Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A. Yasal Alt Yapı  5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu: 14.06.2007 tarihinde RG’de yayımlanmıştır.  İkramiye ve İndirimler Karşılığı Hesabı: 07 Ağustos 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A. Yasal Alt Yapı  5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu: 14.06.2007 tarihinde RG’de yayımlanmıştır.  İkramiye ve İndirimler Karşılığı Hesabı: 07 Ağustos 2007."— Sunum transkripti:

1 A. Yasal Alt Yapı  5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu: 14.06.2007 tarihinde RG’de yayımlanmıştır.  İkramiye ve İndirimler Karşılığı Hesabı: 07 Ağustos 2007 tarihinde RG’de yayımlanan Teknik Karşılıklar Yönetmeliği  Katılım Bankaları: “Özel finans kurumları” 2005 yılında 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile “Katılım Bankaları” adını almıştır. Bu tarihten sonra Müsteşarlık teminat tesisinin katılım bankalarında da yapılabilmesine müsaade etmiştir.  Türkiye’de ayrı, bağımsız bir tekâfül regülasyonu bulunmamaktadır. Ancak tekâfül prensiplerinin uygulanmasını kısıtlayıcı herhangi bir düzenleme yoktur. A. Legal Infrastructure  Insurance Law no: 5684: Published in Official Journal on June 14, 2007  Provision For Bonus and Discounts Account: Technical Provisions Regulation published in Official Journal on August 7, 2007  Participation Banks: “Private financial institutions” were called “Participation Banks” with the Banking Law No. 5411 in 2005. Subsequent to this date guarantee fund has been allowed to establish at the Participation Banks by the Undersecretariat.  There is no specific regulation for Takaful in Turkiye. However, there are no regulations limiting the application of the principles of Takaful. TÜRKİYE’DE HİBRİD TEKAFÜL MODELİNİN YASAL ALT YAPISI LEGAL INFRASTRUCTURE OF HYBRID TAKAFUL MODEL IN TURKIYE

2 B. Yatırım Gelirlerinin Çeşitlendirilmesi  Katılım bankalarının vadeli mevduat hesapları  İMKB’de işlem gören katılım endeksine giren şirket hisseleri  Altın mevduatı  Sukuk ihracı (TL bazında) B. Diversification of Investment Instruments  Term deposit accounts of the Participation Banks  Company shares which are traded on the ISE Participation Index,  Gold deposits  Sukuk issuance (TL basis)

3 C. Neova Sigorta’nın Tekafül Uygulaması Neova Sigorta;  Kuwait Finance House Grubu iştiraki  Türkiye’nin ilk ve tek tekâfül şirketi  Üretime 2010 Yılında başlamıştır  Yurt çapında yaygın 550 acente, 3 Katılım Bankası acenteliği (şube sayısı 553) oluşturuldu  2012 Yılı üretim hedefi 125 Milyon TL’dir (70 Milyon USD)  Pazar payı %0,75’tir. Tekafül Uygulaması;  Neova Sigorta, Hibrid Tekafül Modeli olarak, Teknik İşlemlerde ücretsiz vekâlet, Mali İşlemlerde ise ücretli vekalet modelini kullanmaktadır.  Danışma Kurulu denetimi Hedefler;  2017 yılı için şirket hedefimiz %2,5 pazar payıdır. C. Takaful Application of Neova Sigorta Neova Sigorta;  Subsidiary of Kuwait Finance House Group  The first and only takaful company of Turkiye  Started its production (operations) in 2010  550 Agents nationwide, 3 Participation Bank agency (number of branches, 553)  125 million TL (70 million USD) production goal for 2012  Market share is %0,75 Takaful application;  As the Hybrid Model, Free Wakalah in technical transactions and Paid Wakalah in investment activities applied in Neova Sigorta  Advisory board audit Goals;  %2,5 Market share for the year 2017.


"A. Yasal Alt Yapı  5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu: 14.06.2007 tarihinde RG’de yayımlanmıştır.  İkramiye ve İndirimler Karşılığı Hesabı: 07 Ağustos 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları