Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL KAVRAMLAR Web Tasarımının Temelleri, dersinin iyi anlaşılabilmesi için bu dersin temelini oluşturan kavramların iyi bilinmesi gerekir. 
 İnternetin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL KAVRAMLAR Web Tasarımının Temelleri, dersinin iyi anlaşılabilmesi için bu dersin temelini oluşturan kavramların iyi bilinmesi gerekir. 
 İnternetin."— Sunum transkripti:

1

2 TEMEL KAVRAMLAR Web Tasarımının Temelleri, dersinin iyi anlaşılabilmesi için bu dersin temelini oluşturan kavramların iyi bilinmesi gerekir. 
 İnternetin Tanımı ve Tarihçesi İnternette Veri İletim Yapısı Temel İnternet Kavramları (www, istemci, sunucu vb.) İnternet Alan Adları ( Adres yapısı, domain adları vb.) Protokoller (HTTP, TCP/IP, FTP vb.)

3 İnternetin Nedir ? İnternet, dünya üzerinde mevcut milyonlarca ağın birbiriyle ortak bir protokol çerçevesinde iletişim kurmasını ve birbirlerinin kaynaklarını paylaşmasını sağlayan iki ya da daha fazla yerel ya da geniş alan ağı arasında kurulan kaynak kümesidir. 

İnternet, çok protokollü bir ağ olup birbirine bağlı bilgisayar ağlarının tümü olarak da tanımlanabilir. Binlerce akademik, ticari, devlet ve serbest bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasıyla oluşmuştur. Bilgisayarlar arasında bilgi çeşitli protokollere göre paketler halinde transfer edilir. İnternet üzerinde elektronik posta ve birbirine bağlı sayfalar gibi çok çeşitli bilgiler ve hizmetler vardır. İnternet üzerinden oyunlar da oynanabilir. 

İnternet üzerinde bilgi, hem nitelik, hem de nicelik olarak sürekli artmaktadır. Özellikle internetteki bilgilerin kolay güncellenebilir olması, bilginin nitelik ve nicelik açısından artısını daha da hızlandırmaktadır. Bugün milyarlarca sayfa ile ifade edilen bilgi bütünü internet ortamında kullanıcıya sunulmuştur ve bu bilgi her geçen gün artmaktadır.

4 İnternetin Kısa Tarihi
İnternet, 1960'ların başında askeri ve bilimsel araştırma ve geliştirme alanında, bilgisayarlar yardımıyla bilgi paylaşımında büyük potansiyel değer olduğunu gören bir grup insanın vizyoner düşüncesinin bir sonucudur. MİT (Massachusetts Institute of Technology)'den J.C.R Licklider, 1962 yılında bilgisayarların global şebekesini önerdiği ve sosyal etkileşimlerin kayıtlı ilk tanımını yaptığı, "kısa notlar serisi" çalışmasını yayınlamıştır. MIT'den Lavvrence Roberts 1965 yılında çevirmeli telefon hatları üzerinden Kaliforniya'daki bir bilgisayarla Massachusetts 'deki bir bilgisayar arasında bağlantı kurdu. Bu deneme, geniş alanda şebekeleşmenin yapılabilir olduğunu gösterdi. 

1969 yılında ARPA kuruldu ve internet kavramı olarak kullanılmaya başlandı. ARPA başlangıçta 4 ayrı üniversitedeki ana bilgisayarlarla bağlantı halindeydi. Birkaç yıl içinde çok sayıda kurum (çok sayıda araştırma enstitüsü ve üniversite) aşamalı olarak ARPA'ya bağlandı.

5 İnternetin Kısa Tarihi


1970’li yıllarda kamunun yanında özel sektörde internet ağı kurma çalışmalarına başladı. ARPANET’i başta USENET, BITNET ve UUCP adıyla diğer ağlar izledi. 

1980’li yıllarda NSFNET (National Science Foundation Network) kuruldu. NSFNET, NSF’nin sahip olduğu bilgisayarları araştırma kuruluşlarına ve üniversitelere açarak önemli bir adım atmış oldu. Bu sayede sisteme bağlı bir makinenin diğerine bağlanmasını sağlayan bir sistem oluşturuldu. 

1990’li yılların ilk yarısında bilinen anlamıyla internet kuruldu. 

Ülkemizde internetin kullanıma başlaması 12 Nisan 1993 yılında olmuştur. 

Ülkemizde her yıl 9-23 Nisan tarihleri Internet Haftası olarak belirlenmiştir.

6 Temel İnternet Kavramları
Yaygın olarak kullanılan internet terimlerinin tanımları ve kullanım örnekleri alt başlıklarda açıklanmıştır. Bu başlık altında incelenecek konular şunlardır; www Download – Upload Tarayıcı (browser) Sunucu (server) – İstemci (client) Hosting - Domain Name

7 www WWW, Web ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film gibi pek çok farklı yapıdaki verilere etkileşimli bir şekilde ulaşmayı sağlayan web sayfaları ağıdır. İnternet sitelerinin çoğu www ile başlar. 

Örnekler: 8 İnternet ortamındaki ağa dahil olan kişilerin hemen hepsinin bir adresi bulunmaktadır. Bu adres kişinin internet ortamındaki sanal adresidir. ile kişiye sadece yazı gönderilebileceği gibi; resim, müzik ya da kısa videolar da gönderilebilir. gönderirken gönderdiğiniz mail adresi geçerli olmalıdır. 9 İnternette E-mail gönderebileceğiniz birçok mail sitesi bulunmaktadır
İnternette gönderebileceğiniz birçok mail sitesi bulunmaktadır. Bunlar dan birkaçı; 
 Ücretsiz mail adresleri Kurumsal mail adresleri (Süleyman Demirel Üniversitesi) (YÖK) (Isparta Valiliği) Mail sitelerinden adresi alırken dikkat edilmesi gereken kurallar; “.(nokta),-(tire), _(altçizgi)” dışında bir sembol kullanmamak, Türkçe karakterleri (ğ,ş,ü,ç,ö,ı) kullanmamaktır.

10 E-mail adresi 4 kısımdan oluşmaktadır. Bunlar ;
1- kullanıcı adı, 2- adres işareti, 3- hesabın oluşturulduğu sitenin e-posta sunucusunun adı, 4- nokta (.) ve site uzantısının aralık bırakılmadan yazılması ile oluşur. Örnek:

11 Download – Upload Download; internet üzerinde kayıtlı dosyaların yerel makineye kopyalanmasıdır. Upload ise bu işlemin tam tersi olarak tanımlanabilir. Download işlemi dosya indirme; upload işlemi ise dosya yükleme olarak bilinmektedir.

12 Tarayıcı (Browser) İnternette yer alan belgelerin yazıldığı bilgisayar dilini deşifre edip; bu belgeleri monitörde yazılar, resimler ve benzeri belgeler olarak görülmesini sağlayan aracı programlardır. İnternet erişimi için tarayıcılar olmadan internetten faydalanılamaz. İnternet tarayıcılarının başlıcası Internet Explorer'dır. Son zamanlarda kullanıcılar tarafından çokça tercih edilen diğer bir tarayıcı ise Mozilla Firefox’ tur. Bunları dışında; Opera Google Chrome Safari Konqueror kullanılan diğer tarayıcılardır. İnternet Explorer dışındaki birçok tarayıcının kullanımı ücretsizdir.

13 Sunucu (Server) – İstemci (Client)
Ağ paylaşımında ya da internet ortamında bulunan her bilgisayar sunucu – istemci ilişkisi içindedir. Sunucu bilgi istendiğinde cevap veren; istemci ise bilgiyi almak isteyen olarak adlandırılabilir. Sunucu olarak kullanılan bilgisayarların barındırdıkları bilgiler arasında bilgileri, veri tabanı dosyaları ve diğer gerekli bilgiler yer alır. İstemci bilgisayarlar sunucu bilgisayarlara ulaşarak istenilen bilgiyi talep eder ve ulaşır. 

Daha anlaşılır bir örnek ile sizin şu an ulaştığınız bu ders içeriği bilgisi bir sunucu tarafından tutulmaktadır. Sizlerde birer istemci olarak bu bilgiye ulaşırsınız. Sunucu sistemler barındırdıkları bilginin niteliği de dikkate alınarak güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır.

14 Hosting - Domain Name 
İnternette site yayınlamak için özel olarak üretilmiş, internet omurgasına çok hızlı bağlantısı olan, yüzlerce kullanıcıya aynı anda hizmet verebilecek bir bilgisayarda (sunucuda) yayınlamak istediği dosyaların saklanması gerekir. Web siteye ait dosyaları saklayan ve internet kullanıcılarının erişimine sunan bu bilgisayarlara web sunucusu (web server), bu veri saklama ve yayınlama işlemine de web hosting denir.

15 Hosting - Domain Name Hosting veya barındırma, bir web sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların, resimlerin veya dokümanların internet kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda

16 Domain Name ya da Alan adı, bir web sitesinin İnternet'teki adı ve adresidir. Bu adres olmadan bir İnternet kullanıcısı web sitesine sadece IP adresiyle ulaşabilir. Alan adları IP adresi denilen, bilgisayarların (sunucuların) birbirini tanımasını sağlayan numara sisteminin daha basitleştirilmiş ve akılda kalması için kelimelerle ifade edilmiş halidir. Örneğin alan adı adres barına yazıldığında tarayıcı bu alan adını önce IP adresine çevirir, daha sonra kullanıcıyı bu IP adresine sahip bilgisayara yönlendirir. Dolayısıyla web sitesinin ziyaret edilebilmesi için kullanıcıların IP adresini bilemeyecekleri göz önünde bulundurulmalı ve siteye daha kolay ve akılda kalıcı bir alan adı alınmalıdır. Daha önce alınmış olan domain isimleri yeniden alınamaz. Yeni bir domain alınırken domain hizmeti veren sitelerden alacağınız ismin kullanılıp kullanılmadığını test etmeniz gerekmektedir.

17 URL (Universal Resource Locator) internet adreslerine verilen genel addır. Her web sayfası kendine ait bir URL’ ye sahiptir. Her bir URL 3 bölümden oluşmaktadır. Protokol ( ftp://, news:// vb.) Domain adı ( ) Dizin yolu (

18 Adres Yapısı URL olarak bahsedilen adres yapısında 3 farklı bölüm olduğunu söylemiştik. Bu bölümlerin dışında domain name olarak adlandırılan adres yapısında 2 farklı bölüm bulunmaktadır. Bunlar ; Domain uzantıları ( com, net, org vb.) Ülke Adları (tr, ca, jp vb.)

19 Alan Adı Uzantıları: 

com : Ticari kuruluşlar için
net : Çalışma alanı internet olan kuruluşlar için
org : Dernekler, Organizasyonlar için
gov : Devlet kuruluşları için 
edu : Eğitim kuruluşları için
mil : Askeri kuruluşlar için
ac  : Akademik kuruluşlar

20

21 İnternette Veri İletim Yapısı ve Protokoller
İnternette gönderilen bilgilerin gönderilmek istenen yere ulaşıp ulaşmadığı, gönderilen bilginin hangi şekilde iletildiği gibi soruların düşünülmesi gerekir. Dünyanın en gelişmiş ağı olan İnternette milyonlarca kullanıcının gönderdiği bilgilerin nasıl olup ta çok az hata oranı ile hedef adrese ulaştığı konusu bu sorulardan bir diğeridir. 

Gönderilen mesajların ses veya veri olmasına göre iki değişik anahtarlama çeşidi vardır. Devre anahtarlama (circuit switching) ve paket anahtarlama (packet switching). 22 Devre anahtarlamada, veri iletilmeye başlamadan önce, iletişim gerçekleştirecek iki aygıt arasında fiziksel bir hat kurulur. Ses iletiminin düzgün ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için telefon şirketleri tarafından kullanılır. Paket anahtarlama, ses gibi, iletimi kritik olmayan veri iletimi için uygundur. Veri iletilmeden önce paket adı verilen sabit uzunlukta bloklara bölünür. Her paketin içinde sıra numarası ve varış yeri de belirtilmektedir. Paketler geniş alan ağı üzerinden varış yerine yollanır. Paketlerin her birinin, varış noktası yolunda geçiş noktaları değişik olabilir. Varış noktasına ulaşma zamanları karışık sırayla olabilir. Sonunda bütün paketler varış noktasına geldiğinde, tekrar sıralanarak birleştirilir ve özgün mesaj elde edilir. Günümüzde Internet bu şekilde çalışmaktadır.

23 TCP / IP TCP (Transmission Control Protocol- Aktarım Kontrol Protokolü) : 

TCP protokolü bir bilgisayardan diğerine gönderilecek iletiyi, ağ üzerinde gönderilebilecek uzunlukta küçük paketlere bölme işlevini gerçekleştirir. Bu paketlerin başka bir ağdaki bilgisayara iletilmesini IP protokolü gerçekleştirirken, iletinin gönderildiği bilgisayarda bunlar TCP protokolü sayesinde bir araya getirilir ve ileti yeniden oluşturulur. 

Mesajların küçük paketlere bölünmesinin sağlayacağı yararlar: Ağın kullanım oranı artar Zaman kaybı önlenir IP (Internet Protokol – İnternet Protokolü): 

IP bir bilgisayardan farklı bir ağdaki bilgisayara ileti gönderileceği zaman, bunun ağlar arasında yönlendirilerek yerine ulaşmasını sağlar. IP protokolü, her bilgisayarın internet üzerinde farklı bir numarası olmasını gerektirir. Internete bağlı her bilgisayar dört rakam grubundan oluşan bir IP numarasına sahiptir. Bu numaraların her biri ve 0 ve 255 sayıları arasında değişir ve aralarına nokta konur.

24 HTTP HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) internette en sık kullanılan protokoldür. Diğer protokollerde olduğu gibi HTTP’ de sunucu – istemci mantığı ile çalışmakta ve 80. port kullanılarak haberleşme gerçekleştirilmektedir. Kendi içinde TCP / IP protokolünü kullanır. 

HTTP protokolü istek/ yanıt mantığında çalışmaktadır. Sunucunun yanıt verme işlemini başlatabilmesi için öncelikle istemci den bir istek gelmelidir. İstemcinin sunucuya istek mesajı aşağıda verilmiştir. İnternette bir siteye bağlanmak istediğimizde kullanılan adreslerin başında yazılan HTTP protokolü, HTML sayfalarında gezinebilmeyi ve her türlü bilgiye sorunsuz erişimi kolaylaştırmaktadır.

25 FTP

26 Aşağıdaki resimde Süleyman Demirel Üniversitesine ait ftp adres ve dizinler gösterilmiştir.

27 SMTP SMTP ( Simple Mail Transfer Protokol Basit Mail Transfer Protokolü) e-posta göndermek için istemci sunucu arasındaki haberleşmeyi sağlayan protokoldür. Sadece e-posta yollamak için kullanılan bu protokolde, basitçe, istemci bilgisayar SMTP sunucusuna bağlanarak gerekli kimlik bilgilerini gönderir, sunucunun onay vermesi halinde gerekli e-postayı sunucuya iletir ve bağlantıyı sonlandırır. 25 numaralı port SMTP sunucusu için ayrılmıştır. SMTP sayesinde farklı işletim sistemlerine sahip bilgisayarlar arasında (UNIX, WINDOWS NT, MACOS) e-posta alışverişi gerçekleşmektedir.

28 POP3 POP3 (Post Office Protocol 3) bir e-posta iletişim protokolüdür. E-posta gönderilirken SMTP protokolü kullanılır. Söz konusu e-posta, e-posta sunucuları arasında aktarılırken de SMTP kullanılır. Alıcı e-postayı okumak istediğinde bigisayarına indirmek için arkaplanda POP3 protokolü kullanılır. Yani, POP3, yalnızca e-postayı almak için ve son kullanıcılar tarafından kullanılır. Bağlantı Port numarası genellikle 110 olarak yapılandırılır. Gmail ücretsiz POP3 iletişim imkâni vermektedir. Yahoo'da com.tr uzantılı adreslere POP3 desteğine başlamıştır.


"TEMEL KAVRAMLAR Web Tasarımının Temelleri, dersinin iyi anlaşılabilmesi için bu dersin temelini oluşturan kavramların iyi bilinmesi gerekir. 
 İnternetin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları