Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BADMİNTON OYUN KURALLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BADMİNTON OYUN KURALLARI"— Sunum transkripti:

1 BADMİNTON OYUN KURALLARI

2 Oyuncu : Badminton oynayan herhangi bir kişi
TANIMLAR Oyuncu : Badminton oynayan herhangi bir kişi Maç :1 veya 2'şer kişiden oluşan taraflar arasında oynanan temel badminton karşılaşması Tekler karşılaşması : Her yarı alanda birer oyuncun yer aldığı karşılaşma Çiftler karşılaşması : Her yarı alanda ikişer oyuncun yer aldığı karşılaşma Servis atan taraf : Servis atma hakkına sahip olan taraf Karşılayan taraf : Servis atan tarafın karşısında yer alan taraf

3 1.Oyun Alanı(Kort) 1.1. Badminton kortu dikdörtgen şeklinde ve aşağıda şekil A'da görüldüğü gibi düzenlenecektir. (1.4 numaralı kuralda belirtilen durum dışarıda kalmak üzere). Boyutlar şekilde gösterildiği ölçülerde olup, sınırlar 4 cm. enindeki çizgilerle belirlenecektir. 1.2. Çizgiler kolayca seçilebilen, tercihen beyaz ya da sarı renkte olacaktır. Uygun hızda giden bir tüytopun düşmesi gereken bölgeyi belirlemek için (Kural 4.4) arka sınır çizgisinden 530mm. ile 570 mm. uzaklığa, sağ servis bölgesine, tekler sahasının iç kısmına doğru (40 mm. x 40 mm.) boyutlarında dört tane ila ve işaret konulacaktır.

4 Bu işaretler konulurken, çizgi kalınlıkları verilen ölçünün içine dahil edilecektir, başka deyişle, arka sınır çizgisinin dışında 530mm'den 570mm'ye kadar, ikinci işaret için 950mm'den 990mm'ye kadar olacaktır. 1.3. Tüm çizgiler çevreledikleri alanın bir parçasını oluşturmaktadırlar. (Daha açık deyişle tüm çizgiler oyun alanına dahildir). 1.4. Çiftler oyun alanını yerleştirebilecek büyüklükte olma yan alanlara, yalnızca tekler için, şekil B'de görüldüğü şekilde bir oyun alanı çizmek mümkündür. Bu durumda arka sınır çizgisi aynı zamanda uzun servis çizgisi şekline dönüşür; direkler ya da onun yerine kullanılan dikey şeritler yan kenar çizgiler üzerine yerleştirilir.

5 2. Direkler 2.1. Direkler oyun alanının yüzeyinden 1.55 metre yükseklikte olacaktır. Dik pozisyonda duracak kadar sert bir maddeden imal edilmiş olacak, fileyi 3 numaralı kuralda belirtildiği şekil de gergin tutacak ve şekil A'da görüldüğü gibi çiftler oyunlarının kenar çizgisi üzerine konulacaktır. 2.2. Direklerin kenar çizgilerinin üzerine konulmasının mümkün olmadığı durumlarda, kenar çizgilerinin bulunduğu yeri belirlemek üzere bir yöntem kullanmak gerekir. Örneğin kenar çizgilere tutturulmuş ve dikey olarak filenin bağlarına tutturulan ince direkler ya da 40 mm. enindeki bantlar kullanılabilir. 2.3. Çiftler oyun alanında direkler ya da onun yerini tutan bantlar, oynanacak oyunun tekler ya da çiftler maçı olduğu gözönüne alınmaksızın çiftler oyun alanının yan çizgileri üzeri ne yerleştirilecektir.

6 3. File 3.1. File koyu renkte kaliteli bir iplikten yapılacak ve file delikleri birbirine eşit 15-20mm'lik karelerden oluşacaktır. 3.2. Filenin yüksekliği 760mm. olacaktır. 3.3. Filenin üst bölümünde içinden ip veya kordonun geçtiği iki katlı 75 mm. genişliğinde beyaz bir bant yer alacaktır. Bu bant içinden geçen kordonu çevreleyecektir. 3.4. Bu ip ya da kordon direklerin tepesine (gergin şekilde) sıkıca bağlanmaya uygun boyut ve ağırlıkta olacaktır. 3.5. Filenin saha yüzeyinden yüksekliği, ortada metre, çiftler çizgisi hizasında (üzerinde) ise 1.55 metre olacaktır. 3.6. Direklerle ağın ucu arasında hiç boşluk kalmamalıdır. Gerekirse filenin yanı boydan boya direklere bağlanmalıdır.

7 4. Tüytop Temel İlkeler Tüytop doğal ya da sentetik malzemeden imal edilebilir. Ne tür malzemeden imal edilmiş olursa olsun, topun havadaki süzülüş özellikleri, ince bir deri tabakası ile kaplanmış mantar tabanlı, doğal kaz tüyünden mamul standart bir tüytopun genel özelliklerini yansıtmalıdır. İlkelerle ilgili olarak: 4.1. Genel Biçim Tüytopta bir taban üzerine tutturulmuş 16 tane tüy bulunmalıdır.

8 4. 1. 2. Tüylerin uzunluğu 64mm. ile 70mm
Tüylerin uzunluğu 64mm. ile 70mm. arasında değişebilir, ancak bir tüytopta yer alan tüylerin hepsinin taban dan tüylerin uç kısmına kadar olan uzunlukları eşit olmalıdır. Tüylerin uçlarının oluşturduğu dairenin çapı 58mm. ila 68 mm. arasında olmalıdır. Tüyler, iplik ya da diğer uygun bir malzeme ile birbirine sıkı bir şekilde tutturulmuş olmalıdır. Tüytopun tabanının üst bölümünün çapı 25 mm. ila 28 mm. arasında olmalı; aşağıya doğru yuvarlak bir şekil al mış olmalıdır.

9 4.2. Ağırlık; tüptopun ağırlığı 4.74 ila 5.50gr. arasında olmalıdır.
4.3. Sentetik Tüytop Etek bölümünde doğal tüyün yerini sentetik malzeme almıştır. Taban numaralı kuraldaki gibidir. Sentetik topun boyutları ve ağırlığı; 4.1.2, ve 4.2 maddelerdeki ölçülerde olmalıdır. Ancak, özgül ağırlık farklılığı ve tüy ile sentetik malzemenin farklı özellikleri nedeniyle % 10'a kadar bir sapma kabul edilebilir. 4.4. Tüytop Hızının Denenmesi

10 Tüytopun hızının uygun olup olmadığının belirlenmesi için, oyun alanının tam geri sınır çizgisi üzerinde topla raketin buluştuğu kuvvetli bir kolaltı atışı yapılır. Bu atışta topa yukarı doğru bir açı kazandırılarak ve top kenar çizgilere paralel olarak gönderilmelidir. Uygun hızdaki bir tüytop karşı oyun alanının arka sınır çizgisinden en az 530mm. en fazla 990mm. içeriye düşmelidir.

11 4.5. Değişiklikler Topun genel biçimi, hızı ve süzülüşüyle ilgili olmamak koşuluyla ilgili üye Federasyonların onayıyla yukarıda sunulan özelliklerde bazı değişiklikler yapılabilir. Şöyle ki: Yükseklik ya da iklimden kaynaklanan atmosfer koşullarının doğal tüytop kullanımını elverişsiz kıldığı durumlar. Oyunun sağlıklı olması için özel durumlar söz konusu ise (oyunun menfaati için).

12 5. Raket 5.1. Raketin bölümleri 5.1.1'den 5.1.7'ye kadar olan maddelerde tanımlanmış ve şekil C'de gösterilmiştir. Raketin belli başlı kısımları sap, örgülü alan, baş, şaft, boyun ve çerçeve olarak adlandırılır. Sap, raketin oyuncu tarafından tutulmak üzere tasarlanmış kısmıdır. Örgülü alan oyuncunun tüytopa vurduğu kısımdır. Baş, örgülü alanı çevreler. Şaft, sapı baş kısmına bağlar (5.1.6 nolu kurala tabidir)

13 5.1.6. Boyun (eğer var ise) şaftı raketin baş kısmına bağlar.
Baş, boyun, şaft ve sapa hep birlikte çerçeve adı verilir. 5.2. Raketin çerçevesinin uzunluğu 680mm/yi, eni ise 230mm’yi geçemez. Vuruşlarda raketin topa değdiği yüzey düz olup, birbirinin arasından dik olarak geçen, file gibi örülmüş ve bir çerçeveye tutturulmuş tellerden oluşur. Bu file deseni her tarafta eşit aralıklardan oluşmalı ve özellikle raketin orta bölümünde seyrek olmamalıdır. Raketin örgülü kısmının boyu 280mm'yi, eni ise 220mm'yi geçemez.

14 Ancak bazen raketler, örgülü kısım boyun denen bölümü de kapsayacak şekilde tasarlanmış olabilir. Bu durumda uzatılmış örgülü kısmın genişliği 35mm'yi, örgülü alanın top lam uzunluğu 330mm'yi geçemez. 5.3. Rakette: Yalnızca ve özel olarak aşınmayı önlemek, titreşimi ortadan kaldırmak, ağırlığı yaymak ya da raketi bir kordonla oyuncunun eline tutturmak amacıyla kullanılan ve bu amaçlara uygun boyutta ve konumda bulunmak koşuluyla kullanılanlar dışında, rakete iliştirilmiş hiçbir nesne ve çıkıntı bulunmamalıdır; ve Oyuncunun raketin şeklini değiştirmesini sağlayacak hiçbir gereç bulunmamalıdır.

15 6. Onaylanmış gereçler Uluslararası Badminton Federasyonu, badminton oyununda kullanılan herhangi bir raket, tüytop, araç-gereç ve geliştirilen herhangi bir ön modelin şartnamelere uygunluğu ya da oyunlar da kullanılabilmesi hususlarında ortaya çıkan tereddütlü konular da gerekli kararları almak yetkisine sahiptir. Federasyon bu yetkiyi kendi inisiyatifiyle kullanabileceği gibi; aralarında oyuncu, araç gereç imalatçısı ya da üye bir dernek veya onun bir üyesinin de bulunabileceği kişilerin başvurusu üzerine de kullanabilir.

16 7. Oyuncular 7.1. “Oyuncu” sözcüğü bir karşılaşmaya katılanların tümü nü ifade eder. 7.2. Oyun, çiftlerde her yarı oyun alanında ikişer oyuncu; teklerde ise birer oyuncu ile oynanır. 7.3. Servis kullanım hakkına sahip olan taraf, servis atan taraf, karşı taraf ise karşılayan taraf olarak adlandırılır.

17 8. Başlama Atışı   8.1. Oyuna başlamadan önce taraflar arasında kura atışı yapılır ve kazanan taraf ya da numaralı maddelerde yer alan seçimlerden birini yapmakla yükümlüdür Servis kullanma ya da karşılama önceliği Oyuna hangi yan alandan başlayacağı 8.2. Kura atışında kaybeden taraf ise geri kalan seçeneği kullanacaktır.

18 9.Sayı Alma (PUANLAMA) YENİ SAYI ALMA SİSTEMİ (22 MAYIS 2006 TARİHİ İTİBARİYLE) IBF tarafından 6 Mayıs 2006 tarihinde Japonya’da yapılan toplantıda 21 sayılık yeni sistem üye ülkeler tarafından kabul edildi. 1-Sayı sistemi bütün kategorilerde 21, maç 3 set üzerinden oynanır. beraberlikte 2 sayı uzatılır fark iki olunca maç biter fakat sayı 30 kadar uzarsa iki fark aranmaz ve maç biter. Örnek: 29-30 3- Çiftler müsabakasında iki servis kalkmıştır. Servis geçtiğinde sayıya  uygun alanda kalan sporcu servisi kullanır. Yani,sayı çift ise  sağdaki sayı tek ise soldaki sporcu  servis kullanır.Yine her sayı alındığında sporcular  alan değiştirecektir. 4-Sayı; her hata sayıdır. 5-Servis atarken ayakların herhangi bir bölgesi yere temas etmek zorundadır.Ve,önde bulunan denge ayağı sabit kalacak ve bu ayak yerde sürünmeyecek. 6- Setlerde 11. sayıya ulaşıldığında teknik mola verilir .Mola süresi 90 saniyedir.Bu mola su ve taktik alınır.Maç içerisinde su istemeye izin verilmez.Sadece el ve yüz silinmesine izin verilir.Burada da hakem bunu kontrol edecektir ve su içilmesine  izin vermeyecektir.

19 10. Oyun Alanı Değişimi 10.1 Oyuncular herbir setin bitiminde ve üçüncü sette 8. sayıya ulaşınca (tek bayanlarda 6)yarıalan değişimi yapacaklardır: 10.2 Oyuncular, 10.1 sayılı kurala göre yarıalan değişimi yapmayı ihmal etmişler ise hata anlaşıldığı anda ve top oyunda değil iken yarıalan değişimi yapılır ve o andaki sayılar geçerliliğini korur.

20 11. Servis Atışı 11.1. Hatasız servis atışı için: Taraflar servis atışını gereksiz yere geciktirmeyeceklerdir. Servis kullanan ve karşılayan oyuncular birbirine çapraz servis alanları içinde, ayaklarını bu servis alanlarını çevreleyen sınır çizgilerine basmayacak şekilde duracaklar ve servis atışı yapılıncaya dek gerek servis kullananın gerek karşılayanın her iki ayağının bir bölümü oyun alanının yüzeyine temas halindeyken hareketsiz kalacaktır (11.4 sayılı kural). Tüytopun tamamı servis kullanan oyuncunun bel hizasından aşağıda bulunacak, tüytopa ilk vuruş taban kısmına dokunularak yapılacaktır. Tüytopa vuruş anında servis kullanan oyuncunun raketinin sapı raket başı, oyuncunun raket tutan elinden belirgin bir şekilde aşağıda olacak şekilde aşağıya doğru eğik olacaktır.

21 Servis atışı başladıktan tamamlanıncaya kadar servisi kullanan oyuncunun raketi öne doğru hareketini sürdürmelidir (11.2 nolu kural) Tüytopun süzülüşü, servis kullanan oyuncunun raketinden çıkıp yukarı doğru bir ivme ile fileyi aşarak bir engelle karşılaşmadığı durumda, servis karşılayanın tarafın servis bölgesine düşecek şekilde olmalıdır Oyuncular kendi bölgelerinde yerlerini aldıkları zaman, servis kullanan oyuncunun raketinin öne doğru ilk hareketi servis atışının başlangıcı kabul edilir Karşılayan oyuncu hazır olmadan servis atışı yapılmayacak, ancak servisi karşılayan oyuncu, servisi karşılamak için hamle yaparsa hazır olduğuna hükmedilecektir Servis atışı başladıktan (11.2. numaralı kural) sonra tüytopa raketle vurulması ya da tüytopun vurulmadan yere düşmesi (ıska geçilmesi) ile birlikte servis atışı gerçekleşmiş sayılır Çiftler karşılaşmasında, eşler rakip servis kullanan ya da karşılayan oyuncunun görüşünü engellemeyecek herhangi bir konumda durabilirler.

22 12. Tekler Oyunu 12.1. Servisi kullanan oyuncu, bir setteki skoru çift bir sayı iken, sayı yapamadıysa ya da skorunu çift sayılı duruma getirmişse, oyuncular kendilerine göre sağ servis alanı içerisinde durmak suretiyle servis kullanırlar ya da karşılarlar. 12.2. Servis kullanan oyuncunun o setteki skoru tek sayı ise oyuncular kendilerine göre sol servis alanı içerisinde durmak suretiyle servis kullanırlar ya da karşılarlar. 12.3. Setin uzatılması durumunda ve sayılı kurallar uygulanırken, servisi kullanan oyuncunun elde ettiği top lam sayı esas alınır. 12.4. Bir "hata" yapılıncaya ya da tüytop oyun dışı kalıncaya dek, servis kullanan ve karşılayan tüytopa dönüşümlü olarak vururlar.

23 Servisi karşılayan oyuncu bir "hata" yapar ya da tüytop servisi karşılayanın yarı alanının yüzeyine temas ederek oyun dışı kalırsa, servis kullanan sayı elde etmiş olur. Servis kullanmış olan oyuncu, bu kez öteki servis alanından yeniden servis kullanır Servisi kullanan oyuncu bir "hata" yapar ya da tüytop servisi kullanan oyuncunun yan alanının yüzeyine temas ederek oyun dışı kalırsa, servis kullanmış olan oyuncu servis atmayı sürdürme hakkını yitirir ve hiçbir oyuncu sayı almak sızın servis karşılamış bulunan oyuncu servis kullanma hakkını elde eder.

24 13. Çiftler Oyunu 13.1. Her setin başında ve servis kullanma hakkının taraflardan birine her geçişinde servis atışı sağ servis alanından yapılacaktır. 13.2. Servisi yalnızca servisi karşılamakla yükümlü olan oyuncu karşılayabilir. Karşılayanın eşi tüytopa vurur ya da tüytop ona değerse servisi kullanmış olan taraf sayı elde eder. Servis karşılandıktan sonra servisi kullanan tarafın oyuncularından herhangi biri topa vurabilir, daha sonra da servisi karşılayan oyunculardan herhangi biri. Oyun bu şekil de top oyun dışı kalıncaya dek karşılıklı vuruşlarla sürdürülür.

25 Servis karşılandıktan sonra, oyuncular filenin kendi taraflarında kalan bölgesindeki herhangi bir yerden topa vurabilirler Servisi karşılayan taraf "hata" yaparsa ya da tüytop servis karşılayan tarafın alanında yere temas edip oyun dışı kalırsa, servis kullanımı, olan taraf sayı alır ve servisi kullanmış olan oyuncu yeniden servis atışı yapar Servis kullanan taraf "hata" yaparsa ya da tüytop servisi kullanan tarafın alanında yere temas ederek oyun dışı kalırsa, servis kullanmış olan oyuncu servis atışını sürdürme hakkını kaybeder ve her iki taraf da sayı elde etmemiş olur Herhangi bir setin başında servis kullanmış bulunan oyuncunun tarafı o sette, skora artıramadığı ya da çift sayı yaptığı zaman söz konusu oyuncu sağ servis alanından servis atacak ya da bu alanda servis karşılayacaktır. Tersi durumda sol servis alanını kullanacaktır.

26 Herhangi bir setin başında servis karşılamış bulunan oyuncunun tarafı o sette, skoru artıramadığı ya da çift sayı yaptığı zaman söz konusu oyuncu sağ servis alanında servis karşılayacak ya da bu alandan servis atacaktır. Tersi durum da sol servis alanını kullanacaktır Eşler için ise bu uygulamanın tersi yapılır Set uzatıldığında 'den 'e kadar olan kuralların uygulanmasında tarafların toplam skoru esas alınır Kural 14 ve 16'da belirtilen durumların dışında servis her el değiştirdiğinde servis atışı farklı servis bölgesinden yapılır Servis kullanma hakkı herhangi bir sette, birbirini izleyen biçimde, başlangıç servisini kullanan oyuncudan başlangıç servisini karşılayan oyuncuya geçer, bu oyuncudan sonra eşine geçer, ondan rakip tarafın oyuncularından birine ve daha sonra onun eşine geçer ve bu şekilde sürer Kural 14 ve 16'da belirtilen durumlar dışında, hiç bir oyuncu sırası gelmeden servis kullanamaz, sırası gelmeden servis karşılayamaz ya da aynı sette peşpeşe iki servis karşılayamaz Kazanan takımın oyuncularından herhangi biri bir sonraki sette ilk servis atışını kullanabileceği gibi kaybeden ta rafın herhangi bir oyuncusu karşılama yapabilir.

27 14. Servis Hataları 14.1. Oyuncular aşağıda sayılan durumlarda servis alanı yanlışlığı yapmış kabul edilirler Sırası gelmeden servis kullanılması, Yanlış servis bölgesinden servis atılması, ya da Yanlış servis bölgesinde durarak, servis karşılamaya hazırlanılması ve servisin kullanılmış olması Servis bölgesi yanlışlığı yapıldığında: Yanlışlığın bir sonraki servis atışı yapılma dan önce fark edilmesi halinde, taraflardan yalnızca biri pozisyon hatası yapmış ve hata yapan taraf o ralliyi kaybetmişse(hatalı pozisyondan avantaj sağlamamışsa), pozisyon düzeltilmez. Aksi halde servis tekrarına (let) hükmedilir Yanlışlık bir sonraki servis atışından önce fark edilemediyse, pozisyon hatası düzeltilmez Servis bölgesi yanlışlığı nedeniyle servis tekraı-ına hükmedilmişse (let kararı) pozisyon düzeltilerek ralli yinelenir Servis bölgesi yanlışlığının düzeltilmesi söz konusu değilse, oyuncuların yeni servis alanları (gerektiğinde yeni servis sırası da) değiştirilmeksizin oyuna devam edilir.

28 15. Fauller Şu durumlar "hata" olarak kabul edilir Servis atışı nizami değilse (Kural 11.1.) Servis atan oyuncu atış sırasında topu ıskalarsa Servis atıldığında tüytop fileye takılır ve tepesinde asılı kalırsa ya da fileyi aştıktan sonra rakip sahada fileye takılı kalırsa Oyun esnasında eğer tüytop Oyun alanının sınır çizgilerinin dışına düşerse, Filenin arasından ya da altından geçerse, Filenin öbür tarafına geçemezse, Çatıya, tavana ya da yan duvarlara değerse, Oyuncunun kendisine ya da formasına değerse,

29 Oyun alanının yakın çevresi dışında kalan bölgede bir kişiye ya da nesneye değerse (Spor salonunun yapısal özelliklerinin gerektirdiği durumlarda, yerel badminton yetkilisi, üye olduğu federasyonun sahip olduğu veto hakkına saklı kalmak kaydıyla, tüytopun bir engele değmesi durumunda uygulanacak kuralları bir yönetmelikle belirler.), Oyun esnasında, tüytopla temasın başlangıç noktası filenin vuruşu yapan oyuncunun tarafında gerçekleştirilmemişse. (Ancak, vuruş esnasında vuruşu yapan oyuncunun raketi filenin üzerinden aşarak topun peşinden hareketini sürdürebilir.) Tüytop oyunda iken eğer oyunculardan biri: Fileye ya da onu tutan direklere raketiyle, vücuduyla ya da formasıyla değerse, 'de izin verilen durum dışında, rakibinin oyun alanına file üzerinden raketiyle veya bedeniyle tecavüz ederse,

30 Rakibini engelleyecek ya da dikkatini dağıtacak şekilde, rakip oyun alanı file altından raketi ve bedeni ile ihlal ederse, Rakibin nizami vuruş yapmasını, tüytopa file üzerinden vurarak engellerse Oyun esnasında bir oyuncu kasıtlı olarak bağırmak ya da el kol hareketleri yapmak veya benzeri hareketlerle rakibinin dikkatini dağıtırsa Oyun esnasında, eğer tüytop: Rakette takılı kalıp, vuruş yapılırken raket ten kurtulursa, Aynı oyuncu tarafından üst üste iki kez (topa) vurulursa, Peşpeşe bir oyuncu ve eşi tarafından vurulursa, Oyuncunun raketine değdikten sonra arka ya doğru yoluna devam ederse, Eğer oyuncu 18. kuralda belirtilen ısrarlı ve saldırgan davranış ve yüz kızartıcı eylemlerden dolayı ceza aldıysa.

31 16. Servis Tekrarı Başhakem veya (onun bulunmadığı durumlarda) oyuncu tarafından oyunu durdurma kararı verilmesi durumudur Durdurma kararı herhangi bir beklenmedik bir durum ya da kaza hallerinde verilebilir Eğer tüytop servis atışı dışında, fileye takılıp asılı kalır ya da fileyi aştıktan sonra fileye takılı kalırsa oyun durdurulur Servis atışı sırasında hem atan hem de karşılayan oyuncu aynı anda hata yaparsa oyun durdurulur Eğer servis kullanan oyuncu, karşılayan taraf hazır olmadan atış yaparsa oyun durdurulur Oyun esnasında tüytop parçalanıp taban kısmı tamamen toptan ayrılırsa, oyun durdurulur Çizgi hakemi topun düştüğü yeri göremediyse, baş hakem de karar veremiyorsa oyun durdurulur Oyunun durdurulduğu durumlarda, son servis atışı geçerli sayılmayacağından, (14.kuralın uygulanabileceği durumlar dışında) servis atmış olan kişi servisi tekrarlar.

32 17. Tüytop'un oyun dışı olduğu durumlar
Top, şu durumlarda oyun dışı kabul edilir: Fileye çarpıp orada ya da tepede asılı kalırsa, Fileye ya da direğe çarptıktan sonra, topa vuran oyuncunun kendi yarı alanının zeminine doğru inişe geçtiği hallerde, Oyun alanının yüzeyine çarpınca, "Hata" ya da "let" karan verildiği zaman.

33 18. Oyunda Devamlılık, Kural Dışı Davranışlar, Verilecek Cezalar
18.1 Oyun ilk servis atılışından, maçın bitişine kadar ve 18.3 no'lu kuralların izin verdiği durumlar dışında - aralıksız devam edecektir Tüm maç süresince setler arasındaki dinlenme süreleri 90 sn'yi geçmeyecektir Oyuncuların elinde olmayan koşulların gerektirdiği durumlarda, başhakem oyuna gerekli gördüğü süre boyunca ara verebilir. Bu durumda mevcut skor aynen korunur ve oyun kaldığı yerden devam eder Hiçbir koşulda bir oyuncunun soluğunu ve gücünü toplaması ya da taktik ve tavsiye alması amacıyla oyun durdurulamaz ve 18.3 no'lu kurallarda belirtilen durumlar dışında hiç bir oyuncunu oyun sırasında taktik ve tavsiye almasına izin verilmez Maç süresince hiç bir oyuncu başhakemin onayı, izni olmadan oyun alanını terkedemez Oyundaki duraklamalar konusunda karar verme yetkisine sahip tek kişi başhakemdir Bir oyuncu şu hareketlerden kaçınmalıdır Kasıtlı olarak oyunda duraklamalara yol açmak

34 18. 7. 2 Kasıtlı olarak tüytopun hızına müdahale etmek 18. 7
Kasıtlı olarak tüytopun hızına müdahale etmek Saldırgan davranışta bulunmak Badminton Kurallarında yer almayan diğer kural dışı davranışlarda bulunmak Başhakem 18.4, 18.5 veya 18.7 no'lu kurallara uyulmadığı taktirde şu cezaları uygular: Kurallara uymayan tarafa uyarı cezası vermek Daha önce uyarıda bulunmuşsa suçlu tarafa hata puanı vermek; ya da Kural ihlallerinin ve centilmenlik dışı davranışların devamı halinde suçlu tarafa puan cezası verip, durumu derhal oyuncuları diskalifiye etme yetkisine sahip olan Turnuva Başhakemine (refree) bildirmek Turnuva Başhakeminin görevlendirilmediği durumlarda, oyuncuları diskalifiye etme yetkisi turnuva sorumlusuna aittir.

35 19. Saha Görevlileri ve Başvurular
19.1. Turnuva başhakemi turnuvada oynanan tüm karşılaşmalardan sorumlu olup tam yetkilidir Başhakem görevlendirildiği oyundan, oyun alanın dan ve yakın çevresinden sorumludur. Başhakem turnuva başhakemine rapor vermekle yükümlüdür. Turnuva başhakeminin bulunmadığı durumlarda, başhakem raporunu sorumlu yetkiliye verir Servis kullanan oyuncu tarafından servis hatası yapıldığında, servis hakemi bağırmak suretiyle hatayı duyurur. (11. kural) Çizgi hakemi, topun “içerde” ya da “dışarda” olduğunu işaretiyle belirler.

36 Başhakem şunları yapmakla yükümlüdür:
19.5. Badminton kurallarını benimsetip uygulanmasını sağlamak; oyunculardan herhangi bir talep gelmeden “hata” ya da “let” duyurusunu yapmak Bir sonraki servis atışı yapılmadan önce ortaya çıkan tartışmalı konularla ilgili başvurulan karara bağlamak Oyuncu ve izleyicilerin oyunun gidişatından ve skorundan haberdar olmalarını sağlamak Turnuva başhakemine danışarak çizgi veya servis hakemlerini görevlendirmek ya da değiştirmek Servis veya çizgi hakemlerinin kendi sorumluluk alanlarında verdikleri kararları tanımak Saha hakemlerinde eksiklik varsa, onların görevlerinin yerine getirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapmak.

37 Görevli hakemler pozisyonu görememiş olup karar verecek durumda değillerse, onların yerine karar vermek ya da servis tekrarı "let" yaptırmak Oyunun askıya alınması konusunda karar vermek nolu kuralla ilgili durumları not alıp bu konu da turnuva başhakemine rapor vermek Eğer taraflar tatmin olmamışlarsa, onların başvurularını, sadece kurallara ilişkin olmak kaydıyla turnuva başhakemine iletmek. (Bu tür başvurular, bir sonraki servis atışı yapılmadan önce ya da eğer setin sonunda yapılmışsa ilgili taraf başvuruyu yapan taraf oyun alanını terk etmeden önce yapılmalıdır)


"BADMİNTON OYUN KURALLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları