Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslar Arası Fonlar için Proje Hazırlama Esasları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslar Arası Fonlar için Proje Hazırlama Esasları"— Sunum transkripti:

1 Uluslar Arası Fonlar için Proje Hazırlama Esasları
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Şubat 2008

2 AKDAN Danışmanlık Ltd. Şti
Biz kimiz? AKDAN Danışmanlık Ltd. Şti

3 Çalışma Alanlarımız: KOBI Danışmanlığı;
Araştırma – Geliştirme Danışmanlığı Finansman Danışmanlığı Dış Ticaret Danışmanlığı Yönetim Danışmanlığı Satış – Pazarlama Danışmanlığı İş Kurdurma Danışmanlığı

4 Çalışma Alanlarımız: Eğitim Hizmetleri Dış Ticaret Eğitimi
Satış - Pazarlama Eğitimi Finans Eğitimi Fon kaynakları (Destek, hibe ve krediler) Bilgilendirme Toplantıları Proje Çevrim Yönetimi (PCM) Eğitimi Girişimcilik Eğitimi

5 Çalışma Alanlarımız: Proje Yönetim Hizmetleri AB Teknik Asistanlık
AB projeleri (Bölgesel Kalkınma, Aktif işgücü) Dünya Bankası projeleri (Kırsal Kalkınma, Sosyal Riski Azaltma Projesi, Özelleştirme ve Sosyal Destek Projeleri) TÜBİTAK, TTGV Ar-Ge projeleri

6 Eğitimin Amacı

7 Temel amaç, katılımcılara proje fikrinin doğuşu ve kurgulanmasından başlayarak proje ve fizibilite kavramını vermek; AB’nin bakış açısı konusunda farkındalık yaratmak, proje hazırlamak veya yorumlamak konusunda ihtiyaçları olan donanımın neler olduğunu göstermek, özetle AB’nin proje fikrine ve düşünce sistemine yaklaştırmaktır.

8 Bazı yaratıcı insanlar, sadece çok iyi fikirleri olduğu için bazılarının onlara para vereceğini düşünürler

9 Kendinizi fon sağlayan kurumun yerine koyun!!!
Proje Fikri; Öncelik alanlarımıza uygun mu?

10 Proje Fikri Taleplerimizi karşılıyor mu?

11 Proje Fikri Beklediğimiz etkiyi yaratıyor mu?

12 Proje Fikri Gerçekçi mi?

13 Proje Fon kaynağı tükendikten sonra devam edebilecek mi?

14 Bu proje mutlaka gerçekleşmeli mi?

15 Öngörülen insan kaynağı bu konuda tecrübe sahibi mi?

16 Başvuran kurum bu projeyi gerçekleştirebilecek kapasitede mi?

17 Projenizi önce siz değerlendirin!!!

18 Projeniz Gerçekleştirilebilir mi?
Fonlanabilir ( Uygun fon kaynağı var mı?) Etkin ( karlı mı, beklenen etkiyi doğuruyor mu?) Başarılabilir ( proje her anlamda sizin kapasiteniz dahilinde mi?)

19 Proje teklifiniz niçin önemlidir?

20 Profesyonelliğinizin ispatıdır
Problem yada ihtiyacı nasıl anladığınızdır Bir problem çözücü olarak göstereceğiniz uzmanlığınızdır

21 Bir plan geliştirme ve yürütme yeteneğinizdir
Bir planı yönetme yeteneğinizdir Yaratıcılığınızdır!!

22 Neden bazı proje teklifleri başarısız olur?

23 Teklif reddinin nedenleri:
Son başvuru tarihinden sonra teslim Kılavuzun tam anlamıyla takip edilmemesi Teklifte olağandışı, merak uyandıran yada parlak herhangi bir unsur bulunmaması

24 Teklif reddinin nedenleri:
Teklif bu yılki önceliklere uygun değil Teklif açık ve anlaşılır değil Teklif tamamlanmamış, eksik kalan unsurlar var

25 Teklif reddinin nedenleri:
Yeterli saha araştırması yapılmamış Daha önce uygulanmış benzer projeler yeterince araştırılmamış Proje teklifi kurumun uygulama kapasitesinin çok üzerinde Uygulama için yanlış metodoloji öngörülmüş

26 Teklif reddinin nedenleri:
Bütçe gerçekçi değil Maliyetler öngörülen faydadan daha yüksek Sürdürülebilir değil Teklif dili zayıf

27 Uluslar Arası Fon Kaynakları
Avrupa Birliği

28 AB Mali Yardımları  Avrupa Komisyonu tarafından, diğer aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye’ye de tahsis edilen HİBE NİTELİKLİ yardımlardır. Öte yandan, sözkonusu yardımlar doğrudan nakdi bir yardım niteliğinde olmayıp, Avrupa Komisyonu ve Türkiye’nin  birlikte seçtikleri proje ve programlara mali destek sağlamak için kullanılmaktadır.

29 AB Mali Yardımları  Topluluk Programları ( Kültür 2007, LIFE, 7. ÇP gibi) veya Avrupa Yatırım Bankası kredileri gibi imkanlar mali yardımlarla karıştırılmamalıdır.

30               AB Mali Yardımları AB katılım öncesi finansmanının temel amacı aday ülkelere AB üyeliğine hazırlanmaları için yardımcı olmaktır. AB’nin Türkiye’ye mali desteği artan miktarlarda devam etmektedir.

31 Neden AB Desteği? Müktesebat Uyumu Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Ekonomik ve Sosyal Uyum

32 Nasıl uygulanır? AB fonlarının kullanımı standartlaştırılmış kurallara tabidir. Aday ülke için AB finansman döngüsü aşağıdaki adımları kapsar: Bütçe kararı Fonların ulusal programlara dağılımı İhalelerin Yapılması Ödemeler Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ilerleyen bölümde daha detaylı incelenecektir.

33 Uluslar Arası Fon Kaynakları
Dünya Bankası

34 Proje Döngüsü Dünya Bankası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin talebiyle bir proje geliştirir ve finansman sağlar. Projenin fizibilitesi ve kredinin vadesinin kıymetlendirilmesini müzakereler, Yürütme Kurulunun onayı ve imza aşaması takip eder. Kredi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

35 Toplam Finansman Dünya Bankası, Türkiye'de bugüne kadar 135 programı finanse etmiş ve toplam 15,5 milyar dolar kredi sağlamıştır.

36 Ana Konular Dünya Bankası'nın Türkiye'ye destek sağladığı ana konular:
Sosyal güvenlik, kamu sağlığı, su tedariki ve kanalizasyon, çevre, tarım, inşaat, hukuk reformu, kamu sektörü yönetimi ve enerji sektörü reformudur.

37 Mevcut Kredi ve Hibeler
Dünya Bankası'nın Türkiye'deki mevcut portfolyosu 23 aktif proje, 4 hibeden oluşmaktadır.

38 Hibeler Gençliğin Gelişimi ve Sosyal Katılım Japon Sosyal Kalkınma Fonu(JSDF) Etkin bir Kamu Borç Yönetimi için Kurum Oluşturma Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar Yönetimi GEF Projesi Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılması Projesi - II. Aşama (PODS-II) 1,93 ( milyon $) 0,32 8,2 14 HİBELER TOPLAMI 24,45

39 Uluslar Arası Fon Kaynakları
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

40 Çalışma Alanları UNDP Türkiye 3 temel alanda ilerleme kaydetmek için çalışır: 1) demokratik yönetişimin sağlanması için kapasite geliştirme; 2) yoksulluğun azaltılması için çaba gösterilmesi; 3) çevre ve sürdürülebilir kalkınma.

41 Nasıl Çalışır? UNDP, bu alanlarda ilerleme kaydedilebilmesi için,
hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum, üniversiteler ve özel sektörle ortaklıklar kuruyor. Kalkınma projelerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için bakanlıklarla yakın ilişki içinde çalışıyor.

42 Bazı örnek projeler LA-21 – Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi
Türkiye'deki Yerel Yönetim Reform Programına Destek Kadınların Politik Yaşama Katılımı İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin İnsan Hakları Konusunda Eğitimine Destek

43 Bazı örnek projeler Mikrofinans Sektör Gelişimi
Gap-GİDEM - Güneydoğu Anadolu'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi Gelişmekte olan Ülkeler arası Teknik İşbirliği (TCDC II)

44 Bazı örnek projeler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF-SGP)
İklim Değişikliği Programı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörlere Entegrasyonu Projesi Bölgesel Su Ortaklığı Girişimi: "Her Damla Değer Katar"

45 Uluslar Arası Fon Kaynakları
Yabancı Vakıflar 1.Küresel Mirası Koruma Vakfı 2.Dünya Anıtlar Fonu 3.REC-Bölgesel Çevre Merkezi

46 1.KÜRESESEL MİRASI KORUMA VAKFI (GLOBAL HERITAGE FUND)

47 KÜRESEL MİRASI KORUMA VAKFI (GLOBAL HERITAGE FUND)
Amacı Tarihi alanların korunması(Koruma planının hazırlanması ve uygulanması) İçeriği Koruma planı ve kapsamındaki çalışmalar(Restorasyon rekonstrüksiyon,personel eğitimi vb. Kim Başvurabilir? Yerel yönetim ve STK'lar Bilgi İçin

48 Örnek Proje 1: Çatalhöyük Projesinden örnek çalışmalar
Ziyaretçi merkezinin yenilenmesi Kazı alanında ziyaretçilere yönelik materyallerin çoğaltılması

49 Örnek Proje 2 Global Heritage Fund “Kars Osmanlı Bölgesi Koruma Planı” projesinden örnek çalışma.
1) Çalışmalardan önce Namık Kemal evi,Mayıs 2005 2) Arkeolojik kazılardan sonra N.Kemal Evi, Ağustos 2005 3) Duvar restorasyonundan sonra N.Kemal Evi, Eylül2005

50 2.DÜNYA ANITLAR FONU (WORLD MONUMENTS FUND)

51 DÜNYA ANITLAR FONU(WMF)
Amacı Tarihi eser ve mimari yapıların korunması İçeriği Kültürel miras alanlarındaki koruma çalışmaları ve buna bağlı girişimler; Keşif ve planlama çalışmaları Pilot projeler Proje uygulamaları Belirli bir bölgenin korunmasına yönelik eğitim aktiviteleri Kim Başvurabilir? Özel kişi veya kuruluşlara ait olmayan bütün alanlar için başvuru yapılabilir Bilgi İçin

52 Türkiye’de Fon Almış Projeler
Ani Arkeolojik Sit alanı, Ocarlı Köyü, Kars Çatal Höyük, Küçükköy İzmir Merkez Sinagogu, İzmir Efes, İzmir Aya Sofya, İstanbul Küçük Aya Sofya Zeyrek Camii, İstanbul Nemrut Dağı Arkeolojik Sit Alanı, Kâhta Patara Arkeolojik Sit Alanı, Kas Afrodit Tapınağı, Aphrodisias Augustus Tapınağı, Ankara Tetrapylon, Aphrodisias

53 3.BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ (REC)

54 REC-Bölgesel Çevre Merkezi
Küçük Hibeler Ulusal Hibeler Amacı Yerel STK’ları, kuruluş, teşkilatlanma ve proje geliştirme faaliyetlerinde desteklemek STK’ ların ve yerel idarelerin, halkın bilinçlendirilmesi programları, kampanyalar ve forumlar da dahil olmak üzere ulusal önemdeki alanları konu alan projelerini destelemek Proje Limiti EUR 10,000 ila 50,000 Euro arasında Bilgi İçin YEREL YÖNETİMLERE ÇEVRE FİNANSMANI EĞİTİMİ REC-Türkiye Şubat 2006’da Yerel Yönetimlere, çevre alanında AB mali yardımı konusunda çevre finansmanı eğitimi vermiştir.Kuruluşun bu tür etkinlikleri olmaktadır. Kuruluşun etkinlikleriyle ilgili bilgiler web sitesinden takip edilebilir.

55 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

56 IPA’nın Kapsamı

57 Katılım Öncesi Yardım Aracı
IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım CARDS SAPARD PHARE ISPA

58 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
döneminde tüm katılım öncesi AB mali yardım programlarını birleştiren mali araç IPA bütçesi : 11,5 milyar Euro.(Bütün Aday ve Potansiyel Aday ülkeler için )

59 Katılım Öncesi Yardım Aracı
IPA’nın Kapsadığı Ülkeler: Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Potansiyel Aday Ülkeler Arnavutluk Bosna-Hersek ve Sırbistan-Karadağ

60 Katılım Öncesi Yardım Aracı
Çerçeve bir Tüzüktür. Uygulamasına ilişkin kurallar Komisyon tarafından çıkartılacak ikincil uygulama mevzuatları ile düzenlenecektir. Komisyon, Yapısal Fonları, Uyum Fonunu ve Kırsal Kalkınma Fonlarını dikkate alarak, her bir bileşen için farklı uygulama mekanizmaları geliştirebilecektir.

61 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kırsal Kalkınma Mali Yardım Bileşenleri

62 IPA Bileşenleri Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
Müktesebat Uyumuna Yönelik Programlar Topluluk Programlarına Katılıma Yönelik Faaliyetler *Sorumlu Kurum: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği Kurumsal Yapılanma ve Yatırım Faaliyetleri *Sorumlu Kurum: Henüz belirlenmemiştir.

63 IPA Bileşenleri Kırsal Kalkınma
Bölgesel Gelişme Yapısal Fonlar kapsamındaki Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Uyum Fonu uygulamaları ile uyumlu faaliyetler İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Yapısal Fonlar kapsamındaki Avrupa Sosyal Fonu uygulamaları ile uyumlu faaliyetler Sektörel Koordinatör: Devlet Planlama Teşkilatı Kırsal Kalkınma Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Faaliyetler *Sorumlu Kurum: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

64 IPA Bileşenleri Bölgesel Kalkınma
Bölgesel Gelişme Bileşeni Altında Yer Alan Operasyonel Programlar (OP) ve Sorumlu Bakanlıklar: OP Sorumlu Bakanlık Ulaştırma – Ulaştırma Bakanlığı Çevre – Çevre ve Orman Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

65 Önemli Not: Bu dönem itibariyle OP ler tamamlanmıştır ve onay sürecindedir. İlgili Bakanlıkların uygulama kapasiteleri değerlendirilmektedir, akredite olmaları halinde OP başlıklarında proje çağrıları ilan edilecektir. Akredite olmamaları durumunda ise Bakanlıkların kapasitelerini artırmaya yönelik hizmet satınalmaları gündeme gelecektir.

66 IPA Bileşenleri Kapsam
Bölgesel Kalkınma Kapsam Yapısal Fonlar kapsamındaki Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ABKF) ve Uyum Fonu uygulamaları ile uyumlu faaliyetler: Ulaştırma altyapısı (özellikle TEN-T ağlarıyla bağlantılar) Çevresel önlemler; atık yönetimi, kentsel atık su yönetimi ve hava kalitesi ile ilgili alanlar İş ortamının iyileştirilmesi ve girişimciliğin güçlendirilmesi

67 IPA Bileşenleri Sorumlu Bakanlık: İnsan Kaynaklarının
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kapsam: Özellikle kadınların işgücüne katılma oranı artırılarak istihdama daha fazla insanın çekilmesi ve istihdamda tutulması ve işsizliğin özellikle de genç işsizliğin azaltılması. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi ve eğitimin tüm kademelerinde özellikle kızlar için okullaşma oranının yükseltilmesi amacıyla beşeri sermaye yatırımının artırılması İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

68 IPA Bileşenleri İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kapsam:
Özellikle yaşam boyu eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve çalışanlar ile işletmelerin insan kaynaklarına yatırım yapmalarının teşvik edilmesi yoluyla işçilerin, işletmelerin ve girişimcilerin uyum kabiliyetlerinin yükseltilmesi. Dezavantajlı kişilerin işgücüne sürekli katılımlarını sağlamaya yönelik kapsayıcı bir işgücü piyasasının teşvik edilmesi ve işgücü piyasasında her çeşit ayrımcılıkla mücadele edilmesi

69 IPA Sürecinde Kurumsal Yapılanma
69

70 Stratejik Çerçeve Belgesi
Sektörel Koordinatör olan DPT koordinasyonunda ilgili kuruluşların katılımıyla hazırlanmaktadır yılı Haziran ayı sonu itibarıyla nihai hale getirilmiştir. Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşenlerini içerir ve bu alanlardaki temel öncelikleri ortaya koyar. Ulusal önceliklerle Avrupa Topluluğu öncelikleri arasında ve iki bileşen altında yer alan 4 operasyonel program arasındaki tutarlılığı ve tamamlayıcılığı sağlar.

71 Operasyonel Programlar
Her bir Operasyonel Program ilgili Bakanlık tarafından hazırlanır ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanır. Operasyonel Programlar, Stratejik Çerçeve Belgesinde yer alan öncelik ve amaçların elde edilebilmesi için uygun önlemler ve eylemleri tanımlar. Orta dönem hedeflerin ve ihtiyaçların analizini içerir. 3 yıllık perspektifi ortaya koyar. Amaçları, ulaşılmak istenen sonuçları, müdahale alanlarını, objektif izleme ve değerlendirme göstergelerini içerir.

72 IPA Yapılanması Stratejik Çerçeve Belgesi (2007-2013) TC AB Kurumsal
9. Kalkınma Planı ( ) Lizbon Stratejisi ve Avrupa İstihdam Stratejisi Orta Vadeli Program ( ) IPA Tüzüğü ( ) ÖUKP ( ) Çok Yıllı İndikatif Planlama Dokümanı KEP(2005) Stratejiler - Kırsal Kalkınma, KOBİler, Sanayi Çevre, Ulaştırma , İstihdam KOB İlerleme Raporları Stratejik Çerçeve Belgesi ( ) Kurumsal Yapılanma Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynaklarını Geliştirme Kırsal Kalkınma Kırsal Kalkınma Planı OP-Çevre OP-Ulaştırma Rekabet edebilirlik OP-Bölgesel Kaynaklarını Gel. OP- İnsan Projeler Projeler Projeler Projeler Projeler

73 Sağlanacak Finansman Bileşen 2007 2008 2009 Total I- Kurumsal Gelişim
252.2 250.2 233.2 735,6 II. Sınır ötesi İşbirliği 6.6 8.8 9.4 24,8 III. Bölgesel Kalkınma 167.5 173.8 182.7 524 IV. İnsan Kaynaklarını Geliştirme 50.2 52.9 55.6 158,7 V. Kırsal Kalkınma 20.7 53.0 85.5 159,2 Toplam 497.2 538.7 566.4 1602,3

74 Yararlanıcılar Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları : AB mevzuatının nasıl uygulanacağına dair kurumsal kapasite destekleri; Yerel Yönetimler: Altyapı yatırım projeleri; katı atık ve atık su arıtma tesisleri gibi. KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini arttırmak üzere destek (*Destek türü ve mekanizmaları henüz belirlenmemiştir.) İşgücü: gençler ve kadınların becerilerinin arttırılması, iş bulabilmeleri için eğitim verilmesi, aktif istihdam ve sosyal içerme önlemleri gibi Sivil Toplum Kuruluşları: Faaliyet alanlarına yönelik destekler Çiftçiler: Çiftçilerin tarımsal üretkenliğinin artırılması

75

76

77 AB Mali Yardımları Kapsamında Başvurulabilecek Hibe Programları
GAP Bölgesinde Sel Riskinin Azaltılması Hibe Programı ( Fiziksel Planlama ve Yatırım – Sosyal Destek) Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı-2008

78 GAP Bölgesinde Sel Riskinin Azaltılması Hibe Programı
Sosyal Destek

79 Hedefi sel nedeniyle oluşan sosyal ve ekonomik zararın giderilmesidir.
Toplam bütçe Avro En düşük hibe miktar: EUR En yüksek hibe miktar: EUR Destek oranı %100

80 Kimler Başvurabilir? Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden birinde yerleşik; Belediye, il veya bölgesel kamu kurumu örneğin: İl Özel İdareleri, İl veya Bölge Müdürlükleri (örn. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İller Bankası İl Müdürlükleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri vb.), Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, birlikler örneğin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

81 Projeler aşağıdaki sektörlerle veya konularla ilgili olmalıdır:
Yerel halka yönelik sel önlenmesi / sel riskinin azaltılması ve afetlere karşı genel hazırlık konusunda kapasite ve bilinç oluşturma Sellerden etkilenen veya etkilenme riski taşıyan gruplar için mesleki eğitimler ve küçük ölçekli kalkınma faaliyetleri Halk sağlığı hizmetlerinin sağlanmasına yönelik projeler (psikolojik destek, hijyen, çocuk sağlığı vb.) Kadınlar, gençler ve bedensel engelliler için yetişkin eğitimi vb. Son Başvuru: 5 Mayıs 2008

82 GAP Bölgesinde Sel Riskinin Azaltılması Hibe Programı
Fiziksel Planlama ve Yatırım

83 Hedefi sellerin önlenmesi için gerekli altyapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve sel esnasında hızlı bir yanıt oluşturulması için yerel kapasitenin oluşturulması için temel ihtiyaçların karşılanmasıdır. Toplam bütçe: EUR En düşük miktar: EUR En yüksek miktar: EUR Destek oranı en fazla %90 Son Başvuru : 6 Mayıs 2008

84 Kimler Başvurabilir? Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden birinde yerleşik; Belediye, il veya bölgesel kamu kurumu örneğin: İl Özel İdareleri, İl veya Bölge Müdürlükleri (örn. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İller Bankası İl Müdürlükleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlükleri vb.), Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, birlikler örneğin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Yasal olarak hizmet veren veya altyapının işletmesini üstlenen bir kurum olmak ve altyapı hizmetlerinin tüm olası kullanıcıların eşit kullanımına sunmak

85 Örnek Proje Fikirleri (1/2)
Master plan, imar planları, sel risk değerlendirme ve acil durum/eylem planlarının hazırlanması; İleride hayata geçirilecek olan projeler (bu hibe kapsamında desteklenmeyen) ancak bu hibenin genel amacına uygun faaliyetler için fizibilite, tasarım ve ÇED ile ilgili çalışmalar; Nehir yatağı koruma tesislerinin inşası, geliştirilmesi veya rehabilitasyonuna yönelik (Nehir kenarı ve Nehir Yatağı erozyonuyla mücadele edecek) projeler;

86 Örnek Proje Fikirleri (2/2)
Menfezlerin, kutu menfezlerin, yolların, köprülerin ve diğer hayati yerel altyapının inşası, geliştirilmesi veya rehabilitasyonuna yönelik projeler; Selin önlenmesi / sel riskinin azaltılmasına yönelik küçük ölçekli kamu hizmeti tesislerinin (sağlık ocakları, rehabilitasyon merkezleri, ortak sosyal alanların, okulların vb.) inşası, geliştirilmesi veya rehabilitasyonuna yönelik projeler; 2006 yılındaki sel esnasında zarar gören veya gelecekte sel riski taşıyan kültürel miras değerlerinin restorasyonu ve renovasyonuna yönelik projeler.

87 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı-2008

88 Hedef: Programın hedefi, belirlenen illerde kadın ve gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik aktif istihdam tedbirlerinin tasarlanması ve uygulanmasıyla ilgili kapasitenin güçlendirilmesidir.

89 Bölge İller 1 İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli 2 İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Antalya, Balıkesir 3 Ankara, Kayseri, Konya, Zonguldak, Çorum, Samsun, Sivas, Trabzon, Eskişehir, 4 Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Malatya

90 Öngörülen asgari tutar
Bölge Öngörülen asgari tutar 1 3,000,000 2 1,500,000 3 2,000,000 4 Toplam 8,000,000 Kalan Avro bölgeye bakılmaksızın, en yüksek puanı alan projelere tahsis edilecektir. TOPLAM BÜTÇE: Avrodur.

91 Hibe miktarları En düşük tutar: 50,000 AVRO
En yüksek tutar: 400,000 AVRO Hibe tutarı, projenin uygun maliyetler toplamının %90’ından fazla projenin uygun maliyetler toplamının %50’sinden az olamaz

92 Kimler Başvurabilir? Sivil toplum kuruluşu ,il özel idareleri, köylere hizmet götürme birlikleri, belediyeler, sanayi ya da ticaret odaları, esnaf ve sanatkar odaları, meslek örgütleri, üniversiteler, mesleki ve teknik eğitim kuruluşları, organize sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilcisi kuruluşlar (örneğin; mesleki / teknik dernekler, vakıflar), işçi ve işveren sendikaları, kâr amacı gütmeyen kooperatifler, halk eğitim merkezleri

93 Önemli Not: En az bir “işgücü talep tarafı” temsilcisi
En az bir “işgücü arz tarafı” temsilcisi projede ortak olarak yer almalıdır !!! İşgücü talep tarafı İşgücü arz tarafı Sanayi ya da ticaret odaları Organize sanayi bölgeleri Meslek örgütleri KOBİ’leri temsil eden kuruluşlar Üniversiteler Mesleki ve teknik eğitim kuruluşları Eğitim ya da danışmanlık hizmeti veren STK’lar Kadın ve gençlik alanlarında çalışan STK’lar

94 Süre Bir projenin süresi 6 aydan az, 12 aydan çok olamaz.

95 Örnek Proje Fikirleri 1/2
Yerel işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslek alanlarında ve hızlı büyüme potansiyeline sahip sektörlerde yeniden eğitim İşyerlerinde iş başında eğitim Katılımcıları ile işverenleri bir araya getirecek arasında eşleştirme hizmetleri Verimliliği arttırmak amacıyla teknik becerilerin geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi İşyerlerinde, örneğin staj programlarıyla kısa süreli işe yerleştirme Çıraklık programlarının geliştirilmesi İş kulüpleri dahil, mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve geliştirilmesi İş kurma eğitimleri

96 Örnek Proje Fikirleri 2/2
İş kurma konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri Mezuniyet sonrası girişimcilik destek projeleri Kadınları kendi işlerini kurmaya teşvik eden ve ağ oluşturulmasını içerebilen faaliyetler İş kurma konusunda dış finansman olanaklarının belirlenmesi ve bu kaynaklara yapılacak başvuruların desteklenmesi Esnek çalışma uygulamalarının geliştirilmesi Kadınları ve gençleri ara işgücü piyasasına dahil etmeye yönelik projeler; örneğin, motivasyon kursları İş arayanlara hizmet sunan hizmet sunucularıyla işverenler arasında etkin diyalog sağlanması

97 Başvuruların alınması için son tarih 16 Nisan 2008

98 Beklenen Hibe Programları

99

100 AB TOPLULUK PROGRAMLARI

101 Topluluk Programları AB’nin genel hedeflerinin yerine getirilmesi için üye ülkeler arasında işbirliğini ön görmektedir. Program bütçesi herhangi bir ulusal kota olmaksızın AB seviyesinde belirlenmekte, Topluluğun genel bütçesinden karşılanmaktadır. Proje teklifleri kuruluşlar tarafından doğrudan Brüksel’deki ilgili birime verilmektedir.

102 Topluluk Programları Topluluk Programları eğitimden teknolojiye kadar bir çok alanı kapsamaktadır. Bunlar arasında en önem verilen alanların başında çevre ve enerji gelmektedir. Bu programlar Topluluk üyelerine tam açık olup diğer ülkelerin katılabilmesi için program katılım payı ödemesi gerekmektedir. Katılım aşamasında katılım ülkelerine programlar açılmaktadır. Aday ülkelerin bu programlara katılabilmesindeki ön şart ülkenin ulusal olarak programa katılma konusunda resmi niyet bildirmesidir.

103 Çevre Alanında; LIFE III
(3. ülkelere açılmış olup Türkiye’nin 2006 da doğrudan yararlanabileceği bir programdır.) Sivil Toplum Örgütlerine yönelik Çevre Koruma Programı Araştırma konusunda 7. Çerçeve Programı ( ) Eğitim Kültür alanında Comenius (Ulusal Ajans Yoluyla Türkiye’ye açık) Grundtvig (Ulusal Ajans Yoluyla Türkiye’ye açık) Leonardo da Vinci (Ulusal Ajans Yoluyla Türkiye’ye açık) Erasmus Mundus (Ulusal Ajans Yoluyla Türkiye’ye açık)

104 Comenius Comenius Program'ının temel amacı, "Okul Eğitimi" alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle eğitimde kaliteyi artırmak ve kültürel diyalogu sağlayarak dil öğrenimini teşvik etmektir. Bu program, Okul Öncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim alanlarını kapsamaktadır.

105 Erasmus Erasmus programı, Avrupalı yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, Kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

106 Leonardo da Vinci AB Mesleki Eğitim programıdır.
Tüzel kişilik sahibi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, Eğitim kurumları ile KOBİ, STK ve yerel yönetimler Leonardo da Vinci projesi sunabilmektedir.

107 Grundtvig Yetişkin eğitiminin ülkeden ülkeye değiştiği ve farklı durumlarının olduğu bilinmektedir. Grundtvig eyleminde temel amaç öğrenmeye arzulu her bir bireyin bu talebini gerçekleştirecek yolların geliştirilmesini sağlamaktır. Daha fazla bilgi için (Ulusal Ajans) adresini ziyaret edebilirsiniz.

108 TOPLULUK PROGRAMLARI 7. Çerçeve Programı

109 AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013)
7.ÇP önerisinde büyüme için bilgiye dayalı Avrupa araştırma alanı inşası öngörülmektedir.

110 AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013)
Programda bir takım yenilikler göze çarpmaktadır. Bunlar; Daha uzun program süresi (Dört yıl yerine yedi yıl), Daha fazla bütçe, Proje araçlarından çok temalara odaklanma, Ortak Teknoloji Girişimleri’nin kurulması, Avrupa Araştırma Konseyi’nin kurulması, Bilgi Bölgeleri’nin geliştirilmesi, Uluslararası işbirliğini kolaylaştırıcı eylemlerin hayata geçirilmesi, Özel sektör yatırımlarını araştırmaya çekmek için risk paylaşımına yönelik önlemlerin alınması, Güvenlik konusunun Çerçeve Programları kapsamına dahil edilmesi olarak özetlenebilir.

111 AB 7.Çerçeve Programı Bütçe Dağılımı
2007 – 2013 Bütçe (Milyon AVRO) İşbirliği Özel Programı 32.365 Sağlık 6.050 Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji 1.935 Bilgi ve İletişim Teknolojileri ( IT & C) 9.110 Nanoteknoloji, Malzemeler, Yeni Üretim Teknolojisi. 3.500 Enerji 2.300 Çevre (İlkim değişikliği dahil) 1.900 Ulaşım (Havacılık dahil) 4.180 Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler 610 Güvenlik 1.350 Uzay 1.430

112 Fikirler Özel Programı
Avrupa Araştırma Konseyi 7.460 Kişiyi Destekleme Programı Marie Curie Eylemleri 4.727 Kapasiteler Özel Programı 4.217 Araştırma Altyapıları 1.850 KOBİ Yararına Araştırma 1.336 Bilgi Bölgeleri 126 Araştırma Potansiyeli 370 Toplumda Bilim 280 Araştırma Politikaları 70 Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri 185 Ortak Araştırma Merkezleri 1.751 AB 7. Çerçeve Programı Özel Programları Genel Bütçesi 50.521

113 AB ÇP Çağrı Oluşumu Proje Teklif Çağrısı
Çalışma Programı Araçlar Proje Türleri Bütçe Konu Para Uygulama Aracı Proje Türü Proje Teklif Çağrısı

114 AB ÇP Proje Başvuru Süreci

115 KÜLTÜR 2007

116 Genel Amacı Programın Genel Amacı, Avrupa vatandaşlığı oluşumunu teşvik ederek ve programda yer alan ülkelerde ortak kültürel alanı temel alan sanatçılar, kültürel aktörler ve kültür kurumları arasındaki kültürel işbirliğini arttırarak Avrupalılar tarafından paylaşılan kültürel alanın geliştirilmesini sağlamaktır.

117 Özel Amacı • Kültür sektöründe çalışanların ve sanatçıların sınır ötesi dolaşımının geliştirilmesi; • Kültür ve sanat ürünlerinin ve sanat çalışmalarının uluslar arası dolaşımının geliştirilmesi ve • Kültürler arası diyalogun artırılması.

118 Destek Alanları Program Avrupa'da çok uluslu kültürel işbirliğini geliştirmek için bağdaşık, küresel ve tamamlayıcı bir araç olarak tasarlanmıştır. Bunu gerçekleştirmek için her seviyede dizinler oluşturulmuştur. Bu dizinler aşağıda belirtilmiştir: 1. Kültürel Eylemler Desteği 2. Kültürel Organizasyonlar Desteği 3. Kültürel Araştırmalar ve Derlemeler Desteği

119 Kültür 2007 Programı eğitimin 3
Kültür 2007 Programı eğitimin 3. gününde ayrıntılı olarak incelenecektir.

120 1. Günün Sonu Teşekkür ederiz.

121 PCM – Proje Çevrim Yönetimi

122 Proje Çevrim Yönetimi ve Evreleri
İÇERİK Tanımlar Proje Çevrim Yönetimi ve Evreleri Programlama Tanımlama Formulasyon Uygulama Değerlendirme Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı MÇ Hazırlama adımları

123 Proje; Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli hususların yani; ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl (5N) kim için, kim tarafından ve kaç paraya (3K) yapılacaktır sorularının cevaplarının yer aldığı bir belgedir.

124 Örneğin; TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı Ne: Bölgesel Kalkınma Nerede: TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgelerinde Ne Zaman: 2006 – 2008 yılları arasında Niçin: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve merkezi ve yerel düzeyde kapasite geliştirilmesi için Nasıl: Tarım, KOBİ, Yerel Girişimler, Altyapı ve Kapasite Artırma konularında sağlanacak desteklerle

125 Kim için? Bölge halkı, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ve KOBİ’ler
Kim tarafından? Devlet Planlama Teşkilatı Kaç paraya? Toplam Milyon €

126 Proje Yönetim Döngüsü Nedir?
Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür.

127 Neden Proje Yönetim Döngüsü?
Mevcut durumun yetersiz analizi Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması Stratejik çerçevenin belirsizliği Risklerin yeterince dikkate alınmaması Kısa vadeli bakış açısı Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları Yetersiz proje dokümanları

128 Proje Yönetim Döngüsü

129 PCM Evreleri 1 ) Programlama Mevcut durum analizinde fırsatlar ve kısıtlar belirlenir.

130 2) Tanımlama Proje oluşturma aşamasında proje fikirleri belirlenir ve daha fazla çalışma gerektiren fikirler seçilir. Projeden yararlanacak olan kesimlerin sorunları ve potansiyelleri değerlendirilir. Bu çalışmalar sonrasında gerek hedef kitlenin ihtiyaçları gerekse mantıksal çerçeve dikkate alınarak her bir proje için daha ayrıntılı çalışma yapılmasına gerek olup olmadığına karar verilir.

131 3) Formulasyon Seçilmiş proje fikirleri uygulamaya dönük proje planları haline getirilir. Projenin yapılabilirliği ve sürdürülebilirliği analiz edilir. Bu analizler sonucunda projenin dokümana dönüştürülmesi ve finansman aranması konularına karar verilir.

132 4) Uygulama Proje Uygulanır.
Projenin hedef kitlesi ve etkilenen tarafların görüşleri alınarak projenin planlanan hedeflere doğru başarılı ilerleyip ilerlemediği proje ekibince izlenir. İzleme –değerlendirme sonucunda gerekli görüldüğü taktirde proje gözden geçirilerek hedefler doğrultusunda yönlendirilir.

133 5) Değerlendirme Projenin başarısı değerlendirilir. Sonuçlar gelecekte uygulanacak projeler için veri teşkil eder. Bütün bu sürecin temel hedefi proje döngüsü ile ilgili tarafların tamamının katılımının sağlanması ve sağlıklı bir karar oluşturmaya temel teşkil edecek bilgi tabanının genişletilmesidir.

134 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

135 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Proje analiz, planlama ve uygulama aracı: Farklı seviyelerdeki hedefler arasındaki sebepsel ilişkiyi kurar Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol eder Proje kontrolü dışında kalan ve başarıyı etkileyecek riskleri dikkate alır

136 ANALİZ EVRESİ PLANLAMA EVRESİ Paydaş Analizi Mantıksal Çerçeve Matrisi
Sorun Analizi / Hedef Analizi / Strateji Analizi Mantıksal Çerçeve Matrisi Faaliyet Planı Bütçe

137 ADIM 1:Paydaş Analizi Niçin Yapılır? Paydaşlar Kimlerdir?
Şahısları, grupları ve organizasyonları projeyle ilgilerine göre belirlemek Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak Paydaşlar Kimlerdir? Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler. Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek olanlardır.

138 Birincil Paydaşlar Projeden doğrudan olumlu ya da olumsuz etkilenecek olanlardır. Projenin temel yararlanıcıları (pastadan pay alanlar); Hedef gruplar, nihai yararlanıcılar ve potansiyel karşıtlar bu grupta yer alır.

139 İkincil Paydaşlar Birincil paydaşlara hizmet sağlamada rolü olanlar;
Bunlar, uygulayan, destekleyen ve fon sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlardır.

140 Paydaşlar Ağacı Paydaşlar Birincil Paydaşlar İkincil Paydaşlar
Uygulayan Olumlu Olumsuz Hedef Grup Destekleyen Karşıtlar Yararlanıcılar Fon Sağlayan

141 ADIM 2: Sorun Analizi Niçin Yapılır? Nasıl Yapılır?
Proje alanındaki sorunların ve bu sorunların sonuçlarının belirlenmesi amacıyla yapılır Nasıl Yapılır? Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir. Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir. Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur. Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre resmedilir.

142 Sorun Ağacı ile Sorun Analizi
ANA SORUN SONUÇ ALT SORUN 1 ALT SORUN 2 NEDEN KÖK SORUNLAR

143 Sorun Ağacı – Örnek 1 Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek Bebeklerin ve Çocukların yetersiz beslenmesi Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor Salgın Hastalıklar Hijyenik içme suyu yok Annelerin Beslenme Konusundaki Bilgisizliği Belediyenin öncelikleri farklı Altyapı yetersiz Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz Sağlık Hizmetlerine Sınırlı Erişim Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyor Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyor Gelir düzeyi düşük İşsizlik Eğitim düzeyi düşük SONUÇ SEBEP

144 KOBİ Örneği Kapı Fabrikası Sorunlar Listesi
Standartlara uygun üretim yapılamıyor Hammadde fiyatları yüksek Satış rakamları düşük Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilemiyor Ürün çeşitliliği yok Fabrika binası kötü koşullara sahip Halkın gelir seviyesi düşük Üretim kapasitesi düşük İnşaat sektöründe duraklama gözleniyor

145 Sorunlar listesi devamı (problems list)
Üretim hattında çok eski teknoloji kullanılıyor ISO 9001 ve TSE Belgeleri yok Bölge dışına ve Dış piyasaya satış yapılamıyor Fabrikada çalışan işçi sayısı yetersiz Üretim hattına yeni makineler eklenemiyor Ürün kalitesi ve üretim verimliliği düşük Malzeme fiyatları hızla yükseliyor Ürünlerimiz piyasada rekabet edemiyor Firmanın Pazarlama ve Reklam birimi yok Kapı fiyatları rakiplere oranla daha yüksek

146 Sorun Ağacı – Örnek 2

147 ADIM 3: Hedef Analizi Nasıl Yapılır?
Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir. Nasıl Yapılır? Sorun analizindeki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir. Yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler irdelenir. Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır. Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek hedef şeması oluşturulur.

148 Hedef Ağacı ile Hedef Analizi
ANA AMAÇ AMAÇ ALT AMAÇ 1 ALT AMAÇ 2 ARAÇ

149 Hedef Ağacı- Örnek 1 Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması Bebeklerin ve Çocukların Beslenme Durumunun İyileştirilmesi Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırılması Salgın Hastalıkların Azaltılması Hijyenik İçme Suyu Sağlanması Anneler Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi Sağlık Ocağı İyileştirilmesi Sağlık Hizmetlerine Erişim Arttırılması Lastik Fabrikasının Arıtma Tesisi Devreye Girmesi Kanalizasyon Sisteminin Çalışır Hale Gelmesi Ailelerin Gelir Düzeyi Arttırılması Sorun Hedef Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri Bebek ve Çocuklarda Görülen Yüksek Enfeksiyon Oranı Görülen Enfeksiyon Oranının Azaltılması Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması

150 Hedef Ağacı- Örnek 2

151 ADIM 4:Strateji Analizi
Nasıl Yapılır? Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur Bir veya birden fazla strateji seçilir Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir

152 Strateji Ağacı – Örnek 1 SEÇİLEN STRATEJİ
Bebek ve Çocuk Ölümleri Azaltıldı Bebek ve Çocuklarda Görülen Yüksek Enfeksiyon Oranı Azaltıldı Salgın Hastalıklar Azaldı Bebeklerin Beslenme Durumu İyileştirildi Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttı Sağlık Hizmetlerine Erişim Arttı İçme Suyu Temizlendi Anneler Beslenme Konusundaki Bilinçlendi Sağlık Kurumları İyileştirildi Ailelilerin Gelir Düzeyi Arttı Kanalizasyon Sistemi Düzeltidi SEÇİLEN STRATEJİ

153 Strateji Ağacı – Örnek 2

154 Strateji Analizi Kriterleri
Aciliyet Maliyetler Mevcut Kaynaklar, Potansiyel ve Kapasiteler Diğer Projeleri Tamamlayıcılık Farklı Paydaşların Bakış Açıları Verimlilik ve Etkinlik Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek) Giderilmesine Katkısı Politik ve Sosyal Kabul Edilebilirlik / Yapılabilirlik Faydaların Gerçekleşme Zamanı

155 ADIM 5: Mantıksal Çerçeve Matrisi
2. Doğrulanabilir göstergeler 3.Doğrulama kaynakları Proje Tanımı 4.Varsayımlar Genel hedef 1 8 9 Proje Amacı 2 10 11 7 3 12 13 6 Sonuçlar Faaliyetler 4 Araçlar Maliyetler 5 Ön koşullar

156 Mantıksal Çerçevede Hedef Seviyeleri
Projenin katkıda bulunacağı yüksek seviyedeki hedefler Hedef gruplar için sürdürülebilir yarar sağlama açısından projenin ana amacı Gerçekleştirilecek faaliyetlerin ürünleri Projenin sonuçlarını üretmek için projenin parçası olarak uygulanacak görevler FAALİYETLER SONUÇLAR PROJENİN AMACI GENEL HEDEF

157 MÇ: Göstergeler Nedir? Ne İşe Yararlar?
Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Ne İşe Yararlar? Genel Hedef, Proje Amacı ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar

158 Tarafsız Doğrulanabilir Göstergelerin Temel Özellikleri
Göstergeler “SMART” olmalıdır; Specifik (Özel), Measurable(Ölçülebilir) Available (Üzerinde uzlaşılabilir) Relavant(Amaçla ilişkili) Time Bound & Cost Effective (Belirli bir süreye bağlı ve maliyet etkin)

159 MÇ:Doğrulama Kaynakları
Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir.

160 MÇ:Doğrulama Kaynakları
Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.), Bilginin kimden sağlayacağı, Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)

161 MÇ: Varsayımlar Varsayımlar nedir? Niçin gereklidir?
Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir Niçin gereklidir? Projeler gerçek durumu kapsayamazlar. Dışsal faktörler ve projenin başarısı üzerinde önemli etkilere sahip riskler tanımlanarak dikkate alınmalı ve izlenmelidir. Önkoşullar nelerdir? Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken durumlardır.

162 Varsayımların MÇM’ne Yerleştirilmesi
Doğrulama Kaynakları Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Müdahale Mantığı Varsayımlar Genel Hedef Proje Amacı Sonuçlar Araçlar Maliyet Faaliyetler ‘... Önkoşullar

163 ADIM 6-7: Faaliyet Planı ve Bütçe
5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre Faaliyet PLanı Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve

164 ADIM 6: Faaliyet Planı Bir Faaliyet Planı:
Hedefe yönelik mantıksal çerçeve yaklaşımını sürdürür Faaliyetleri operasyonel detaylara ayırır Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini netleştirir Kilometre taşlarını belirler Yönetim ve uygulama sorumlulukları ile yönetim görevlerini dağıtır

165 Activities Implementing Unit Weeks 1 2 3 4 Diagnostic Study Key expert + GİDEM Orinetation for SME Initial Training Key expert World Trading System WTO- World Trade Organization and International Trade Regulations GATT – General Agreements on Tariffs and Trade Rules of origin Trade related investment measures GATS – General Agreement on trade in services TRIPS – Trade related aspects of intellectual property rights Electronic Commerce Conformity assessment Harmonized System Nomenclature and Customs Tariffs, Customs law and customs clearance formalities. Import; Export; Re-export; Transit Trade International Trade Documents Foreign Trade Software Training Second Training Key Expert

166 ADIM 7: Bütçe Hazırlama Bir kaynak planı:
Mantıksal çerçevenin amaç odaklı olmasını sağlar, Sonuca dayalı bütçelemeyi ve maliyet etkinliğinin izlenmesini kolaylaştırır, Kaynakların planlı olarak harekete geçirilmesi için temel teşkil eder

167 Annex III. Budget for the Action1
All Years Expenses Unit # of units Unit rate (in EUR) Costs (in EUR)3 1. Human Resources 1.1 Salaries (gross amounts, local staff)4 1.1.1 Technical Per month Trainers Per course 8 4500 36000 Translator Per day 28 30 840 1.1.2 Administrative/ support staff Project coordinator 18 1000 18000 Project assistant 500 9000 1.2 Salaries (gross amounts, expat/int. staff) short-term trainer for international trading 10 100 1.3 Per diems for missions/travel5 1.3.1 Abroad (staff assigned to the Action) Per diem Management Committee represents 4 133 532 Consultant 3724 1330 1.3.2 Local (staff assigned to the Action) 1.3.3 Seminar/conference participants Participants of business meetings in Turkey 35 29400 Subtotal Human Resources 99826

168 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

169 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
I. PROJE 1. Tanım 1.1. İsim: Projenin başlığı 1.2.Yer (ler): Projenin nerde yapılacağı Ülke (ler), bölge (ler) , şehir (ler) yazılacaktır.

170 1.3. İhale kurumundan talep edilen miktar:
BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 1.3. İhale kurumundan talep edilen miktar: Projenin toplam maliyeti, AB’ den istenen hibe miktarı ve bunun proje toplam maliyeti içindeki oranı belirtilecek. Eylemin toplam kabul edilebilir maliyeti < İhale Kurumundan> talep edilen miktar Eylemin toplam maliyetinin % si < EURO> …….. <EURO> ……….. %

171 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.4.Özet En fazla 10 satır ( (a) proje amacı, (b) hedef grup (lar) ve (c) ana faaliyet konusunda bilgiler ihtiva etmelidir.) Projenin özel amacı, Projeden kimlerin yararlanacağı, Projenin kimleri etkileyeceği, proje amacına hangi faaliyetler yapılarak ulaşılacak. (Problem Analizi,Hedef analizi, Paydaş Analizi, Faaliyet Planlaması sonuçlarına göre) Mantıksal Çerçevenin ilk kolonu proje özetini vermektedir.

172 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.5. Amaçlar En fazla 1 sayfa olmalıdır. Projenin genel ve özel amaçlarını açıklayınız. Projenin bölgedeki, yöredeki hangi önemli sorunun çözülmesine, hangi amacı gerçekleştirerek katkıda bulunacak (Hedef ve Strateji Analiz sonuçları proje amaçlarının yazılmasında kullanılmalıdır.)

173 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.6. Gerekçe En fazla üç sayfa olup, Aşağıdaki bilgileri içermelidir. Projenin, programın genel amaçlarıyla ilgisi; Çağrılarda belirtilecek programın genel amaçları dikkate alınarak, projenin bu genel amaçlara nasıl uygunluk gösterdiği yazılır. Projenin, programın öncelikleriyle ilgisi; Çağrılarda belirtilecek program öncelikleri, dikkate alınarak, projenin bu önceliklere uyduğunu ve bu önceliklere nasıl hitap ettiği yazılır. c) Hedef Bölgelerde duyulan ihtiyaç ve sıkıntıların saptanması; Problem analizi bilgileri yazılarak, ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesi gerektiği üzerinde durulur.

174 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.6. Gerekçe d) Hedef grupların listesi ve doğrudan yada dolaylı yararlanıcıların tahmini sayısı; Paydaş analizinden elde edilecek bilgilerdir. Hedef grubun (köy halkı, özürlüler, ziraat müh. Gibi belirli bir hedef grup ve projeden uzun vadede yararlanacak gruplar ve sayıları) (Paydaş Analizi) Hedef grupların ve faaliyetlerin seçilmesinin nedenleri; Paydaş analizinde belirlenen paydaşların özellikleri itibariyle, proje amacına ulaşılmasındaki seçilme gerekçeleri, neden onlar üzerinde duruluyor, neden projede yer aldıkları, Faaliyetlerin sonuçlara ulaşmadaki yeri, önemi, f) Projenin hedef gruplarla ilgisi; Neden o hedef grupların seçildiği, programın öncelik verdiği gruplardan mı?…… (Paydaş Analizi) Problem Analizi, Paydaş Analizi ve Faaliyetlerin planlanması gerekçelerin yazımında faydalanılacak kaynaklardır)

175 1.7. Faaliyetlerin ayrıntılı tanımı
BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 1.7. Faaliyetlerin ayrıntılı tanımı En fazla 9 sayfa olmalıdır. Sonuç elde etmek için gerçekleştirilecek her bir faaliyetin isim ve ayrıntılı tanımını kapsamalı ve faaliyetlerde her bir ortağın (veya birlik yada taşeronun ) projede aldığı rolü /görevi açıklanmalıdır. Bu açıdan faaliyetlerin ayrıntılı tanımı eylem planı ile karıştırılmamalıdır. Sonuçlara ulaşmak için, birbirini mantıksal sırada izleyen faaliyetler dizisidir. Faaliyetin kapsamı, nasıl yapılacağı, hangi sürede, kaç kişiyle yapılacağı, hangi ortağın yapmakla sorumlu olduğu yazılmalıdır.

176 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.8. Metodoloji En fazla 4 sayfa olmalı ve Aşağıdaki maddelerin tanımını içermelidir: i) Uygulama yöntemleri; Projenin ve kullanılacak yöntemlerin uygulanabilir olduğunu ve bu sayede hedef kitle üzerinde somut ve kalıcı etkiler yaratacağı anlatılmalıdır. (strateji analizinde neden ve hangi kriterlere göre projenin seçilip hazırlandığı uygulama yöntemlerinin hazırlanmasında kaynak olur.) Tercih edilen yöntemlerin, sizi hedeflerinize nasıl ulaştıracağını, projenin konu aldığı sorunlara/ihtiyaçlara nasıl yanıt vereceğini açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Kullanılacak yöntemlerle elde etmeyi planladığınız hedefler arasında çok açık bir bağlantı olmalıdır. En etkili yöntemlerden biri olan geçmiş dönemlerde başlatılan projeler ile hazırlanan proje arasında işbirliğine önem verilerek, bu işbirliğini nasıl sağladığınızı anlatmalısınız.

177 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.8. Metodoloji iv) İç değerlendirme prosedürleri; Proje süresince, projenin ilerlemesini görebilmek için gereklidir. İzleme planı olarak adlandırılan bu süreçte, projenin göstergelerine ilişkin verilere, proje faaliyetlerinin ve kalitesinin sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi sürecidir. Proje içi değerlendirme ise, projenin çıktılarıyla ve etkileriyle ilişkilidir. Bu değerlendirme sürecinde, proje hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren bilgilerin toplanması gerekir. Bu kapsamda, bu ihtiyaçları yerine getirebilecek çalışmalar, ara toplantılar, izleme-değerlendirme toplantıları, raporlar, arazi gezileri…olabilir.

178 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.8. Metodoloji v) Diğer organizasyonların (ortak veya diğerlerinin) katılım ve faaliyet düzeyi; Proje ortaklarının ve projeye destek vereceklerin sorumluluk düzeyi, vi) Her bir ortağın rolünün nedenleri; Ortakların hangi faaliyetlerden sorumlu olacakları, Neden bu ortağın seçildiği (Paydaş analizi sonuçlarına göre yazılır.) vii) Eylemin uygulanması için teklif edilen ekip ( kişilerin isimlerini buraya yazmaya gerek yoktur); proje süresince projede görev alacak kişiler (teknik ve idari personel, danışmanlar…)

179 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
1.9. Süre ve Eylem planı Projenin süresi……………..ay olacaktır. Not: Örnek eylem planı gerçek tarihlerden söz etmemelidir, sadece “ay 1”, “ay 2” şeklinde göstermelidir. Başvuru sahiplerine tedbir olarak eyleme ilişkin zaman çizelgesine belirli bir miktar sapma bırakmaları tavsiye edilir. Eylem planı faaliyetlerin ayrıntılı tanımlarını sadece isimlerini ( bunların 1.7. bölümde listelenen isimlere uygun olduğundan emin olun) ihtiva etmelidir. Faaliyetin olmadığı aylar eylem planına ve eylemin süresine dahil edilmelidir. Uygulamanın ilk ayına ilişkin eylem planı, her bir faaliyetin hazırlık ve uygulaması konusunda genel bir kanı verecek kadar ayrıntılı olmalıdır. İlgili tablo doldurulacaktır!!!

180 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
2. Beklenen sonuçlar 2.1. Hedef gruplar üzerindeki beklenen etki En fazla 2 sayfa olmalıdır. Projenin; Hedef grupların durumunu nasıl geliştireceği; hedef grupların projenin uygulanması sonucunda elde edecekleri fayda ya da faydaların tanımlanmasıdır. Hedef gruplar üzerindeki beklenen etki, kesin ve uygun olan durumlarda ölçülebilir nitelikte olmalı yani, göstergeleri olmalıdır. b) Hedef gruplarla ortakların teknik ve yönetim kapasitelerini nasıl geliştireceği; Proje süresince ve sonunda hedef grupların kazanacağı olumlu etkiler, nasıl gelişim sağlayacakları ve proje ortaklarının kazanacağı teknik ve kurumsal faydaları açık ve net olarak anlatılmalıdır.

181 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
2. Beklenen sonuçlar 2.2. Yayınlar ve diğer çıktılar Bu bölümde tüm proje çıktılarını tanımlayınız ve bunları sayısal olarak belirtiniz. Çıktılar proje faaliyetlerinin ürünleridir. Bazı çıktılar başka faaliyetler için girdi olarak kullanılabilirler.

182 2.3. Çoğaltan etkiler/Çarpan Etkisi
BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 2.3. Çoğaltan etkiler/Çarpan Etkisi Eylem sonuçlarının kopyalanması veya başka alanlara uzatılması ihtimallerini açıklayınız. Çarpan etkisi projenin olumlu etkilerinin uzun vadede devam ettiği hallerde bulunur. Çarpan etkisi aşağıdaki konuları içerebilir: Proje sonuçlarının başka alanlarda tekrarlanması (özellikle pilot projelerin uygulandığı çalışmalarda). Bu durumda, proje çıktılarınızın diğer çalışmaları etkileyebilmesi için hangi yöntemlerin kullanılacağını açıkça belirtiniz. Projenin olumlu etki ve sonuçları, diğer sektörlerin gelişimine ve hedef gruplar için daha fazla faydanın elde edilmesine neden olur Çarpan etkisi, projelerin bir katma değeridir. Fakat her projenin çarpan etkisine sahip olması mümkün değildir. Bu gibi durumlarda bu hususu olduğu gibi açıklayınız.

183 2.4. Kısa ve uzun vadeli etki
BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 2.4. Kısa ve uzun vadeli etki a) Finansal boyut ( hibe sona erdiğinde faaliyetler nasıl finanse edilecektir?) Burada, hibenin kullanımından sonra faaliyetlerin nasıl finanse edileceği açıklanmalıdır. Finansal sürdürülebilirlik özellikle proje kaynaklarının bir kısmının varolan yapıların mevcut performanslarının iyileştirilmesine ya da yeni alanların yaratılmasına ayrıldığı durumlarda önem kazanır. Bu bölümde, proje bitiminden sonraki normal faaliyetler için finansman kaynakları ve yeni ya da geliştirilmiş yapıların devamlılığı ile ilgili bilgi verilmelidir.

184 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
b) Kurumsal düzey (Faaliyetlerin sürmesine imkan veren yapılar eylemin sonunda da var olacak mı? Eylem sonuçlarını sahiplenecek yerel unsurlar olacak mı?) Bu bölümde, projenin tamamlanmasından sonra faaliyetlerin sürdürülmesini sağlayacak bir yapının olup olmadığını ya da proje sonuçlarının "yerel mülkiyete" devredilip devredilmeyeceğini açıklamalısınız. c) Politik düzey (Eylemin ne gibi kurumsal etkisi olacaktır- yani mevzuatın, davranış kodlarının, yöntemlerin vb. gelişmesine katkıda bulunacak mı?) Burada, faaliyetinizin yaratacağı yapısal etkileri açıklamalısınız (örneğin; faaliyetiniz bir yasanın geliştirilmesini sağlayacaksa, ya da yeni uygulama biçimleri ya da yöntemleri yaratacaksa, bunların tanımlayın).

185 2. Günün Sonu Teşekkür ederiz.

186 CULTURE 2007 Başvuru Esasları

187 Destek Alanları - Kültürel Eylemler Desteği
- Kültürel Organizasyonlar Desteği - Kültürel Analiz ve Yayma Faaliyetleri Desteği ( Kültürel İrtibat Noktaları için sağlanan destektir)

188 1- Kültürel Eylemler Desteği
Gerek birlik içerisinde gerekse de birlik coğrafyası dışında, Avrupa boyutundaki kültürel eylemlerin dinamizmine katkıda bulunacak ve Avrupa vatandaşlarına yönelik eylemleri destekleyecek projeler bu dizin içerisinde yer alacaktır. Projeler üç alt dal içerisinde değerlendirilecektir: 1.1 Çok Seneli İşbirliği Projeleri 1.2.1 İşbirliği Ölçekleri 1.2.2 Edebi Çeviri

189 1.1 Çok Seneli İşbirliği Projeleri
Süreklilik arz eden ve yapısal olan kültürel işbirliği projelerini destekleyecektir. En az 6 farklı ülkeden, en az 6 kültür uygulayıcısının katılımcı olması gerekmektedir. Proje Süresi: 3-5 yıl süreli projeler Bu destekte AB katkısı senelik en fazla € olacaktır ve toplam proje bütçesinin en fazla %50’si desteklenecektir.

190 1.2.1 İşbirliği Ölçekleri Yaratıcılık ve yeniliği ön plana çıkaran kültürel işbirliği eylemleri bu başlık altında desteklenecektir. En az 3 farklı ülkeden en az 3 kültür uygulayıcısının katılımcı olması gerekmektedir. Proje süresi: 24 aya kadar Bu destekte AB katkısı € ile € arasında olacaktır ve toplam proje bütçesinin en fazla %50’si desteklenecektir.

191 Bir sonraki proje çağrısının Nisan-Mayıs 2008 tarihinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

192 1.2.2 Edebi Çeviri Programın amaçlarını karşılamak üzere, Programa katılan ülkelerin bağımsız yayıncıları ve yayıncı grupları tarafından sunulan edebi çeviri projelerine nakdi hibe desteği sağlamayı hedefler. Bir Avrupa dilinden bir diğer Avrupa diline çevirisi ve Avrupa’nın edebi mirası olan eski tarihi metinlerin çevirisi uygun kabul edilecektir. (Tarihi diller örneğin eski Yunanca, Latince vb. dahil olmak üzere)

193 Edebi Çeviriler için başvuru imkanı bulunmaktadır, proje son başvuru tarihi 1 Nisan 2008 dir.

194 2- Kültürel Organizasyonlar Desteği
Bu başlık altında kültür kurumlarının ve organizasyonlarının işletme masrafları desteklenecektir. Kurumların eylemlerinin Avrupa genelini veya en az 7 Avrupa ülkesini etkileyebilmesi gerekmektedir. Kurum ve Kuruluşların kabul edilen işletme masraflarının en fazla %80’i karşılanacaktır.

195 Grup Çalışması A) İşbirliği Ölçekleri başlığına uygun olarak proje fikri geliştirilmesi B) Proje paydaşlarının, hedeflerin belirlenmesi C) Başvuru formunun doldurulması D) Maliyetlerin belirlenmesi

196 Teşekkür ederiz.


"Uluslar Arası Fonlar için Proje Hazırlama Esasları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları