Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Etkin ve Güvenilir Kaynakların Kullanımı Hollanda Hükümeti Matra Fonu tarafından desteklenmektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Etkin ve Güvenilir Kaynakların Kullanımı Hollanda Hükümeti Matra Fonu tarafından desteklenmektedir."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Etkin ve Güvenilir Kaynakların Kullanımı
Hollanda Hükümeti Matra Fonu tarafından desteklenmektedir

2 Ses kaynaklı işitme kaybı EMUTOM e-ders materyalinden uyarlanmıştır

3 5. Avrupa Çalışma Koşulları Anketi sonuçları, fiziksel tehlikelerin Avrupalı işçiler açısından son yıllarda sorun olmaya devam ettiğini göstermiştir.

4 Fiziksel Faktörlerin Etkileri Nelerdir?
İşçi Meslek hastalıkları İşe bağlı hastalıklar İş kazası Maruziyet süresi Maruziyet düzeyi Kaynak İşyeri - Çalışılamayan gün sayısı - Yeni işçi - Risk sigortası

5 İşçi Kaynak Nasıl Korunabiliriz? Kaynakta azaltma Örneğin: izolasyon
Aygıtı değiştirme

6 Source İşçi Nasıl Korunabiliriz? II. Maruziyet süresini düşür
Mesafeyi artır

7 İşçi Kaynak Nasıl Korunabiliriz? III. İşçi düzeyinde Örnek:
izalasyon (özel kabin) kişisel koruyucu donanım

8 İşyeri Hekiminin Rolü Nedir?
Önleme Fiziksel tehlikeleri tespit eder İşe almadan önce muayene Periyodik muayene Sağlık taraması Tedavi Spesifik/destekleyici İlk yardım

9 Gürültü Gürültü nedir? Bazen rahatsızlık veren ve iletişimi engelleyen, kulağı rahatsız eden bir duyma duyusuna yol açan, istenen ve/veya istenmeyen ses grubu Rahatsızlık veren ses Gürültü algısı duyan kişiye ve ve ortama göre değişiklik gösterir (örneğin bir kişi için rock müzik gürültülü gelirken bir ameliyat odasında rahatsızlık verici olabilir).

10 Mesleki gürültü nedir? Çalışma faaliyetleri sırasında değişken yoğunluk ve yüksekliklerde, farklı karakterlerde, ritmik ve ritimsiz, sürekli veya süreksiz olarak makineler, araçlar, aygıtlar, taşıt araçları, insan sesleri tarafından üretilen ses kompleksidir.

11 Seslerin karakteristikleri
Frekans = sesin tizliği Hertz Yüksek frekanslar>3000 Hz Düşük frekanslar<500 Hz Kadın sesi ve erkek sesi 500 ve 2000 Hz arası konuşmaların anlaşılması için en önemli frekans aralığıdır 3000 Hz 4000 Hz frekans aralığı gürültüden ilk etkilene bölgedir Yoğunluk = Sesin veya ses basıncının düzeyidir dB “0” dB ses yokluğu anlamına gelmez ancak ses basıncının 0.02 mPa’ya denk gelen referans seviyeye eşit olduğunu gösterir. Örneğin bir makinanın ürettiği ses 97 dB (A) ise, ses kaynağının sayısı iki olunca (iki aynı makinanın olduğu varsayılarak) ses 3 dB artıyorsa, gürültü 2 kat artmış sayılmaz! Yükseklik = İnsan kulağının sese verdiği sübjektif tepki Ses basıncına ve daha sonra da frekansa bağlıdır

12 Eşik Sınır Değer Nedir? Eşik Sınır değer spesifik işlere göre değişiklik gösterir (ISO Uluslararası Standardı). AB’de bu konuyu 2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi Direktifi düzenlemiştir. Bu direktif tüm Üye Devletler tarafından iç hukuklarına aktarılmak durumundadır. AB ülkelerinde işyerinde normal nöral-sensöral uyarı ile maksimum kabul edilebilir değerler (Leq – haftalık eşdeğer akustik düzey) 85 ve 90 db (A)’dır.

13

14 Sağlık üzerindeki etkiler nelerdir?

15 Sağlık üzerindeki etkiler?
Duyma Duyma dışı Akut: tinnitus akustik travma Kronik: hypoaccousia Gürültüye bağlı işitme kaybı Uyku bozuklukları Genel etkiler (kardiyovasküler) Davranışsal etkiler

16 Odyogram- ses iletiminin hava ve kemik yoluyla iletimini kaydeder
Normal odyogram

17 Gürültüye bağlı işitme kaybı tablosu

18 Tedavi 1. Sese ve diğer toksik maddeler maruziyetin kesilmesi (Hg, SC2, toluene, Gentamycin, Kanamycin vs.) 2. İlaç tedavisi: antioksidanlar, vitaminler 3. Ağır durumlarda işitmeye yardımcı cihazlar

19 Gürültüden nasıl korunabiliriz?
Teknik ve organizasyonel tedbirler İşçi Kaynak Gürütülüyü kaynakta azalt Örneğin: İzolasyon Aygıtı değiştir III. İşçi düzeyinde Örneğin iİzsolasyon (özel kabin) bireysel koruucu donanım (kulak tıkaçları ya da kulaklıklar) II. Maruziyet süresini azalt Mesafeyi artır

20 Gürültüden nasıl korunabilirsiniz?
Tıbbi ölçümler İşe alma öncesi muayene Periyodik muayeneler Odyometrik test Risk değerlendirmesi Risk yönetimi

21 Ultra ve infra frekanslardaki sesler
Ultra frekanslı sesler > Hz = duyulamaz Infra frekanslardaki sesler Hz = duyulamaz İşyerlerinde nerelerde ortaya çıkar? - Sanayide (hata tespitinde, parça temizliğinde vb. kullanılır) Tıpta (ultrasonografi cihazlarında, diş tedavilerinde, terapilerde) Hırsızlara karşı güvenlik cihazlarında, zararlılarla mücadele için üretilen cihazlarda vb. İşyerlerinde nerelerde ortaya çıkar? Doğal kaynaklar: Jeolojik hareketler (depremler, çığlar, yer kaymaları ) veya Meteorolojik hadiseler (fırtınalar, kasırgalar) suni kaynaklar: Endüstriyel makinalar Havalandırma sistemleri, klimalar uçaklar Demiryolları

22 Ultra ve infra frekanslı seslerin sağlık üzerindeki etkileri nelerdir?
Ultra frekanslı sesler Infra frekanslı sesler Akut etkiler: kHz Baş ağrısı, gün sonunda yorgunluk, gün içerisinde uyku hali, kulak içinde basınç hissi, yürümede bozukluk, uyuşukluk, ve hassasiyet bozuklukları. Kronik etkiler: Vasküler bozukluklar, merkezi ve cilt sıcaklığında artış, eozinofil artışı Akut maruziyet: Duyulabilecek yükseklikteki yoğunluklarda dikkat eksikliği görülebilmektedir. Kronik maruziyet: Çevredeki mevcut normal düzeyler açısından yeterli kanıt yoktur

23 Ultra ve infra frekanslı seslerden nasıl korunulabilir?
Gürültü maruziyetine ilişkinteknik ve profilaktik ölçümlere uyarak Ultra frekanslı seslerde kauçuk keten eldiven giymek faydalı olabilir.


"Türkiye’de Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Etkin ve Güvenilir Kaynakların Kullanımı Hollanda Hükümeti Matra Fonu tarafından desteklenmektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları