Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye İtibar Endeksi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye İtibar Endeksi"— Sunum transkripti:

1 Türkiye İtibar Endeksi
Araştırmanın Modeli ve Metodolojisi Mart 2012

2 1 X-Reputation İtibar Modeli

3 X-Reputation Modeli Gönüldaşlık 8 Elçilik Sadakat % 7 Memnuniyet
6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma

4 X-Reputation Modeli Gönüldaşlık 8 Elçilik Sadakat 7 Memnuniyet İlişki
6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma

5 X-Reputation Modeli Gönüldaşlık 8 Elçilik Sadakat 7 Memnuniyet İlişki
6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma

6 X-Reputation Modeli Gönüldaşlık 8 Elçilik Sadakat 7 Memnuniyet İlişki
6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma

7 X-Reputation Modeli Gönüldaşlık 8 Elçilik Sadakat 7 Memnuniyet İlişki
6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma

8 X-Reputation Modeli Gönüldaşlık 8 Elçilik Sadakat 7 Memnuniyet İlişki
6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma

9 X-Reputation Modeli Gönüldaşlık 8 Elçilik Sadakat 7 Memnuniyet İlişki
6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma

10 X-Reputation Modeli Gönüldaşlık 8 Elçilik Sadakat 7 Memnuniyet İlişki
6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma

11 İtibar Parametrelerinin Tanımı
Tanıma: Her ilişki tanımakla başlar, bir kurum olarak, ticari ve sosyal paydaşlar arasındaki bilinirliğiniz ilk tanıma boyutunda ölçümlenir. Beğeni: Tanımadan sonraki adım beğenidir; kurumunuzun beğenilip beğenilmediği ticari ve sosyal paydaşlar arasındaki itibarınızın temel taşlarından birisidir. X-Rep ikinci olarak beğeni boyutunu ölçümler. Güven: Kurumunuza duyulan güven, kriz sonrası ekonomide önemli bir yer taşımaktadır. X-Rep modelinin öne çıkan tarafı güveni bir kendi başına bir boyut olarak ölçümlemesidir ki bu artık küreselleşmiş ekonomimizde hem çok boyutludur, hem de büyük önem taşımaktadır. İlişki: Kurumunuzla ‘ alış-veriş’ e, girenlerin oranı iletişim stratejinizden aldığınız verimliliğin ilk ölçütlerinden birisidir. Memnuniyet: Kurumunuzla temas edenlerin memnuniyet derecesi şüphesiz itibar yönetimde büyük bir rol alır. Günümüzde artık pazarlama stratejileri CRM üzerinden yürütülmektedir, paydaş memnuniyeti iletişim ve pazarlama iletişiminin en değerli kıstaslarından birisidir. Sadakat: Kurumunuzla temas edenler arasında, fikri sorulduğunda şirketinizi tavsiye edenlerin oranı hem itibarınız açısından önemli bir gösterge hem de karlılığınız için vazgeçilmeyecek bir stratejidir. X-Rep sadakati ayrı bir boyutta ölçümler. Elçilik: Kurumunuzla temas edenler arasında, fikri sorulmasa bile şirketinizi tavsiye edenlerin oranını ifade eder. Gönüldaşlık: Kurumunuz için gönüllü olarak, fayda beklemeden çalışmayı; kurumunuzun gelişimi için, karşılık beklemeden, katkıda bulunmayı göze alacakların oranıdır.

12 2 Saha Çalışması

13 Saha Çalışması Örneklem: Türkiye İstatistik Kurumu’ nun belirlediği Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS II) Alt Bölgesi olan 26 ilde , 2055 görüşmeciyle yapılmıştır. Örneklem Türkiye’ nin kentsel nüfusunu temsil etmektedir. Saha Çalışması Tarihleri: 15 Aralık 2011 – 12 Ocak 2012 Kalite kontrolleri : Soru formu sahaya çıkmadan önce üç farklı pilot çalışma yapılmış, saha çalışanlarına eğitim verilmiş, saha süresince 32 süpervizör kullanılmış, toplanan verilerin % 20 ‘si telefon kontrolü yoluyla denetlenmiştir. Toplanan veriler geçerlilik ve tutarlılık testlerinden geçirilmiştir.

14 Türkiye Geneli ve 12 Lokomotif Sektör
Türkiye’nin en itibarlı şirketi Alkolsüz içecek Bankacılık ve Sigorta Elektronik GSM-Telekom Beyaz Eşya Tekstil ve Konfeksiyon Otomotiv Enerji Holdingler Gıda Perakende İnşaat

15 3 İtibar Endeksi Puanı Hesaplanması

16 Entegre Pazarlama İletişimi ve İlişki Kapitali
Günümüzde pazarlama, iletişim, müşteri ilişkileri yönetimi ayrı konular olmaktan çıkmıştır, bugün ‘ Entegre Pazarlama İletişimi’ halini almışlardır. Artık pazarlamadan satışa insan kaynaklarından finansa kadar tüm fonksiyonların aynı yönde hareket etmesi, temel hedefler üzerinde birleştirilmesi gerekmektedir. Satış Pazarlama Kriz Yönetimi Sosyal Mecra Halkla İlişkiler İtibar Yönetimi CRM Sponsorluk Sosyal Sorumluluk

17 Bütünsel Yaklaşım: Verimli İtibar Yönetimi
% Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma 8 7 6 5 4 3 2 1 İtibar Piramidini oluşturan 8 parametre ölçüldükten sonra bu parametrelerin değerleri birbirlerine dönüşüm katsayılarıyla düzeltilerek firmanıza ait endeks puanı hesaplanır.

18 GEÇMİŞ X-Percept: Sosyal İmgeler ve İtibar
Xsights’ın ‘Algı Modeli, X-Percept’, ‘Sosyal İmgeler Teorisi’ ne’ dayanır. Sosyal algı kavramı 1961’ de Serge Moscovici tarafından tanımlanmıştır. Moscovici’ ye göre sosyal algı bir ‘değerler, fikirler ve uygulamalar sistemidir ve bu sistemin iki görevi vardır; bunlardan birincisi kişilere maddi ve sosyal hayatlarında rehber olmak, ikincisi ise kişilere dünyalarını ve geçmişlerini kategorize etmek için bir çerçeve yaratmaktır.’

19 Kurumsal Finansal Duygusal Sosyal X- Percept Modeli Faktörleri
Xsights ilgili sosyal paydaşları belirledikten sonra kurumların sosyal algısını her paydaş için dört boyutta değerlendirir. Kurumsal Finansal Duygusal Sosyal

20 Algı Faktörlerinden Örnekler
Xsights ilgili sosyal paydaşları belirledikten sonra kurumların sosyal algısını her paydaş için dört boyutta değerlendirir. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır: Kurumsal Göstergeler; bunlar iyi yönetilmekle ilgili olan özelliklerdir. “Bu kurum şeffaf ve dürüst bir kurumdur. “ Finansal Göstergeler; bunlar bir şirketin finansal gücüyle ilgili olan özellikleridir. “Bu kurumun finansal ve ticari kapasitesi yüksektir. “ Duygusal Göstergeler; bunlar müşterimize karşı duyulan kişisel bağın göstergeleridir. “Bu kuruma saygı duyarım.” Sosyal Göstergeler; bu göstergeler müşterimizin içinde bulunduğu topluma olan katkısıyla ilgili göstergelerdir. ‘’Bu kurum toplumun gelişimi için çalışır.’’

21 TEŞEKKÜRLER


"Türkiye İtibar Endeksi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları