Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPDK VE TÜTÜN KONTROLÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPDK VE TÜTÜN KONTROLÜ"— Sunum transkripti:

1 TAPDK VE TÜTÜN KONTROLÜ

2 İlgili mevzuat: 4733 Sayılı Kanun Md: 3 – d
4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili kararları almak.

3 İlgili mevzuat: tarihli, sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı İle Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelik

4 6.1.2005 tarihli, 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren,
“Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”

5 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren tütün mamullerinin ambalajlarında “Yasal uyarı: Sağlığa zararlıdır” ana uyarısının yanında, “Sigara/Tütün içmek öldürebilir” ile “Sigara/Tütün içmek size ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verir” şeklindeki iki genel uyarıdan biri ve 14 değişik ek uyarıdan biri paketin ön ve arka yüzünde %30 ve %40 oranında yer almaktadır. Anılan Yönetmelik gereği sigaralarda belirli bir tütün mamulünün diğerlerine göre daha az zararlı olduğunu ima eden metin, isim, ticari marka veya diğer işaretlerin kullanılması da 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yasaklanmıştır.

6

7 Yasaklar: Madde 12: -18 yaşından küçüklere hiçbir şekilde tütün mamulü satışı yapılamaz. - Piyasaya arz ambalajında satışa sunulan tütün mamulleri ambalajı bozularak veya bölünerek satılamaz. -İşyerlerinden veya sanal bir işyerinden internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları kullanılarak her türlü tütün mamulü satışı ve bu yöntemle satılan ürünün kapıda teslim edilmesi şeklindeki uygulamalar yapılamaz.

8 Satış yerlerine ilişkin şartlar:
Madde 13: -Tütün mamullerinin isim, marka veya alametler kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımının yapılması veya bunların kullanılmasını teşvik edici ve özendirici kampanyalar düzenlenmesi yasaktır. -Tütün mamullerinin markalarını çağrıştıracak şekilde sözcükler, şekiller, resim, renk ve harfler ile hertürlü işaretler, satış yerlerinin dış yüzeyi, içerisi ve vitrinlerinde bulundurulamaz.

9 Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi:
Öncelikli Hedefi kişileri tütün mamulleri kullanımının ve tütün dumanı ortamında kalmanın sağlık, sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarda oluşturduğu yıkıcı etkilerden korumaktır. TKÇS tütün tüketicisini koruyucu önlemler yanında, üretim kısıtlamasından olumsuz etkilenecek üreticiler ve sektörde çalışan işçiler için çareler aramaktadır.

10 Kurum Görüşü: “Tütün tarımına ilişkin politikaların sadece üretimin daraltılması şeklinde değil, tütün üretiminin izlenmesi ve kaydedilmesi ile birlikte tütüne alternatif tarım ürünleri ve ekonomik faaliyetlerin belirlenerek alternatif ürün ve faaliyetlere yönelen üretici ve işçilerin ekonomik varlıklarını sürdürebilecekleri desteklerin sağlanması, tütün üretiminden vazgeçen veya vazgeçirilen tütün üreticileri ile üretim daralması sonucunda işsiz kalan tütün işçilerinin sosyoekonomik yönden mağduriyetlerinin giderilmesi yönünden tedbirler alınarak bu kişilere ekonomik ve yasal açıdan sürdürülebilir alternatif ve geçim sağlanması”

11 Kurum Etkinlikleri -31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü etkinlikleri kapsamında 2004 yılında, sigaranın zararlarını konu alan 3 farklı içerikte, adet 50*70 cm ebadında afiş basılarak İl Sağlık Müdürlükleri kanalıyla tüm yurt sathındaki sağlık birimlerine dağıtılmıştır. -Ankara’da 225 bilboardda ise bir hafta süreyle bu afişlerin teşhiri sağlanmıştır.

12

13

14

15 2005 yılında ise; - Milli Eğitim Bakanlığı ve Kurumumuz işbirliği ile lise öğrencileri arasında, sigaranın insan sağlığına, topluma ve çevreye verdiği zararları konu alan bir kompozisyon yarışması düzenlenmiştir. -Ayrıca, aynı konuda düzenlenen afiş yarışması sonucu ilk üç eser ile mansiyon alan üç eser Kurumumuzca ödüllendirilmiş olup, dereceye giren eserler şunlardır:

16

17

18

19

20

21

22 -İlk üç dereceye giren eserler Ankara’da 70 bilboardda, İstanbul’da 125, İzmir’de 80 noktada bir hafta süre ile sergilenmiştir. -Afiş yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen afişler çeşitli organizasyonlarda sergilenmesinin istenmesi halinde, Kurumuzca gerekli imkan sağlanmaktadır.


"TAPDK VE TÜTÜN KONTROLÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları