Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAYHAN İNŞAAT www.bayhaninsaat.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAYHAN İNŞAAT www.bayhaninsaat.com."— Sunum transkripti:

1 BAYHAN İNŞAAT

2 BAYHAN İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.
2000 yılında kurulan şirketimiz inşaat sektörünün alt yapı alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Geçen süre zarfında yapılan makine yatırımları, teknolojik gelişmelere uygun hareket ve en önemlisi bu konuda deneyimli arkadaşların firmamız çatısı altında bir araya getirilmesi sonucu Bayhan, Zemin Mühendisliği alanında hızlı ve ekonomik çözümler üreten bir uzmanlık firması haline gelmiştir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri için proje tasarımından uygulamasına kadar her safhada ileri teknoloji ve tekniklerle, deneyimli kadromuzla en doğru ve ekonomik çözümleri bulmak temel ilkemiz olup, müşterilerimiz ile ilişkilerimizin kalıcı olmasını sağlamak ve geliştirmek temel ilkemizdir. Firmamızın imalatını gerçekleştirdiği bazı projelere ilişkin referans listemiz bilgilerinize sunulmuştur. Bu katalogda bilgilerinize sunmuş olduğumuz referans ve belgeler firmamızın deneyim ve kapasitesi hakkında sizlere umarız yeterli fikir verebilmiştir. Gerek şahsınızla ve gerekse firmanızla ortak ilgi ve faaliyet alanımıza giren tüm konularda iş birliğinde bulunmayı arzu etmekteyiz Hızlı ve güvenilir çözümler üretmeyi genel prensip edinen Bayhan sizlere hizmet etmekten gurur duyacaktır. Geçmişte olduğu gibi bugünde zemin etüdü, mini ve fore kazık, ankraj sistemleri, jetgrout ve wickdrain, çakma kazık, integrity ve her türlü kazık testleri yapımı konularında kuruluşumuza güvenebileceğinizi düşünüyoruz. Tüm işlerinizde başarılar dileriz. Saygılarımızla… Altayçeşme Mah. Zuhal Sk. Yüksel Apt. No:18/A Maltepe/İST Tel: Fax:

3 ÇALIŞMA KONULARIMIZ ZEMİN-TEMEL MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Her türlü temel ve iksa kazıkları (fore-vibreks-çakma) Mini Kazık Taşkolon,kum kazık,wick drain Ön yükleme ile zemin iyileştirilmesi Enjeksiyon ve jet grouting Zemin stabilizasyonu II.DERİN TEMEL ÇUKURU KAZISI ve ŞEV STABİLİTESİ UYGULAMALARI (Keşisen aralıklı) Fore kazıklı-Ankrajlı iksa Mini kazıklı-Ankrajlı iksa Betonarme perde duvarlı-Ankrajlı iksa Diyafram duvarlı-Ankrajlı iksa Profil(NPI) duvarlı-Ankrajlı iksa Geosentetik uygulamaları III.SIĞ TEMEL (SU-KANAL-BORU ve YOL GÜZERGAHLARI) KAZISI İKSA PROJE ve UYGULAMALARI Palplanş ve profil iksa Shot-Crete (Püskürtme beton) Soil Nail (Zemin çivisi) Zemin ankrajları IV.TEMEL KAZILARINDA YER ALTI SUYU DRENAJI PROJELERİNDE Ve UYGULAMALARI Well Point yöntemi ile temel çukurunun kurutulması Yatay drenajla yer altı suyunun indirilmesi Kuyu sistemi ile drenaj Kombine sistem veya yüzeysel (açık) pompajla drenaj V-JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜTLER Hertürlü bina,baraj-gölet yerleri,köprü,viyadük,tünel,otoyolu,karayolu,demiryolu güzergahları zemin etütleri. Snai tesisler zemin etütleri Deniz yapıları zemin etütleri Şev stabilitesi sorunlarının çözümleri Heyelan etütleri Zemin ve kaya sondajları BST ve permeabilite deneyleri CPT (Konik penetrasyon) Zemin vw kaya mekaniği labaratuar deneyleri Her türlü kazık yükleme ve çekme deneyleri VII- YATAY DELİK UYGULAMALARI Her türlü sanat yapıları altından geçebilecek şekilde doğalgaz, elektirik,PTT,vb. boru hatlarının çevreye zarar verilmeden uygulamaları VIII- HER TÜRLÜ TEMEL ve ALT YAPI İNŞAATLARI UYGULAMALRI IX- ÜST YAPI İNŞAATLARI UYGULAMALARI Köprü viyadük gibi otoyol inşaatları Önemli sanat yapıları inşaatları Büyük yerleşim yapıları,site inşaatları X- DENİZ YAPILARI UYGULAMALARI Her türlü turistlik tesis iskele yapımları Kıyı düzenlemeleri, plaj tesisleri Plaj kumlaması,deniz – kıyı taraması, yosun temizliği Su altı refisleri, barınak,mendirek, ve marina yapımları

4 Fore kazık Mini kazık 1-Foraj yapılması Muhafaza borusu ile, Veya bentonit koruması altında 2-Donatı kafesinin yerleştirilmesi Beton dökülmesi ve bentonitin havuzuna pompalanması veya muhafaza borusunun çekilmesi. Mini kazıklar, derin kazı uygulamalarında yanal destekleme elemanları olarak, bina temellerinin altında üstyapı yüklerinin taşınmasında temel kazıkları olarak kullanılır. Özellikle bünyesinde yer altı suyu bulundurmayan, belli bir şev stabilitesine sahip zeminlerde aralıklı olarak yanal destekleme elemanları (zemin ankrajları veya yatay destekler) ile birlikte kullanılır. Derin temel çukuru kazılarında başarıyla uygulanmaktadır. imalatı büyük çaplı kazıklara nazaran çok daha kolay ve hızlıdır. Temel kazığı uygulamalarında, özellikle doğal zemin seviyesine yakın taşıyıcı ara tabakalara, üst yapı yükünü aktarmak için iletim elemanı olarak kullanılır, Betonlama, iksa sistemlerinde enjeksiyon tekniğiyle, temel kazığı uygulamalarında özel bir karışımla veya enjeksiyon tekniğiyle yapılır

5 Vibrex kazık Mendex kazık
1 Ucu özel taban plakası ile kapatılmış muhafaza borusunun, delgi tablası vasıtasıyla statik basınç kuvveti altında zemine yerleştirilmesi. Donatı kafesinin yerleştirilmesi, 3 Beton dökülmesi, 4 Delgi tablası vasıtasıyla muhafaza borusunun çekilmesi Vibrex kazık 1 Çelik tapa ile kapalı muhafaza borusu, dizel veya hidrolik çekiç ile istenilen kazık boyunda çakılır, 2 Donatı kafesi indirilir, 3 Beton dökülür, 4 Muhafaza borusu vibratörle çekilir.

6 Zemin çivisi Ankraj Büyük hacimli yarmalar, tünel aynaları, temel çukuru açılması işlerinin marn, kil taşı, kum taşı gibi ayrılmış kayalardan oluşan zeminlerde yapılması halinde Çivileme tekniği kullanılır. Zemin Çivisi İmalatı; 1 Delgi işlemi 2 Zemin çivisinin yerleştirilmesi 3 Enjeksiyon 4 Shot –Crete (Püskürtme beton) 5 Civatalama Olarak beş safhada yapılır. Zemin çivisi uygulamaları ayrılmış kaya üzerinde yapıldığı için genellikle kaya yüzeyindeki bozulmaları önlemek amacıyla çelik hasırlı shot-crete kaplanarak uygulanılır. Zemin çivisi serbest olarak civalatalanan germesiz ankrajlardır. Derin kazılarda,yer altı suyunun temel çukuruna etkisini ortadan kaldırmak, kazı alanın ve çevresindeki yapıların güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli iksa yapıları oluşturulur. Bu yapıların yanal stabilitesi Zemin ankrajları ile sağlanır. Zemin ankrajı imalatı; 1 Delgi 2 Ankraj halatlarının yerleştirilmesi, 3 Enjeksiyon, 4 Germe işlemi olarak dört aşamada yapılır. Yapıldığı zemin şartlarına göre zemin ve kaya ankrajı Kullanım sürelerine göre, geçici ve kalıcı ankrajlar olarak sınıflandırılır.

7 Diyafram duvar Enjeksiyon
 Derin kazılarda temel çukuru stabilitesinin sağlanması ve emniyetle temel kazısı yapılması amacıyla yapılan bir betonarme iksa sistemidir Derin kazılarda yanal stabilite ankrajlarla sağlanır. Diyafram duvar imalatı; Kılavuz duvarı vasıtasıyla istenen boyda ve kalınlıkta anolar halinde bir panelin kazısına başlanır. Kazı sırasında, çukur stabilitesi bentonit süspansiyonu ile sağlanır. Kazıyı müteakip, panelin her iki tarafına (bitmiş komşu panel yoksa) stop-end yerleştirilir. Panel içerisine donatı kafesi yerleştirilir ve askıya alınır. Beton boruları ile (termine borusu) tabandan itibaren beton dökümüne başlanır. Aynı anda bentonit emilerek alınır ve havuzuna depolanır. Beton kısmi prizini almasıyla stop-endler çekilir. Mevcut temellerin oturmalarını önlemek ve davranışlarını kontrol etmek için, temel takviyesi amaçlı kullanılan iyileştirme yöntemlerinden birisi de enjeksiyondur. Zeminlerin geçirimliğinin azaltılması ve kayma mukavemetinin artırılması esasına dayanır. Enjeksiyon teknikleri dörde ayrılabilir: 1. Hydrofracture enjeksiyonu: Çimento esaslı harçla, 10 kg / cm2 kadar bir basınçla zemin parçalanarak yapılır. 2. Sıkılama enjeksiyonu: Gevşek zeminleri sıkılaştırmak ve birim hacim ağırlığını artırmak için zemin - çimento harcının 35 kg / cm2 lik bir basınçla zemine basılması ile yapılır. 3. Geçirimsizlik enjeksiyonu: Zeminin hacmi ve yapısı bozulmadan boşluklar doldurularak yapılır. Kullanılan enjeksiyon harcı zemin tane çapına ve permeabilitesine bağlı olarak silikat veya reçine esaslı olarak seçilir. 4. Jet - grouting: Temel altı zeminin iyileştirilmesi ve temel yüklerinin daha derindeki sağlam zeminlere aktarılması amacıyla yapılır. Uygulama, delme ve püskürtme olarak iki aşamalıdır.

8 Well point Fitil dren (wick drain)
İnşaat alanlarında, yeraltı suyunun düşey drenajını sağlamak ve konsolidasyonu hızlandırmak amacıyla, zemin iyileştirmesi projelerinde fitil dren (wick dram) uygulamaları yapılmaktadır. Filtre bezi ile sarılmış polietilen veya propilen esaslı dren malzemesi, iş makinası vincine monte edilmiş bir mandrel vasıtasıyla zemine çakılır. Fitil drenlerle düşey drenaj esnasında, suyun inşaat alanından uzaklaştırılması (yatay drenajı) dren ile ön yükleme dolgusu arasına serilen kum tabakası tarafından sağlanır. On yükleme dolgusu, öngörülen konsolidasyon süresine ve zemin şev stabilitesine bağlı olarak belirlenir. Otoyol, demiryolu vb. projelerde, yeraltı su seviyesi altındaki oturma potansiyeli yüksek yumuşak killi zeminlerin iyileştirilmesinde başarıyla kullanılmaktadır. Well point sisteminde, zemine çakılan düşey nokta kuyulardan (Well Point), vakum popalarıyla emilen yeraltı suyu, yatay kollektörlere bağlanarak tahliye edilir. Boru hattı, kanalizasyon ve içme suyu, isale hatları gibi ilerleyici sistemlerde, kazı hendeğinin bir tarafında, temel çukuru koruması uygulamalarında, yapı alanı etrafında kapalı poligonlar şeklinde uygulama yapılır. Şevli kazı yapılması imkanı varsa, herhangi bir iksa sistemine gerek kalmadan drenaj süresince kuru ortamda çalışma sağlanır.

9 Yükleme deneyi Kazıklı temellerin taşıma kapasitesinin tespiti amacıyla yapılan kazık yükleme deneyi ASTM-D standardına uygun olarak yavaş, kademeli olarak, istenilen test yükü uygulanmak suretiyle yapılır. Düşey yükleme deneyi öncesi kazık etrafında takviye kirişleri için platform oluşturulur ve 4 adet cidar kazıklarından güç alınarak hidrolik kriko yardımıyla yapılır. Kazık başı deformasyonları yatay çelik kirişler üzerine monte edilmiş 0,01mm hassasiyette uzama ölçerden alınır.

10 İntegrity Deneyi Kazık bütünlük deneyleri önemli süreksizliklerin belirlenmesinde kullanılan bir deney yöntemidir. Bu deneyden elde edilen bulgularla kazık cidarı boyunca ortaya çıkan süreksizlikler tespit edilir ve kazık kalitesinin kontrolü sağlanır. İntegrity deneyi: Deney yapılacak kazık başı deneye uygun düz bir zemin oluşturulacak şekilde temizlenir.Daha sonra kazık başında 0,5 kg ağırlığında özel bi çekiçle oluşturulan darbenin yine kazık başına yerleştirilen bir ivme ölçer aracılığıyla bilgisayara kaydedilmesi esasına dayanmaktadır.

11 ŞİRKETİMİZE AİT BAZI REFERANSLARIMIZ
GENSER A.Ş Gebze İlaç Fabrikası Depo Temel Kazıkları (2001- Kocaeli) YAPI MERKEZİ A.Ş/Mensaş Ltd.Şti İstanbul tramvay projesi Zeytinburnu- Bağcılar kesimi m Ø 65 cm Fore Kazık işleri (2004-İstanbul) EKŞİOĞLU GRUP Fatih Spor Kompleksi İnşaatı 547 m Ø 30 cm Mini Kazık ve m Ankraj işleri (2004-İstanbul) GÜLSAN İNŞAAT A.Ş/Mensaş Ltd.Şti İzmit Otoyolu Körfez Geçişi 184 m Ø 120 Fore Kazık işleri (2004-Kocaeli) YÜKSEL-ERKA İNŞAAT Unkapanı-Taksim arası Metro İnş. İstiklal cad. Yaya Bağlantı Yapısı m Ø 25 cm Mini Kazık ve m Ankraj İşleri (2004-İstanbul) HONA İNŞAAT A.Ş/Mensaş Ltd.-Topkapı Bağlantı yolları Temel Kazık işleri (2004-İstanbul) MENSAŞ LTD.ŞTİ Adapazarı Toyota Fabrikası 348 m Ø 80 cm Fore kazık işleri (2005-Adapazarı) ÇAĞDAN MÜHENDİSLİK A.Ş Haydarpaşa 400 kişilik Yurt Binası m2 iksa işleri (2005-İstanbul) RAN İNŞAAT LTD. ŞTİ Aygaz Aliağa tesisleri ilave tank inşaatı 994 m Ø 80 cm Fore Kazık işleri (2005-İzmir) YEDA İNŞAAT A.Ş Dalaman Havalimanı Temel Kazıkları, Zemin İyileştirmesi ve Ölçümleri (2005-Muğla) ELPİM A.Ş iş merkezi Kum Kazık ile Zemin İyileştirme (2630 m Ø 20 cm dren çakılması) işleri (2005 Adapazarı) KOÇOĞLU A.Ş Samsun Merkez Odun Depoları Ve Pazar Yeri Mevkii Toplu Konut İnşaatı m Ø 65 cm Fore Kazık işleri(2006- Samsun) EKON A.Ş İsdemir Turbo Körük inşaatı Temel altı Fore Kazık yapımı işleri(2006-İskenderun)

12 TETAŞ TEKSTİL Hadımköy Fabrikası 400m Ø 65 cm Fore Kazık yapımı işi(2006-İstanbul)
YEDA İNŞAAT Güngören Genel Lise inşaatı m Ø 65 cm ve Ø 100 cm Fore Kazık işleri (2006-İstanbul) SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sebzehali kıranköy mezarlığı arası Fore Kazık yapım işi (2006-Samsun) YAŞAMKENT KONUT YAPI KOOPERATİF İNŞAATI Fore kazık yapımı (2006-Samsun) ILGAZ İNŞAT Ankara- İstanbul hızlı tren yolu iyileştirme projesi tren yolu köprüleri Temel Kazıkları, ölçümleri (2006-Ankara) NUHOĞLU İNŞAAT A.Ş. İDO Yenikapı idari bina m Ø 80 cm Fore Kazık işleri (2007-İstanbul) DİMAŞ A.Ş. Tepeören Fabrika Bulonlu Shot Crete İmalatı (2007- İstanbul) YAKUP HIZIR Samsun Büyükşehir Belediyesi Yer altı otoparkı Fore Kazık işleri (2007-Samsun) MEHMET ÖNTÜRK KATOĞLU ADİ ORTAKLIĞI Çarşamba Yeşilırmak üzeri Köprü inşaatı Fore Kazık işleri (2007-Samsun) HASAN UÇAK Çorum Osmancık üst geçit köprü inşaatı Fore Kazık işleri (2007-Çorum) SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Balık Hali temel altı Fore Kazık işleri (2007-Samsun) ÇİÇEK İNŞAAT LTD. ŞTİ. Kadıköy Ziraat Bankası inşaatı m Ø 65 cm Fore Kazık İşleri (2007-İstanbul) EMİN KAYA Çumra Köprüsü 696 m Ø 100 cm Fore Kazık işleri (2007- Konya) SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kamyon-Tır garajı Fore Kazık işleri (2007-Samsun) SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2. Bulvar yolu kazı çalışmaları kapsamında riskli hatlarda m Ø 65 cm Fore Kazık yapılması (2007-Samsun)

13 YEŞİLYURT A. Ş. Samsun Demir Çelik Fabrikası inşaatı 600 m Ø 100 cm Fore Kazık yapılması (2007-Samsun) BAFRA KONUT LTD.ŞTİ. Konut İnşaatı Fore Kazık işleri (2007- Samsun) ARITIM MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Erbaa sıvı atık projesi m Ø 80 cm Fore Kazık işleri (2007-Tokat) TİMAŞ TEKSTİL İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Erbaa Organize sanayi köprüsü Fore Kazık işleri (2007-Tokat) SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mert Irmağı Gazi Köprüsü İnşaatı 945 m Ø80 cm Fore Kazık İşleri (2007-Samsun) SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2. Bulvar yolu Mert Irmağı Geçişi İkiz Köprü Yapım İşi (2007-Samsun) SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Örnek – Sanayi İlkadım Sanayi Bağlantı Yolu Köprü Yapım İşi (2007-Samsun) KORKUT İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. Ordu ili Vakıf İşhanı inşaatı m Ø 65 cm Fore Kazık İşleri (2007-Ordu) KOBALT İNŞAAT Giresun Şebinkarahisar m Ø 100 cm Fore Kazık işleri (2007-Giresun) A.A. GRUP İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. İkitelli Tem Basın Ekspres Yolu Üstgeçit Yan Yol tamamlama İnşaat 951 m Ø 100 cm Fore Kazık İşleri (2008-İstanbul) YARDIMCI İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. İstanbul Tuzla Catering Binası inşaatı 587 m Ø 80 ve m Ø 65 cm Fore Kazık işleri (2008- İstanbul) GÖKDELEN İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. Samsun şehir geçişi yolu DDY üst geçit köprüsü genişlemesinin 810 m Ø 100 cm Fore Kazık yapım işleri (2008-Samsun) İLKE YAPI İNŞ. SAN. TİC.LTD. ŞTİ. İzmit kent geçişi D-100 karayolu altgeçit inşaatı Yükleme Deneyi (2008-İzmit) ORHAN ODABAŞ Ünye Sağlık Ocağı inşaatı Fore Kazık işleri (2008- Ordu) MURAT AKIN MÜH. İNŞ. MAK. SAN. İÇ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Murat Köprüsü İnşaatı m Ø 100 cm Fore Kazık İşleri (2008- Muş)

14 KİSKA A. Ş. Samsun İli Çarşamba ilçesi Karayolları köprü projesi 3
KİSKA A.Ş. Samsun İli Çarşamba ilçesi Karayolları köprü projesi m Ø 100 cm Fore Kazık işleri (2009-Samsun) BİAT İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Kiptaş Maltepe Hilal konutları Fore Kazık Yükleme Deneyi(2009-İstanbul) ÖZALP İNŞ. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. Sarıyer Ferahevler sağlık ocağı ve ergenlik danışma merkezi inşaat m Ø 100 cm Fore Kazık m Ankraj İşleri (2009-İstanbul) HİDROKONTROL-SAKARYA ZEMİN ETÜD HAFR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Trabzon ili Arsin Selimoğlu regülatörü ve HES inşaatı 744 m Ø 100 cm Fore Kazık İşi (2009-Trabzon) GÖKDELEN İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. Kutlukent Organize Sanayi Köprü Kavşak İnşaatı Fore Kazık işi (2009-Samsun) FERMAK İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. Ankara-Konya hızlı tren projesi yükleme deneyi (2009-Ankara) GEOTEM JEOTEKNİK MÜH. MÜŞV. LTD.ŞTİ. Ankara-Gimat kavşağı altgeçit ve U dönüşlerine ait m Ø 100 cm Fore Kazık işleri (2009-Ankara) SADANA İNŞAAT MÜH. HİZ. TİC. VE SAN. A.Ş. Sultanbeyli Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu güçlendirme inşaatı m Ø 65 cm Fore Kazık işleri (2009-İstanbul) MOSSA İNŞAAT LTD. ŞTİ. Samsun Baumax Yapı Marketi İnşaatı m Ø 120 cm Fore Kazık İşleri (2009-Samsun) ÖZMERT İNŞAAT İTH. İHR. TEKS. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. Mersin - Sipahi, Babadil Köprüsü İnşaatı m Ø 100 cm Fore Kazık İşleri (2009-Mersin) ALSİM ALARKO SAN. TESİSLERİ VE TİC. A.Ş. Samsun Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem projesi m Ø 60 cm Fore Kazıklı İksa İşleri (2009-Samsun) MERSAN MAK. ELK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Samsun Defterdarlık Binası İnşaatı m Ø 120 cm Fore Kazık İşleri (2009- Samsun) AYBET BETON PREFABRİK YAPI ELEMANLARI A.Ş. Aybet Beton Fabrikası İnşaatı (2010-Samsun) GEOTEM JEOTEKNİK MÜH. MÜŞ. LTD. ŞTİ. Antakya Çevreyolu K1 Köprüsü temel altı m Ø 120 cm Fore Kazık İşleri ( Hatay)

15 NURSOY ULUSLARARASI NAK. SAN. TİC. A. Ş. Karasu köprüleri inşaatı 1
NURSOY ULUSLARARASI NAK. SAN. TİC. A. Ş. Karasu köprüleri inşaatı m Ø 120 cm Fore Kazık İşleri ( Muş)  ÇAĞDAN MÜH. VE MÜT. SAN. VE TİC. A.Ş. Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İnşaatı m Ø 100 cm, m Ø 80 cm Fore Kazık, m Ø 80 cm jetgrout işleri (Ankara)  DEĞİRMENCİ MÜHENDİSLİK DAN. İNŞ. GIDA NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Antakya Belediyesi Asi Nehri üzeri yaya köprüsü inşaatı 672 m Ø 120 cm Fore Kazık (İskenderun)  SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Gölceğiz Ulaşım Yolu Köprü İnşaatı (Samsun) DEVAM EDEN İŞLERİMİZ

16 BAYHAN İNŞAAT TURİZM TİC.VE. SAN. LTD. ŞTİ
Altayçeşme Mah. Zuhal Sk. Yüksel Apt. No:18/A Maltepe/İST Tel: Fax:

17 BAYHAN İNŞAAT TURİZM TİC.VE. SAN. LTD. ŞTİ
Altayçeşme Mah. Zuhal Sk. Yüksel Apt. No:18/A Maltepe/İST Tel: Fax:

18 BAYHAN İNŞAAT TURİZM TİC.VE. SAN. LTD. ŞTİ
Altayçeşme Mah. Zuhal Sk. Yüksel Apt. No:18/A Maltepe/İST Tel: Fax:


"BAYHAN İNŞAAT www.bayhaninsaat.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları