Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTA YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTA YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 HASTA YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ
Emine KARAGÖZ İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitmeni Sivil Toplum Kuruluşlarına İlk Yardım Kursu- Afet Yönetim Merkezi Yalova/Temmuz 2006

2 H/Y TAŞIMADA GENEL KURALLAR
İlkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. H/Y yakın mesafede çalışılmalıdır Uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalıdır Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir.

3 H/Y TAŞIMADA GENEL KURALLAR
Ağırlık kalça kaslarına verilerek dizden doğrulmalıdır Baş düz tutulmalıdır Yavaş ve düzgün adımlarla yürünmelidir Ağırlık kaldırırken karın tutulup kalça kasılmalıdır Yerden destek alacak şekilde her iki ayakta kullanılmalı, biri diğerinden öne alınmalıdır

4 H/Y TAŞIMADA GENEL KURALLAR
Ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalıdır H/Y zorunlu kalmadıkça hareket ettirilmemelidir H/Y baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az altı destek noktasından kavranmalıdır H/Y ekip çalışmasıyla taşınmalıdır (sorumlu kişi olmalı ve komut vermelidir)

5 ACİL TAŞIMA TEKNİKLERİ NELERDİR?
Genel bir kural olarak, hasta/yaralının yeri değiştirilmemeli ve dokunulmamalıdır. Olağanüstü bir tehlike söz konusuysa, taşıdığı her türlü riske rağmen acil taşıma zorunludur. En kısa sürede yaralılar güvenli bir yere taşınmalıdır.

6 HASTA / YARALININ SÜRÜKLENMESİ:
Oldukça faydalı bir yöntemdir. Özellikle, iri yarı kişilerin taşınması gerektiğinde veya dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarmalarda herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için seçilebilecek bir yöntemdir. İlkyardımcının fiziksel kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır. Mümkünse battaniye kullanılmalıdır.

7 SÜRÜKLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Ayak bileklerinden sürükleme Koltuk altından tutarak sürükleme

8

9 KISA MESAFEDE SÜRATLİ TAŞIMA TEKNİKLERİ NELERDİR?
Kucakta taşıma : Bilinci açık olan çocuklar ve hafif yetişkinler için kullanışlı bir yöntemdir. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. Bir elle yaralı dizlerinin altından tutularak destek alınır. Diğer elle gövdenin ağırlığı yüklenerek sırtından kavranır. Yaralıya kollarını ilkyardımcının boynuna dolaması söylenebilir. Bu yaralının kendini güvende hissetmesini sağlar. Ağırlık dizlere verilerek kalkılır.

10

11 İlk Yardımcının Omzundan Destek Alma :
Hafif yaralı ve yürüyebilecek durumdaki hasta/yaralıların taşınmasında kullanılır. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır. Bu yöntem iki kişi ile de uygulanabilir. Yaralının bir kolu ilkyardımcının boynuna dolanarak destek verilir. İlkyardımcı boşta kalan kolu ile H/Y belini tutarak yardım eder.

12

13 Sırtta Taşıma: Bilinçli hastaları taşımada kullanılır. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır. İlkyardımcı h / y sırtı dönük olarak çömelir ve bacaklarını kavrar. H / y kolları ilkyardımcının göğsünde birleştirilir. Ağırlık dizlere verilerek h / y kaldırılır.

14

15 Omuzda Taşıma ( İtfaiyeci Yöntemi) :
Yürüyemeyen yada bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır. İlkyardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven yada bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. İlk yardımcı sol kolu ile omuzun dan tutarak h/y oturur duruma getirir.

16 Çömelerek sağ kolunu h /y bacaklarının arasından geçirir.
H/y vücudunu sağ omzuna alır. Sol el ile h/y sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar. H/ y önde boşta kalan bileği kavranarak hızla olay yerinden uzaklaştırılır.

17 İTFAİYECİ YÖNTEMİ

18 İki ilkyardımcı ile ellerin üzerinde taşıma: (Altın Beşik Yöntemi)
Hasta/ yaralının ciddi bir yaralanması yoksa ve yardım edebiliyorsa iki, üç, dört elle altın beşik yapılarak taşınır.

19 Üç elle: Birinci ilkyardımcı bir eli ile ikinci ilkyardımcının omzunu kavrar, diğer eli ile ikinci ilkyardımcının el bileğini kavrar. İkinci ilkyardımcı bir el ile birinci ilkyardımcının bileğini, diğer eli ile de kendi bileğini kavrar.

20 Kollar Ve Bacaklardan Tutarak Taşıma:
H/Y bir yerden kaldırılarak hemen başka bir yere aktarılacaksa kullanılır. İki ilkyardımcı tarafından uygulanır. İlkyardımcılardan biri sırtı h / y dönük olacak şekilde bacakları arasına çömelir ve elleri ile h / y dizleri altından kavrar. İkinci ilkyardımcı h / y baş tarafına geçerek kolları ile koltuk altlarından kavrar. Bu şekilde kaldırarak taşırlar.

21

22 Sandalye ile taşıma: H / Y bilinçli olması gereklidir. Özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlı bir yöntemdir. İki ilkyardımcı tarafından uygulanır. Bir ilkyardımcı sandalyeyi arka taraftan, oturulacak kısma yakın bir yerden, diğer ilkyardımcı sandalyenin ön bacaklarını aşağı kısmından kavrayarak taşırlar.

23

24 SEDYE ÜZERİNE YERLEŞTİRME TEKNİKLERİ NELERDİR?
Kaşık tekniği: Bu teknik h/ y sadece bir taraftan ulaşılması durumunda üç ilkyardımcı tarafından uygulanır. İlkyardımcılar h/y tek bir yanında bir dizleri yerde olacak şekilde diz çökerler.

25 H/ y elleri göğsünde birleştirilir.
Birinci ilkyardımcı baş ve omzundan, ikinci ilkyardımcı sırtının alt kısmı ve uyluğundan, üçüncü ilkyardımcı dizlerinin altından ve bileklerinden kavrar. Daha sonra kendi ellerini h/y vücudun altından geçirerek kavrarlar.

26 Başını ve omzunu tutan birinci ilkyardımcının komutu ile tüm ilkyardımcılar aynı anda hasta/yaralıyı kaldırarak dizlerinin üzerine koyarlar. Sonra uyumlu bir şekilde ayağa kalkarlar. Aynı anda tek bir hareketle hasta / yaralıyı göğüslerine doğru çevirirler ve aynı anda düzgün bir şekilde sedyeye koyarlar.

27 Köprü tekniği: Hasta / yaralıya iki taraftan ulaşılması durumunda dört ilkyardımcı tarafından yapılır. İlkyardımcılar bacaklarını açıp, h / y üzerine hafifçe çömelerek yerleşirler.

28 Birinci ilkyardımcı başı koruyacak şekilde omuz ve ensesinden, ikinci ilkyardımcı kalçalarından, üçüncü ilkyardımcı da dizlerinin altından tutar. Birinci ilkyardımcının komutu ile her üç ilkyardımcı hastayı kaldırırlar. Dördüncü ilkyardımcı sedyeyi arkadaşlarının bacakları arasına iterek yerleştirir ve h / y sedyenin üzerine konulur.

29

30 Karşılıklı Durarak Kaldırma:
Omurilik yaralanmalarında ve şüphesinde kullanılır. Üç ilkyardımcı tarafından uygulanır. İki ilkyardımcı h /y göğüs hizasında karşılıklı diz çökerler. Üçüncü ilkyardımcı h/y dizleri hizasında diz çöker. H/y kolları göğsünün üzerinde birleştirerek, düz yatması sağlanır.

31 Baş kısımdaki ilkyardımcılar kollarını baş-boyun eksenini koruyacak şekilde h/y sırtına yerleştirirler. H/Y dizleri hizasındaki üçüncü ilkyardımcı kollarını açarak hasta/yaralının bacaklarını düz olacak şekilde kavrar. Verilen komutla, tüm ilkyardımcılar hasta / yaralıyı düz olarak kaldırarak sedyeye yerleştirirler.

32 SEDYE İLE TAŞIMA TEKNİKLERİ NELERDİR?
Sedye İle Taşımada Genel Kurallar Şunlardır: Hasta yaralı battaniye, çarşaf vb. ile sarılmalıdır. Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır. Başı gidiş yönünde olmalıdır. Sedye daima yatay konumda olmalıdır.

33 Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır (Sürekli değiştirilen adımlar sedyeye sağlam taşıma sağlar). Daima sedye hareketlerini yönlendiren bir sorumlu olmalı ve komut vermelidir. Güçlü olan ilkyardımcı h /y sedyenin baş kısmında olmalıdır.

34 Sedyenin İki Kişi Tarafından Taşınması:
Her iki ilkyardımcı çömelirler, sırtları düz, bacakları kıvrık olacak şekilde sedyenin iki ucundaki iç kısımlarda dururlar. Komutla birlikte sedyeyi kaldırırlar ve yine komutla dönüşümlü adımla yürümeye başlarlar. Önde yürüyen yoldaki olası engelleri haber vermekle sorumludur.

35 Sedyenin Dört Kişi Tarafından Taşınması:
Yaralının durumu ağır ise yada yol uzun, zor ve engelli ise sedye 4 kişi ile taşınmalıdır. İlkyardımcıların ikisi hasta/yaralının baş, diğer ikisi ayak kısmında sırtları dik, bacakları bükülü olarak sedyenin yan kısımlarında çömelirler. Sedyenin sapından tutarlar ve yukarı komutu ile sedyeyi kaldırırlar.

36 Sedyenin sol tarafından tutan ilkyardımcılar sol, sağ tarafındakiler sağ adımlarıyla yürümeye başlarlar. Dar bölgeden yürürken ilkyardımcılar sırtlarını sedyenin iç kısmına vererek yerleşirler. Merdiven, yokuş inip çıkarken sedye mümkün olabilecek en yatay pozisyonda tutulmalıdır. Bunun için ayak tarafındakiler sedyeyi uyluk hizasında, baş tarafındakiler omuz hizasında tutmalıdır

37 Bir Battaniye İle Geçici Sedye Oluşturma:
Tek bir battaniye ile sedye oluşturmada ise battaniye yere serilir kenarları rulo yapılır, Yaralı üzerine yatırılarak kısa mesafede güvenle taşınabilir. Yeterli uzunlukta iki kiriş ile sedye oluşturmak mümkündür. Bir battaniye yere serilir.

38 Battaniyenin 1/3'üne birinci kiriş yerleştirilir ve battaniye bu kirişin üzerine katlanır.
Katlanan kısmın bittiği yere yakın bir noktaya ikinci kiriş yerleştirilir. Battaniyede kalan kısım bu kirişin üzerini kaplayacak şekilde kirişin üzerine doğru getirilir. Hasta/yaralı bu iki kirişin arasında oluşturulan bölgeye yatırılır.

39

40

41 ARAÇ İÇİNDEKİ YARALIYI TAŞIMA
(RENTEK MANEVRASI) Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden çıkarmada kullanılır. Bu uygulama solunum durması; yangın tehlikesi vb olağanüstü durumlarda uygulanacaktır. Öncelikle hasta/yaralının ayaklarının pedalların arasına sıkışmamış olduğundan emin olunmalıdır ve varsa emniyet kemeri çıkartılmalıdır.

42 İlkyardımcı ; Yaralıya yan taraftan yanaşır. Bir eliyle yaralının kolunu, diğer eliyle de çenesini kavrayarak boyun tespiti yapar. Yaralının baş-boyun-gövde eksenini mümkün olduğunca hareket ettirmeden bütün halinde araçtan dışarı çeker. Yaralı dışarı alındıktan sonra yavaşça yere veya sedyeye konur.

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54


"HASTA YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları