Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK HASTALIKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK HASTALIKLARI."— Sunum transkripti:

1 MESLEK HASTALIKLARI

2 Meslek Hastalığı Nedir?
5510 sayılı Kanunun 14. Maddesi: Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir .

3 İşyerinde alınacak önlemler ile korunmak olanaklı
Meslek hastalığı kişinin, çalışma yaşamında karşılaştığı etkenler nedeniyle meydana gelen hastalıklardır. Hastalık mesleğe özgüdür ve Önlenebilirdir İşyerinde alınacak önlemler ile korunmak olanaklı

4 Meslek hastalıklarının, diğer hastalıklardan farklı, kendilerine özgü tanı ve tarama yöntemleri vardır. Mevzuatın öngördüğü periyodik ortam ölçümleri ve sağlık muayeneleri ile çalışanların herhangi bir şikayeti ortaya çıkmadan meslek hastalıkları tespit edilebilmekte ve gerekli önlemler alınmasına imkan bulunabilmektedir.

5 Meslek hastalıkları konusunda işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi ve duyarlıklarının sağlanması önemlidir. Meslek hastalığı tanısı, beraberinde “tazminat”, “yüksek iş göremezlik ödentisi”, “çalışma ortamının geliştirilmesi için yatırım” ve “cezai sorumluluk” getirdiği için, bir yanılgı ile saklanmaya çalışılabilmektedir.

6 Meslek Hastalıklarının Tipleri ve Sınıflandırılması
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kurulduğu yıl olan yılında ilk meslek hastalığı olarak “antraks” hastalığını tanımlamıştır. En son olarak 2002 yılında ILO, meslek hastalıkları listesini güncellemiş ve 70 adet meslek hastalığını tanımlayarak 194 sayılı Meslek Hastalıkları Listesi Tavsiye Kararını yayınlamıştır.

7 Meslek hastalığı tanısının konması için önemli olan iki kriter;
- özel çalışma ortamı ve/veya aktivitesi ile özel bir hastalık arasında etken-maruziyet ilişkisinin olması - ve tanı konan hastalığın söz konusu meslek çalışanlarında toplum ortalamasına göre daha fazla görülmesidir.

8 Beklenen Meslek Hastalığı Sayısı?
TEKNOLOJİ KULLANIM DÜZEYİ, RİSKLİ İŞ KOLLARININ YOĞUNLUĞU, ÜLKENİN POLİTİKALARI, İŞÇİ-İŞVEREN VE DEVLETİN SORUMLU YAKLAŞIMI, SAĞLIKLI ÇALIŞMA ORTAMI. Her bin işçi için yılda 4-12 yeni meslek hastalığı vakası beklenmelidir Harrington J.M., Gill F.S., Aw T.C., Gardiner K. Occupational Health; 4th Edition 1998

9 Türkiye’de Durum 2010 Verileri
Sigortalı işçi sayısı: Saptanan Meslek Hastalığı Sayısı: Saptanan Meslek Hastalığı Oranı: Yüzbinde 5 Beklenilen Meslek Hastalığı Sayısı:(Binde4-12)

10 Meslek hastalığı sayısı neden az?
Meslek hastalığından kuşkulanıl(a)mıyor İşyerlerinin %98.5’unda işyeri hekimi yok Çalışanların %57’sinin işyeri hekimi yok Aralıklı kontrol muayeneleri düzenli değil Tarama çalışmaları yapıl(a)mıyor Hastaların bir kısmı emeklilikte ortaya çıkıyor Kuşkulanıldığında tanı sistemi çalış(a)mıyor MH Hastaneleri ihtiyaca uygun değil (sayı, yerleşim,..) MH Hastaneleri insangücü yeterli değil MH Hastaneleri teknolojisi yeterli değil

11

12 Meslek hastalıkları, neden olan etmenlere göre sınıflandırılabilir:
1. Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları 1.1. Ağır metaller 1.2. Çözücüler 1.3. Gazlar 2. Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları 2.1. Gürültü ve titreşim 2.2. Yüksek ve alçak basınçta çalışma 2.3. Soğuk ve sıcakta çalışma 2.4. Tozlar 2.5. Radyasyon

13 3. Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları
3.1. Bakteri kaynaklı olanlar 3.2. Virus kaynaklı olanlar 3.3. Biyoteknoloji kaynaklı olanlar. 4. Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları 5. Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları .

14

15 Cilt hastalıkları

16

17 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Sıva-çimento Maden işçileri Kot taşlama Ağaç işçiliği İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

18 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
şarbon hayvancılık İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi Deri sektörü sağlık

19 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Fiziksel Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları *Gürültü *Titreşim *Sıcak-Soğuk *Basınç *Ergonomi İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

20 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
GÜRÜLTÜ Kağıt endüstrisi inşaat otomotiv Tekstil-dokuma İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi Demir-çelik

21 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
• 1 Hz - Kemik ve eklem zararları • 10 Hz - Sinir, dolaşım ve hareket sistemi zararları • 500 Hz- Dolaşım ve sinir sistemi zararları İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

22 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
fırınlar Yol işçileri Sıcakta çalışma haddehane İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

23 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi


"MESLEK HASTALIKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları