Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM PLANI UZAKTAN EĞİTİM WEB TABANLI EĞTİM e-ÖĞRENME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM PLANI UZAKTAN EĞİTİM WEB TABANLI EĞTİM e-ÖĞRENME"— Sunum transkripti:

1 SUNUM PLANI UZAKTAN EĞİTİM WEB TABANLI EĞTİM e-ÖĞRENME
AÇIK KAYNAK KOTLU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİ

2 1.UZAKTAN EĞTİM Uzaktan eğitim, uygulanması açısından standart eğitim modellerinden farklılık gösteren bir modeldir. Tanımlanacak olursa, uzaktan eğitim, eğitimci ile öğrencilerin aynı mekanda olmadan gerçekleştirdikleri eğitimdir. Bu modelde eğitimci ile öğrenciler arasında bir iletişim yolu kurulur. Eğitimci bir uçta ders verirken, öğrenciler iletişim yolunun imkanlarına bağlı olarak evlerinden, farklı binalardan, farklı şehirlerden ve hatta farklı ülkelerden eğitime katılabilirler. (Başkömürcü

3 UZAKTAN EĞİTİM NASIL VERİLİR
UZAKTAN EĞİTİM NASIL VERİLİR? Uzaktan eğitimin verilmesinde oldukça geniş ve değişik alternatifler var. Bunları dört ana grupta toplayabilriz. SES: Etkileşimli teknoloji araçlarıdan telefon, videokonferans ve kısa dalga radyo öğretimsel işitsel materyaller olarak sayılabilir. Pasif (tek yönlü) audio araçları ise teyp ve radyodur. GÖRÜNTÜ: Öğretimsel video araçları olarak slayt, hareketli görüntüler (film ve videokaset), ses ile birleştirilmiş gerçek zamanlı görüntüleri örnek verebiliriz. VERİ: Bilgisayarlar elektronik olarak bilgiyi taşırlar. Bu nedenle, veri kelimesi öğretimsel araç olarak yaygın bir kullanıma sahip bu grubu temsil eder. Uzaktan eğitim için kullanılan bilgisayar uygulamaları çok çeşit gösterir ve aşağıdaki türleri içerir:

4 Bilgisayar Destekli Öğrenimde (BDÖ) bilgisayar belirli dersleri özel ama sınırlı
amaçlar dahilinde öğrenciye öğretmek için kullanılır. Bilgisayar Yönetimli Öğrenimde (BYÖ) bilgisayar öğretimi düzenleme ve öğrenci kayıt ve başarısını saklamak için kullanılır. Bu sistemde öğretim bilgisayar üzerinden verilmek zorunda değildir, ama genellikle BDÖ (öğretimsel bileşen) BYÖ ile birlikte kullanılır. Bilgisayar Aracılığıyla İletişim (BAİ): Bilgisayar uygulamalarının iletişimi kolaylaştırmasında kullanılmasıdır. Elektronik posta, bilgisayar konferans, elektronik ilan tahtaları ve WWW (World-Wide Web) örnek olarak

5 HANGİ TEKNOLOJİ EN İYİSİDİR
HANGİ TEKNOLOJİ EN İYİSİDİR? Uzaktan eğitimde en belirleyici role teknoloji sahip olmasına rağmen, eğitimciler teknolojinin iletilmesi üzerinde değil öğretimsel sonuçları üzerinde yoğunlaşmalıdırlar. Etkili ve başarılı bir uzaktan eğitim yolu, hangi teknolojinin kullanılacağına karar verilmeden önce öğrencinin ihtiyaçları, ve öğretilecek materyalin gerektirdiklerini göz önünde bulundurulmasından geçer. Bu sistematik yaklaşımın bir sonucu olarak, bir amaç için birçok teknolojik medyanın bir arada kullanılması gerekir. Örneğin; Ders kitapları, yardımcı kaynaklar ve ders planı güçlü birer yazılı kaynak olarak temel öğretimsel içeriği büyük ölçüde sağlanabilir. Etkileşimli ses veya videokonferans ise yüzyüze iletişimi sağlamada kullanılabilir. Ayrıca bu yol konu uzmanları ve konuk katılımcıları bir araya getirmenin en etkili ve maddi olarak en uygun yoludur

6 Elektronik posta, sohbet yoluyla bir ya da bir çok sınıf üyesine mesaj gönderilebilir,
ödevler verilebilir, geri bildirimler yapılabilir bunun yanında diğer türlü amaçlar için kullanılabilir. Ayrıca öğrenciler arasında etkileşimi, iletişimi sağlamak için kullanılabilir. Derslerin sunulmasında, daha önceden derslerin ve dersle ilgili yardımcı bilgilerin kaydedildiği video kasetleri kullanılabilir. Faks; ödev verilirken, son dakika anonsları yapılırken ve ödevleri toplarken kullanılabilir. Ayrıca anında geri bilirim yapmada faksan yararlanılabilir.

7 Web servisi, bilginin bilgisayar ağları aracılığı ile, Internet üzerinden sunulabilmesinin bir yoludur. Web servisi kullanılarak, HTML dili ile oluşturulmuş dosyaların, hareketli resimlerin, video görüntülerinin, ses dosyalarının ve hatta interaktif arayüzü oluşturan çeşitli programların bilgisayar ağları üzerinde transferi sağlanabilmektedir. Internet vet Web kavramlarının popüler olduğu günümüzde, Web servisi ile erişilebilecek kaynak kapasitesi ve erişilebilirlik göz önüne alındığında; Web servisinin hem eğitim hem de bilgi amaçlı olarak kullanılabileceği açıktır. Eğitsel içerikli bilgi, bu şekilde zaman ve yer kavramlarını ortadan kaldırarak öğrenciye ulaşabilmektedir. Bilginin eğitsel amaçlı olarak Web aracılığı ile sunulması genel olarak “Web Tabanlı Eğitim”, bu amaçla hazırlanan materyal ise “Web Tabanlı Eğitim Materyali” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada Web servisinin eğitim amaçlı kullanımı ve Web tabanlı eğitim materyali içeriğine görüntülü örneklerin eklenmesi konularına değinilmektedir.

8 Herhangi bir Web tabanlı eğitim materyali için Internet, bilgi aktarma, arama ve geliştirme aracı olarak kullanılabilir. Web sayfaları ses ve görüntü araçlarına, etkileşimli araçlara (sohbet, video konferans vb.), haberleşme araçlarına (elektronik mektup, liste ve haber grupları) ve diğer Web sayfalarına bağ içerebildiğinden, eğitim materyali hazırlanırken herhangi bir kısıtlama olmadan tüm bu servisler kullanılabilir. Diğer pek çok kaynağa bağlar içeren Web sayfaları kolayca hazırlanabilir. Web tabanlı eğitim materyalinin hazırlanması ve güncellenmesi konularındaki kolaylık, öğrencinin bilgiye istediği yerden ve istediği zaman erişebilir olması, etkileşimli veya etkileşimsiz haberleşme olanakları, materyalin diğer eğitsel olguları (kitap, video vb.) sunabiliyor olması ve tüm bu araçların Internet üzerinden erişiminin sağladığı avantajlar göz önüne alındığında eğitim alanına yaptığı ve yapacağı katkılar açıkca görülmektedir.

9 .2 Çalışmanın Amacı Bu çalışmada Web tabanlı eğitim materyallerine ses ve görüntü örnekleri eklenmesi yolu ile materyalin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmıştır. Böylece kullanıcı gerçek örnekleri seyredebilecek ve konu hakkında diğer içeriğin yanı sıra görsel olarak da yönlendirilmiş olacaktır.

10 3. Çalışmanın Tasarımı Bu çalışma için yapılması gereken işlemler birkaç adımda aşağıda anlatılmaktadır: Görüntünün kaydedilmesi Görüntüye ses eklenmesi Görüntü ve/veya ses dosyasının Internet üzerinden hızlı transferini sağlayan formata çevrilmesi Görüntü dosyasının Web tabanlı eğitim materyali içerisine yerleştirilmesi Bu çalışma yalnızca Microsoft Windows 95/98 ve NT platformları üzerinde kullanılan programlara dayanmaktadır.

11 3.1.1 Ses Dosyaları (Audio) Bir ses dosyasının büyüklüğü aşağıdaki değerlerin örneklenmesine bağlıdır: Sıklık: Örneklemin kalitesini belirleyen değer (frequency) - (11, 22, 44 KHz) Mono/stereo: Sesin derinliğini (1 veya 2 kanal) oluşturan değer Çözünürlük: Kayıdın düzeyini belirleyen değer (resolution) (8 bit-256, 16 bit-64K) Bir ses dosyasının büyüklüğü şu şekilde hesaplanabilir: k = kanal sayısı (mono - 1 kanal, stereo - 2 kanal) y = KHz cinsinden sıklık değeri z = zaman (saniye) b = bytes (8 bit için 1 – 16 bit için 2)

12 3.2 Görüntünün Kaydedilmesi
Web sayfasına konulması planlanan görüntü gerçek hayattan alınacak bir görüntü ise video kullanılarak, bilgisayar ekranından alınacak bir görüntü ise yardımcı yazılımlar kullanılarak kaydedilir. Her iki durumda da kaydedilen görüntünün bilgisayarda seyredilmesi gerektiği için bilgisayarın tanıdığı dosya formatlarından birine yardımcı bilgisayar yazılımları ile çevirilir. Ses veya görüntü dosyalarını istenilen dosya formatına çevirmek için, çevirici (converter) yazılımlar veya birden fazla dosya formatını destekleyen yazılımlar kullanılabilir. Bu yazılımların deneme sürümleri Internet üzerindeki ilgili sitelerden transfer edilerek kullanılabilir. Eğer yazılımın sürekli kullanılması gerekiyorsa satın alınması gerektiği unutulmamalıdır.

13 3.3 Görüntüye ses eklenmesi
İlk adımdaki görüntü kaydı esnasında aynı zamanda ses kaydıda yapılmışsa bu adıma gerek duyulmayacaktır. Ancak var olan sessiz bir görüntüye sonradan ses eklemek de mümkündür. Bu işlem için yine yardımcı bilgisayar yazılımlarından yararlanılabilir. TechSmith DubIt, Microsoft Sound Recorder, Lotus ScreenCam gibi programlar yalnızca ses kaydı için kullanılabilecek programlara bir kaç örnektir. Ses dosyaları “au” ve “wav” gibi dosya formatlarında olabilir.

14 . Sonuç Web üzerinden eğitim materyali iletiminin gittikçe daha fazla popüler olmaya başladığı günümüzde, eğitim materyaline gerçek örneklerin eklenmesinin hem kullanıcının ilgisini çekmesi ve motivasyonunu arttırması hem de istediği kadar izleyebilmesi açısından önem taşıdığı açıktır. Bu işlemin yeterince hızlı başarılabilmesi durumunda kullanıcının dikkatini dağıtmadan daha etkin bir öğrenme sağlanabilir. Ayrıca böyle bir örneğin sunulması eğitim materyalinin içeriğini zenginleştirecek ve görsel olarak öğrenebilme modeline sahip kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlayacaktır.

15 E-ÖĞRENME E- öğrenme kavramının ortaya çıkması uzun yıllara dayanmamaktadır. Bilgisayar Destekli Eğitim ortamının bilgisayar ağları ile bütünleşmesi sonucunca e-öğrenme kavramı oluşmuştur. Günümüzde TV, radyo ve CDROM ’ların bu ortamda olup olmadığı bilgisayar teknolojisine bakış açısına bağlıdır. Bilgisayar donanım bileşenleri ile hem TV hem de radyonun işlevini yerine getirmektedirler. İnternet ortamında teknoloji yardımıyla televizyon izlemek ve radyo dinlemekde mümkündür. Bu bağlamda Internet ortamı e-öğrenme platformudur dersek hem radyo hem de televizyon bu platformun araçlarından biri haline gelebilir. Günümüzde geliştirilen e-öğrenme sistemlerinde tv teknolojisinden de faydalanılmaktadır. CDROM desteği e-öğrenme ortamlarında halen kullanılmaktadır. İnternetin yaygılaşması ile internet tabanlı eğitim uygulamaları hız kazanmaya başlamış ve sanayi sonrası bilgi toplumuna geçiş ile eğitim gereksinimleri ve eğitim kavramı değişmeye başlamıştır. Eğitimle ilgili temel değişimlere bakacak olursak; öğrenme ihtiyaçları hızla çeşitlenerek artmakta ve bireylerin tüm yaşamları boyunca talep edecekleri bir hizmet haline dönüşmektedir. Öğrenenler daha esnek, bireyselleştirilmiş ve erişimi kolay öğrenme biçimleri talep etmektedirler.

16 Özkul (2003) ‘a göre muazzam bilgi iletimi ve bilgiye erişim kapasiteleriyle yeni bilgi teknolojileri daha etkin ve yaygın eğitim modellerinin geliştirilebilmesine olanak sağlamaktadır. Taylor‘ın incelediği uzaktan eğitim teknolojileri ile ilişkilendirilmiş uzaktan eğitim modellerine baktığımızda, 4. Nesil Esnek Öğrenme modelleri ile 5. Nesil Akıllı Esnek Öğrenme modellerinde internet teknolojisi kullanılmaktadır (Taylor, 2001). Bilgisayar destekli ve internet destekli eğitimden sonra yeni nesil öğrenme modelleri arasına e-öğrenme girmiştir. E-öğrenme ile birey bilgi yönetimi için gerekli bilgiye kendi kendine öğrenerek sahip olabilmektedir (Mutlu ve ark., 2005). Çevrimiçi öğrenme ya da e-Öğrenme; internet teknolojileri, TV, hücre telefon vb. elektronik ortamlarda, eğitimin materyalinin metin, ses, hareketli video, stil grafikleri, animasyon gibi elektronik araçlarla dağıtılması ile gerçekleşen öğrenme ve öğretim faaliyetine verilen addır. Kullanılan çoklu ortam teknolojisi ile veri değiş-tokuşu ve işbirliği kolay sağlanmaktadır. Öğrenciler konumlandırmadan uzaktırlar, kendi imkanları ile çevrimiçi derslere eş zamanlı veya eş zamansız olarak erişirler (Özkul, 2003; Morrison, 2003; Wright, 2005; Gondon ve Lin, 2005; Watkins, 2005; Dabbagh ve Banan-Ritland, 2005). ASTD (2001) ‘ye göre, elektronik teknolojisi ile dağıtılan ya da sahip olunan öğrenme deneyimleri veya biçimlendirilmiş eğitim içeriği olarak tanımlanmaktadır. e-Öğrenme ortamlarında eğitim ortamının yürütülmesi, yönetilmesi, desteklenmesi internet teknolojileri kullanılarak gerçekleşmektedir (Morrison, 2003).

17 II. AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR VE UZAKTAN EĞİTİM
Açık kaynak kodlu yazılımlar, isminden de anlaşılabileceği gibi kaynak kodları açık, ücretsiz dağıtılması mümkün olan, isteyen kişi veya kuruluşlarca geliştirmeleri yapılabilen yazılımlardır. Bu yazılımların içinde işletim sistemleri, veritabanları, programlama dilleri, grafik programları, multimedya programları, otomasyon programları vb. gibi burada tümünü sayamayacağımız ölçüde çok ve çeşitli ürünler mevcuttur. Neden açık kaynak kodlu yazılımları tercih ettik?

18 a. Yazılımın kodlarının açık olması, tüm dünyadaki programcıların programınızı analiz etmesi, program hakkındaki görüşlerini iletmesi/tartışması ve sonunda kusursuza yakın programların geliştirilmesine yol açabilmektedir. Halbuki diğer seçenekte satın aldığınız programın size anlatılanın dışında ne yaptığını bilmeniz, çok uzman değilseniz, mümkün değildir.

19 b. Yine son dönemde özellikle büyük yazılım ve donanım firmaları, Devlet kurumları ve ticari firmalar açık kaynak kodlu yazılımlara ve işletim sistemlerine destek vermişler, ürünlerini uyumlu hale getirmişler ya da bu programları kullanmaya başlamışlardır.

20 c. Açık Kaynak Kodlu Yazılımların her ihtiyaca cevap veremediği yönündeki eleştirilerin haklı olduğu alanlar günümüzde ayrıntılarda kalmaktadır. Kullanıcı düzeyinde ve pek çok profesyonel alanda bu programlar yeterlidir ve kullanılmaktadır, yeterli olamayanları ise yakın bir gelecekte bu eksiklerini tamamlayacaklardır. Linux'un gelişimi bize bunu kanıtlamaktadır. Artık Devletler bile Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar ile çalışılmasını teşvik etmekte, hatta bazı ülkelerde bu bir zorunluluk haline getirilmektedir. İşin ilginç yönü, bu yönde karar alan ülkeler, mali imkanları yönünden ülkemizin çok ilerisinde olan Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerdir. Ülkemizin bu tarz bir dönüşüme çok daha ivedilikle ihtiyacı vardır. Bu konuda çalışma yapılamamasının nedeni, bu konuda kamuoyundaki bilgisizlik, açık kaynak kodlu yazılımların ülkemiz şartlarına çok geç adapte edilmiş olması gösterilebilir. Ama geç kalınmış değildir ve bu konuda derhal geniş bir çalışma başlatmak gereklidir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarını açık kaynak kodlu yazılım ve işletim sistemlerini kullanmaya çağırmak, bu konuda kamu oyu oluşturmak ve gerekli diğer tedbirleri almak, açık kaynak kodlu yazılımları kullanan ve konu hakkında bilgi sahibi insanların temel görevidir.

21 d. Bu yazılımlar ile bilgisayarları tanımaya başlayan kişiler, açık kaynak kodlar, ücretsiz programlar ile önemli bir avantaj elde etmekte ve bilişim ile ilgili konularda daha hızlı ilerleyebilmektedirler. Böylesine geniş kapsamlı bir proje için programların ve işletim sistemlerin Açık Kaynak Kodlu yazılımlarda seçilmesi bir zorunluluktur. Aksi halde ülkemizin zaten yetersiz olan kaynakları israf edilmiş olacaktır.


"SUNUM PLANI UZAKTAN EĞİTİM WEB TABANLI EĞTİM e-ÖĞRENME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları