Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi DEVİR İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi DEVİR İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi DEVİR İŞLEMLERİ
İbrahim ERMİŞ Saymanlık Müdür Yardımcısı

2 Devir Öncesi Muhasebe İşlemleri
DEVİR İŞLEMLERİ Devir Öncesi Muhasebe İşlemleri Döner Sermayeli İşletmeler öncelikle 2011 yılı yıl sonu işlemlerini bitirerek Kapanış Fişini oluşturacaktır. 29/09/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliğinin (Sıra No:1) Hesap Planı ile ilgili bölümü işletmelerden gelen öneriler de eklenerek tüm işletmelerin uygulayacağı Detaylı Hesap Planı(Ek-2) düzenlenmiştir.

3 DEVİR İŞLEMLERİ Devir Öncesi Muhasebe İşlemleri Döner Sermayeli İşletmeler kendi hesap planlarını Detaylı Hesap Planı doğrultusunda dönüşümünü yapmaları zorunludur. Programda kayıtlı olan Detaylı Hesap Planında bulunamayan alt hesaplar İşletmeler tarafından eklenebilir.

4 DEVİR İŞLEMLERİ Devir Öncesi Muhasebe İşlemleri İşletmelere sadece Alt hesap açma yetkisi verilmiş olup izlenmesi kurumlarca önemli olan ve Tebliğ ekindeki Hesap Planı değişikliklerini adresine mail göndermeleri durumunda gerekli işlem yapılacaktır. İşletmeler Kişi ekleme bölümünü kendileri yapacak olup 100 adetten fazla gerçek ve tüzel kişi olması durumunda Ek-3 te sunulan kayıt formatında bildirilecektir.

5 DEVİR İŞLEMLERİ Devir Öncesi Bütçe İşlemleri Eski mevzuata göre hazırlanan ve onaylanan İşletme bütçeleri 29/09/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Sıra No:1) ekinde yer alan bütçe sınıflandırmasına göre dönüşümü yapılacaktır. Dönüşümü yapılan İşletme bütçeleri programın bütçe işlemleri bölümüne girişi yapılacaktır.

6 Devir İşlemleri Muhasebe İşlemleri Açıklamalar
Program açılışında öncelikle Muhasebe birimine ait işletmeler ve birimler gözükmektedir. İşletmeler/ Birimler kontrol edilmeli hatalı ve eksik hususlar için gönderilmelidir. Gönderilen ler de hatalı husus açıkça yazılmalı işletme adı, işletme kodu bildirilmelidir.

7 DEVİR İŞLEMLERİ

8 DEVİR İŞLEMLERİ İşletme isimleri doğru olan İşletmeler öncelikle Tanımlamalar bölümünden Hesap Planını ayrıntılı incelemeli eksik olan veya Detaylı Hesap Planında olması gereken hesapları adresine göndermelidir.

9 DEVİR İŞLEMLERİ

10 DEVİR İŞLEMLERİ Alt hesap açma işlemleri için öncelikle Tanımlamalar Kişi İşlemleri / Kişi Ekle Bölümünden Gerçek yada Tüzel kişilerin tanımlamalarının yapılması gerekmektedir.

11 DEVİR İŞLEMLERİ Kişi İşlemleri/Kişi Ekle Bölümünde İşletmelerin kendi tanımlamalarının yapılması Muhasebe İşlem Fişlerinde ve İşletmeye ait Ödeme Emri Belgesi düzenlenmesinde faydalı olacaktır. Aynı Kişilere ait birden fazla banka tanımlamaları programda yapılmaktadır. Aynı Muhasebe biriminde bulunan birden fazla işletmede kayıtlı kişiler İşletme /Birim bölümünden seçilerek diğer işletmelerde de kullanılabilmektedir.

12 DEVİR İŞLEMLERİ

13 DEVİR İŞLEMLERİ Kişi İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Tanımlamalar/Hesap Planında Alt hesap açma işlemlerine geçilebilir. Öncelikle Alt hesap eklenmesi gereken hesap seçilir Mouse ile çift tıklandığında alt detaya geçilir. Alt hesap eklenecek hesap üzerindeyken Alt Hesap Ekle seçilir. Öncelikle çok fazla sayıda Gerçek ve Tüzel kişi olması durumunda kullanıcıların devir işlemlerini hızlı yapabilmesi için gibi hesapların altına alt hesap olarak 2011 yılı devir Hesabı açmaları işlerini hızlandıracaktır. Ana hesap düzeyindeki kayıtlarda sonradan alt hesap açılması mümkün değildir.

14 DEVİR İŞLEMLERİ

15 DEVİR İŞLEMLERİ Alt Hesap Ekle bölümünde, gerekli işlemler bittikten sonra Devir İşlemlerine geçilebilir. Devir İşlemlerinden Devir Fişi Girişi seçilir.

16 1. No.lu Duyuru Devir İşlemleri
500 Sermaye Hesabı / 501Ödenmemiş Sermaye Hesabı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı döner döner sermayeli işletmelerin muhasebe birimlerince, 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabına ilişkin devir kaydı girişinde sistem tarafından ters bakiye hatası gösterilerek kaydın tamamlanmasına izin verilmemektedir. Bu soruna ilişkin çözüm aşağıda açıklanmıştır.

17 DEVİR İŞLEMLERİ Önceki yıl devir kayıt örnekleri (TL) / 501 Ödenmemiş Sermaye (Tahsis) 100 500 Sermaye Hesabı (Tahsis) 100 / 500 Sermaye Hesabı (Tenkis) 50 501 Ödenmemiş Sermaye (Tenkis) 50 /

18 DEVİR İŞLEMLERİ İşletmenin geçmiş yıllar karları hesabında (570 nolu hesap) bulunan tutar tarihinde 20 TL ise ; / 570 Geçmiş yıllar karları hesabı 501 Ödenmemiş sermaye hesabı / şeklinde kayıtlar yapıldıktan sonra, ödenmemiş sermaye ve tenkisten sonra sermaye hesabı aşağıda belirtilen şekilde devir kayıtlarında görünecektir. 501 Ödenmemiş sermaye hesabı (-) 30 TL 500 Sermaye hesabı TL

19 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı
DEVİR İŞLEMLERİ Geçmiş Yıllar Karları Hesabı Dönem net karı; bilançolarda ve devir kayıtlarında 590 Dönem Net Karı Hesabında devredilecek, ikinci yevmiye kayıtlarında ise aşağıda belirtildiği gibi 570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabına aktarılacak, bu işlemden sonra ilgili mevzuatları gereği karlara ilişkin yerine getirilmesi gereken yükümlülükler yerine getirilecektir.

20 DEVİR İŞLEMLERİ Geçmiş Yıllar Karları Hesabı
Dönem net karı; bilançolarda ve devir kayıtlarında 590 Dönem Net Karı Hesabında devredilecek, ikinci yevmiye kayıtlarında ise aşağıda belirtildiği gibi 570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabına aktarılacak, bu işlemden sonra ilgili mevzuatları gereği karlara ilişkin yerine getirilmesi gereken yükümlülükler yerine getirilecektir. / 590 Dönem Net Karı Hesabı 570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı 90 / 570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı 30 501 Ödenmemiş Sermaye

21 DEVİR İŞLEMLERİ

22 DEVİR İŞLEMLERİ Bu hesaplarla ilgili işletmeye göre gerekli Alt Hesap açılarak aşağıdaki DMIS programına kaydı yapılması gerekmektedir. 501 hesabı örnekte hem borç hem de alacak kaydı yapılmasına rağmen borç bakiyesi yazılmıştır. İşletmenin Sermaye Tahsisi 500 hesabına bakılarak ,00 TL olduğu görülecek ve 500 ile 501 arasındaki farkla 2011 yılına kadar ödenmiş sermayesi bulunacaktır. ( – = TL )

23 DEVİR İŞLEMLERİ

24 Üniversite Döner Sermaye işletmelerine ilişkin hususlar:
DEVİR İŞLEMLERİ Üniversite Döner Sermaye işletmelerine ilişkin hususlar: Üniversite döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimleri, üniversite birimlerinin muhasebe işlemlerini önceki yıllarda detaylı hesap planlarında açtıkları ayrı detaylarda izlemekte iken 2012 yılında her birim için bütçe, gelir, gider yönünden ayrı ayrı kayıt düzeni oluşturulmuştur.

25 DEVİR İŞLEMLERİ Bu çerçevede; Hesapların 2012 yılına devirleri, birimler bazında yapılacaktır. Döner sermaye açısından bütçesi ayrı olarak hazırlanan üniversite birimleri muhasebe açısından ayrı bir birim olarak kabul edilebilir. Bütçesi hazırlanmayan birimler, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde takip edilmeleri gerekecektir.

26 DEVİR İŞLEMLERİ Her birim için ayrı kayıt düzeni oluşturulacak ve her bir birime 1’den başlamak üzere ayrı ayrı yevmiye numarası verilecektir. Hesaplarını birim bazında ayrı ayrı tutmamış olan işletmeler 2012 yılından itibaren hesaplarını ayrı ayrı birim bazında tutacaklar ve her bir birim 1’den başlamak üzere ayrı ayrı yevmiye numarası vererek kayıtlarını yapacaklardır.

27 DEVİR İŞLEMLERİ Hesaplarını birim bazında ayrı ayrı tutan üniversitelerden aynı birime ait 570 Geçmiş Yıllar Karları, 580 Geçmiş Yıllar Zararları, 590 Dönem Net Karı ve 591 Dönem Net Zararı Hesabı hesaplarında tutar bulunması halinde, bu tutarlar birbirlerinden mahsup edilerek devir işlemi yapılacaktır. Bu hesaplarla ilgili Muhasebe Birimine ait genel mizan alındığında önceki yıl devir tutarlarına eşit çıkacaktır.

28 DEVİR İŞLEMLERİ Devir İşlemleri Bütçe İşlemleri Açıklamalar Bütçe İşlemleri programda aşağıdaki bölüm kullanılarak girişi yapılacaktır.

29 Önceki yıldaki Örnek işletme bütçesi Analitik Bütçeye çevrilmiştir.
DEVİR İŞLEMLERİ Önceki yıldaki Örnek işletme bütçesi Analitik Bütçeye çevrilmiştir. .

30 TEŞEKKÜRLER


"Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi DEVİR İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları