Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. C . Kaloğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. C . Kaloğlu."— Sunum transkripti:

1 Dr. C . Kaloğlu

2 DIŞ KULAK Kulak kepçesi (pinna= aurikül), dış kulak yolu ve timpanik membrandan oluşur. kepçesi=deri+elastik kıkırdak Dış kulak yolu, temporal kemiğe kadar uzanır, Timpanik membran Ceruminöz bez KULAK

3 Timpanik kavite içi hava dolu,temporal kemik içinde, bu boşluk önde mastoid hava hücreleri, dorsal olarak da farinksle östaki borusu aracılığı ile ilişkli 3 küçük kemikçik bu boşluk içinde bulunur. Malleus,incus,stapes Timpanik boşluğun medial duvarında oval ve yuvarlak pencere bulunur.iç kulağa bağlantı M.tensor timpani ve m. Stapedius –timp memb. Ve kemik hareketi Orta kulak

4 İÇ KULAK KEMİK LABİRENT; Semisirküler kanal Semisirküler duktus
Vestibul cochlea MEMBRANÖZ LABİRENT Semisirküler duktus Saccule,utrikul Cochlear duktus

5 KEMİK LABİRENT Endosteum ile çevrili, perilenfatik alanla membranöz labirentten ayrılır. Perilenf ile dolu bunun içinde memb. Lab.asılı SEMİSİRKÜLER KANALLAR;sup,post ve lat. Olmak üzere üç tane (90 derece) Sonlanma bölgeleri ampulla Semisirküler kanal içinde duktuslar bulunur. VESTİBUL; merkez bölgedir, duvarında oval pencere (fenestra vestibuli) ve yuvarlak pencere (fenestra cochlea ) bulunur. Utrikul ve sacculü barındırır. COCHLEA; salyangoz benzeri kendi üzerine kıvrımlı bölge

6 MEMBRAN LABİRENT ENDOLENFİN (Na az, protein az, potasyum zengin)
Çok ince bağ doku zincirleri perilenfi geçerek endosteuma tutunur.,bu bağ dokusu memb. Lab besleyen kan damarları da taşır. 1.SAKKULUS VE UTRİKULUS: Vestibulde yerleşmiş kese biçimli yapılar, Birbirlerine ductus utriculosaccularis ile bağlıdır.Ayrıca her birinden ayrılanküçük duktuslar---endolenfatik duktus---endolenfatik kese. Ductus reuniens sakkulusu koklea kanalına bağlar. Sakkulus ve utrikulus duvarı TKYE-kübik+ince vasküler bd Reseptör bölgeleri makula (macula) dır

7 Macula utrikulus ve macula sakkulus
Birbirlerine dik açılıdırlar, sakkulus maculası duvarda yerleşmiş, linear,dikey ivmeleri algılarken,utrikul makulası tabanda yerleşik ve linear horizontal ivmeleri algılar. Non reseptör bölgeler açık ve koyu hücreleri içerir. Açık hücreler, absorbsiyon koyu hücreler endolenfin kompozisyonunun ayarlanmasında rol alır. Makulalar kalınlaşmış epitel alanlarıdır (2-3mm) tipI ve II kıl hücreleri (nöroepitelyal)ve destek hücrelerinden oluşurlar.

8 TİP I VE II KIL HÜCRELERİ
Vestibulokoklear sinirin vestibular dalı ile innerve Her tip I ve II tek kino sterocilia sahip TİP I; alt kısım geniş,üst dar. Nadir GER, Golgi ve bol küçük vesiküller Terminal bir ağa yapışı her sterosila merkezde fimbrinle bağlı aktin filamentleri içeren bir uzun MV TİPII; benzer ,daha pirizmatik, Tip I hücrelerin bazal bölgesi, kep şeklinde tamamen aff sinir lifleri ile sarılı iken, tıp ıı ler efferen sinirlerle sinaps yapan bazale çok sayıda aff. Lif çıkarır

9 . Destek hücreleri;bağlantı kompleksleri, bazal nukleus apikal MV, salgı granülleri kıl hücre varlığı ve endolenf salınımı Esas olarak nöroepiteli kaplayan, kalın jelatinöz glikoprotein tabaka=OTOLİTİK MEMBRAN, bunu yüzeyinde ise küçük kalsiyum karbonat kristalleri(OTOLİT=OTOCONİA) bulunur.

10 OTOCONİA OTOLİT

11 Semisirküler duktuslar
Semisirküler kanallara uyum Son kısımları (utriküle yakın) genişleme—ampulla denir ve crista ampullarisi içerir. Ampulla maculaya benzer Farklı olarak daha kalın glikoprotein tabakaya sahiptir. Bu uzun konik yapı—cupula adını alır Otolit taşımaz.

12

13 Krista ve makula işlevi
Makula başın linear hareketine duyarlı,otokonia değişimi, kıl hücrelerinde uyarı vestibulokoklear sinirin vestibular dalı ile beyine… Krista başın sirküler hareketini algılar, kristadaki endolenf hareketi, kupulanın oryantasyonunu değiştirir. Mekanik hareket elekriksel impuls..beyin

14 Cochlear duktus (Scala Media) ve Corti organı
Ses reseptörü ve perilenf aralık ile çevreli Cochlea (kemik lab) üçe ayrılır-scala vestibuli,scala media ve scala timpani. Endolenf içeren cochlear duktus cochleanın apeksinde sonlanır. Diğer iki boşluk ise perilenf içerir. Cochlear duktus; Scala vestibuliden vestibular (Reissner) membranı ile ayrılır. Her iki tarafı TKYE ile çevrili- Lateral duvarda yüksek damarlı stria vaskülaris bulunur.iyon su transportu-endolenfin tipik iyon kompozisyonundan sorumlu Scala timpani ile arasında basiller membran bulunur, bunun üzerinde Corti organı bulunur.

15

16 Stria vaskülaris

17 Corti organı Değişik ses frekanslarını yanıt verir.
Damarsız-endolenften beslenir. Organ tabanından uzaklığa bağlı 3-5 sıra iç tüy hücreleri ve dış tüy hücreleri bulunur; prizmatik, mitokondri ve AGER zengin, İç tüy hücre yüzeyinde V dış tüy yüzeyinde W şeklinde sterosilia bunur. Kinosilia yok, bu duyusal iletimde önemli olan bir simetri verir.

18 İÇ-DIŞ TÜY HÜC.

19 Korti organının diğer hücreleri
İç-dış pillar hücreler İç-dış parmak hüc. Claudius hüc Hensen hüc Border hücreleri Boettcher hüc.

20

21

22

23 İŞİTME

24 Klinik ilişkiler Konduktiv (iletken) sağırlık; Bunlar arasında yabancı cisimler, otitis media, ve otosklerosis ( Stapesin oval pencereye fiske olması) sayılabilir. Otitis media genç çocuklarda yaygın orta kulak infeksiyonu nedeni iledir. Genellikle östaki tüpünü de içine alan solunum yolu infeksiyonları nedeni ile gelişir. Sinirsel (Nevre) sağırlık: Genellikle sinir impuls iletiminde sorun oluşturan hastalık sürecinde gelişir. Bu kesinti Corti organından beyine kadar kaklear sinirin koklear bölgedeki her hangi bir yerinde gelişebilir. Bu hastalıklar genellikle rubella, sinir tümörleri ve sinir dejenerasyonudur.

25 KULAK GELİŞİMİ

26 22.gün,rhombensephalon---yüzey ektodermi—otik plak ve
İÇ KULAK GELŞ. 22.gün,rhombensephalon---yüzey ektodermi—otik plak ve Otik vezikül,

27 OTİK VEZİKÜL

28 Otik vezikül VENTRAL DORSAL Sakkulus,koklea
Duct.reuinens DORSAL Utrikulus ,semisirküler dukt. Duktus endolenfatikus

29

30 ORTA KULAK 1.Yutak cebi end Cavum timp Östaki borusu 1.Yutak kavisi Malleus,inkus 2.Yutak kavisi stapes

31 DIŞ KULAK Dış kulak yolu; 1.yutak yarığının dorsal kısmından
(Ektodermal) AURİKULA 1.ve 2. yutak kavisi ile 1.yutak yarığının Çevresinde 6 adet mezenşimal proliferasyondan

32

33 BAŞARILAR


"Dr. C . Kaloğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları