Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(Instructional Design Instructional System Design)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(Instructional Design Instructional System Design)"— Sunum transkripti:

1 (Instructional Design Instructional System Design)
Öğretim Tasarımı veya Öğretim Sistemleri Tasarımı veya Öğretme-Öğrenme Süreçleri Tasarımı (Instructional Design Instructional System Design)

2 Öğretme-Öğrenme Süreçleri Tasarımı
ÖĞRETME VE ÖĞRENME İLE İLGİLİ BİLİMSEL VERİLERİ ÖĞRETİM UYGULAMALARINDA HAYATA GEÇİRMEYE “ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİ TASARIMI” ADI VERİLMEKTEDİR. Öğrenme Kuramları Öğretme-Öğrenme Süreçleri Tasarımı Öğretim Uygulamaları Geribildirim Öğretme Öğrenme Süreçleri Tasarımı

3 Öğretim tasarımının boyutları
Öğr.Gör. Şirin KARADENİZ

4 Strateji, Yöntem ve Teknik Nedir?

5 Strateji Genel olarak; bir şeyi elde etmek için izlenen yol yada amaca ulaşmak için geliştirilen bir planın uygulanmasıdır. Eğitim açısından strateji; dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem, teknik ve araç- gereçlerin belirlenmesine yön veren yaklaşımdır.

6 Yöntem Öğretim yöntemi, öğrenciyi hedef ulaştırmak için izlenen yoldur. Yöntemle, belli öğretme teknikleri ve araçları kullanılarak öğretmen ve öğrenci etkinliklerinin bir plana göre düzenlenmesi ve yürütülmesi amaçlanır.

7 Teknik Öğretim yöntemini gerçekleştirmede kullanılan yoldur.
Literatürde genelde yöntem-teknik olarak yer almaktadır. Örneğin ‘Oyunla öğrenme yöntemi’ nde ‘Rol Oynama Tekniği’ ve ‘Drama Tekniği’ vardır. Bazı kaynaklarda ise bu Rol Oynama Yöntemi’ ve ‘Drama Yöntemi’ olarak adlandırılmaktadır.

8 Stratejiler ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ Sunuş yoluyla Buluş yoluyla
ÖĞRETİM STRATEJİLERİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme İşbirliğine dayalı öğrenme Dikkat Tekrar Anlamlandırma Yürütücü Biliş Duyuşsal

9 Yöntem ve Teknikler YÖNTEMLER TEKNİKLER Anlatım Yöntemi
Soru-Cevap Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi Tartışma Yöntemi Örnek Olay Yöntemi Oyunla Öğretim Yöntemi Bireysel Öğretim Yöntemi Benzetim Gösteri Philips 66 Beyin Fırtınası Münazara Rol Oynama Tekniği Drama Tekniği Bilgisayar Destekli Öğretim Programlı Öğretim

10 Sonuç olarak; Strateji Yöntem Teknik

11 Strateji, Yöntem ve Teknikleri
Dr. Şirin Karadeniz

12 Stratejiler ÖĞRETMEN Sunuş yoluyla Buluş yoluyla
ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme İşbirliğine dayalı öğrenme

13 Buluş yoluyla öğretim stratejisi
Bruner tarafından geliştirilmiştir. Bruner’e göre; Çocukların içinde keşfetme merakı ve öğrenme isteği vardır. “Bilmek bir ürün değil süreçtir”

14 Buluş yoluyla öğretim stratejisi
Amacı; Öğrencilerin konunun yapısını keşfetmelerini sağlayacak problem durumlarını vererek öğrencinin bilişsel gelişimini sağlamaktır. Yapı, bir konu hakkındaki fikirler, kavramlar ve bunların arasındaki ilişkilerdir. Öğrencinin bu yapıyı öğrenmesi tümevarım yönteminin kullanılması ile sağlanmaktadır.

15 Buluş yoluyla öğretim stratejisi
Amacı; Bu yöntemin kullanılmasında öğrencinin etkin olmasına önem verilir. Bu amaçla öğretmenin görevi; bu yöntemin uygulanabileceği konuyu seçmek ve öğrencilere buluş yapmalarına fırsat verecek şekilde öğretim ortamını düzenlemektir.

16 Buluş yoluyla öğretim stratejisi
Öğretmen, etkili geri bildirimler sunabilmeli, öğrencileri motive edebilmeli, konu ile ilgili bir çok örnek sağlamalıdır. Kılavuzlanmış buluş yolu ile öğrenme. Öğretmen öğrenciye, zihinsel süreçlerinde rehberlik eden kişidir.

17 Buluş yoluyla öğretim stratejisi
Kılavuzlanmış buluş yolu ile öğrenmeye örnek, Laboratuvarda işlenen bir kimya dersinde öğretmen; Konunun genel ilkelerini anlatmak yerine, grup çalışmasını destekleyerek ve çeşitli gösterim yöntemlerini kullanarak öğrencilerin bu genel ilkeleri bulmasını sağlayabilir. Böylece öğretmen, hem öğrencilere anında geri bildirim vermiş hem de istenilen sonuca varmalarında öğrencilere yardımcı olmuş olur.

18 Buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak örneğin donanım ve yazılım kavramlarını öğreteceğiz.
Sınıf düzeyi ? Adım adım neler yaparız?

19 Buluş yoluyla öğretim stratejisi Ders süreci
Öğretmenin örnekleri sunması Öğrencilerin örnekleri betimlemesi Öğretmenin ek örnekler vermesi Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi ve öncekiler ile karşılaştırması Öğrencilerin ek örnek ve örnek olmayan durumları sunması Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırmaları Öğretmenin, öğrencilerin teşhis ettikleri özellikleri, ilişkileri veya ilkeleri vurgulaması Öğrencilerin ilişkileri ve özellikleri ifade etmeleri ve tanımlamaları Öğretmenin öğrencilerden ek örnekler istemesi (Yılmaz ve Sünbül, 2003, s.92)

20 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Ausubel tarafından geliştirilmiştir. Ausubel’e göre; Tüm buluş yoluyla öğrenmeler anlamlı değildir Düşük düzeyde zihinsel gelişimi olan öğrenciler, bilgilerin onlara sunulması yoluyla daha iyi öğrenmektedirler. Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör öğrencinin mevcut bilgi birikimidir. Bu ortaya çıkarılıp ona göre öğretim planlanmalıdır. Kısa sürede sözel bilgilerin ve bilgi düzeyindeki bilgilerin öğrenilmesinde etkilidir.

21 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Gelişmiş ön düzenleyiciler (advanced organizers) Öğretimin başında öğrencilerin amaçlar ve izlenecek yöntemlerden haberdar edildiği özetler olarak düşünülebilir. Bunlar, öğrencilerin biliş yapısındaki şemaları etkin hale getirerek öğrencilerin ön bilgileri ile yeni bilgiler arasında ilişki kurmalarını sağlarlar

22 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Gelişmiş ön düzenleyiciler (advanced organizers) Sadece konunun kısa bir özeti olarak düşünülmemelidir. Bunlar; örnekleri içine alan belli ilke ve kavramlar da olabilir. Öğrenciyi öğrenmeye hazırlar.

23 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Açıklayıcı düzenleyiciler Öğretmen, öğrencilere yeni bir konu sunduğunda kullanabileceği düzenleyiciye denir. Bunlar, öğrencinin zihinsel yapılarını harekete geçirerek, konu ile ilgili ön bilgilerinin olmasını ve bu ön bilgiler ile ilgili konuların bellekten çağrılmasını sağlar.

24 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Karşılaştırıcı düzenleyiciler, Öğrenilecek konu öğrenciler için tamamen yeni değilse kullanılır. Bunlar, öğrencinin mevcut bilgileri ile yeni öğrenilecek bilgilerin hangi yönden farklı olduklarını göstermeyi amaçlar.

25 Sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak örneğin donanım ve yazılım kavramlarını öğreteceğiz.
Buluş yoluyla öğretimdeki sınıfı düşünelim. Şimdi bu öğretim sürecini planlayalım. Adım adım neler yaparız?

26 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi Ders süreci 1.adım
Ön düzenleyici kullanarak öğrenciyi öğrenmeye hazır hale getirilir. Öğrencinin dikkatini yeni konuya çeker. Öğrenilecek konunun ana düşüncelerine ve kavramlar arası ilişkilerine ışık tutar. Öğrencinin yeni konuyla ilgili olan önceki bilgilerini hatırlatır.

27 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi Ders süreci 2.adım
Konunun tümdengelim yöntemi ile sunulması Adım adım sunma Sunarken benzerlik ve farklılıklar üzerinde durma

28 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi Ders süreci 3.adım
Farklı örnekler sunarak veya uygulatarak ilke ve kavramlar ile öğrencilerin bilişsel süreçlerini aktif hale getirmek Sunulan bilginin özetlenmesi

29 Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Sunuş yoluyla öğrenmede önemli olanlar; Geri bildirim ve verilecek farklı örnekler, öğrenciler ile kurulacak etkileşim Bu nedenle öğretmenin, öğrenme ve öğretme sürecini planlaması, önce genel kavram ve ilkeleri vererek daha sonra ayrıntılara girmesi gerekmektedir.

30 Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi
Suchman tarafından geliştirilmiştir. Ona göre; Öğrenciler bir problem veya bilgiyi ilginç bulduklarında doğal olarak araştırmak isterler Kendi düşünme stratejilerinin farkına varabilirler ve bunlar geliştirilebilir Yeni stratejiler öğretilebilir veya var olanlar geliştirilebilir İşbirliğine dayalı araştırma etkinlikleri düşünmeyi geliştirir, öğrencilerin bilgiyi denemelerini vb. sağlar.

31 Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi
Bilimsel araştırma yöntemlerinin derslerde kullanılmasını sağlar Problemin tanımlanması Hipotezlerin (Denencelerin) kurulması Verilerin toplanması Verilerin analizi ve hipotezlerin sınanması

32 Araştırma-inceleme öğretim stratejisini kullanarak örneğin donanım ve yazılım kavramlarını öğreteceğiz. Aynı sınıfı düşünelim. Şimdi bu öğretim sürecini planlayalım. Adım adım neler yaparız?

33 Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi – Ders Süreci
Problemin tanımlanması Problemi hissetme ve onunla yüzleşme Problem durumunu tanımlama ve netleştirme Hipotezlerin (Denencelerin) kurulması Verilerin toplanması Problemin çözümü için veri ve kanıt toplama Verilerin analizi ve hipotezlerin sınanması Toplanan verileri ve kanıtları kullanarak sonuca ulaşma

34 Tam öğrenme Bloom’a göre gerekli koşullar sağlandığında herkes öğrenebilir. Bu modele göre; Ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında sınıftaki tüm öğrenciler öğrenebilirler.

35 Tam öğrenme (1. Temel Öğe)
Öğrencilerin giriş davranışları Bilişsel Ön bilgi Öğrenme stratejisi, Öğrenme stili Problem çözme becerisi vb… Duyuşsal Konuya, öğrenmeye karşı tutum İlgi, Kendine güven vb…

36 Tam öğrenme (2. Temel Öğe)
Öğretim hizmetinin niteliği: Öğretim sürecindeki her etkinliği kapsar. Ders öncesinde hazırlık Hedefler, yöntem, değerlendirme vb… Pekiştirme, Geri bildirim Öğrenci katılımını sağlama

37 Tam öğrenme (3. Temel Öğe)
Öğrenme ürünü: Eğer; Öğrencilerin giriş davranışlarındaki eksiklikler giderilirse, Öğrenme için gerekli zaman verilirse, Öğrenme etkinlikleri iyi planlanır ve uygulanırsa, Tam öğrenme diğer bir deyişle tüm öğrencilerin bireysel farklılıkları en aza indirilerek tümünün öğrenmesi sağlanabilir.

38 Tam öğrenmeyi kullanarak örneğin donanım ve yazılım kavramlarını öğreteceğiz.
Aynı sınıfı düşünelim. Şimdi bu öğretim sürecini planlayalım. Adım adım neler yaparız?

39 Tam öğrenme – Ders Süreci 1.Adım
Öğretim planlama Hedef davranışların ve konu içeriğinin belirlenmesi Ön koşul davranışların neler olduğunun belirlenmesi Bilişsel Duyuşsal Yöntem ve teknik belirleme Değerlendirme yöntemini, izleme sürecini belirleme

40 Tam öğrenme – Ders Süreci 2.Adım
Öğrencilerin ön koşul davranışlarının belirlenmesi Eğer bunlar yeterli değil ise ek bilgiler, alıştırmalar ile tamamlanır. Tamamlandığından emin olunduğunda bir sonraki aşamaya geçilir.

41 Tam öğrenme – Ders Süreci 3.Adım
Öğretim etkinliklerinin yürütülmesi Belirlenen yöntem ve tekniğin planlı bir biçimde uygulanması Öğrenci katılımını sağlama

42 Tam öğrenme – Ders Süreci 4.Adım
İzleme süreci Hedef davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığının kontrolü Tam öğrenme ölçütü: %70 Tam öğrenme standardına ulaşmayan öğrenciler belirlenir Ek öğrenme etkinlikleri yaptırılır Tekrar tam öğrenme ölçütüne göre değerlendirme Beklenen düzeye ulaşılmış ise diğer konuya veya üniteye geçme

43 Yöntem ve teknikler Her bir strateji için hangi yöntem ve teknikleri seçebiliriz? Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme

44 Programlı Öğretim Dr. Şirin Karadeniz

45 Hangi kurama dayanmaktadır?

46 Pressey tarafından geliştirilmiş, Skinner tarafından yaygınlaştırılmıştır.
Programlı Öğretim

47 İlkeleri Küçük adımlar:
Öğretim konunun en küçük bilgi ve becerisi ile başlar. Konu küçük parçalara, modüllere bölünür. Öğrenci bu parçalarda, doğrusal veya dallanmalı olarak ilerler.

48 İlkeleri Etkin katılım: Öğrenciye uyarıcılar sunulur.
Bunun için öğrencilere süreçte sorular yöneltilir.

49 İlkeleri Anında geribildirim:
Öğrenciye sunulan uyarıcılardan hemen sonra öğrenciye geribildirim verilmelidir. Geribildirim anında verilir böylece doğru cevaplar için pekiştireç sağlanır, doğru olmayan cevaplar düzeltilmiş olunur.

50 İlkeleri Bireysel hız: Öğrenci kendi öğrenme hızında ilerler.
Bunun için öğretim materyalinde ve tasarımında konunun farklı seçenekleri ve güçlük düzeyleri belirlenir. Ancak öğrenci bir konu parçasını bitirmeden, tam öğrenmeden diğerine geçmemelidir.

51 İlkeleri Başarı: Öğrencinin cevaplayamacağı veya konunun zorluk düzeyine uygun olmayan sorular sorulmamalıdır. Başarıyı belirlemede genelde çoktan seçmeli testler kullanılmaktadır.

52 Doğrusal ~ Dallanmış Programlı Öğretim
Aralarındaki fark nedir? Doğrusal ~ Dallanmış Programlı Öğretim


"(Instructional Design Instructional System Design)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları