Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSMAN faiz HESAPLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSMAN faiz HESAPLARI"— Sunum transkripti:

1 FİNANSMAN faiz HESAPLARI
Yard.Doç.Dr. HAYRİ BARAÇLI Yard.Doç.Dr. MUSTAFA İME

2 PARANIN ZAMAN DEĞERİ Parayı arz eden açısından o günkü kullanım hakkında vazgeçmenin bir getirisi olacağı gibi, parayı talep eden açısından da parayı şimdiden tüketmenin bir bedeli olması gerekir. Bu bedel paranın zaman değeridir ve faiz olarak adlandırılır. Paranın zaman değeri, enflasyon nedeniyle para değerinin düşmesinden farklı bir kavramdır. Çünkü enflasyon sıfır bile olsa paranın bir zaman değeri vardır.

3 Paranın Zaman Değeri Paranın zaman değeri, paranın bekleme fiyatı veya faizidir. Enflasyon nedeniyle paranın değer kaybetmesi ile paranın zaman değeri arasında fark vardır. Paranın zaman değeri, paranın kullanım zamanındaki tercih nedeniyle oluşan bir değerdir.

4 Faiz Nedir Faiz, başkalarına ait sermayenin kullanımı için ödenen bedeldir. Faiz, paranın zaman değeridir.

5 Nominal Faiz ve Reel Faiz
Nominal faiz, piyasada uygulanan cari faiz oranıdır. Reel faiz, enflasyondan arındırılmış faiz oranıdır. Reel faiz, aşağıdaki şekilde bulunabilir: 1 + Reel Faiz = (1 + Nominal Faiz) – (1 + Enflasyon Oranı) Veya, kısaca; Reel Faiz = Nominal Faiz Oranı – Enf. Oranı’dır.

6 Basit Faiz Basit faiz, ana paraya ödenen faizin, ana paraya ilave edilmeden hesaplanan faizdir. Basit faiz şöyle hesaplanmaktadır: I = P*i*n I = Basit faiz tutarı P = Ana para tutarı i = Yıllık faiz oranı n = Vade

7 Örnek Bir yatırımcı, basit faiz hesabıyla, ,- TL’yi bankaya yıllık %10 faizle yatırdığında, yıl sonunda ne kadar faiz alır? P = TL i = %10 n = 1 yıl I = ? I = P*i*n I = TL * 0.10*1 yıl I = TL faiz tutarıdır.

8 Bileşik Faiz/Paranın Gelecek Değeri
Bileşik faiz, yıl sonunda kazanılan faizin çekilmediği sürece, ana paraya ilave edilerek, ana para+faiz üzerinden faiz hesaplanmasıdır. Bileşik faiz şöyle hesaplanır: FVn = P ( 1 + i )n P = Ana para i = Yıllık faiz oranı n = Yıl FVn = Gelecek değer

9 Örnek Bir yatırımcı, lirasını, %12 faiz üzerinden 3 yıllığına bir bankaya yatırmıştır. Yatırımcının 3. yılın sonundaki parası ne kadar olacaktır? FVn = P ( 1 + i )n FVn = (1+0.12)3 FVn = ,- TL olur.

10 Faiz ödemeleri yılda 1 defadan fazla yapılıyorsa, gelecek değer şöyle hesaplanır:
FVnm = P( 1 + i / m )nm Örneğin, yatırımcı, lirasını, bir bankaya, 3 yıl için, faiz oranı yıllık %12’den 6 ay vadeli olarak yatırmıştır. Yatırımcının 3. yıl sonunda parası kaç lira olacaktır? FVnm = (1+0.12/2)3*2 FVnm= (1.06)6 FVnm = TL olur.

11 Paranın Bugünkü Değeri
Bugünkü değer, gelecekte elde edilecek getirileri, belli bir faiz veya iskonto oranından başlangıç yılına indirgemektir. Bugünkü değer şöyle hesaplanır: P = FVn / (1 + i)n P= Şimdiki değer FV=Gelecekteki değer i=İskonto oranı n=Vade Yılda birden fazla faiz ödemesi durumunda, BD P = FVnm [ 1/ (1 + i /m )n*m ] şeklinde hesaplanır.

12 Örnek Bir yatırımcının 4 yıl sonra eline geçecek TL’nin, yıllık %16 bileşik faiz oranı ile şimdiki değeri kaç TL’dir? P = FVn / (1 + i)n P = / (1+0.16)4 P= /1.810 P = ,18 TL’dir.

13 ANÜİTE HESAPLAMALARI Anüite, belirli bir zaman süreci içerisinde, eşit aralıklarla verilen veya alınan eşit ödemeler serisidir. Anüiteler, ödemeler serisinin başlama noktasına göre, dönem başı veya dönem sonu olarak ikiye ayrılır.

14 Dönem Sonu Anüitelerin Gelecek Değeri
Her devre sonu alınacak veya verilecek eşit taksitlerin, belirli bir süre sonunda ulaşacağı değer, şöyle hesaplanır: FVAn = P [(1 + i)n -1) / i ] FVAn= Anüitenin n dönem sonundaki gelecek değeri P = Eşit aralıklarla yatırılan eşit para turarı i=Faiz oranı n=Dönem sayısı

15 Örnek Bir yatırımcı, %12 faiz üzerinden, her yıl sonunda 4 yıl boyunca, TL yatırırsa, 4. yılın sonundaki yatırım tutarı ne kadar olur? FVAn = P [(1 + i)n -1) / i ] FVAn = [(1+0.12)4-1 / 0.50] FVA= ( /0,12 FVAn = TL olur.

16 Dönem Sonu Anüitelerin Şimdiki değeri
Her yıl sonunda yatırılan veya alınan eşit tutarların bugünkü değeridir. PVA = P. [[ 1- 1/(1+i)n]/i]

17 Örnek 4 yıl boyunca, her yıl sonunda elde edilen TL’nin, %30 faiz oranı üzerinden bugünkü değeri kaç TL’dir? PVA = P. [[ 1- 1/(1+i)n]/i] PVA = [[1-1/(1+0,30)4]/0,30] PVA = TL

18 Dönem Başı Anüitelerin Gelecek Değeri
Eşit aralıklarla yapılan eşit ödemeler, her dönem başında yapılıyorsa, buna peşin anüite denir. Peşin anüite şöyle hesaplanabilir: FVAn = P [( 1 + i )n – 1) / i ] ( 1 + i ) FVAn= Anüitenin n dönem başındaki gelecek değeri P = Eşit aralıklarla yatırılan eşit para turarı i=Faiz oranı n=Dönem sayısı

19 Örnek Bir yatırımcı, %20 faiz üzerinden, her yıl başında 4 yıl boyunca, TL yatırırsa, 4. yılın sonundaki yatırım tutarı ne kadar olur? FVAn = P [(( 1 + i )n – 1) / i ] ( 1 + i ) FVAn = [((1+0.20)4-1)/0.20](1+0.20) FVA= (2,073-1/0,20)(1.20) FVA= (5,365)(1.20) FVAn = TL olur.

20 Dönem Başı Anüitelerin Şimdiki Değeri
Her dönem başında, eşit aralıklarla ödenen veya alınan eşit taksitlerin şimdiki değerinin hesaplanmasıdır. PVA = P. [ (1+i) [(1+i)n –1 /(1+i)n -1]]

21 2-%7+%5+%3 İSKONTOYU TEK İSKONTO SEKLİNDE YAZIN.
1-12 KOLİYE 8 KOLİ MAL FAZLASI KAÇ İSKONTOYA DENK GELMEKTEDİR?    2-%7+%5+%3 İSKONTOYU TEK İSKONTO SEKLİNDE YAZIN. 3-RAFTA TL YE SATILMASI İSTENEN BİR ÜRÜNDE %12 KAR EDİLMESİ HEDEFLENİYORSA. ÜRÜNÜN LİSTE FİYATI VE %8 İSKONTO UYGULAMALI SATILDIĞINA +KDV %18 Sİ VARSA BU ÜRÜNÜN GETİRİSİ NEDİR? 4-%18 İSKONTOSU 3600 TL OLAN ÜRÜNÜN SATIŞ FİYATI KAÇ TL’ DİR. 5-GÜNÜN TARİHİ 4 HAZİRAN ELİNİZDE AŞAĞIDAKİ 4 ÇEK VARDIR BU ÇEKLERİN ORTALAMA VADESİ NEDİR? 15 TEMMUZ TL 19 TEMMUZ TL 8 AĞUSTOS TL 17 AĞUSTOS TL   6-BİR ÜRÜNÜN % 12 İSKONTO DÜŞÜLMÜŞ TUTARI TL İSE İSKONTO DÜŞÜLMEMİŞ HALİ BRÜT TUTARI KAÇ TL SIDIR?

22 Örnek 1: Maliyet üzerinden %15 kârla TL’ye satılan malın, kâr tutarını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı

23 Örnek 1: Maliyet üzerinden %15 kârla TL’ye satılan malın, kâr tutarını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı = 115 X = 6000 Buradan; SatışFiyatı Kâr X 6000 x 15/115 X = 782,60 TL kâr

24 Örnek 2: 3.000 TL maliyeti olan bir mal, maliyet üzerinden %20 kârla satılmıştır. Kâr tutarını hesaplayalım.

25 Örnek 2: 3.000 TL maliyeti olan bir mal, maliyet üzerinden %20 kârla satılmıştır. Kâr tutarını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı Kâr X 3000 x 20/100 X = 600 TL kâr

26 Örnek 3: 8.000 TL maliyetindeki mal, maliyet fiyatıüzerinden %10 zararla satılmıştır. Zarar tutarınıhesaplayalım

27 Örnek 3: 8.000 TL maliyetindeki mal, maliyet fiyatıüzerinden %10 zararla satılmıştır. Zarar tutarınıhesaplayalım. Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı = 90 X Buradan; Maliyet Fiyatı Zarar X 8.000 x 10/100 X = 800 TL

28 Örnek 4: Maliyet üzerinden %30 zararla 250 TL’ye satılan maldaki zarar tutarını hesaplayalım.

29 Örnek 4: Maliyet üzerinden %30 zararla 250 TL’ye satılan maldaki zarar tutarını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı = 70 X = 250 Buradan; SatışFiyatı Zarar X 250 x 30/70 X = = TL zarar

30 Örnek 5: Maliyet üzerinden % 25 kârla TL’ye satılan malın maliyet fiyatını hesaplayalım.

31 Örnek 5: Maliyet üzerinden % 25 kârla TL’ye satılan malın maliyet fiyatını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı = 125 X = Buradan; SatışFiyatı Maliyet Fiyatı X x 100/125 X = = 450 TL maliyet fiyatı

32 Örnek 6: 2 000 TL maliyetindeki mal, maliyet üzerinden % 20 kârla satılmıştır. Malın satış fiyatını hesaplayalım.

33 Örnek 6: 2 000 TL maliyetindeki mal, maliyet üzerinden % 20 kârla satılmıştır. Malın satış fiyatını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı = 120 2 000 = X Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X 2 000 x 120/100 X = = TL satışfiyatı

34 Örnek 7: Maliyet üzerinden % 30 zararla 250 TL’ye satılan malın maliyet fiyatını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı

35 Örnek 7: Maliyet üzerinden % 30 zararla 250 TL’ye satılan malın maliyet fiyatını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı = 70 X = 250 Buradan; SatışFiyatı Maliyet Fiyatı X 250 x 100/70 X = = TL maliyet fiyatı

36 Örnek 8: Maliyet fiyatı 230 TL olan mal, maliyet üzerinden % 20 zararla satılmıştır. Malın satışfiyatını hesaplayalım.

37 Örnek 8: Maliyet fiyatı 230 TL olan mal, maliyet üzerinden % 20 zararla satılmıştır. Malın satışfiyatını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı - Zarar = Satış Fiyatı = 80 230 = X Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X 230 x 80/100 X = 184 TL satışfiyatı

38 Örnek 9: 390 TL’ye satılan malda, satış üzerinden % 20 kâr elde edilmiştir. Kâr tutarını bulalım.

39 Örnek 9: 390 TL’ye satılan malda, satış üzerinden % 20 kâr elde edilmiştir. Kâr tutarını bulalım. SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = 80 390 - X Buradan; SatışFiyatı Kâr X 390 x 200/100 X = = 78 TL kâr tutarı

40 Örnek 10: Maliyet fiyatı 330 TL olan mal, satış üzerinden %25 kârla satılmıştır. Kâr tutarını hesaplayalım.

41 Örnek 10: Maliyet fiyatı 330 TL olan mal, satış üzerinden %25 kârla satılmıştır. Kâr tutarını hesaplayalım. SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = 75 X = 330 Buradan; Maliyet Fiyatı Kâr X 330 x 25/75 X = = 110 TL kâr tutarı

42 Örnek 11: Maliyet fiyatı 800 TL olan mal, satış üzerinden %20 zararla satılmıştır. Zarar tutarını hesaplayalım.

43 Örnek 11: Maliyet fiyatı 800 TL olan mal, satış üzerinden %20 zararla satılmıştır. Zarar tutarını hesaplayalım. SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı = 120 X = 800 Buradan; Maliyet Fiyatı Zarar X 800 x 20/120 X = = YTL zarar tutarı

44 Örnek 12: Satışüzerinden %5 zararla 600 TL’ye satılan malın zarar tutarını hesaplayalım.

45 Örnek 12: Satışüzerinden %5 zararla 600 TL’ye satılan malın zarar tutarını hesaplayalım. SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı = 105 600 + X Buradan; SatışFiyatı Zarar X 600 x 5/100 X = = 30 TL zarar tutarı

46 Örnek 13: Maliyet fiyatı 400 TL olan bir mal, satış üzerinden %20 kârla satılmıştır. Satış Fiyatını hesaplayalım.

47 Örnek 13: Maliyet fiyatı 400 TL olan bir mal, satış üzerinden %20 kârla satılmıştır. Satış Fiyatını hesaplayalım. SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = 80 X = 400 Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X 400 x 100/80 X = = 500 TL satış tutarı

48 Örnek 14: Satış üzerinden %15 kârla 350 TL’ye satılan malın maliyet fiyatını hesaplayalım.

49 Örnek 14: Satış üzerinden %15 kârla 350 TL’ye satılan malın maliyet fiyatını hesaplayalım. SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = 85 350 = X Buradan; SatışFiyatı Maliyet Fiyatı X 350 x 85/100 X = = TL maliyet tutarı

50 Örnek 15: Satış fiyatı 900 TL olan bir mal, satış üzerinden % 10 zararla satılmıştır. Maliyet fiyatını hesaplayalım.

51 Örnek 15: Satış fiyatı 900 TL olan bir mal, satış üzerinden % 10 zararla satılmıştır. Maliyet fiyatını hesaplayalım. SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı = 110 900 = X Buradan; SatışFiyatı Maliyet Fiyatı X 900 x 110/100 X = = 990 TL maliyet fiyatı

52 Örnek 16: Maliyet fiyatı 280 TL olan takım elbise (mal), satış üzerinden %30 zararla satılmıştır. Satış fiyatını bulalım.

53 Örnek 16: Maliyet fiyatı 280 TL olan takım elbise (mal), satış üzerinden %30 zararla satılmıştır. Satış fiyatını bulalım. SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı = 130 X = 280 Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X 280 x 100/130 X = = TL malın satışfiyatı

54 Örnek 17: SatıcıAydın Bey, kg fiyatını 16 TL’den aldığı şekerlemeleri, 100 gr.’lık paketler halinde satacaktır. Her paket için 15 KR. (0.15 TL) paketleme masrafı yapılmaktadır. Satıcı Aydın Bey satış üzerinden %30 kâr elde etmek istiyor. 1 paket şekerlemenin satış fiyatı kaç TL olmalıdır?

55 Örnek 17: SatıcıAydın Bey, kg fiyatını 16 TL’den aldığı şekerlemeleri, 100 gr.’lık paketler halinde satacaktır. Her paket için 15 KR. (0.15 TL) paketleme masrafı yapılmaktadır. Satıcı Aydın Bey satış üzerinden %30 kâr elde etmek istiyor. 1 paket şekerlemenin satış fiyatı kaç TL olmalıdır? 100 gr şekerlemenin maliyeti: 1 000 gr şekerleme 16 TL ise 100 gr şekerleme x TL 100 x 16/1000 X = = 1.60 TL 100 gram şekerlemenin paketleme ile birlikte maliyeti = = 1.75 TL SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = 70 X = 1.75 Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X 1.75 x 100/70 X = = 2.50 TL satış fiyatı olmalı

56 Örnek 18: Maliyet üzerinden %20 kârla satış yapılırken, satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılarak 400 TL’ye satılan malın maliyet fiyatı kaç TL’dir?

57 Örnek 18: Maliyet üzerinden %20 kârla satış yapılırken, satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılarak 400 TL’ye satılan malın maliyet fiyatı kaç TL’dir? Satış Fiyatı - İndirim = İndirimden sonraki Satış Fiyatı = 80 X = 400 İndirimden sonraki SatışFiyatı SatışFiyatı X 400 x 100/80 X = 500 TL indirimden önceki satışfiyatı Malın Maliyet Fiyatı ise; Maliyet Fiyatı + kâr = Satış Fiyatı = 120 X = 500 Buradan; Satış Fiyatı Maliyet Fiyatı X 500 x 100/120 X = = TL maliyet fiyatı

58 Örnek 19: Maliyet fiyatı 400 TL olan bir mal, 560 TL’ye satılmıştır. Maliyet üzerinden % kaç kâr elde edilmiştir?

59 Örnek 19: Maliyet fiyatı 400 TL olan bir mal, 560 TL’ye satılmıştır. Maliyet üzerinden % kaç kâr elde edilmiştir? SatışFiyatı - Maliyet Fiyat = Kâr = 160 Maliyet Fiyatı kâr X 100 x 160/400 X = = 40 yani % 40 oranında kârlı satış yapılmıştır.

60 Örnek 20: Maliyet fiyatı 260 TL, satış fiyatı 140 TL olan bir malda, maliyet üzerinden % kaç zarara uğranılmıştır?

61 Örnek 20: Maliyet fiyatı 260 TL, satış fiyatı 140 TL olan bir malda, maliyet üzerinden % kaç zarara uğranılmıştır? Maliyet Fiyatı - SatışFiyat = Zarar = 120 Maliyet Fiyatı Zarar X 100 x 120/260 X = yani % oranında zararlı satış yapılmıştır.

62 Örnek 21: 50 TL kârla 380 TL’ye satılan bir mal, maliyet üzerinden % kaç kârla satılmıştır?

63 Örnek 21: 50 TL kârla 380 TL’ye satılan bir mal, maliyet üzerinden % kaç kârla satılmıştır? SatışFiyat Kâr = Maliyet Fiyatı = 330 Maliyet Fiyatı Kâr X 100 x 50/330 X = = yani % oranında kârlısatışyapılmıştır.

64 Örnek 22: 70 TL zararla 230 TL’ye satılan mal, satışüzerinden % kaç zararla satılmıştır?

65 Örnek 22: 70 TL zararla 230 TL’ye satılan mal, satışüzerinden % kaç zararla satılmıştır? Satış Fiyatı Zarar X 100 x 70/230 X =30.43 yani % oranında zararlısatışyapılmıştır.

66 Örnek 23: Maliyet fiyatı 300 TL olan bir mal, 390 TL’ye satılmıştır. Satışüzerinden % kaç kâr elde edilmiştir?

67 Örnek 23: Maliyet fiyatı 300 TL olan bir mal, 390 TL’ye satılmıştır. Satışüzerinden % kaç kâr elde edilmiştir? SatışFiyatı - Maliyet Fiyat = Kâr = 90 Satış Fiyatı kâr X 100 x 90/390 X = = yani % oranında kârlısatışyapılmıştır.

68 Örnek 24: 340 TL’ye satılan malın maliyet fiyatı 400 TL’dir. Satış üzerinden % kaç zarar edilmiştir?

69 Örnek 24: 340 TL’ye satılan malın maliyet fiyatı 400 TL’dir. Satış üzerinden % kaç zarar edilmiştir? Maliyet Fiyatı - SatışFiyat = Zarar = 60 Satış Fiyatı Zarar X 100 x 60/340 X = = yani % oranında zararlı satış yapılmıştır.

70 Örnek 25: 420 TL maliyetindeki bir mal 580 TL’ye satılmıştır. a) Maliyet üzerinden % kaç kâr elde edilmiştir? b) Satışüzerinden % kaç kâr elde edilmiştir?

71 Örnek 25: 420 TL maliyetindeki bir mal 580 TL’ye satılmıştır. a) Maliyet üzerinden % kaç kâr elde edilmiştir? b) Satışüzerinden % kaç kâr elde edilmiştir? SatışFiyatı - Maliyet Fiyat = Kâr = 160 a) Maliyet Fiyatı kâr X 100 x 160/420 X = yani maliyet üzerinden % oranında kârlı 420 satış yapılmıştır. b) SatışFiyatı kâr X 100 x 160/580 X = = yani satışüzerinden % oranında kârlı satış 580 yapılmıştır. Buradan da şu anlaşılıyor. Bu malın satışında maliyet üzerinden %38.10 oranında kâr elde edilirken satış üzerinden %27.59 oranında kâr elde edilmiştir.

72 Örnek 26: 700 TL maliyetindeki bir mal 500 TL’ye satılmıştır. a) Maliyet üzerinden % kaç zararla satılmıştır? b) Satış üzerinden % kaç zararla satılmıştır?

73 Örnek 26: 700 TL maliyetindeki bir mal 500 TL’ye satılmıştır. a) Maliyet üzerinden % kaç zararla satılmıştır? b) Satış üzerinden % kaç zararla satılmıştır? Maliyet Fiyatı - SatışFiyat = Zarar = 200 a) Maliyet Fiyatı Zarar X 100 x 200/700 X = = yani maliyet üzerinden % oranında 700 zararına satışyapılmıştır. b) SatışFiyatı Zarar X 100 x 200/500 X = = 40 yani satışüzerinden % 40 oranında zararına satış 500 yapılmıştır. Buradan da şu anlaşılıyor. Bu malın satışında maliyet üzerinden %28.57 oranında zarar edilirken, satış üzerinden %40 oranında zarar edilmiştir.

74 DİĞER ÖRNEK SORULAR

75 1. Maliyet fiyatı50 TL olan bir mal, 40 TL’ye satılmıştır.
A) Maliyet üzerinden % kaç zarar ile satılmıştır? B) Satışüzerinden % kaç zarar ile satılmıştır? 2. Maliyet üzerinden %20 kârla satılan bir malın maliyet fiyatı 500 TL’dir. A) Satışfiyatınıbulunuz. B) Kaç lira kâr elde edilmiştir? 3. Bir mal, %25 indirim yapılarak 800 TL’ye satılmıştır. İndirim yapılmadan önceki Fiyatı kaç liradır? 4. Satış üzerinden %40 kârla satılan malın satışfiyatı 700 TL’dir. Maliyet fiyatı kaç TL’dir? TL kâr elde edilen bir satışta, satışüzerinden %10 kâr elde edilmiştir. Satışfiyatı Kaç TL’dir? 6. 60 TL’ye satılan bir malda zarar edilmiştir. Hâlbuki bu mal TL’ye satılsa idi %12 kâr elde edilecekti. A) Bu malın satışında maliyet üzerinden % kaç zarar edilmiştir? B) Zarar tutarı kaç YTL’dir?

76 7. İşletmemiz, müşterisi MN Ticaret Limited Şirketine bir malı maliyet üzerinden %15 kârla satıyor. MN Ticaret Limited Şirketi’de müşterisi Merve Hanıma aynı malı satış üzerinden %25 kârla satıyor. Şayet işletmemiz bu malı aynıfiyata (MN Ticaret Limited Şirketi’nin sattığı fiyat) Merve hanıma satmış olsaydı, maliyet üzerinden % kaç kârla satmışolurdu? A) %60 B) %43 C) %53.33 D) %58 8. Maliyeti 180 TL olan takım elbise, 150 TL’ye satılmıştır. Satış üzerinden zarar Oranını hesaplayınız. A) %18 B) %20 C) %22 D) %24

77 9. Satışfiyatıüzerinden %30 kârla, 320 TL’ye satılan malın kâr tutarını hesaplayınız.
B) 90 TL C) 85 TL D) 110 TL TL’ye satılan mal, maliyet üzerinden %22 kârla satılmıştır. Bu malın maliyet fiyatı kaç liradır? A) 200 TL B) 240 TL C) 220 TL D) TL

78 11. Maliyet üzerinden %20 kârla 240 TL’ye satılan mal, satış üzerinden %20 kârla satılmak istenirse, kaç TL’ye satılmalıdır? A) 240 TL B) 250 TL C) 260 TL D) 270 TL 12. Satışüzerinden %20 kârla satılan malın maliyeti 240 TL’dir. Elde edilen kâr tutarı kaç TL’dir? A) 50 TL B) 80 TL C) 60 TL D) 70 TL

79 Basit Faiz Formülleri ile Çözülecektir.
TL’nin % 5’ten 8 aylık faizini hesaplayınız. A) 20 TL B) 15 TL C) 25 TL D) 10 TL 2. %6’tan 2 yılda 102 TL faiz getiren anaparayı hesaplayınız. A) 750 TL B) 650 TL C) 700 TL D) 850 TL 3. 36 günde 350 TL faiz getiren anapara TL’dir. Faiz oranı% kaçtır? A) %40 B) %60 C) %50 D) %70

80 4. 86. 40 TL faizin anaparası 720 TL’dir. Faiz oranı % 48
TL faizin anaparası 720 TL’dir. Faiz oranı % 48. Vade kaç gündür? A) 110 gün B) 90 gün C) 80 gün D) 85 gün TL faizi, 6 ayda getiren sermaye tutarı TL’dir. Fazi oranı% kaçtır? A) %50 B) %52 C) %54 D) %56 TL, % 18’den, 280 TL faizi kaç ayda getirir? 7. %9’dan, 120 günde 24 TL faiz getiren anapara kaç liradır?

81 8. Bir bankadaki hesabınızda, 90 günlük vade sonunda, TL mevcut olduğunu gördünüz. Anaparanız TL’dir. Banka % kaç faiz uygulamıştır? TL, paranızı %24’ten, 5 ay süreyle bankaya faize verirseniz, vade sonunda toplam kaç TL’niz olur? 10. Bankadan 750 TL kredi aldınız. Vadesi 4 ay. Faiz oranı %60. Vade sonunda ödeyeceğiniz faiz kaç YTL’dir? BaliğFormülleri ile Çözülecektir. günde, TL’ye baliğolan anapara 290 TL’dir. Faiz oranı % kaçtır? A) %30 B) %36 C) %34 D) %38 TL paramızıbankaya yatırdık. Vade sonunda TL faiz hesaplanmıştır. Faiz oranı %42 dir. Paramız kaç gün vadede kalmıştır? A) 160 gün B) 170 gün C) 180 gün D) 150 gün TL anapara, belli bir vade sonunda TL’ye baliğ olmuştur. Faiz oranı %48 olduğuna göre, vade kaç aydır?

82 14. 2 yılda 1. 110 TL’ye baliğolan anapara 750 TL’dir
14. 2 yılda TL’ye baliğolan anapara 750 TL’dir. Faiz oranı % kaçtır? 15. Bankaya 3 ay vadeli, belli bir miktar para yatırılmıştır. Vade sonunda hesapta 3.360 TL olduğu görülmüştür. Faiz oranı%48. Anapara kaç TL’dir? Sabit Tam Bölen Metodu ile Çözülecektir. 16. %60 faiz oranıile 150 gün faizde kalan 330 TL’nin faizini hesaplayınız. A) TL B) 80 TL C) TL D) 88 TL 17. 4 ayda, 15 TL faiz getiren anaparayıhesaplayınız. Faiz oranı% 60 tır. A) 350 TL B) 400 TL C) 450 TL D) 500 TL 18. ZM Bankasına yatırdığınız 270 TL, belli bir süre sonra 405 TL’ye baliğolmuştur. Faiz oranı%25. Bu para bankada kaç yıl faizde kalmıştır? 19. Bankaya yatırılan para TL’dir. Faiz oranı%9 dur. Getirdiği faiz tutarı 63 TL. Vade kaç gündür? 20. 8 ayda, %40 faiz fiyatı üzerinden, 248 TL faiz getiren sermaye tutarı kaç TL’dir?

83


"FİNANSMAN faiz HESAPLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları