Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAVA ARAMA KURTARMA HİZMETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAVA ARAMA KURTARMA HİZMETLERİ"— Sunum transkripti:

1 HAVA ARAMA KURTARMA HİZMETLERİ
Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı AIM MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN ŞENNUR BEKÇİOĞLU HATİCE HASDEMİR HAVA ARAMA KURTARMA HİZMETLERİ

2 DHMİ’ nin tarihçesi Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM ) Müdürlüğü’nün tanıtımı Türkiye’de Hava Arama Kurtarma Hizmetleri DHMİ Genel Müdürlüğü’nün SAR ile ilgili sorumlulukları FIC Ofisleri Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi (RCC)’ nin görev ve sorumlulukları KKAB’ nin görev ve sorumlulukları Acil durum safhaları Uçak Kaçırılması ( Hijack ) DHMİ’de eğitim COSPAS SARSAT sisteminin Türkiye’ye kazandırılması

3 DHMİ TARİHÇE Türk Sivil Havacılık sektörünün altyapısını oluşturan tesis ve donanımıyla, 1933 yılından bu yana değişik isim ve statülerle hizmetlerini yürütmekte olan kuruluş, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ana Statüsü çerçevesinde 1984 yılından itibaren faaliyetlerini Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak sürdürmektedir.

4 DHMİ Genel Müdürlüğü bugün sayıları gün geçtikçe artmakta olan yerli hava yolu şirketlerinin yanı sıra, 361 üzerinde yabancı ticari hava yolu şirketine hava trafik hizmetleri ve seyahatlerinde hava yolunu tercih etmekte olan 35 Milyon civarında iç hat ve dış hat yolcusuna gerekli terminal ve yolcu hizmetlerini vermektedir.

5 Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı
Havacılık Bilgi Yönetimi ( AIM ) Müdürlüğü FIC AIS * Uçuş İzni (Permi) * NOTAM * Uçuş Takip * Uçuş Planı * Arama Kurtarma * AIP

6 HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) Aeronautical Information Management
Amaç: Uluslararası hava seyrüseferinin güven düzen ve verimliliğini artırmak için gerekli bilgi akışını sağlamaktır. Sorumluluk Sahası  Havacılık Bilgi Yönetimi birimleri, devletin hava trafik hizmetlerinden sorumlu olduğu tüm topraklar ile kara suları üzerindeki hava sahasına ve Türkiye'nin FIR (Uçuş Bilgi Bölgesi) sorumluluğunu üstlendiği açık denizler üzerindeki hava sahasına ilişkin bilgileri derlemek, değerlendirmek ve yayınlamaktan sorumludur.

7 Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatına (ICAO ) üye olan her devlette olduğu gibi uçuş emniyetine ve etkinliğine yönelik havacılık verilerini, uluslararası standart ve öneriler doğrultusunda uçuş öncesinde derlemek, kullanılır hale getirmek ve ilgili tüm sivil Havacılık kuruluş yada havayolu şirketlerine zamanında gönderme görevi ülkemizde, Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet yürüten Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Müdürlüğü ile buna bağlı havaalanlarındaki AIS (Aeronautical Information Services = Havacılık Bilgi Servisleri )  ile  FIC (Flight Informatıon Center = Uçuş Bilgi Merkezi ) Birimleri tarafından yürütülmektedir.

8 Havacılık Bilgi Yönetiminin (AIM) görevleri, global bir hizmet niteliği taşıması nedeniyle yerli ve yabancı kullanıcılara hitap edecek tarzda İngilizce ve Türkçe lisanlarıyla verilmektedir. Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Birimleri, Genel Müdürlük dışında dışa açık havaalanı yada havalimanlarında konuşlandırılmıştır. Halihazırda 20 havaalanında AIS birimi, Esenboğa ve Atatürk havalimanlarında konuşlandırılan 2  FIC  birimi, 2 Hava RCC ve 2 NOTAM Ofisi, ve 28 havaalanında SAR Sub-Center olarak Arama ve Kurtarma Hizmeti (SAR) verilmektedir. FIC  Birimleri Uçuş Bilgi Bölgeleri (FIR) bazında Arama Kurtarma hizmeti vermektedir.

9 Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Müdürlüğü ile buna
bağlı birimlerin yürüttüğü ana görevler 1. Havacılık Bilgilerini Yayınlama: Türk hava sahası ve havaalanlarına ilişkin tüm havacılık bilgilerini (AIP,SUP, AIC v.b) toplama, İngilizce ve Türkçe lisanlarında bilgisayar ortamında hazırlayarak ilgili yurt içi ve yurt dışı Kurum/Kuruluşları ile uçak işleticilerine kağıda dayalı, CD veya Internet üzerinden yayınlama ve dağıtım işlemleri, 2.  Uçuş Müsaadelerini takip etme ve SHGM adına permi verme görevi 3.  Uçak İşletme Ruhsatı, uçak tescil, uçuşa açma/kapama ve pilotlara yönelik uygulamaların takibi ve yürütülmesi, 4.  NOTAM’ lama (Havacılara Uyarı) İşlemleri, 5.  Uçuş Planlarının (FPL) takibi, denetimi ve dağıtımı,

10 6.  AIP (Havacılık Enformasyon Yayını) ve Değişiklik (AMDT) Hizmeti: Hava seyrüseferine temel teşkil eden ve devamlılık arz eden havacılık bilgilerinin yeni ICAO  formatında düzenlenmesi, Türkiye AIP’ sinde iki dilde elektronik ortamda hazırlanması, basımı ve dağıtımı ile Avrupa AIS Veritabanı (EAD) sistemine kazandırma işlemi Ülkemiz adına Merkez Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Müdürlüğünce yerine getirilmesi, 7. KKTC AIP ve NOTAM bilgilerini yayınlama: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)  adına  Ercan Tavsiyeli hava sahası ve havaalanlarına dair tüm verileri AIP yada NOTAM bilgisi halinde duyurma  ve dağıtım işlemleri,

11 Türk hava sahasında veya Uluslararası hava sahası ve sularında icra edilen Askeri Tatbikatların komşu ülkelerle veya ilgili kuruluşlarla ön koordinasyonunu sağlama ve ilgili sahaları NOTAM’ lama işlemleri,

12 9.Yabancı ülke veya kuruluşlarla: ICAO, EUROCONTROL, IATA, JEPPESEN vb. Kuruluşlarla bilgi alışverişi yapma ve yazışmaları yürütme, 10.Uçak şirketlerinin uçuş tarifelerinin izlenmesi ve slota uymalarını sağlamak, 11.Havacılık Bilgi Yönetimi konusundaki (EAD, eAIP, xNOTAM, COSPAS-SARSAT, eTOD v.b) global projeleri takip etme ve gerekli önlemleri alma

13 TÜRKİYE’ DE HAVA ARAMA KURTARMA HİZMETLERİ

14 2. Hava RCC: İstanbul / FIC
HAVA AKKM SHGM (Hava Arama Kurtarma Hizmetlerini) DÜZENLEYİCİ KURUM DHMİ ( Hava Arama Kurtarma Hizmetlerini) SAĞLAYICI KURUM 1. Hava RCC: Ankara / FIC 2. Hava RCC: İstanbul / FIC Türk Arama Kurtarma Bölgesinde Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Hizmeti SHGM ve DHMİ tarafından yürütülür.

15 Hava Arama ve Kurtarma Koordinasyonunda Hizmet Sağlayıcı Kurum olan D
Hava Arama ve Kurtarma Koordinasyonunda Hizmet Sağlayıcı Kurum olan D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü’nün Sorumlulukları

16 1) Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde, sivil hava araçlarına kesintisiz olarak 24 saat boyunca, Uyduya Dayalı Arama ve Kurtarma Sistemiyle (COSPAS-SARSAT) ve diğer imkân ve kabiliyetler yardımıyla Hava AK Hizmetinin yürütülmesini, 2) Uyduya Dayalı Arama Kurtarma Sistemi konularında, COSPAS-SARSAT Sekretaryası’nın, ICAO’ nun ve IMO’ nun planladığı Uluslararası toplantılara katılım sağlayarak en son uygulama ve gelişmeleri takip ederek, uygulanmasını , 3) Hava AK ve Koordinasyon hizmetleri süresince Hava Trafik Kontrol ve Uçuş Bilgi Hizmetlerinin kesintisiz devam ettirilmesini,

17 4) İlgili birimlere SAR amaçlı günün teknolojisine uygun gerekli iletişim araç ve gereçlerini temin etmek, frekans tahsisi yapmak ve haberleşme sistemlerini kurmak ,

18 5) Hava AK yapılacak faaliyet sahalarını NOTAM’ lamak,
6) Dışişleri Bakanlığı,Denizcilik Müsteşarlığı, SHGM ve ilgili kurumlarla eşgüdüm halinde; komşu ülkelerle SAR konularında yapılacak anlaşma ve protokol çalışmalarında yer almak, 7) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) ve EUROCONTROL Teşkilatının Hava AK konusundaki gelişme ve uygulamalarını takip etmek,

19 8) Hava AK faaliyetlerine katılmış bulunan ilgili birimlerce düzenlenen AK raporlarının, kendisine ulaşmasını takiben bilgileri derleyerek ön olay raporu hazırlamak ve AAKKM ile SHGM ’ne göndermek, 9) Gerektiğinde bu uygulamaları AIP ya da AIC kanalıyla yayınlanmasını sağlamak, 10) Teknolojik gelişmeler ışığında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin ülkemizde iyileştirilmesi için ilgili kurum veya devletlerle sürekli koordinasyon içinde bulunulmasını sağlamak,

20 FIC (FLIGHT INFORMATION CENTER) OFİSLERİ

21 FIC’ nin (Flight Information Center) Görev ve Sorumlulukları
1) SHGM’ nün çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde, Sivil Uçaklarla ilgili permi başvuruları, Esenboğa FIC ofisi tarafından değerlendirilir. 2) Uçuşun başlamasından tamamlanmasına kadar uçuş planlarının takibini yaparak, Türk Hava Sahası’nı transit veya lokal olarak kat eden, yerli ve yabancı, tüm sivil hava araçlarının, uçuş izinlerini takip ederek, hava sahamızın güvenliğinin kontrol altında tutulmasını sağlar. 3) İzinsiz olarak, Türk Hava Sahasını kullanmak isteyen bir hava aracının, ilk tespit edildiği yer FIC Ofisidir. Önleme ve engelleme görevi için, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile iş birliği içinde çalışır. (DETAY)

22 Uçuş izni olmayan bir uçuş planı alındığında, orijinine ve kalkış meydanına mesaj çekilerek, izin için müracaatta bulunmaları ikaz edilir. Çekilen mesaj hava aracının kalkışından önce pilotlara ulaşmamış veya ulaştığı halde hava aracı kalkmış ise, Türk FIR’ ına girmeden önce ACC (Hava Trafik Ünitesi) ile temas eder etmez, müsaadesiz olduğu söylenerek, Türk hava sahasına girmemesi için ikaz edilir. Hava aracı, ikaza rağmen Türk hava sahasına girmiş ise; en yakın Uluslararası hava trafiğine açık bir sivil meydana indirilir.

23 Hava aracının verilen talimatlara uymaması ve uçuşuna devam etmesi halinde, durum derhal HSBM’ ne iletilir. Hava aracı ikaza uyarak indiği taktirde hava aracının Türkiye’ deki misyon veya temsilcisi tarafından uçuş müsaadesi alıncaya kadar bekletilir.

24 4) Türk Arama Kurtarma Sahasında, Arama Kurtarma Hizmetlerinde, Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi (RCC) olarak görev yapmak, FIC Ofislerinin görevleri arasındadır.

25 FIC’ nin sorumluluğunda bulunan bütün bu hizmetler, duruma göre, D. İ
FIC’ nin sorumluluğunda bulunan bütün bu hizmetler, duruma göre, D.İ.B, SHGM,Genel Kurmay Başkanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı ile koordineli çalışmalar sonucunda yürütülür.

26 * Ankara FIR’ ından sorumlu Esenboğa Hv. Lim. (FIC)
* İstanbul FIR’ ından sorumlu Atatürk Hv. Lim. (FIC) olmak üzere 2 adet Hava RCC (Kurtarma Koordinasyon Merkezi) ünitesi bulunmaktadır.

27 Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi (RCC)’ nin Görev ve Sorumlulukları
1) Hava AK Hizmeti faaliyeti başlatılmasına karar verilen ve tehlikeye maruz kalan hava aracı ile ilgili, bilgiler en seri şekilde ve eş zamanlı olarak, AAKKM (Denizcilik Müsteşarlığı) HAKKM (DHMİ) Genel Müdürlüğü HAKKM (SHGM) ‘ye iletilir. 2) Hava AK faaliyetlerinin yürütülmesi ve anında kurtarma hizmetlerinin başlatılması için, sivil ve askeri birimlerle gerekli koordinasyon en seri şekilde sağlanır.

28 3) Çeşitli kaynaklardan alınan ihbarlar, Hava Savunma Bildirim Merkezine (ADNC=HSBM )’ye en kısa sürede iletilerek ihbarın öncelikle askeri kaynaklı olup olmadığı araştırılır ve ADNC’ den alınacak sonuca göre araştırma yönlendirilir.

29 Hava RCC Ofisine ihbarlar,
* Uyduya Dayalı Arama-Kurtarma Sisteminden , (COSPAS-SARSAT) * Kurtarma Koordinasyon Alt Birimleri olarak görev yapmakta olan AIS ofislerinden, Meydan kontrol kulelerinden ,Saha kontrol merkezinden ve diğer kaynaklardan gelmektedir.

30 Gelen ihbar ya da sinyal, askeri değil, sivil kaynaklı ise;
Olayın vuku bulduğu FIR’daki Saha Kontrol Merkezi (ACC) ile temas kurularak frekans bağlantısı kopan, herhangi bir uçak olup olmadığı veya pilotların kendilerine yaptıkları herhangi bir ihbar olup olmadığı araştırılır. Bu sırada bir diğer araştırma da, FIC ünitesinin takip sorumluluğunda bulunan, VFR uçuşlara yönelik yürütülür. Buna göre; Uçuş planları incelenerek,uçuş süresini tamamlamış, ancak iniş mesajını göndermeyen herhangi bir trafik olup olmadığı araştırılır. Sonuç negatif ise araştırma yanlış ihbar olarak değerlendirilir.

31 VFR Uçuş: Radar hizmeti almadan, görerek şartlarda ve pilot sorumluluğunda gerçekleştirilen uçuşlardır.

32 4) Hava AK faaliyetlerinin başlatılması için Şüphe, Alarm ve Tehlike safhalarına ilişkin durum değerlendirmesi yapılarak gerekli işlemler başlatılır. 5) Bir hava aracının Şüphe , Alarm ve Tehlike safhalarına maruz kalması durumunda ilgili şirkete gecikmeksizin bilgi verilir. 6) Tehlikeye maruz kalan hava aracının uçuş planındaki orijinine veya kalkış yaptığı meydana mesaj çekilerek ,uçuş planının 19. hanesinde yer alan ek bilgiler istenir .Bu bilgiler, Arama Kurtarma faaliyeti icra edecek olan Arama Kurtarma Birliklerine iletilir. (DETAY)

33

34 SUPPLEMENTARY INFORMATION ( Ek Bilgiler)
( Ham Uçuş Planındaki 19. Hane ) SUPPLEMENTARY INFORMATION ( Ek Bilgiler) * Bu bölüm uçuş planında verilmez.İhtiyaç olduğu durumlarda orijinden istenir. E : Yakıt Miktarının Süresi P : Uçaktaki Kişi Sayısı R : Emergency Radyo U: UHF Mhz frekansı V: VHF Mhz frekansı E: ELBA Acil Durum Yer Beacon’ı

35 S (Survıval Equipment): Kurtarma Teçhizatı
P (Polar) : Kutup Kurtarma Teçhizatı D (Desert : Çölle ilgili Kurtarma Teçhizatı M (Maritime): Denizle ilgili Kurtarma Teçhizatı J (Jungle) : Ormanla ilgili Kurtarma Teçhizatı J (Jackets) : Can Yelekleri

36 L (Light) : Işıklarla donatılması
F (Fluores) : ?ışıkla donatılması D (Dinghies) : Kurtarma botları.Bu bölümde varsa bot sayısı,kapasitesi v.b. bilgiler yer alır. A (Aircraft) : Uçağın Rengi ve İşaretleri C (Pilot in common) : Kaptan Pilotun adı ve soyadı.

37 ATS birimi uçuş planında ek bilgilere ihtiyaç duyarsa,
REQUEST SUPPLEMENTARY INFORMATION MESSAGE (RQS) ile her iki IFPS adresinden; EBBDZMFP - LFPYZMFP bilgi ister veya IFPS SUPERVISOR ile kontak kurar.

38 Kurtarma Koordinasyon Alt Birimleri (KKAB) AIS ve AFTN / Meydan Kontrol Kuleleri ’nin Görev ve Sorumlulukları; 1) Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde, Hava RCC’ lere bağlı olan tüm havaalanlarındaki AIS ofisleri, AIS ofislerinin olmadığı meydanlarda ise AFTN / Meydan Kontrol Kuleleri, Kurtarma Koordinasyon Alt Birimleri olarak görev yapar.

39 3) Havaalanı otoritesine bilgi verir.
2) KKAB’ leri kendi sorumluluk sahalarındaki, havaalanı veya civarında herhangi bir hava aracı ile ilgili tehlike ihbarı aldıklarında veya gerçek bir kaza olayı ile karşılaştıklarında, olay yerini belirleme ön çalışması yaparak, kendi imkanları dahilinde askeri ve sivil birimler ile koordine kurarak, ihbar hakkında araştırma yapar. Elde ettiği bilgileri öncelikli olarak bağlı bulunduğu Hava RCC’ ye bildirir. 3) Havaalanı otoritesine bilgi verir. 4) Gerçek bir Arama Kurtarma Koordinasyon Hizmeti’nden sonra, detaylı bir faaliyet raporu hazırlayarak bağlı bulunduğu Hava RCC’ ye aktarır.

40 5) Meydan Kontrol Kuleleri , bir tehlike ihbarı aldığında, bu ihbarı en süratli biçimde bağlı bulundukları FIR’ daki Hava RCC ünitesine iletilmek üzere, ilgili ACC (Hava Trafik )ünitesine ve Meydan Müdürü’ne bildirmekten, sorumludur.

41 ACİL DURUM SAFHALARI ŞÜPHE HALİ ALARM HALİ TEHLİKE HALİ

42 ŞÜPHE HALİ A) Uçakla son muhaberenin yapılmasından sonraki 30 dakika içinde hiçbir muhabere bağlantısı kurulamadığında veya 30 dakika geçmiş olmasına rağmen muhabere bağlantısı sağlamak için yapılan girişim başarılı olamadığı zaman veya,

43 ŞÜPHE HALİ B) Bir uçak son bildirdiği veya Hava Trafik ünitesince hesaplanan muhtemel varış zamanına göre 30 dakika geçmiş olmasına rağmen iniş yapmadığı durumda “ŞÜPHE HALİ” ilan edilir. Ancak uçak ve uçağın içinde bulunan kişilerin emniyetiyle ilgili hiçbir kaygı mevcut değilse bu işleme gerek yoktur.

44 ALARM HALİ A) Şüphe hali safhasından sonra,uçakla muhabere bağlantısı kurmak için yapılan girişimler veya diğer kaynaklardan yapılan araştırmalar sonuçsuz kalıp,uçakla ilgili herhangi bir haber alınamadığı zaman veya,

45 ALARM HALİ B) Bir uçağa İniş için müsaade verilmiş ancak, tahmini iniş zamanını 5 dakika geçmesine rağmen, iniş yapmadığı ve muhabere bağlantısı yeniden kurulamadığı durumda veya

46 ALARM HALİ C) Uçağın normal çalışmasının aksadığına ilişkin bir bilgi alınmışsa,ancak bu aksaklık uçağın her şartta inmesini gerektiren (mecburi iniş ) bir aksaklık değilse, veya

47 ALARM HALİ D) Uçağın kanunsuz girişime uğradığı biliniyorsa veya kanunsuz girişime uğradığına inanılıyorsa ALARM HALİ ilan edilir.

48 TEHLİKE HALİ A) Alarm hali safhasından sonra,uçakla muhabere bağlantısı kurmak için yapılan daha sonraki araştırmalar sonuçsuz kalıp uçağın tehlike içinde olması ihtimali kuvvetlendiği zaman,veya

49 TEHLİKE HALİ B) Uçağın yakıtının bittiği veya herhangi bir meydana inmek için yetersiz olduğu düşünüldüğü zaman,veya

50 TEHLİKE HALİ C) Uçağın normal çalışmasının aksadığına ait bilgi alınmış ve bu aksaklık uçağın her şartta inmesini gerektiren ( mecburi iniş ) bir aksaklık olduğu zaman,veya

51 TEHLİKE HALİ D) Uçağın mecburi iniş yaptığı veya yapmak üzere olduğuna ait bir bilgi alındığı zaman TEHLİKE HALİ ilan edilir.

52 Acil Durum Safhalarının Sona Erdirilmesi
AK faaliyetlerinin sona erdirilmesine, AAKKM ve/veya ilgili AKKM karar verir. AK faaliyetlerine, kazazedeleri kurtarma çalışmalarında hiçbir umut kalmayıncaya kadar devam edilir.

53 UÇAK KAÇIRILMASI ( HIJACK )

54 Ülkemiz hava sahası içinde ya da ECAC’ a ( Avrupa Sivil Havacılık Konferansı) üye ülkelerin hava sahaları içinde meydana gelen, YASA DIŞI EYLEMLERİN , ülkemiz ve ECAC ülkelerinin ( Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç) yetkili temsilcilerine en seri şekilde bildirilmesine yönelik işlemler Ankara FIC tarafından yapılır.

55 A. KAÇIRILAN UÇAĞIN GİRDİĞİ/ÇIKTIĞI FIR/UIR ....................................................
B. KAÇIRILAN UÇAĞIN İÇİNDE BULUNDUĞU FIR/UIR BÖLGESİ C. UÇAĞIN KAÇIRILDIĞI HAVA ALANI D. KAÇIRILAN UÇAĞIN İNDİĞİ/KALKTIĞI HAVA ALANI UÇAĞIN POZİSYONU ZAMAN İRTİFA ÇAĞRI ADI TİPİ MİLLİYETİ UÇAKTAKİ İNSAN SAYISI KALKIŞ YAPILAN HAVA SAHASI MUHTEMEL GİDİŞ YERİ DİĞER BİLGİLER

56 A. HIJACKED AIRCRAFT ENTERING/LEAVING FIR/UIR B. AIRCRAFT HIJACKED WITHIN FIR/UIR C. AIRCRAFT HIJACKED AT AIRPORT D. HIJACKED AIRCRAFT HAS LANDED/TAKEN OFF FROM AIRPORT POSITION OF THE AIRCRAFT TIME FLIGHT LEVEL CALL SIGN TYPE NATIONALITY .. NUMBER OF PERSONS ON BOARD AERODROME OF DEPARTURE POSSIBLE DESTINATION OTHER INFORMATION

57 LATIYFYX UGEUZXZX LOWWYCYX EBBSYAYX LBSFZGZX LBSFZIZX LBSFYAYX LBSFYFTH LBSFYEYX LDZOYGSC LKAAZRZX EKCPYAYX EKCAYAYX EETTZQZX EFESZQZK EFHKYAYX LFFFZRZX EDDDYFYS EDDAYAYX LGACYAYX LGGGZQZX LHBPEYYX BIRDZQZK BICAYAYT EIDWYAYX EIAAYFYX EIAAYSYX EIAAZZZX LIRRZRZX EVRRYCYX EVRRYAYX EYVLZDZX ELLXZPZX LMMLYAYX LUKKYAYG LUKKZUZA LNMCYAYX EHZZHJXX EHAAZRZS ENCAYAYX ENCAYAYA EPWWYAYX EPWWZRZX LPPTYAYA LRBBYRRO LRBBYAYA LRBBYRYR LZIBYAYX LZBBZRZX LJLAZRZX LJLAZQZX LEANYVYX ESSAYNYX LSSSYFYX LSSOYAYX LWSKYAYX LTAAYAYX LTACZIZX UKKACGXX EGGCYAYX EGTTZRZA CYHQYAYB KRWAYAYX

58 ICAO ’ya üye her devlet; Hava trafik hizmetlerinden sorumlu olduğu sahalarla, ülkenin SAR hizmeti vermekle yükümlü olduğu açık denizler üzerinde, arama kurtarma hizmeti vermekle sorumludur. Bu hizmetin nasıl yapılacağına dair hükümler ICAO dokümanı Annex 12’ de belirtilmiştir. Ayrıca, Hava Arama ve Kurtarma (SAR) Hizmetlerine ilişkin bilgilerle, imkan ve kabiliyetleri her ülkenin yayınladığı Havacılık Bilgi Yayınları (AIP) GEN 3.6. bölümünde yer almaktadır.

59 DHMİ AIM ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİ
Havacılık Bilgi Yönetim Müdürlüğü (AIM), Seyrüsefer Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren bir müdürlüktür. Bu birimde çalışmak üzere göreve yeni atanan her personel, en az 20 hafta süreli, temel AIM kursuna tabi tutulur. Bu eğitimler sırasında, mesleki dersler arasında , Arama ve Kurtarma dersleri de kendilerine detaylı olarak verilir.

60 Bu amaçla, Esenboğa Havalimanında yaklaşık 150 kişinin eğitim alabileceği şekilde inşa edilmiş bir simülatör binası da, sürekli olarak hizmet vermektedir.

61 Başarılı olan kursiyerler, verilen eğitimin ardından, öğrendikleri bilgileri hayata geçirebilmeleri için, iş başı eğitimine tabi tutulurlar. Daha sonra görev yapacakları havaalanlarına gönderilerek, ekiplerde aktif çalışma hayatlarına başlatılırlar.

62 Aktif çalışan personel için de zaman zaman bilgi tazeleme (refresh) eğitimleri ve seminerler düzenlenerek bilgilerin yenilenmesi sağlanır. Ayrıca, Yurt içi ve yurt dışında SAR amaçlı düzenlenen toplantı ,seminer ve kurslara katılım sağlanmakta ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmektedir.

63 COSPAS SARSAT SİSTEMİNİN TÜRKİYE’ YE KAZANDIRILMASI

64 Uydu Destekli Arama Kurtarma ( COSPAS SARSAT ) Sistemidir.
DHMİ, havacılık sektöründe,özellikle de seyrüsefer hizmetlerinde, son teknolojiyi yakından takip etmekte ve hayata geçirmektedir. Bunlardan biri de, özellikle insan hayatı yönünden önem arz eden ve gelişmiş ülkelerin kullandığı Uydu Destekli Arama Kurtarma ( COSPAS SARSAT ) Sistemidir. Dünyada sayılı ülkelerde kullanılmakta olan bu sistemin ülkemize kazandırılmasında, Genel Müdürlüğümüz hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış ve yaptığı özverili çalışmalarla, COSPAS SARSAT’ ı kısa bir sürede ülkemize kazandırmıştır. Bu sistem sayesinde ülkemiz; Dünya ülkeleri arasında yeni bir platform kazanmış, Tüm dünyaya “Hi-tech” (ileri teknoloji ) ülkesi imajı vermiş, Bölge ülkeleri arasında politik prestij kazanmış ve SAR hizmetlerinde düşük maliyet sağlamıştır.

65 COSPAS SARSAT sistemi kapsamında;
2 adet LEOLUT , 1 adet GEOLUT , 1 adet MCC , 4 adet RCC ‘den oluşan sistem DHMİ tarafından ülkemize tesis edilerek 17 Ocak 2006 Tarihinde Tam Çalışma Yeteneği ( FOC =Full Operational Capability ) kazanmıştır.

66 YER İSTASYONU (LEO LUT)

67 YER İSTASYONU (GEO LUT)

68 COSPAS SARSAT sisteminin kapsama alanını daha da genişletmek ve yaşanan bazı zafiyetleri ortadan kaldırmak amacıyla MEOSAR Sistemi geliştirilmiştir. MEOSAR Footprint GEOSAR Footprint Bcn LUT

69 Kanada,ABD,Rusya,Fransa ,İngiltere, Çin ve Avrupa Birliği tarafından MEOSAR sistemiyle ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda geliştirilen bu sistemi ülkemize kazandırmak amacıyla, DHMİ tarafından MEOSAR projesi alım çalışmaları başlatılmıştır. Önümüzdeki yıllarda söz konusu MEOSAR sisteminin ülkemize tesisi planlanmaktadır.

70 AK faaliyetlerinin asli amacı
insan hayatını kurtarmaktır. Tehlikeye maruz kalan deniz ve hava vasıtalarının kurtarılmasını kapsamaz.

71 Milliyet farkı gözetmeksizin
icra edilir. Arama kurtarma hizmetlerinden para alınmaz.

72 İnsan hayatının her şeyden önde tutulması gerçeği doğrultusunda, DHMİ tarafından bu sistemin ülkemize kazandırılmasında ve 24 saat başarılı bir şekilde işlemesinde emek veren, el birliği yaparak, güzel bir dayanışma örneği sunan herkese teşekkürlerimi sunarım. SORULAR & ÖNERİLER

73 HERŞEY İNSAN İÇİN


"HAVA ARAMA KURTARMA HİZMETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları