Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUMUN İÇERİĞİ A.)ARAÇLAR ÖĞRETİM ARAÇLARI YAZI TAHTASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUMUN İÇERİĞİ A.)ARAÇLAR ÖĞRETİM ARAÇLARI YAZI TAHTASI"— Sunum transkripti:

1 SUNUMUN İÇERİĞİ A.)ARAÇLAR ÖĞRETİM ARAÇLARI YAZI TAHTASI
ETKİLEŞİMLİ TAHTA BİLGİSAYAR TARAYICI DİJİTAL KAMERA DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ WEB KAMERASI DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI CEP TELEFONU

2 SUNUMUN İÇERİĞİ LAPTOP TEPEGÖZ VİDEO PROJEKTÖR, PROJEKSİYON CİHAZI
EPİSKOP SLAYT MAKİNESİ RADYO-TEYP TELEVİZYON VİDEO VCD-DVD

3 ÖĞRETİM ARAÇLARI Öğretim araçları materyallerin kullanılması için gereklidir.En basit teknolojilerden en karmaşık teknolojilere kadar araçlar eğitimde her zaman uyarıcı zenginliğini ve çok yönlü öğrenmeyi sağlar.

4 YAZI TAHTASI Yazı tahtası eğitimde kullanılan çok yönlü, temel materyallerdendir. Anlık işlemleri göstermede , ana noktaları vurgulamada , özetlemede, görsel zenginlik sağlamada özellikle dönüt alma ve düzeltme işlemlerinde kullanılır.

5 YAZI TAHTASI Yazı Tahtasının Kullanım Amaçları: Açıklama için kullanma
Resim, şekil çiziminde kullanma Ortak çalışma alanı olarak kullanma Özetlemede kullanma Alıştırma ve problem çözmede kullanma İlan panosu olarak kullanma

6

7 ETKİLEŞİMLİ (AKILLI) TAHTA
Akıllı tahta eski kara tahtanın yerine bilgisayara entegre edilmiş yeni nesil eğitim aracıdır. Akıllı tahta genel anlamda bütünleşik yani kombine bir ders aracıdır. Yani akıllı tahta kombinasyonu; bir bilgisayar, interaktif bir tahta, interaktif bir kalem, bir projeksiyon cihazı ve yazılımlardan oluşmaktadır.

8 ETKİLEŞİMLİ (AKILLI) TAHTA
Eğitim içeriği isteğe göre değiştirilebilir, resim, dosya eklenebilir. Sunum, üzerinde değişiklik yapma, düzeltme, yönlendirme imkanı sağlar.

9

10 FATİH PROJESİ Eğitimde Fatih Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın dersliğine dizüstü bilgisayar, LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanacaktır.

11 FATİH PROJESİ Eğitimde FATİH Projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır :
Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitimi Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının sağlanması

12 Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

13

14 Eğitimde FATİH Projesinin Bileşenleri

15 FATİH PROJESİ PROJENİN AMACI :
e-Dönüşüm Türkiye kapsamında üretilen ve ülkemizin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemleri tanımlayan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi, Kalkınma Planları, Bakanlık Stratejik Planı ve BT Politika Raporunda yer alan hedefler doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar dersliklere BT araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

16 BT’nin Eğitime Entegrasyon Aşamaları

17 BİLGİSAYAR Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler yapan; çok hızlı çalışan elektronik bir cihazdır.

18

19

20 BİLGİSAYAR Bilgisayar iki kısma ayrılır:
Elektronik kısmına donanım(hardware), Program kısmına yazılım(software) denir. Bilgisayarın gelişiminde şu dört unsur hiç değişmemiştir: Giriş: klavye, mouse, kamera, vb. Bilginin saklanması(bellek): hard disk, disket, CD-room Bilginin işlenmesi: merkezi işlem birimi(CPU) Bilginin çıkışı: ekran, yazıcı, çizici

21 Bilgisayar Donanımı(Hardware)
Merkezi işlem birimi(CPU): Bilgisayarın çalışmasını düzenleyen ve programdaki komutları tek tek işleyen birimdir Ana bellek(ram): Programların ve verilerin kullanıldıkları zaman geçici olarak depolandıkları yerdir.

22 Bilgisayar Donanımı(Hardware)
Dış bellek birimleri: Verilerin kalıcı olarak saklandığı yerdir.(sabit diskler, disketler, CD’lerdir) Giriş birimleri: Bilgisayarlara veri girmekte kullanılan araçlardır.(klavye, fare, mikrofon vb.) Çıkış birimleri: Bilgisayarda elde ettiğimiz dosyaların çıkışlarını görmek için kullanılan birimlerdir.(ekran, yazıcı,hoparlör vb.)

23 Bilgisayar Yazılımı(Software)
Donanımı kullanmak için gerekli programlardır.Bilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler.Elle tutulmazlar.Belirli bir işlem yapmak için bilgisayara kurulurlar.

24 Bilgisayar’ın Eğitimde Kullanılması
Toplumda sosyal ve ekonomik diğer alanlarla yakın etkileşimde olduğundan eğitim alanında da son zamanlarda bilgisayar baskın olan bir araç haline gelmiştir. Okulların bilgisayara geçişi kolay olmamıştır. Bunun nedeni bazı öğretmenlerin değişime karşı çıkmaları bazılarının da kendi uzmanlıklarının yerine geçmesi endişesidir.

25 Bilgisayar’ın Eğitimde Kullanılması
Bilgisayarın eğitimde kullanılma gereksinimi eğitim sisteminin aşırı derecede artması, öğrenci sayısının hızla çoğalması; bilgi miktarının artması ve içeriğin karmaşıklaşması, öğretmen yeterliksizliği ve bireysel kabiliyet ve farklılıkların önem kazanması gibi nedenlerden doğmaktadır.

26 FLASH BELLEK Ram ve sabit diskin kombinasyonu gibi olan, yeniden yazılabilen, veri saklamaya yarayan bir depolama birimidir. Flash bellek eğitimde çekmiş olduğumuz resimleri, görüntüleri farklı yerlere götürmek için kullanılır.

27

28 TARAYICI(SCANNER) Bir tarayıcı fotoğraf, gazete kupürü gibi resim veya grafikleri sayısallaştırabilmemizi sağlar. Eldeki resim ışığa duyarlı yarı iletken elemanlar (LDR’ler) tarafından taranır. Bu elemanlardan alınan işaretler Ram’a yazılacak byte dizileri haline getirilir, dizi buradan ekrana aktarılır veya bir dosyaya kaydedilir.

29

30 DİJİTAL KAMERA Dijital kameralarda dahili bellek, dijital zoom, dijital efekt, ekran, JPEG, DCF, WAV gibi dosya türlerini destekleme, zamanlayıcı, gece modu gibi özellikler bulunur.

31 DİJİTAL KAMERA Yapılan çekimler CD’ lere veya kameraların kasetlerine yapılır. Ayrıca dijital kameralar fotoğrafta çekebilir. Dijital kameraların belleklerini Secure Dijital Card, Multimedia Card, Smart Media Card vb. takarak artırılabiliriz.

32

33 DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ
Dijital fotoğraf makinesi eskiden kullandığımız makinelerden farklı olarak bize birçok seçenek sunmaktadır.Dijital fotoğraf makinelerinde standart olarak optik veya dijital zoom(fotoğrafta güzel görüntü elde etmek için), dahili bellek, LCD ekran, video çekimi yapma özellikleri vardır. En yararlı özelliği ise beğenmediğimiz resimleri silebilmemizi sağlayan LCD ekranların olmasıdır.

34

35 WEB KAMERASI Web kamerası, bilgisayara bağlanarak yerel bir ağ üzerinde veya internet ortamında bilgisayar kullanıcıların birbirlerini görmelerini sağlayan araçtır. Eğitimde web kamerası aynı ağ üzerinde yer alan bilgisayarların bulunduğu ortamlarda öğrencilerin birbirileriyle iletişim kurmasını sağlar.

36

37 DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI
Bu cihaz bir kişiyle yaptığımız görüşmeyi kaliteli bir şekilde kaydetmemizi sağlar. Eğitimde uzman görüşleri alınırken veya röportaj yapma vb. durumlarda öğrenciye kolaylık sağlayan bir materyaldir. Ayrıca bazı öğrenciler bu cihazı derste not alma aracı olarak kullanmaktadır. 

38

39 CEP TELEFONU İlk çıkış amacı sadece “konuşmak” olmasına rağmen gelişen teknoloji ile çok yönlü bir materyal olmuştur. Kamera, fotoğraf makinesi, ses kaydetme, internet bağlantısı gibi özellikleri eğitimin birçok bölümünde kullanılmasını sağlar.

40

41 LAPTOP(DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR)
Normal masaüstü bilgisayarlardaki bütün teknolojik özelliklere sahiptir. Masaüstü bilgisayarlara göre olumlu yanı; taşıması kolay ve hemen her yerde kullanma olanağımızın olmasıdır.

42

43 TEPEGÖZ Hareketsiz ve saydam materyal kullanan bir yansıtıcıdır.
Sınıfa getirilemeyen nesneleri çizim, resim, sembol, fotoğraf vb. gibi görsel örnekler olarak perdeye yansıtmak suretiyle tanıtmakta, karşılaştırma ve kıyaslama imkanı vermektedir

44

45 VİDEO PROJEKTÖR, PROJEKSİYON CİHAZI
Bilgisayardaki görüntünün yansıtılmasını sağlar. Bir perdeye yansıtılması ve görüntünün ayarlanması gerekir. Eğitimde en çok kullanılan materyallerdendir.

46

47 EPİSKOP Yazılı metinlerin, resimlerin, grafiklerin vb. büyütülerek yansıtılmasını sağlar. Hazır yazılı metinlerin herhangi bir işlem yapılmadan görülmesini sağladığı için kullanımı kolaydır.

48

49 SLAYT MAKİNESİ Slaytları yansıtmak için kullanılır.
Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle önemini kaybetmiştir. Yine de eğitimde kullanılmaya devam edilmektedir.

50

51 RADYO-TEYP Günlük hayatta genellikle müzik dinlemek için kullanılır.
Eğitimde ise; özellikle dil öğretiminde kullanılır.

52

53 TELEVİZYON(TV) Günümüzün en popüler aracıdır.
Popüler olmasına karşın eğitimde kullanımı azdır

54

55 VİDEO Video kasetlerinin gösterilmesini sağlayan araçtır.
Gelişen teknoloji ile önemini kaybetmiş yerini DVD ve VCD oynatıcılara bırakmıştır.

56

57 VCD,DVD Son yıllarda CD ve DVD kayıtları nedeni ile önemi iyice artmıştır. Film video izleme, müzik dinleme olanakları sunar.

58


"SUNUMUN İÇERİĞİ A.)ARAÇLAR ÖĞRETİM ARAÇLARI YAZI TAHTASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları