalardır. Dağıtım giderleri, üretilecek malın maliyetini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, dağıtımda en az maliyetli taşımaya ve depolamaya önem verilmelidir. BilişimLife.net

20 Hammaddelerin Pazarlanması
Fiyat, teslim koşulları, tedarik miktarı gibi özellikler pazarlamada önemli rol oynar. Pahada hafif, yükte ağır olmaları nedeniyle, üreticiden alıcıya doğrudan pazarlama yapılır ya da tek aracı kullanılır. Reklam gibi tutundurma araçlarına fazla önem verilmez. BilişimLife.net

21 Hammaddelerin Pazarlanması
Tarım ürünleri çok sayıda küçük işletme tarafından üretildiği için bozulmadan endüstriyel kullanıcıya ulaştırılması büyük önem taşır. Tarım ürünlerinin toplanması, sınıflanması, derecelenmesi, stoklanması, satışı gibi işlevler aracılar tarafından yerine getirilir. Standartlaştırma da önemlidir. BilişimLife.net

22 Donatım Malları Uzun ömürlü, fiyatı yüksek, büyük hacimli mallardır.
Üretilen malların bir parçası olmayıp bu malların üretiminde kullanılırlar. Sayıları, büyüklükleri, kapasiteleri, işletmenin de büyüklüğü hakkında bilgi verir. Fabrika binaları, makine donanımı, bilgisayar üniteleri…. BilişimLife.net

23 Donatım Mallarının Pazarlanması
Doğrudan dağıtım yapılır. Satış öncesi ve sonrası bilgilendirici, kullanımı öğretici hizmetlere ağırlık verilmelidir. Bu malların pazarlanmasında bu alanda eğitilmiş satış elemanlarından yararlanılmalıdır Birim fiyatı düşük ve standart donatım mallarının pazarlanmasında zaman zaman aracılardan yararlanılabilir. BilişimLife.net

24 Üretime Yardımcı Mallar
Üretimi kolaylaştırır. Mamülün içine girmezler. Aracı sayısı malın cinsine göre değişmektedir. Birim fiyatı düşük olan mallarda çok, yüksek olan mallarda ise az sayıda aracıdan yararlanılır. Standart ve teknik yönden karmaşık değillerdir. Reklamdan etkin biçimde yararlanılabilir. Büro malzemesi, küçük motorlar, yükleme ve boşaltma araçları… BilişimLife.net

25 İşletme Gereçleri Kısa ömürlü, birim fiyatı düşük mallardır.
Endüstriyel malların “kolayda malları” olarak düşünülebilir. Üretilecek mamülün içine girmeyip üretim işlevinde yardımcı rol oynarlar. Boya, yağ, kırtasiye malzemeleri, akaryakıt… BilişimLife.net

26 İşletme Gereçlerinin Pazarlanması
İşletme gereçleri arasında farklı özelliklerde mallar bulunduğundan pazarlanmaları birbirine benzemez. Akaryakıtta dağıtım kanalı kısa iken, kırtasiye malzemelerinde uzundur. Bu tür mallar büyük ölçüde standartlaştırılmıştır. Marka önem taşımadığı için rekabetin fiyat yanı ağır basar. BilişimLife.net

27 İşlenmiş Madde ve Parçalar
Bu tür mallar üretilecek mamülde kullanılacağı için önceden üretim işlemine alınan mallardır. Otomobil üretiminde kullanılan akü, ampul, ayna; giyside kullanılan düğme… BilişimLife.net

28 İşlenmiş Madde ve Parçaların Pazarlanması
Fiyat ve miktar indirimleri önemlidir. Az sayıda alınan ve kısa sürede teslimi gerektiren mallarda aracılardan yararlanılır. Markanın önem taşıdığı mallarda tutundurma çabalarına ağırlık verilir. Diğerlerinde ise, fiyat, ödeme-teslim koşulları ve hizmetler önem taşır. BilişimLife.net

29 Pazarlama Konuları İçin Kaynak
Daha fazlası için: bilisimlife.net/forum.asp BilişimLife.net


"TÜKETİM MALLARI BilişimLife.net." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları