Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAF BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAF BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAF BÖLÜMÜ
2008 – 2012 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU Aralık 2006 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAF BÖLÜMÜ

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GENEL BİLGİLER STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1.1 TARİHÇE
1.2 PLANLANAN EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1 DURUM ANALİZİ 2.1.1 AKADEMİK PERSONEL DURUMU 2.1.2 ARAŞTIRMA 2.1.3 HİZMET 2.2 PAYDAŞLAR 2.3 GZFT ANALİZİ

3 STRATEJİK PLAN 3.1 MİSYON 3.2 VİZYON MALİYETLENDİRME

4 ÖNSÖZ Bu dokümanın amacı 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerin 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünün yılları arası kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını ve kullanımlarını içeren bir planlamanın sunulmasıdır.

5 GENEL BİLGİLER 1.1 TARİHÇE
Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasa uyarınca kurulmuş yılında Fotoğraf Bölümü açıldığı halde faaliyete geçirilememiştir. Şu anda sadece tek öğretim görevlisi ile diğer bölümlerin fotoğraf dersi sürdürülmektedir.

6 1.2 PLANLANAN EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI
Programın hazırlıkları sürmektedir. Fotoğraf Bölümü‘nün eğitim süresi 8 yarıyıl olacağı tasarlanmaktadır. Bölümü kazanan öğrenciler serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında fotoğraf sanatçısı, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, Üniversite ve Yüksekokullarda seçmeli ve sanat dersleri sorumlusu, eğitim sertifikası alanlar ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olarak çalışma olanaklarına sahip olabileceklerdir. Planlanan Eğitim Öğretim Programı’nda bu dersler diğer fotoğraf bölümlerin mevcut programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu derslere ek olarak diğer ortak dersler ile eğitim öğretim desteklenecektir.

7 Geleceğe nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla, öğrencilerin teknik, estetik bilgilerini arttırmak ve fotoğrafın diğer sanat dalları ile etkileşimini gösterebilmek amacıyla lisans öğretiminin ilk iki yılında fotoğraf tekniği, estetiği ve genel kültür dersleri verilmesi planlanmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yılı içerisinde ise fotoğrafın uzmanlık dallarında çalışmalar devam edeceği düşünülmektedir. Son sınıfın ikinci yarıyılında ise öğrencinin önerisi ve jürisinin onayı ile seçilen bir konuda diploma projesi yapılması bu programı etkili hale getirecektir. -Temel Fotoğraf bilgisi -Fotoğraf Tarihi -Fotoğraf Tasarım Uygulama -Görsel İletişime Giriş -Belgesel Fotoğraf -Fotoğraf Atölyesi -Stüdyo Teknikleri -Görüntü İşleme Teknikleri -Dijital Fotoğraf -Deneysel Fotoğraf -Tanıtım Fotoğrafı -İleri Karanlık Oda Tek. -Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

8 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
2.1 DURUM ANALİZİ Fotoğraf Bölümü kendi alanında çevreye öncülük yapabilecek, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde buluşma ve tartışma konuları saptayarak bulunduğu çevrede yönlendirici rol oynayabilecektir. Bölüm, disiplinlerarası eğitim programı çerçevesinde, bir yandan öğrencinin yaratıcılığını geliştirmeyi, diğer yandan da sanatçı olabilmenin temel gereklerini oluşturmayı hedeflemektedir. Merkeziyetçi tavırdan uzak, çoğulcu ve katılımcı yaklaşımlara açık bir yöntemi hedeflemektedir. Öğrencilerin kendi eğilimlerini gözeterek, bireysel tutumlarını dikkate alacaktır. Öğrencileri değerlendirme yöntemleri, ister kuramsal ister uygulama olsun, çoğunlukla öğrenci merkezli araştırmaların sonuçlarının değerlendirildiği bir yöntem olacaktır.

9 2.1.1 AKADEMİK PERSONEL DURUMU
Akademik Personel Sayıları

10 2.1.2 ARAŞTIRMA Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOPLAM TOPLAM MAKALE Ulusal Uluslar arası SCI/SSCI/AHCI ATIF SAYISI KİTAP KİTAP BÖLÜMÜ BİLDİRİ Sözlü Poster Uluslararası SANATSAL ÖDÜLLER SANATSAL ETKİNLİKLER ULUSAL KİŞİSEL ULUSAL KARMA 1 7 ULUSARARASI KİŞİSEL ULUSARARASI KARMA

11 2.1.3 HİZMET Fiziki Altyapı:     Bölümümüzde, kampus planında kendisine ayrılan yer henüz inşa edilemediğinden dolayı eğitim-öğretim başlayamamıştır. Ancak bölümün faaliyete geçebilmesi için Derslikler, Renkli Karanlık Oda, Siyah Beyaz Karanlık Oda, Stüdyo, Kitaplık, Bilgisayar Laboratuarının olması gerekmektedir.

12 √ 2.2 PAYDAŞLAR Birimin İlişkide Olacağı Gerçek ve Tüzel Kişiler
Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel İdari Personel Öğrenciler YÖK Rektörlük Özel Sektör

13 2.3 GZFT ANALİZİ Güçlü Yönlerimiz:
Fotoğraf Bölümü, öğrencinin yaratma potansiyelini fotoğraf tekniğini kullanarak gün ışığına çıkartmayı hedefler. Bu amaçla fotoğraf sanatının teknik ve estetik birikimini aktarmaya çalışmasının yanısıra ülkemizdeki fotoğraf sektörü ile iletişim içinde olan sanatçılar yetiştirmeye çalışır. Fotoğrafın tanıtım, belgesel, ve deneysel alanlarına yönelik tasarım ve uygulama dersleri ile öğrencinin fotoğraf tekniğini ve sanatını öğrenmesi, fotoğrafik tasarımlar yaratabilmesi hedeflenirken, genel kültür dersleri ile de dünyaya çok yönlü bakabilen bir fotoğraf sanatçısı yetiştirmek amaçlanır.

14 Zayıf Yönlerimiz:      Fakültemizin halen kendine ait bir binası olmadığından, gerek atölye gerekse derslikler açısından çok ciddi sıkıntıları vardır. Şu an kullanılmakta olan bina, Güzel Sanatlar Fakültesinin gereksinimlerine yanıt vermekten uzaktır. Bu durum kurumsal alt yapı kadar uygulamaya da dönük eğitim-öğretim sistemimizin istenen düzeye ulaştırılmasındaki engellerden biridir.

15 FIRSATLAR: Bölümümüzün yeni kurulmuş olması lehimize çevrilebilir. Örneğin, köklü bir geçmişe dayanan bölümlerin hareket yeteneği zamanla hantallaşabilir ve çağın yeniliklerine karşı kapalı bir tutum sergileyebilir. Yeni kurulan bir bölüm olmamız, çalışan öğretim elemanlarının genç ve dinamik olması, bir avantaja dönüştürülebilir. Yeni gelişmekte olan şehir yapılanması ve şehre akan kültürel ve ekonomik farklılıklar sanatsal ve kültürel faaliyetlerin uygulanabilmesi için çağdaş açılımlı fırsatlar taşımaktadır. Fotoğraf Bölümü, Türk fotoğraf sanatının sürekliliği ve kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda sergi, gösteri, söyleşi, açık oturum, panel, sempozyum düzenleyebilecektir. Ayrıca Fotoğraf Bölümü, yayın alanında da çalışmalar gerçekleştirebilecektir. Yayınlanacak bu notlar sayesinde sadece öğrencilere değil, fotoğraf derneklerine ve dolayısıyla fotoğraf amatörlerine de ayrarlı bir hizmet gerçekleştirecektir. Bölümümüz, müzesi olmayan bir sanat dalı olamayacağını göz önüne alarak ve geçmişi gelecek kuşaklara aktarabilmek düşüncesiyle "Türk Fotoğraf Müzesi"nin kurulabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını kısmen de olsa gerçekleştirebilecektir

16 TEHDİTLER: Ülkemizde meslek ve sanat eğitiminin birincil sorunu, eğitimin üretimin gereksinmeleri ile bağdaşamamasıdır. Şehrin sanatsal enerjiyi tehdit eden pasifleştiren etkisi Dersliklerdeki teknik ve fiziksel yetersizlik Yerel düzeyde müze, galeri vb. eksiklikler Kent-üniversite işbirliğinin yetersizliği Eğitimin, gelişen teknoloji ve rekabeti yakalayamaması Fotoğraf Bölümü'nün çıkış noktası, ülkemizdeki fotoğraf sektörü ile iletişim içinde olan bir eğitimi gerçekleştirecek olanakları aramaya yöneliktir. Bundan dolayı bu bağın kurulmasına özen gösterilmeli ve azımsanmayacak destek sağlanmalıdır.

17 STRATEJİK PLAN 3.1 MİSYON Çağdaş sanat anlayışı doğrultusunda yaratıcı ve araştırıcı bir ortam oluşturmak ve bu ortama adım atan öğrencileri hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları hem de toplumsal sorumluluk bilincine sahip; katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetiştirmektir.

18 3.2 VİZYON Sanatçı adaylarına gözlem ve çözümleme yapabilme, çok boyutlu düşünebilme yeteneği kazandıracak gerekli eğitimi vermektir. Öğrencinin sanat yetilerinin geliştirilmesi, yöntem oluşturabilmeleri, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanabilmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencinin hem kendini yaşayabilme ve gerçekleştirebilme, hem de çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşmasını sağlamaktır. Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünü topluma yayılmasına katkıda bulunmaktır.

19 MALİYETLENDİRME Fotoğraf Atölyesi Maliyet 25.000 YTL.
Teknolojideki gelişim ve enflasyon, malzemelerin modelini ve maliyetini değiştireceğinden yaklaşık bir fiyatlandırma çıkarılmıştır. Ancak gerekli görüldüğünde detaylandırılacaktır.          Söz konusu bu atölyelerin tam donanımı sayesinde, öğrenciler mevcut günümüz sanatının dolaşımını her an takip etme olanağını kazanacaktır. Sağlıklı bir sanat eğitimi için artık bu donanımlar kaçınılmaz olmuştur. Ayrıca dışarıdan gelecek taleplerle, çok amaçlı kurslar ve uygulamalar yapılabilecektir. Uluslararası ilişkilerimiz nedeniyle bölümümüze gelen yabancı öğrencilere de daha uygun bir atölye ortamı sunmak, anlaşmalarımızın devamlılığı için gereklidir. Fotoğraf Atölyesi Maliyet YTL.

20 FOTOĞRAF ATÖLYESİ 1) Agrandizör (6*9 Siyah Beyaz) (3 Adet) 2) Agrandizör (6x9 Multıgrade Siyah Beyaz) (1 Adet) 3) 50 Mm Objektif (3 Adet 4) Marjör 24x30 (4 Adet) 5) Agrandizor Zamanlayıcısı (Timer) (4 Adet 6) Agrandizör İçin Netleyici (Focuscope) (4 Adet) 7) (30 X40) Küvet Kâğıt Yıkama Kabı (3adet) 8) (40 X50) Küvet Kâğıt Yıkama Kabı (3 Adet) 9) Film Silme Maşası (4 Adet) 10) Giyotin(Multi Cut) (1 Adet) 11) 90 Mm Objektif (1 Adet) 12) Film Sarma Aparatı (2 Adet) 13) Tripod (56-170cm) (3 Adet) 14) Film Ucu Çıkartma Aparatı (2 Adet) 15) Film Yıkama Tankı (Spiral Ve Hortum Dahil) (4 Adet) 16) Karanlık Oda Işığı (5 Adet) 17) Denklanşör Kablosu (2 Adet) 18) Kimyasal Saklama Kabı(Akordeon Bidon 1000ml) (3 Adet)

21 19) Kimyasal Saklama Kabı(Akordeon Bidon 2000ml) (3 Adet)
20) Kimyasal Saklama Kabı(1000ml) (3 Adet) 21) Kimyasal Saklama Kabı (2000 Ml) (3 Adet) 22) Laboratuvar Makası (3adet) 23) Geniş Ağızlı Maşrapa (2 Adet) 24) Huni (2 Adet) 25) Derece (2 Adet) 26) Dijital Slr Fotoğraf Makinası Kit (Gövde Ve 18 – 70 Mm Objektif) (6 Adet) 27) Klasik Slr 35mm Fotoğraf Makinası Kit( Gövde Ve Mm F 2.8 Objektif ) (3 Adet) 28) Klasik Slr 35mm Dahili Flash’lı Fotoğraf Makinası Kit (Gövde Ve 70) 300 Mm F/4-5.6 Objektif) (1 Adet) 29) Klasik Slr 35mm Dahili Flash’lı Fotoğraf Makinası Kit (Gövde Ve 28) 100 Mm F/4-5.6 Objektif) (2 Adet) 30) Flash (2 Adet) 31) Fotoğraf Makinası Çantası (6 Adet) 32) Fotoğraf Ve Multi Format Tarayıcı(Scanner) (1 Adet) 33) Film Sarmak İçin Boş Kaset (20 Adet) 34) Film Asma Mandalı (20 Adet) 35) Ölçü Kabı(500ml) (3 Adet) 36) Ölçü Kabı (1000ml) (3 Adet) Fotoğraf Atölyesi Toplam Maliyet: YTL.


"T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAF BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları