Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek fiil değildir? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek fiil değildir? ? ? ? ? ? ? ? ? ?"— Sunum transkripti:

1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.BilgeKalem.com ek fiil değildir?
Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek fiil değildir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Yaşamak şakaya gelmez. B) O kızın gözleri yeşilmiş. C) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. D) Benim sadık yârim kara topraktır.

2 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.BilgeKalem.com A) bakakalırmışım
Aşağıdaki eylemlerden hangisi “öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi” biçiminde çekimlenmiştir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) bakakalırmışım B) sabırsızlandıydık C) affetseydin D) duyamamıştılar

3 3 ? Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Heyecan ve coşku dolu şiirlere pastoral şiir denir. B) Okuyucuya bilgi vermek için yazılan şiirlere didaktik şiir denir. C) Epik şiir kahramanlık konularını işler. D) Satirik şiirde fert ve toplumla ilgili yergiler işlenir.

4 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) I-IV B) III-IV C) IV D) I-III
I.Çala kalem birkaç satır yazmış. II.Eşyalarımı gelişigüzel toplamıştı. III.Derme çatma bir evde oturuyorlar. IV.Kalbim doludizgin sana geliyor. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I-IV B) III-IV C) IV D) I-III

5 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) I-III-II-V-IV B) II-I-IV-V-III
I. bir şey değil II. akıllı olmak III. yerinde kullanmaktır IV. mühim olan V. o aklı ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Numaralandırılmış sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? A) I-III-II-V-IV B) II-I-IV-V-III C) V-II-I-IV-III D) III-II-V-VI-I

6 6 ? A (3,-1) noktasının y = 2 doğrusuna göre simetriği hangi noktadadır? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) ( 3 , 5 ) B) (- 3 , 5) C) (-1 ,3 ) D) ( -3, - 5)

7 7 ? Şekildeki karenin alanı kaç cm2 dir ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 60 B) 50 C) 40 D) 30

8 8 ? Bir dörtgenin kenarları 2,3,4,6 sayıları ile orantılıdır. En küçük kenar 12 cm olduğuna        göre dörtgenin çevresi kaç cm dir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 75 B) 80 C) 90 D) 100

9 9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.BilgeKalem.com A) B) C) D) 2 ab
a = , b = ise aşağıdakilerden hangisine eşittir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) B) C) D) 2 ab

10 10 ? Gündüz süresinin 10 sa 50 dk olduğu bir yerde güneş akşam 16:48 de batarsa sabah kaçta doğar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 05.48 B) 06.18 C) 06.10 D) 05.58

11 11 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.BilgeKalem.com A) 10 B) 12 C) 13
8X-2 iyonu ile Y+2 iyonunda eşit sayıda elektron bulunmaktadır. Buna göre Y atomun atom numarası kaçtır? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 10 B) 12 C) 13 D) 15

12 12 ? Şekildeki X , Y ve Z kasnakları kayışlarla birbirine bağlanmıştır.X kasnağı ok yönünde 1 tam devir yaptığında Z kasnağı hangi yönde kaç devir yapar? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A)1 yönünde ½ devir B) 2 yönünde 2 devir C) 1 yönünde 1 devir D) 2 yönünde 1 devir

13 13 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) % 100 yuvarlak B) % 100 buruşuk
Melez yuvarlak ve arı buruşuk tohumlu bezelyeler çaprazlandığında oluşacak tohumların oranlarının nasıl olması beklenir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) % 100 yuvarlak B) % 100 buruşuk C) % 75 yuvarlak %25 buruşuk D) % 50 yuvarlak % 50 buruşuk

14 14 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 8 kromozom B) 16 kromozom
Bir canlının eşey hücresinde 16 kromozom varsa bir karaciğer hücresinde kaç kromozom vardır? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 8 kromozom B) 16 kromozom C) 32 kromozom D) 18 kromozom

15 15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.BilgeKalem.com A) Bulgaristan -
I. Dünya Savaşı sonucunda mağlup devletlerin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Bulgaristan - Tirianon B) Osmanlı - Sevr C) Avusturya - Sen Jermen D) Almanya - Versay

16 16 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Krom B) Demir C) Linyit D) Petrol
Ege Bölgesinde termik santrallerin çok olması bölgede hangi yeraltı zenginliğinin var olmasının sonucudur? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Krom B) Demir C) Linyit D) Petrol

17 17 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.BilgeKalem.com A) Avrupa
Türkiye’de kış mevsimi yaşanırken aşağıdaki kıtaların hangisinde yaz mevsimi yaşanır? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Avrupa B) Okyanusya C) Asya D) Kuzey Amerika

18 18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.BilgeKalem.com A) Nişancı
Osmanlı devlet teşkilâtında, Dîvân-ı Hümâyûn üyelerinden olup, pâdişâh adına yazılacak fermanlara, beratlara, nâmelere, hükümdârın imzâsı demek olan tuğrayı çekmekle görevli memur aşağıdakilerden hangisidir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Nişancı B) Defterdar C) Sadrazam D) Subaşı

19 19 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.BilgeKalem.com A) Hüseyin ATAK
Sakarya Valisi’nin adı nedir ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Hüseyin ATAK B) Nuri OKUTAN C) Aziz DURAN D)Mehmet CEYLAN

20 20 ? 8 Mart 2008 tarihinde Çanakkale Zaferinin kaçıncı yıl dönümü kutlandı? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 85. B) 90. C) 93. D) 95.

21 Yedek - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.BilgeKalem.com
Dağlar uzakta sanki dumandan birer yığın Sokaklar bile derin bir öğle uykusunda Mısralarda aşağıdakilerden hangisinde insana ait bir özellik yüklenmiştir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Dağlar B) Sokaklar C) Duman D) Yığın

22 Yedek - 2 ? (0,25) -0,5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) B) 1 C) 2 D) 4

23 Yedek - 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 2 Amper B) 4 Amper
Şekildeki elektrik devresinde ana koldan geçen akım kaç amperdir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) 2 Amper B) 4 Amper C) 6 Amper D) 3 Amper

24 Yedek - 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.BilgeKalem.com
Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği fikri ilk kez nerede benimsenmiştir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) Erzurum Kongresi'nde B) Sivas Kongresi'nde C) Amasya Genelgesi'nde D) Osmanlı Mebusan Meclisi'nde

25 Yedek - 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) İtfaiye B) Trafik Polisi
Aşağıdakilerden hangisi trafikte ilk geçiş üstünlüğüne sahiptir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A) İtfaiye B) Trafik Polisi C) Ambulans D) Cumhurbaşkanı


"Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek fiil değildir? ? ? ? ? ? ? ? ? ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları