Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü Ankara Emniyet Müdürlüğü

2 Ankara Emniyet Müdürlüğü

3 ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
POLİS MERKEZLERİ ADLİ-İDARİ BÜROLAR PERFORMANS PROJESİ Ankara Emniyet Müdürlüğü

4 POLİS MERKEZ AMİRLİKLERİ ADLİ-İDARİ BÜROLARI ORGANİZASYON YAPISI
BÜROLAR AMİRİ ADLİ BÜRO İDARİ BÜRO İNFAZ TAHKİKAT TEBLİGAT TEBLİGAT TAHKİKAT PERSONEL İŞLERİ Ankara Emniyet Müdürlüğü

5 İhtiyaç Durum Analizi Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğünün tarih 2398 sayılı yazısı gereği Ankara Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezleri Adli – idari Bürolar Performans Projesi çalışmaları Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. Yapılacak çalışmanın Polis Merkezleri Adli – idari Bürolarında çalışan personelinin elde ettikleri olumlu ve olumsuz çalışma sistemlerinin belirlenmesi ilk kademe olarak belirlenmiştir. Ankara Emniyet Müdürlüğü

6 İhtiyaç Durum Analizi Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Merkez İlçe Polis Merkez Amirliklerinden talep edilen Adli ve İdari Bürolarda görevli 14 personel ile günü saat da toplantı yapılarak yapılan işlemlerin nitelikleri belirlenmiştir. Yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar çerçevesinde Polis Merkez Amirlikleri Teşkilat Şeması ve Adli-İdari büroların evrak konuları yapılan beyin fırtınası ile belirlenmeştir. Ankara Emniyet Müdürlüğü

7 Evrakların nitelik ve niceliğinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan tablolar ile veri oluşturma çalışmaları yapılmıştır. Ankara Emniyet Müdürlüğü

8 Ankara Emniyet Müdürlüğü

9 Projenin Amacı Polis Merkezleri Adli ve İdari Büroları Penformans Projesi kapsamında oluşturulan beş temel esas olarak projenin durum analizi, performans ölçütleri, görev tanımları, hizmet süreçleri ve GZFT analizinin hazırllanması. Personel Performans Değerlendirme Kriteri olarak doğrudan işlem gören evrak sayısı ile personel performansının doğru orantılı olduğunun düşünülmesinin tartışılması. Bu konuda diğer etkenlerinde ön plana çıkarılarak etkin bir değerlendirmeye nasıl ulaşılacağı sorusuna cevap aramak? Ankara Emniyet Müdürlüğü

10 Projenin Amacı Yapılan beyin fırtınası ile Polis Merkez Amirliklerinin tamamından istenebilecek bir veri tablosu oluşturularak güncellenmeye açık bir veri analizinin kıyaslama oranlama ile ayrı ayrı performans tabloları oluşturmak. Böylece hazırlanacak çalışmanın kılavuz haline getirilmesi ile de Polis Merkez Amirliklerinin Performans Değerlendirmesi için görevli amirlerin ellerindeki kılavuz yardımıyla daha etkin bir denetleme gerçekleştirebilmeleri. Polis Merkezleri Adli ve İdari Büroları Penformans Projesi kapsamında oluşturulan tabloların değerlendirilerek performans değerlendirmede etkin denetleme verisi oluşturması Ankara Emniyet Müdürlüğü

11 Süreç Çalışmaları Polis Merkez Amirlikleri Adli ve İdari Bürolarda görevli personele bilgilendirme yapılarak Şube Müdürlüğümüzce geliştirilen veri tabloları Merkez İlçeler tarafından belirlenen ondört ( 14 ) Polis Merkez amirliğinde görevli Adli-İdari Büro personeli tarafından doldurulması istenilmiştir. Ankara Emniyet Müdürlüğü

12 Ankara Emniyet Müdürlüğü

13 Ankara Emniyet Müdürlüğü

14 Elde edilen veri ve argümanlar değerlendirilerek oluşturulan analiz tabloları ile karşılaştırmalı Performans veri kriteri belirleme formu oluşturulmuştur. Ankara Emniyet Müdürlüğü

15 VERİ ANALİZ TABLOSU Ankara Emniyet Müdürlüğü

16 Veri tablosu ve performans değerlendirme testinden oluşan göstergelerin Polis Merkezleri Adli ve İdari Büroları denetlemelerinde yeterli olup olmadığı hakkındaki görüşlerin Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü ve Merkez ilçe Emniyet Müdürlükleri tarafından değerlendirilerek olumlu ve olumsuz tarafların farkındalığını oluşturmak hedeflenmektedir. Oluşturulun veri tablosu ve Performans Değerlendirme Testinin Pol-Net ağı ile tüm birimlerce paylaşılması ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Polis Merkez Amirliklerinin Adli-İdari Bürolar işlemlerinin güncellenmesi planlanmaktadır. Ankara Emniyet Müdürlüğü


"Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları