Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA MESLEK GRUPLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA MESLEK GRUPLARI"— Sunum transkripti:

1 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA MESLEK GRUPLARI

2 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?
Arazi toplulaştırması; Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin bir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği esaslarına uygun faaliyette bulunulmasını sağlayacak yapıya kavuşturularak planlanması ve uygulanması işlemidir.

3 Arazi toplulaştırmasında amaç nedir?
Arazi toplulaştırmasının amacı, Daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı ile üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak Kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir. Arazi Toplulaştırması bir yönüyle de Kadastronun yenilenmesi demektir.

4 Arazi toplulaştırmasının faydaları nelerdir?
Tarımsal verim artışı sağlanır.. Toprakların bölünmesi ve küçülmesi önlenir. Yol, sulama ve tahliye kanalları vb. her türlü fiziki tesislerin ve genel olarak Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerinden (TİGH) vatandaşların eşit oranda etkilenmesi ve yararlanması sağlanır. Üretilemeyen kaynak olan toprak; korunur ve geliştirilir. Mevcut tarihi ve kültürel alanların korunması sağlanır. Köy yerleşim yerlerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlar. Kadastro yenilenir. Kırsal alanda sosyal huzur ve “İşletme Bütünlüğü” sağlanır.

5 Arazi Toplulaştırma çalışmalarının aşamaları nelerdir?
Toplulaştırma alanının tespiti Sabit tesislerin tespiti Mülkiyet bilgilerinin oluşturulması Harita veri tabanının oluşturulması Arazi derecelendirilmesi Yeni parselasyon bloklarının oluşturulması Çiftçi tercihlerinin alınması Toplulaştırma projelerinin yapılması ve itirazların incelenmesi Yeni parselasyon planlarının araziye aplikasyonu Tescil ve yer teslimi aşamalarından oluşmaktadır.

6 Arazi Toplulaştırma çalışmalarının aşamaları nelerdir?

7 Arazi toplulaştırmada Meslek Grupları
Harita mühendisleri Ziraat mühendisleri İnşaat mühendisleri Orman mühendisleri Şehir bölge planlamacılar Jeoloji Mühendisleri

8 Harita mühendislerinin görevleri
Tüm tarlaların ve çiftçilerin mülkiyet bilgilerinin temin edilmesi. Tapu kütüğü, kadastro paftası ve arazideki miktar ve ölçülerdeki tüm uyumsuzluklar giderilmesi. Hâlihazırdaki arazi kullanım durumunun, uygun tarım arazileri sınırlarının, sabit tesislerin belirlenmesi, Sarayönü- Konya (Türkiye) TİGEM e ait çiftlik İşletmesinden bir görüntü

9 Ziraat mühendisleri Toprak karakterlerini belirten toprak haritalarının temin edilmesi veya yoksa oluşturulması. Sarayönü- Konya (Türkiye) TİGEM e ait çiftlik İşletmesinden bir görüntü

10 İnşaat mühendisleri Yeni, yol, sulama ve drenaj ağına uyumlu, blok (ada) planlamasının hazırlanması. Sarayönü- Konya (Türkiye) TİGEM e ait çiftlik İşletmesinden bir görüntü

11 Orman mühendisleri Arazi toplulaştırma yapılan bölgede şayet orman mevcutsa orman mühendisleride toplulaştırma projelerinde görev almaktadır. Sarayönü- Konya (Türkiye) TİGEM e ait çiftlik İşletmesinden bir görüntü

12 Şehir bölge planlamacılar
Toplulaştırma yapılacak bölgenin ileriye dönük planlamasında, köyün ihtiyacı olan sosyal alanların planlanmasında, vb. görev alırlar Sarayönü- Konya (Türkiye) TİGEM e ait çiftlik İşletmesinden bir görüntü

13 Jeoloji Mühendisleri Toplulaştırma sırasında yapılacak olan yolların zemin özelliklerinin belirlenmesinde, baraj tünel ,gölet sulama ve drenaj kanallarının projelendirilmesinde jeoloji mühendisleri görev almaktadır. Sarayönü- Konya (Türkiye) TİGEM e ait çiftlik İşletmesinden bir görüntü

14 Tüm bu anlatılanların uygulanmış olduğu ve Avrupa Birliği standartları düzeyinde olan Ülkemizdeki uygulamalardan bir örnek Sarayönü- Konya (Türkiye) TİGEM e ait çiftlik İşletmesinden bir görüntü

15 SONUÇ Önceden yapılan toplulaştırma çalışmalarında etkili meslek grubu harita mühendisleri ve ziraat mühendisleriydi. Günümüzde ise ağırlıklı olarak inşaat mühendisleri yer almaktadır. Harita ve ziraat mühendisleri bir bakıma inşaat mühendislerine bağımlı çalışmaktadır. Bu bağlamda yüzdeye vuracak olursak % 10 Ziraat Mühendisleri, % 20 Harita Mühendisleri, %2 Diğer Meslek Grupları ve geriye kalan ağırlık ise İnşaat mühendislerindedir.

16 SONUÇ Tüm bunların yanı sıra bu meslek grupları ortak ve bir arada uyumlu bir şekilde çalışırlarsa hem devletin hemde halkın yararına bir proje üretilmiş olacaktır.

17 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 
HAYRİYE ÖZDEMİR EBRU ÜÇLER


"ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA MESLEK GRUPLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları