Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZUN ÇİZGİ EĞİK ÇİZGİ TERS EĞİK TIRNAK İŞARETİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZUN ÇİZGİ EĞİK ÇİZGİ TERS EĞİK TIRNAK İŞARETİ"— Sunum transkripti:

1 UZUN ÇİZGİ EĞİK ÇİZGİ TERS EĞİK TIRNAK İŞARETİ
MUSTAFA NAZIM ÖZGEN UZUN ÇİZGİ EĞİK ÇİZGİ TERS EĞİK TIRNAK İŞARETİ

2 UZUN ÇİZGİ Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlelerin başında (satır başında) kullanılır. Konuşma çizgisi de denir. ÖRNEK:Şinasi Halil Bey'e baktı ve: —Bu mektup sana, dedi. —Bana mı, kimden?

3 EĞİK ÇİZGİ 1. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. Örnek: Memleket isterim /Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun; /Olursa bir şikâyet ölümden olsun. (Cahit Sıtkı Tarancı). 2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. Örnek: Laleli Sokak, 5/10 Kavaklıdere/ANKARA

4 Örnek: -a/-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden.
3. Bir yazıda sözcüğün her iki anlama da gelebileceğini vurgulamak için kullanılır. Örnek: Diyelim bazılarını da analar babalar bağırlarına basmışlardı, ama, ortada dönen para /sızlık göz önündeydi. (Nezihe Meriç) 4. Bir sözcüğün anlamının hangi bağlamda kullanıldığını netleştirmek için kullanılır. Örnek: Edebiyatta/Şiirde Sembol kullanımı Öykü! Anlatı bütünlüğü (Kemal Özmen) 5. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Örnek: -a/-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden.

5 Örnek: Edebiyat Fakültesi Dergisi/Journal ofFaculty ofLetters
6. İngilizce-Türkçe veya başka dillerden Türkçeye çeviri yapıldığında kullanılır. Örnek: Edebiyat Fakültesi Dergisi/Journal ofFaculty ofLetters 7. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Örnek: 18/11/1969, 15/IX/1994. 8. Genel Ağ adreslerinde kullanılır. Örnek: 9. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. Örnek: 70/2=35

6

7 TERS ÇİZGİ Ters eğik çizgi herhangi bir özel karakterle birlikte kullanılabilir, ancak genellikle noktayla kullanılır. Bunun nedeni, noktanın hem özel karakter olması hem de URL'lerin bir parçası olarak kullanılmasıdır (Örneğin: — Bu URL'de nokta iki kez kullanılmıştır.) URL'ler söz konusu olduğunda, ters eğik çizgiyi şu şekilde kullanmanız gerekir: mysite\.com. Bir IP adresini nasıl yazmanız gerektiğiyle ilgili bir örnek: 64\.68\.82\.164

8 Herhangi bir özel karakteri, önüne bir "kod dışı" karakter getirerek normal bir karaktere dönüştürmek için ters eğik çizgiyi kullanın. Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır: C:\Belgelerim\Türk İşaret Dili\Kitapçık.indd Ters çizgi yazılı eserlerden daha çok elektronik metinlerde yer almaktadır.

9 TIRNAK İŞARETİ 1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tır­ nak içine alınır: Türk Dil Kurumubinasının yan cephesinde Atatürk’ün “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözü yazılıdır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin ön cephesinde Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” vecizesi yer almaktadır. Ulu önderin “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözü her Türk’ü duygulandırır. Bakınız, şair vatanı ne güzel tarif ediyor: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” UYARI: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır: “İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar. (Yahya Kemal Beyatlı)

10 Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiiri incelediler.
2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır: Yeni bir “barış taarruzu” başladı. 3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır:        Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiiri incelediler.       “Yazım Kuralları” bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. UYARI: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir: Höyük sözü Anadolu’da tepe olarak geçer.       Cahit Sıtkı’nın Şairin Ölümü şiirini Yahya Kemal çok sevmişti. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

11 UYARI: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kulla­nılmaz: Elif Şafak’ın “Bit Palas”ını okudunuz mu?       4. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır.

12

13 KAYNAKLAR Isaretleri-345.html izle.html sinif.html noktalama-isaretleri-7-sinif.html D%FEaretleri cozumlu-test-2/


"UZUN ÇİZGİ EĞİK ÇİZGİ TERS EĞİK TIRNAK İŞARETİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları