Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYDINLANMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYDINLANMA."— Sunum transkripti:

1 AYDINLANMA

2 Alexander Gershenkron: “challenge and response”
Gelişme “gelişme fırsatları geri kalmışlıkla doğrudan oranlıdır” Alexander Gershenkron: Economic Backwardness in Historical Perspective “challenge and response” Toynbee

3 Merkantilizm Bullion (külçe), bullionism Ticaret fazlası
Kendine yeterlilik Çözüm: tasarruf ucuz al pahalı sat ham al mamul sat

4 Aydınlanmanın tetikleyicileri
Bilimsel devrim (Scientific Revolution) Matbaa ve bilginin yaygınlaşması Gelişen orta sınıf (burjuvazi) “Aydınlatılmış” aristokratlar

5

6

7 Siyasal felsefenin temel soruları
Devlet nasıl var? Devlet neden var? Devleti meşru kılan nedir? En iyi devlet biçimi nedir?

8 AYDINLANMA YAKLAŞIMI Devlet ve Otorite sorgulanır “Sivil Toplum”
“Temsil Edilme” “Seçme hakkı” “Doğal Haklar”

9 Neden İngiltere’de? İngiliz siyasal geleneği
Magna Carta (1215) Parlamento İngiliz İç Savaşı ( ) Charles I, Parlamentoya karşı Thomas Hobbes düşünmeye başlar! Leviathan (1651) The Glorious Revolution (1688) James II, Parlamentoya karşı John Locke da düşünür! Second Treatise of Civil Government (1690)

10 Thomas Hobbes (1588-1679) İnsan doğası bencildir
Çatışma > korunma > kurallar Kural koyucu: devlet (Leviathan) Hakların bir kısmının devlete teslimi, “birey” in itaat görev ve yükümlülükleri

11

12 John Locke Second Treatise of Civil Government
Tüm insanlar doğadan özgür ve eşittir. (Kadınlar hariç ) Hiç bir fert bir diğerinden üstün ve üstünde olamaz Doğa yasaları insan aklına da uygundur Yaşama, özgürlük ve mülkiyet hakları insanın vazgeçilmez “doğal” haklarıdır John Locke ( )

13 John Locke (1632-1704) Doğa yasaları İnsanın temel gereksinimi
Yaşama ve mutluluğu arama hakkı “devlet” bunu gerçekleştirmekle GÖREVLİ Bu görev bir “SÖZLEŞME” dir Devletin varlık nedeni “meşruiyet” i dir Devlet görevini yerine getirmiyorsa Reddetme ve DEĞİŞTİRME hakkı vardır

14 Hobbes versus Locke Ortaklıklar: “doğa hali” doğal haklar
toplumsal sözleşme Farklılıklar: İnsan davranışı? Duygular (Hobbes) Akıl (Locke) En iyi yönetim? mutlak monarşi (Hobbes) anayasal devlet (Locke) Hobbes Locke

15 Ve Newton Canlı varlıklar da fizik cisimlerin ve evrenin tabi olduğu yasalara tabidirler. Bu yasaların bilinmesi ile toplumlar da aynı düzen ve belirlilikle sürdürülebilirler

16 Aydınlanma & Bilimsel Devrim
Evren, “AKIL”la çözümlenebilir “DOĞAL YASALAR”la vardır “BİLİM” bunları bulur ve kullanır Tek OTORİTE bilim ve bilimsel deneyimdir Bu yaklaşımda “bilinmeyen”e “belirsizlikler”e ve belirleyici bir “TANRI” ya yer yoktur İnsan ve toplum sonsuza dek geliştirilebilir

17 COGITO Gelenekler ve eski düşünceler > OUT
Pozitif ve deneysel bilgi > IN “Açıkça ve bilimsel olarak doğrulanmamış hiçbir bilgi doğru değildir” Rene Descartes: cogito ergo sum “I think therefore I am”

18 Immanuel Kant What is Enlightenment? 1784
Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir yetişkin olamama durumundan kurtulmasıdır. Bu durum , insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. Bu duruma düşmesi kendi kabahatidir; bunun nedenini aklın kendisinde değil, aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. Aydınlanmanın parolası şudur: Sapere Aude! “Bilmeye cesaret et!” Immanuel Kant What is Enlightenment? 1784

19

20 Jean Jacques Rousseau The Social Contract (1762)
İnsan doğal halinde eşit ve özgürdür Bunu korumak toplumsal sözleşme sonucu devletin görevidir Tarih boyunca güçlüler eşitsizliği sürekli kılmıştır Devlet güçlü ve zengin bir azınlığın değil herkesin hakları ve eşitliğini korumalıdır

21 Aydın “despot” luğu ! “AYDINLANMIŞ OLAN AYDIN AYDINLATMAK ZORUNDADIR”
Toplumu yönetmek “aklın yolu”ndan geçer bizdeki “aklın yolu birdir” gibi değil İnanılan tek şey “ gelişme” (progress) ve “değişim” (change) Osmanlıya yansıması: “terakki” “AYDINLANMIŞ OLAN AYDIN AYDINLATMAK ZORUNDADIR”

22 Tıp okuyanlar için Aydınlanma 
Descartes : Rasyonalizm Klinik bulgunun analizi Newton : Ampirisizm Vakadan teşhise Voltaire : Hümanizm Hasta odaklılık Rousseau : Ortak yarar “Hizmet” olarak sağlık Diderot : Ansiklopedi Standartlaştırma

23 THE END http://hum.yeditepe.edu.tr Prof. Erdal Yavuz
Yeni gelenler için klavuz: “Humanities” ders notları ve konferans sunumlarına Yeditepe web de “Eğitim” sayfasından ulaşabilirsiniz. Doğrudan adresi: Prof. Erdal Yavuz


"AYDINLANMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları