Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISO 9001:2008 STANDARDIN REVİZYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISO 9001:2008 STANDARDIN REVİZYONU"— Sunum transkripti:

1 ISO 9001:2008 STANDARDIN REVİZYONU
ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

2 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 01 ÇIKARTILAN Paragraf 1 Kuruluşun kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması, çeşitli ihtiyaçlardan, özel hedeflerden, sunulan ürünlerden, çalışılan proseslerden ve kuruluşun büyüklüğü ve yapısından etkilenir. EKLENEN: Paragraf 1 Yeni Eklenen Bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin tasarım ve uygulanması/ gerçekleştirilmesi şunlardan etkilenir: a) kuruluşun çevresi, o çevredeki değişim, ve o çevre tarafından oluşturulan riskler; b) kuruluşun değişen ihtiyaçları; c) kuruluşun özel amaçları; d) kuruluşun sağladığı ürün; e) kuruluşun yürüttüğü prosesler; f) kuruluşun büyüklüğü ve organizasyonel yapısı ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

3 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 01 EKLENEN Yeni Paragraf Kalite yönetim sisteminin yapısındaki tek tipliliğin veya dokümantasyonunun tek tipliliğinin uygulanması bu standardın amacı değildir. Paragraf 4 Bu standard, belgelendirme kuruluşları da dahil olmak üzere, iç ve dış taraflarca kuruluşun müşteri şartlarını, ürüne uygulanabilen kanun ve mevzuat şartlarını ve kuruluşun kendi şartlarını karşılamadaki yeterliliğini değerlendirmek için kullanılabilir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

4 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 02 ÇIKARILAN Paragraf 2 Bir kuruluş, etkin çalışması için, birçok bağlantılı faaliyetleri tanımlamalı ve yönetmelidir EKLENEN Bir kuruluş, etkin çalışması için, birçok bağlantılı faaliyetleri belirlemeli ve yönetmelidir. Kaynakları kullanan ve girdilerin, çıktılara dönüşümünün sağlanması için yönetilen faaliyet ya da faaliyetler grubu, proses olarak değerlendirilebilir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

5 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 02 EKLENEN Paragraf 3 Kuruluş içinde prosesler sisteminin uygulanması, bu proseslerin tanımlanması, etkileşimleri ve istenilen çıktıyı üretmek için proseslerin yönetilmesi ile birlikte “ proses yaklaşımı” olarak adlandırılabilir ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

6 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 03 ÇIKARILAN Paragraf 1 ISO 9001 ve ISO 9004’ün mevcut baskıları birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmış, tutarlı kalite yönetim sistemi standardları olarak geliştirilmelerine rağmen bağımsız olarak da kullanılabilirler. EKLENEN Bu iki uluslararası standard farklı kapsama sahip olmasına rağmen, uygulamaları değerlendirildiğinde birbirini tamamlayacak şekilde benzer yapıya sahiptirler. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

7 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 03 ÇIKARILAN Paragraf 3 ISO 9004, Kalite Yönetim Sisteminin hedefleri için, özellikle bir kuruluşun genel performansı, verimliliğinin ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesi bakımından, ISO 9001’in yaptığından daha geniş bir biçimde rehberlik sağlar. ISO 9004, üst yönetimleri ISO 9001 şartlarının ötesine geçmek isteyen kuruluşlara performansı sürekli iyileştirmenin takibinde kılavuz olarak önerilir. Bununla birlikte bu standard belgelendirme ve sözleşme amaçlı değildir ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

8 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 03 EKLENEN Paragraf 3 Bu uluslararası standardın yayınlanması sırasında ISO 9004 güncellenmektedir. ISO 9004'ün güncellenmiş baskısı yönetime herhangi bir kuruluş için karmaşık, talepleri artan ve her daim değişen çevrede sürdürülebilir başarıya ulaşmak için rehberlik sağlayacaktır. ISO 9004 kalite yönetim sistemi üzerinde ISO 9001'den daha geniş bir odaklanma sağlar; kuruluşun performansının sistematik ve sürekli iyileştirilmesiyle tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine ve memnuniyetlerine yer verir. Buna rağmen, sertifikalandırma, mevzuat ya da sözleşmeli kullanım için tasarlanmamıştır. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

9 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 04 ÇIKARILAN Paragraf 1 Bu standard ile ISO 14001:1996 kullanıcı topluluğunun yararına bu iki standardın uyumluluğunu artırmak için aynı çizgiye getirilmiştir EKLENEN Bu uluslararası standardın geliştirilmesi sırasında, kullanıcı topluluğunun yararına iki standardın uyumluluğunu arttırmak için ISO 14001:2004'ün maddelerine / hükümlerine gereken dikkat verilmiştir. Ek A ISO 9001:2008 ile ISO 14001:2004 arasındaki karşılaştırmayı gösterir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

10 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 1.1 ÇIKARILAN Not : Bu standart da “ürün “ terimi, yalnızca müşteri için amaçlanan veya müşteri tarafından talep edilen ürüne uygulanır. EKLENEN Müşteri taleplerini ve yürürlükteki kanun ve mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğunda Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki kanun ve mevzuat şartlarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için, prosesler de dahil olmak üzere, sistemin etkin uygulanması yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yöneldiği Not 1:Bu uluslararası standartta, 'ürün' terimi sadece a) bir tüketici için tasarlanan ya da bir tüketici tarafından gereksinim duyulan ürün, b) ürün gerçekleştirme proseslerinden meydana gelen herhangi bir tasarlanmış çıktı için kullanılır. Yeni Not 2 Kanun ve mevzuat şartları yasal şartlar olarak tanımlanabilir ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

11 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 2 ÇIKARILAN Paragraf 1 Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır. ISO 9000:2000, Quality Management systems — Fundamentals and vocabulary EKLENEN Aşağıda atıf yapılan dokümanlar bu dokümanın uygulanması için kaçınılmazdır. Tarih belirtilen atıflarda, sadece bahsedilen baskı uygulanır. Tarih belirtilmeyen atıflarda, atıf yapılan dokümanın(her türlü değişikliği içeren) son baskısı uygulanır. ISO 9000: 2005, Quality Management systems — Fundamentals and vocabulary ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

12 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 3 EKLENEN Paragraf 1 Bu dokümanın amacı bakımından, ISO 9000 standardında verilen terimler ve tarifler uygulanır ÇIKARILAN Bu uluslararası standardın amacı bakımından, ISO 9000 standardında verilen terimler ve tarifler uygulanır ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

13 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 3 ÇIKARILAN Paragraf 2-3 ISO 9001 standardının bu baskısında tedarik zincirini tanımlamak için kullanılan ve aşağıda verilmiş olan terimler, mevcut kullanımı yansıtmak için değiştirilmiştir. Tedarikçi → Kuruluş → Müşteri "Kuruluş” terimi ISO 9000:1994 baskısındaki, “tedarikçi” terimi yerine geçer ve bu standardın uygulandığı birimi gösterir. Aynı şekilde “tedarikçi” terimi ise "taşeron ” terimi yerine geçer. Bu standardın bütün metninde her nerede “ürün” terimi yer alıyorsa bu “ürün” terimi aynı zamanda “hizmet” anlamını da taşıyabilir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

14 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 4.1 ISO 9001:2000 a) Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların bütün kuruluştaki uygulamalarını belirlemeli ÇIKARILAN Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların bütün kuruluştaki uygulamalarını belirlemeli EKLENEN Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların bütün kuruluştaki uygulamalarını tanımlamalı e) Bu prosesleri izlemeli, ölçmeli ve analiz etmeli Bu prosesleri izlemeli, uygulanabildiğinde ölçmeli ve analiz etmeli Paragraf 4 Kuruluş, ürünün şartları ile uygunluğunu etkileyecek herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirmeyi seçtiğinde, bu tür prosesler üzerindeki kontrolü sağlamalıdır. Not 1: Yukarıda söz konusu olan kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, yönetim faaliyetleri, kaynakların temini, ürün gerçekleştirme, ve ölçme, analiz ve iyileştirme ile ilgili prosesleri içermelidir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

15 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 4.1 ISO 9001:2000 Paragraf 4 Kuruluş, ürünün şartlara uygunluğunu etkileyecek herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirmeyi seçtiğinde, bu tür prosesler üzerindeki kontrolü sağlamalıdır. Bu tür dış kaynaklı hale getirilmiş proseslerin kontrolü, kalite yönetim sistemi içinde tanımlanmalıdır. EKLENEN Kuruluş, ürünün şartlarına uygunluğunu etkileyecek herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirmeyi seçtiğinde, bu tür prosesler üzerindeki kontrolü sağlamalıdır. Bu dış kaynaklı proseslerde uygulanacak kontrolün şekli ve kapsamı, kalite yönetim sistemi içinde tanımlanmalıdır. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

16 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 4.1 ISO 9001 :2000 Not 1:Yukarıda söz konusu olan kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, yönetim faaliyetleri, kaynakların temini, ürün gerçekleştirme ve ölçmeler ile ilgili prosesleri içermelidir. EKLENEN NOT 1 : Yukarıda sözkonusu olan kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, yönetim faaliyetleri, kaynakların temini, ürün gerçekleştirme, ölçme, analiz ve iyileştirme ile ilgili prosesleri içerir. NOT 2 : “Dış kaynaklı proses” kuruluşun kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyduğu ve kuruluşun dışarıdan bir kuruluş tarafından yürütülmesini seçtiği prosestir. NOT 3 : Dış kaynaklı proseslerin kontrolünün sağlanması kuruluşu müşteri şartlarına, yasal ve kanuni şartlara uygunluk sorumluluğundan kurtarmaz. Dış kaynaklı prosesler için uygulanacak olan kontrolün şekli ve kapsamı bazı faktörlerden etkilenebilir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

17 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 4.2.1 ISO 9001 : 2000 d. Proseslerin etkin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları, e. Bu standartın öngördüğü kayıtları (Madde 4.2.4) ÇIKARILAN d) Proseslerin etkin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları, e) Bu uluslararası standardın öngördüğü kayıtları EKLENEN d) Proseslerin etkin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için kuruluş tarafından gerekli olduğu tanımlanan kayıtları da içeren dokümanları, İçermelidir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

18 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 4.2.1 ISO 9001 :2000 NOT 1 – Bu standartta “dokümante edilmiş prosedür” ifadesi görüldüğü yerlerde, bu prosedürün oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmış ve sürekliliğinin sağlanmış olduğu anlaşılır. EKLENEN Not 1: Bu uluslararası standartta 'dokümante edilmiş prosedür ifadesi görüldüğü yerlerde, bu prosedürün oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmış ve sürekliliğinin sağlanmış olduğu anlaşılır.Tek bir doküman bir ya da daha fazla prosedürün ihtiyacını karşılayabilir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

19 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 4.2.3 ISO 9001:2000 f) Dış kaynaklı dokümanların belirlenmiş olması ve bunların dağıtımının kontrol edilmesinin sağlanması, EKLENEN f) Kuruluş tarafından kalite yönetim sisteminin planlanması ve yürütülmesi için gerekli olduğuna karar verilen dış kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve bunların dağıtımının kontrolünün güvence altına alınması, ve ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

20 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 4.2.4 ISO 9001:2000 Kayıtlar, kalite yönetim sisteminin şartlara uygunlandığının kanıtlanması için oluşturulmalı ve muhafaza edilmelidir. Kayıtlar okunabilir olarak kalmalı, kolaylıkla ayırt edilebilir ve tekrar elde edilebilir olmalıdır. ÇIKARILAN Paragraf 1 Kalite yönetim sisteminin, şartlarına uygunluğun ve etkin operasyonun delilini sağlamak için oluşturulan kayıtlar, oluşturulmalı ve devam ettirilmelidir.Kayıtlar okunabilir, kolaylıkla belirlenebilir ve tekrar ulaşılabilir bulunmalıdır. EKLENEN Kalite yönetim sisteminin, şartlarına uygunluğun ve etkin operasyonun delilini sağlamak için oluşturulan kayıtlar,kontrol edilmelidir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

21 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 5.5.2 ISO 9001 : 2000 Üst yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın aşağıdakileri içeren yetki ve sorumluluklara sahip olan yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamalıdır: EKLENEN Paragraf 1 Üst yönetim, yönetim organizasyonunda diğer sorumluluklarına bakılmaksızın, ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

22 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 6.2.1 ISO 9001:2000 a. Ürün kalitesini etkileyen işleri yürüten personel için gerekli yeterliliği belirlemeli EKLENEN Paragraf 1 Ürün şartlarına uygunluğu etkileyen işleri yapan personel, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve tecrübe yönünden yetkin olmalıdır a. Ürün şartlarına uygunluk kalite yönetim sisteminde yer alan herhangi bir işi yürüten personel tarafından direkt/doğrudan ya da indirekt/dolaylı olarak etkilenebilir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

23 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 6.2.2 ÇIKARILAN Başlık Yetkinlik, bilinç ve eğitim Ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel için gerekli yetkinlikleri belirlemeli Bu ihtiyaçların karşılanması için eğitim sağlanmalı veya diğer faaliyetler başlatılmalı EKLENEN Yetkinlik, eğitim ve bilinç Ürün şartlarına uygunluğu etkileyen işleri yapan personel için gerekli yetkinlikleri belirlemeli Uygulanabildiği durumlarda, bu ihtiyaçların karşılanması gerekli yetkinliğe ulaşmak için eğitim sağlanmalı veya diğer faaliyetler başlatılmalı ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

24 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 6.3 ISO 9001 : 2000 EKLENEN c) Destekleyici hizmetler ( Ulaştırma, iletişim veya bilgi sistemleri gibi), ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

25 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 6.4 ISO 9001 : 2000 EKLENEN Not: Çalışma ortamı' terimi fiziksel, çevresel ve diğer faktörleri ( gürültü, sıcaklık, nem, aydınlatma ya da hava gibi) içeren işin yapıldığı koşullarla ilgilidir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

26 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 7.1 ISO 9001 : 2000 b. Proseslerin, dokümanların oluşturulması ve ürüne özgü kaynakların sağlanması ihtiyaçları, EKLENEN b) Proseslerin ve dokümanların oluşturulması ve ürüne özel kaynakların sağlanması için ihtiyaçları, c) Ürüne özel gerekli doğrulama, geçerlilik, izleme, ölçme, muayene ve test faaliyetleri ve ürün kabul kriterleri ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

27 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 7.2.1 ISO 9001:2000 c. Ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, d. Varsa gerek göreceği ilave şartları Belirlemelidir. ÇIKARILAN c)Ürünle ilgili kanun ve mevzuat şartlarını, ve d) Kuruluş tarafından belirlenen ilave şartları, EKLENEN c) Ürüne uygulanabilir kanun ve mevzuat şartlarını, ve d) Kuruluş tarafından gerekli olduğu düşünülen ilave şartları, Not: Teslim sonrası faaliyetler, örneğin garanti teminatı altındaki faaliyetler, bakım hizmetleri gibi sözleşmeli senetler, ve geri dönüşüm ya da atık gibi destekleyici hizmetleri içerir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

28 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 7.3.1 ISO 9001 : 2000 Kuruluş, ürünün tasarımını ve geliştirilmesini planlamalı ve kontrol etmelidir. Tasarım ve geliştirme planlaması aşamasında, kuruluş aşağıdakileri içermelidir. Tasarım ve geliştirme aşamalarını, Her tasarım ve geliştirme aşamasında uygun gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılmayı, Tasarım ve geliştirme sorumlulukları ve yetkileri EKLENEN Not: Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi, doğrulaması ve geçerli kılınmasının farklı amaçları vardır. Ürün ve kuruluş için uygun olacak şekilde ayrı ayrı ya da birlikte yürütülebilir ve kaydedilebilirler ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

29 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 7.3.2 ISO 9001 : 2000 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları Ürün şartları ile ilgili girdiler belirlenmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir. Fonksiyon ve performans şartları, Uygulanabilen yasal ve mevzuat şartları, Uygulanabildiğinde önceki benzer tasarımlardan elde edilen bilgileri Tasarım ve geliştirme için esas olan diğer şartları. Bu girdiler, yeterlilik bakımından gözden geçirilmelidir. Şartlar, tam, tek anlamlı olmalı ve birbiri ile çelişkili olmamalıdır. ÇIKARILAN Paragraf 2 Bu girdiler, yeterlilik açısından gözden geçirilmelidir. Şartlar tam olmalı, belirsiz ve birbirleriyle çelişir olmamalıdır. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

30 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 7.3.3 ISO 9001 : 2000 Tasarım ve geliştirme çıktıları, tasarım ve geliştirme girdisine karşı doğrulamayı sağlayabilecek bir formda temin edilmeli ve önce onaylanmalıdır. Tasarım ve geliştirme için girdi şartlarını karşılamalı, Satın alma, üretim ve hizmet sunumu için uygun bilgiyi sağlamalı, Ürün kabul kriterlerini içermeli veya atıf yapmalı, Ürünün güvenli ve uygun kullanımı için esas olan ürün karekteristiklerini Belirtmelidir. ÇIKARILAN Paragraf 1 Tasarım ve geliştirmenin çıktıları, tasarım ve geliştirme girdi şartlarına karşı doğrulamayı sağlayabilecek bir formda temin edilmeli ve önce onaylanmalıdır. b) Satın alma, üretim için ve servis sunumu için uygun bilgiyi sağlamalı EKLENEN Tasarım ve geliştirmenin çıktıları, tasarım ve geliştirme girdi şartlarına karşı doğrulama için uygun bir yapıda olmalı ve serbest bırakılmadan önce onaylanmalıdır. Not: Üretim ve servis sunumu için bilgi ürünün muhafazası için detayları içerebilir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

31 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 7.3.7 ISO 9001 : 2000 TASARIM VE GELİŞTİRME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONTROLÜ Tasarım ve geliştirme değişiklikleri belirlenmeli ve kayıtları muhafaza edilmelidir. Bu değişiklikler uygulamaya konulmadan önce, uygun olduğunda gözden geçirilmeli, doğrulanmalı, geçerli kılınmalı ve onaylanmalıdır. Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin gözden geçirilmesi, değişikliklerin önceden teslim edilmiş ürün ve ürünü oluşturan parçalar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini de içermelidir. Değişikliklerin gözden geçirilmesi ve gerekli faaliyetlerin sonuçları ile ilgili kayıtlar muhafaza edilmelidir. (Madde 4.2.4) PARAGRAF BİRLEŞTİRİLMİŞTİR Paragraf 1& 2 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri belirlenmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir. Uygulanmadan önce değişiklikler, uygun oldukça gözden geçirilmeli, doğrulanmalı ve geçerli kılınmalı, ve onaylanmalıdır. Bu tasarım ve geliştirme değişikliklerinin gözden geçirilmesi, değişikliklerin önceden teslim edilmiş ürün ve ürünü oluşturan parçalar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini de içermelidir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

32 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 7.5.1 ISO 9001 : 2000 d. İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliği ve kullanımı, f. Serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını Kapsamalıdır. ÇIKARILAN d)İzleme ve ölçme cihazlarının mevcudiyeti ve kullanımını, EKLENEN, d)İzleme ve ölçme techizatlarının mevcudiyeti ve kullanımını, f) Ürünü serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

33 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 7.5.2 ISO 9001 : 2000 Kuruluş, elde edilen çıktının, sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı yerlerdeki üretim ve hizmet sağlama proseslerini geçerli kılmalıdır.Bu ürün kullanıma girdikten veya hizmet verildikten sonra kusurların görünür olduğu yerlerdeki prosesleri içerir. ÇIKARILAN Paragraf 1 Organizasyon elde edilen çıktının daha sonraki ölçme ve izleme yoluyla doğrulanamadığı durumlardaki 'üretim ve hizmet sunumu proseslerini' geçerli kılmalıdır. Bu, hataların sadece ürün kullanılmaya başlandıktan veya hizmet sunulduktan sonra Organizasyon elde edilen çıktının daha sonraki ölçme ve izleme ile doğrulanamadığı durumlardaki 'üretim ve hizmet sunumu proseslerini' geçerli kılmalıdır.Ve sonuç olarak, hatalar sadece ürün kullanılmaya başlandıktan veya hizmet sunulduktan sonra kusurların görünür olduğu yerlerdeki prosesleri içerir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

34 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 7.5.3 Belirleme ve İzlenebilirlik Uygun durumlarda, kuruluş, ürünü, ürün gerçekleştirilmesi sırasında uygun yollarla tanımlamalıdır. Kuruluş, ürün durumunu izleme ve ölçme şartlarına göre belirlemelidir. İzlenebilirlik bir şart olduğunda, kuruluş, ürünün tek olarak belirlenmesini, kontrol ve kayıt etmelidir. (Madde 4.2.4) ÇIKARILAN Paragraf 3 İzlenebililik bir şart olduğunda, organizasyon ürünün tek olarak belirlenmesini kontrol etmeli ve kaydetmelidir. EKLENEN Paragraf 2 Organizasyon ürün gerçekleştirme boyunca ürünün durumunu izleme ve ölçme şartları bakımından belirlemelidir. İzlenebililik bir şart olduğunda, organizasyon ürünün tek olarak belirlenmesini kontrol etmeli ve kayıtları muhafaza etmelidir ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

35 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 7.5.4 MÜŞTERİ MÜLKİYETİ Kendi kontrolü altında olduğu veya kullanıldığı sürece, kuruluş müşteri mülkiyetine dikkat göstermelidir. Kuruluş, kullanım için veya ürün oluşturmak üzere birleştirmek için sağlanan müşteri mülkiyetini tanımlamalı, doğrulamalı, korumalı ve güvenliğini sağlamalıdır. Herhangi bir müşteri mülkü kaybolursa, zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde bulunursa, bu durum müşteriye bildirilmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir. NOT : Müşteri mülkiyeti, fikri mülkiyeti de kapsayabilir. ÇIKARILAN Herhangi bir müşteri mülkü kaybolur, hasar görür veya kullanıma uygun olmama durumunda ise, bu durum müşteriye bildirilmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir. EKLENEN Herhangi bir müşteri mülkü kaybolur, hasar görür veya kullanıma uygun olmama durumunda ise,kuruluş bunu müşteriye raporlamalı ve kayıtları muhafaza etmelidir. Not: Müşteri mülkü, fikri mülkü ve kişisel bilgiyi içerebilir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

36 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 7.5.5 ÜRÜNÜN MUHAFAZASI Kuruluş, iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşıncaya kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmelidir. Bu koruma, tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve muhafazayı içermelidir. Muhafaza, ürünü teşkil eden parçalara da uygulanmalıdır. ÇIKARILAN Paragraf 1 Kuruluş, iç proses ve amaçlanan teslimat yerine ulaşması süresince ürünün uygunluğunu muhafaza etmelidir. Bu muhafaza; belirleme, taşıma, ambalajlama, depolama ve korumayı içermemelidir. EKLENEN Kuruluş, iç proses ve amaçlanan teslimat yerine ulaşması süresince ürünü şartlara uygunluğu sağlamak için muhafaza etmelidir. Uygulanabilir olduğunda, muhafaza; belirleme, taşıma, ambalajlama, depolama ve korumayı içermelidir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

37 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ ÇIKARILAN Başlık İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü Paragraf 1 Kuruluş, yürütülecek izleme ve ölçmeyi ve ürünün belirlenen şartlara uygunluğunu delille kanıtlamak için gerekli izleme ve ölçme cihazlarını belirlemelidir c) Kalibrasyon durumunun belirlenebilmesi için tanımlanmalıdır. Not: Kılavuzluk için ISO ve ISO 'ye bakınız ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

38 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 7.6 EKLENEN Başlık İzleme ve Ölçme Techizatının Kontrolü Paragraf 1 Kuruluş, yürütülecek izleme ve ölçmeyi ve ürünün belirlenen şartlara uygunluğunu delille kanıtlamak için gerekli izleme ve ölçme techizatlarını belirlemelidir Belirlenmiş zaman aralıklarında veya kullanımdan önce uluslararası veya ulusal ölçme standartlarına kesintisiz bir zincirle izlenebilir ölçme standartları ile kalibre edilmeli veya doğrulanmalı ya da her ikisi de yapılmalıdır. Bu standartların yokluğunda doğrulamada esas alınan hususlar kaydedilmelidir. c) Kalibrasyon durumunun belirlenebilmesi için tanımlaması bulunmalıdır. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

39 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 7.6 EKLENEN Paragraf 4 Kalibrasyon ve doğrulama sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir(bkz ). Not:Tasarlanmış uygulamayı karşılamak için bilgisayar yazılımının yeteneğinin kanıtlanması kullanım için uygunluğunu sağlamak için yazılımın doğrulanması ve konfigürasyon yönetimini içerebilir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

40 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 8.1 ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1 GENEL EKLENEN Ürünün uygunluğunu göstermek ÇIKARILAN a) Ürün şartlarına uygunluğu göstermek ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

41 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 8.2.1 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Kalite yönetim sistemi performansının ölçümlerinden biri olarak, kuruluş, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgileri izlemelidir. Bu bilgileri elde etmek ve kullanmak için metotlar belirlenmelidir. EKLENEN Not: Müşteri algılamasının izlenmesi müşteri memnuniyet anketleri, sunulan ürün kalitesiyle ilgili müşteri verileri, kullanıcı fikir araştırmaları, kayıp iş analizi, memnuniyetler, garanti talepleri ve satış raporları gibi kaynaklardan girdilerin sağlanmasını içerebilir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

42 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 8.2.2 ÇIKARILAN Paragraf 3 Tetkikin planlanması ve yürütülmesi ve sonuçların raporlanması ve kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar dokümante edilmiş prosedürde tanımlanmalıdır. Not: Kılavuz bilgi için bakınız ISO , ISO ve ISO ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

43 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 8.2.2 EKLENEN Yeni Paragraf Tetkiklerin planlanması ve yürütülmesi, kayıtların oluşturulması ve sonuçların raporlanmasında sorumluluklar ve şartların tanımlanması için dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır. Paragraf 3 Tetkiklerin kayıtları ve sonuçları muhafaza edilmelidir (bkz ) Paragraf 4 Tetkik yapılan alandan sorumlu yönetim tespit edilen uygunsuzlukların ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereksiz gecikmelerden kaçınarak gerekli olan her türlü düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin başlatılmasını sağlamalıdır. Not: Kılavuz bilgi için bakınız ISO 19011 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

44 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 8.2.3 ÇIKARILAN Paragraf 1 Planlanan sonuçlara ulaşılamadığında düzeltme ve düzeltici faaliyetler uygun olduğunda ürün uygunluğunu sağlamak için başlatılmalıdır. EKLENEN Not: Uygun yöntemleri tanımlarken, kuruluşun her bir prosesine uygun olan izleme ve ölçmenin; ürün şartlarına uygunluğu üzerindeki etkileri ve kalite yönetim sisteminin etkinliği ile ilişkili olarak; şekli ve kapsamını dikkate alması tavsiye edilir. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

45 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 8.2.4 ÜRÜNÜN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ ÇIKARILAN Paragraf 2 Kabul kriterlerine uygunluğun delili muhafaza edilmelidir. Kayıtlar ürünün serbest bırakılmasında yetkili olan kişi / kişileri göstermelidir. Paragraf 3 Ürünü serbest bırakma ve servis sunumu,ilgili yetkili ve uygulanabilen durumlarda müşteri tarafından aksi onaylanmadığı sürece tüm planlanan düzenlemeler(bkz. 7.1) başarıyla tamamlanana kadar yapılm ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

46 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 8.2.4 EKLENEN Paragraf 1 Kuruluş, ürün şartlarının karşılandığını doğrulamak için ürünün karakteristiklerini ialemeli ve ölçmelidir. Bu, ürün gerçekleştirme prosesinin uygun aşamalarında planlanan düzenlemelere uyumlu bir biçimde yapılmalıdır(bkz. 7.1). Kabul kriterlerine uygunlu Paragraf 2 Kayıtlar ürünün müşteriye sunulması için serbest bırakılmasında yetkili olan kişi / kişileri göstermelidir. Paragraf 3 Ürünün serbest bırakılması ve servisin müşteriye sunumu ilgili yetkili ve uygulanabilen durumlarda müşteri tarafından aksi onaylanmadığı sürece tüm planlanan düzenlemeler(bkz. 7.1) başarıyla tamamlanana kadar yapılm ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

47 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ ÇIKARILAN Paragraf 1 Bu kontroller ve uygun olmayan ürünün ele alınmasıyla ilgili sorumluluklar ve yetkiler dokümante edilmiş bir prosedürde tanımlanmalıdır Paragraf 3 Alınan izinler de dahil olmak üzere, uygunsuzluğun doğası ve başlatılan birbirini izleyen faaliyetlerin kayıtları muhafaza edilmelidir(bkz ). Paragraf 5 Teslimden veya kullanılmaya başlandıktan sonra uygun olmayan ürün tespit edildiğinde kuruluş uygunsuzluğun sonuçlarına veya potansiyel sonuçlarına uygun faaliyeti başlatmalıdır. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

48 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 8.3 EKLENEN Paragraf 1 Bu kontroller ve uygun olmayan ürünün ele alınmasıyla ilgili sorumluluklar ve yetkileri tanımlamak için dokümante edilmelidir. Paragraf 2 Uygulanabilir olduğunda, kuruluş aşağıdaki yollardan bir veya birden fazlasıyla uygun olmayan ürünü ele almalıdır d) uygun olmayan ürün teslimden sonra farkedildiğinde ya da kullanılmaya başlandığında uygunsuzluğun etkilerine, ya da potansiyel etkilerine, karşı uygun önlem alarak Paragraf 3 Uygun olmayan ürün düzeltildiğinde, şartlara uygunluğunu göstermek için tekrar doğrulanmalıdır. Alınan izinler de dahil olmak üzere, uygunsuzluğun doğası ve başlatıla ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

49 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 8.4 ÇIKARILAN b) Ürün şartlarına uygunluğu(bkz EKLENEN b) Ürün şartlarına uygunluğu(bkz ) c) Önleyici faaliyetler için fırsatlar da dahil olmak üzere proseslerin ve ürünlerin karakteristikleri ve eğilimleri(bkz ve 8.2.4), ve d) Tedarikçiler(bkz. 7.4) ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

50 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 8.5.2 ÇIKARILAN Paragraf 1 Kuruluş tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini ortadan kaldıracak düzeltici faaliyetleri başlatmalıdır. EKLENEN Kuruluş tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldıracak düzeltici faaliyetleri başlatmalıdır. f) Başlatılan düzeltici faaliyetin etkinliğinin gözden geçirilmesi ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

51 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 Madde 8.5.3 EKLENEN e) Başlatılan düzeltici faaliyetin etkinliğinin gözden geçirilmesi ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

52 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
ISO 9001 EK A-B Tamamı, ISO 9001:2008'e karşı ISO 14001:2004'ü göstermek için güncellendi ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

53 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
BİBLİYOGRAFİ YENİ VE DEĞİŞEN REFERANSLAR Yeni standartları( şu anda güncellenmekte olan ISO 9004'ü içeren), standartların yeni baskılarını, ya da iptal edilen standartları göstermek için güncellendi. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK

54 ADM TEKNİK DANIŞMANLIK
TEŞEKKÜR EDERİZ. ADM TEKNİK DANIŞMANLIK


"ISO 9001:2008 STANDARDIN REVİZYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları