Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planının UNCCD 10 Yıllık Stratejisi ve Raporlama Sürecine Uyumlaştırılması Projesi Alignment of Turkey’s National.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planının UNCCD 10 Yıllık Stratejisi ve Raporlama Sürecine Uyumlaştırılması Projesi Alignment of Turkey’s National."— Sunum transkripti:

1 Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planının UNCCD 10 Yıllık Stratejisi ve Raporlama Sürecine Uyumlaştırılması Projesi Alignment of Turkey’s National Action Plan With UNCCD 10- Years Strategy and Reporting Process FAO Project Symbol: GCP/TUR/060/GFF 2 Nisan 2014

2 Projenin Gerekçesi 1994 yılında imzalanan “UNCCD” ye ülkemiz 1998 tarihinde taraf olmuştur. Sözleşme kapsamında 2005 yılında birinci “Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı” hazırlanmış, ayrıca ulusal raporlar düzenli olarak UNCCD’ ye gönderilmiştir.  2007 yılında; yıllarını kapsayacak  “UNCCD 10 Yıllık Strateji Belgesi” kabul edilmiştir. Bu çerçevede ülkelerden; Ulusal Strateji Belgelerini hazırlamaları, Mevcut Ulusal Eylem Planlarını/Programlarını yenilemeleri, UNCCD Sekretaryasına yapılan raporlamaları yeni geliştirilen PRAİS sistemine uyumlu hale getirmeleri istenmiştir.

3 Takvim Bu kapsamda 2012 yılında taslak “Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi” hazırlanmış, bunun devamında 2014 yılında “Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planının UNCCD 10 Yıllık Stratejisi ve Raporlama Sürecine Uyumlaştırılması Projesi” başlatılmıştır. Bu proje kapsamında; Taslak Strateji Belgesi tamamlanacaktır. 2014 Haziran ayında Strateji Belgesi ve Eylem Planının birlikte tamamlanması, izleme programının yazımı ve son gözden geçirmelerin ise Eylül’de bitirilmesi planlanmaktadır. Proje nihayetinde hazırlanacak olan “Strateji Belgesi ve Eylem Planı” için YPK kararı alınması hedeflenmektedir. İlk paydaş toplantısı tarihinde yapılmış, tematik gruplar belirlenmiştir.

4

5 FAO Danışmanları Proje Yönetimi
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Koordinasyon Birimi- Hanifi AVCI-Genel Müdür Diğer Danışmanlar Bakan Müşaviri Hamza Eryiğit Çölleşme İG Başkanı Bakan Müşaviri Dr. Ahmet Şenyaz UNCCD Odak Noktası Erdoğan Özevren FAOSEC- Ekrem Yazıcı FAO Danışmanları Ekip Lideri- Bahtiyar Kurt Doğal Kaynak Yönetimi Danışmanı- Muzaffer Doğru İzleme Değerlendirme Raporlama Danışmanı- Cemil Ün RİO Sözleşmeleri Danışmanı- Prof. Dr. Ayten Namlı İletişim Danışmanı- Prof. Dr. Orhan Doğan Ulusal Koordinatör- İsmail Belen Eylem Planından Sorumlu UKY- Özlem Yavuz İDR den Sorumlu UKY- Kenan Şahin Teknik Elemanlar- Ceren Güzel- Ramazan Ertuğrul Apaydın- Yasemen Aslı Yılmazgil Proje Web Sayfası

6 Proje Temel Çatısı Eylem Planı Veri Tabanı
Eylem Planının UNCCD 10 Yıllık Stratejisi Uyumlaştırılması Eylem Planı UNCCD 10 Yıllık Stratejisi Türkiye Çölleşme ile Mücadele Strateji Belgesi Mevcut Ulusal Eylem Planı (Programı) 2013 Yılında Yapılan Çalışmalar Uygulamada Olan Mevzuat, Kalkınma Planı, Orman ve Su Şurası Kararları, Başta Orman ve Su İşleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarca hazırlanan eylem planları Tematik Gruplar Tarafından Getirilen Eylem Önerileri Konsolide Edilmiş, Onaylanmış ve Plana Konulmuş Eylemler İzleme Değerlendirme ve Raporlama Sisteminin Uyumlaştırılması Veri Tabanı UNCCD PRAİS Sistemi UNCCD Stratejik ve Operasyonel Hedefleri, Çıktıları, Göstergeleri ÇEM Genel Müdürlüğünün Kendi İstekleri TUİK, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi kurumların istekleri Kamuoyu İstekleri

7 Proje Okuma Listesi Sıra No Vasfı Tam Adı Linki 1 Değerlendirme Raporu
10. Kalkınma Planı Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı Çalışma Grubu Raporu 2 ÇEM Dış İlişkiler ve Projeler Raporu (2014) 3 Çölleşme İle Mücadele Ulusal Eylem Planı Kapsamında Antalya’da Yapılan Çalıştay Raporu (2013) 4 Çölleşme İle Mücadele Ulusal Eylem Programı (2005) Değerlendirme Raporu 5 İklim Değişikliği Eylem Planı Değerlendirme Raporu 6 Eylem Planı Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlamaları Ulusal Eylem Planı 7 Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı (2005) 8 Erozyonla Mücadele Ulusal Eylem Planı 9 GAP Eylem Planı 10 İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ( ) 11 Kırsal Kalkınma Ulusal Eylem Planı 12 Sel Kontrolü Ulusal Eylem Planı 13 Ulusal Kapasite Eylem Planı 14 Kalkınma Planı 10. Ulusal Kalkınma Planı( ) Tarihli Resmi Gazete 15 Strateji Belgesi Bütünleşik Kentsel Gelişim Stratejisi 16 İklim Değişikliği Ulusal Strateji Belgesi 17 Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı ( ) Örnek Sunum 18 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi- Eylem Planı (2007) 19 Ulusal Sulak Alanlar Stratejisi ve Eylem Planı 20 Stratejik Plan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Planı 21 Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planı ( ) 22 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Stratejik Planı( ) 23 Şura Raporu Orman ve Su Şurası(2013) 24 Taslak Strateji Belgesi Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi (Taslak-2012) 25 Ulusal Havza Yönetim Stratejisi ( )

8 Uluslararası Süreç- Bağlantı
UNCCD COP12 Akdeniz Bölge Ofisi FAO BUILDING Resilience IN DRYLANDS: Global Guidelines for Restoration of forest landscapes and Degraded LANDS UN Open Working Group for SDG UNECE UNFF AGIK/CICA TIKA Türkiye Cumhuriyeti Afrika Stratejisi Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Su Havzalarının Sürdürülebilir Yönetimi için Kapasite Geliştirme Projesi LADA Projesi Toz Taşınımı Projesi

9

10 Sistem İnşası Tematik Grupların Eylem Önerileri
IDR TG tarafından geliştirilecek öneriler Eylemlerin İzlenmesine Dair Kriter ve Göstergeler UNCCD Strateji Belgesi Stratejik ve İşlevsel Hedef ve Göstergeler Türkiye Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı UNCCD (PRAIS) Raporlaması Ulusal Raporlar

11 Proje Kapsamında Oluşturulan Tematik Gruplar
Orman TG İlk toplantısını 19 Mart 2014 Çarşamba OSİB 22. Katta yapmıştır. İkinci Toplantısı 28 Mart 2014 Cuma günü 14:00-17:30 arasında aynı yerde yapılmıştır. TG Başkanlığı görevini Orman Yüksek Mühendisi Muzaffer Doğru yürütmektedir. Tarım Mera Bozkır TG İlk Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılmıştır. İkinci Toplantı 8 Nisan tarihine burada karar verilecektir. TG Başkanlığı Prof. Dr. Orhan Doğan ve Prof. Dr. Ayten Namlı tarafından yürütülmektedir. Sulak Alan-Kıyı Alanları-Kentleşme İlk toplantısı bugün 02 Nisan 2014 Çarşamba 10:00-17:00 arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığında yapılacaktır. TG Başkanlığı Bahtiyar Kurt tarafından yürütülecektir. İzleme Değerlendirme Raporlama TG İlk toplantısı 03 Nisan 2014 Perşembe günü 10:00-17:00 arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığında yapılacaktır. TG Başkanlığı Orman Yüksek Mühendisi Cemil Ün tarafından yürütülmektedir.

12 Orman Tematik Grubu Başbakanlık-AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı Enerji Su ve Çevre İşleri Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMP Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Dairesi Başkanlığı Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü OGM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Genel Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektör ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Maliye Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı BM Tarım ve Gıda Örgütü - FAO BM Kalkınma Programı - UNDP STK'lar TEMA Vakfı Doğa Koruma Merkezi ORKOOP Orman Mühendisleri Odası Anadoku Türkiye Ormancılar Derneği Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Öz-Orman İş sendikası Üniversiteler Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Çankırı Üniversitesi Orman Fakültesi

13 Tarım-Mera-Bozkır Tematik Grubu
KURUMLAR Başbakanlık-AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı Enerji Su ve Çevre İşleri Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMP Biyolojik Çeşitlilik Dairesi Başkanlığı​ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Dairesi Başkanlığı​ Bitki Sağlığı ve Karantina Dairesi Başkanlığı​ Yem Dairesi Başkanlığı​   Hayvancılık Genel Müdürlüğü Altyapı ve Çevre İzleme Dairesi Başkanlığı​ BÜGEM Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Dairesi Başkanlığı​ Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı​ İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Dairesi Başkanlığı​ Tarım Havzaları Dairesi Başkanlığı​ TAGEM Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı Konya Toprak Su ve Çölleşmeyle Mücadele Araştırma Enstitüsü TRGM Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Dairesi Başkanlığı​ Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Dairesi Başkanlığı​ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Dairesi Başkanlığı Tarım Arazileri Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Tarımsal Desteklemeler Dairesi Başkanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Dairesi Başkanlığı TİGEM TKDK Proje Yönetimi Koordinatörlüğü Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörlüğü Bakanlık Enstitü ve Merkezleri Konya Toprak Su ve Çölleşmeyle Mücadele Ar. İst. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Ar. Ens. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kalkınma bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı İktisadi Sek.ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Maliye Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı BM Tarım ve Gıda Örgütü - FAO BM Kalkınma Programı - UNDP STK'lar Türkiye Ziraat Odaları Birliği Türkiye Toprak Bilimi Derneği TEMA Vakfı Doğa Koruma Merkezi Ziraat Mühendisleri Odası Buğday Derneği Üniversiteler Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Selçuk Üniversitesi Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Özel sektör Konya Şeker OSB Yenilenebilir Enerji Kümesi

14 Sulak Alan-Kıyı Alanları-Kentleşme Tematik Grubu
KURUMLAR Başbakanlık-AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMP Hassas Alanlar Dairesi - Sulak Alanlar Şubesi Hassas Alanlar Dairesi - Deniz Alanları Şubesi Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Dairesi Başkanlığı Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı SYGM DSİ Erozyon ve Rüsubat Kontrolü Şube Müdürlüğü Etüt, Planlama Tahsisler Dairesi Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı Kırsal Yerleşim Stratejileri Dairesi Başkanlığı Mekansal Stratejiler ve Çevre Düzen Planları Dairesi Başkanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Dairesi Başkanlığı Alan Yönetimi Dairesi Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başknalığı İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Üniversiteler ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi ODTÜ Biyolojijk Bilimler Departmanı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi STK'lar TEMA Vakfı Doğa Koruma Merkezi Doğa Derneği Sualtı Araştırmaları Derneği WWF Türkiye Deniz Temiz Derneği Şehir Plancıları Odası Peyzaj Mimarları Odası

15 İzleme Değerlendirme Tematik Grubu
KURUMLAR Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü OGM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TRGM Coğrafi Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Tarım Siğortaları ve Doğal Afetler Dairesi Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Türkiye İstatistik Kurumu TÜBİTAK Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü BM Tarım ve Gıda Örgütü - FAO BM UNDP STK'lar Doğa Koruma Merkezi TEMA Vakfı Üniversiteler Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

16 Bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonrası
Detaylı takvim ve iş planları oluşturuldu. Tematik Grup toplantıları başladı. Eylem Önerileri tartışılmaya başlandı. Proje Danışmanlarınca “Ulusal Eylem Planı Dispozisyonu” hazırlanarak 10 Mart 2014 tarihinde ÇEM Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Proje Danışmanlarınca «Ulusal Strateji Belgesi Revizyonu» teklifi hazırlanarak 26 Mart 2014 tarihinde ÇEM’ e teslim edildi. İzleme değerlendirme çalışmaları kapsamında TÜBİTAK projesi ve ekibiyle yakın iletişim ve işbirliği kuruldu

17 Bundan sonra yapılacaklar
Nİsan sonuna kadar tematik toplantılar tamamlanacak. Mayıs ilk yarısında eylem planı bütünleşik tablosu hazırlanacak. İdarenin görüşleri alınacak ve rapor revize edilecek. Mayıs ortasında geniş katılımlı bir çalıştayla eylem planı paydaşların görüşüne açılacak. Haziran sonuna kadar eylem planı tamamlanarak onay için İdareye sunulacak. Veri tabanı çalışmaları tamamlanacaktır.

18 Teşrifiniz ve katkılarınız için minnettarız!


"Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planının UNCCD 10 Yıllık Stratejisi ve Raporlama Sürecine Uyumlaştırılması Projesi Alignment of Turkey’s National." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları