Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPI PERFORMANS ANALİZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPI PERFORMANS ANALİZİ"— Sunum transkripti:

1 YAPI PERFORMANS ANALİZİ
VE GÜÇLENDİRME ÖRNEĞİ Suat Yıldırım İnşaat Yük Müh. ODTÜ

2 Bilgi Düzeyi Tesbiti Sınırlı Bilgi Düzeyi: (Hemen kullanım düzeyi yapılar için kullanılamaz) Taşıyıcı sistem projeleri mevcut değil. Taşıyıcı sistem özellikleri binada yapılacak ölçümlerle belirlenir. -Yapı geometrisi: Hesap modelini oluşturacak yeterlilikte röleve. -Eleman Detayları : Betonarme elemanlarda yapının yapıldığı tarihteki minimum donatı şartlarını sağladığı kabul edilir. Ancak, kolonların % 10, kirişleri % 5 paspayı sıyrılır, kalanların % 20 sinde cihazla kontrol edilir ve donatı için: gerçek donatı/minimum donatı= donatı gerçekleşme katsayısı bulunur. Bu oran kontrol edilmeyen diğer elemanlar için de kullanılır. -Malzeme özellikleri: Her kattan en az iki kolon veya perdeden karot ve demir donatı örneği.

3 Bilgi Düzeyi Tesbiti Orta Bilgi Düzeyi:
Projeler mevcut ise, Sınırlı Bilgi Düzeyinde belirtilen ölçümlerle doğrulanır. Projeler mevcut değil ise Sınırlı Bilgi Düzeyinden daha kapsamlı araştırma. - Kolonların % 20’ si, kirişlerin % 10’ u sıyrılır. - Donatı gerçekleşme oranı kolon ve kirişler için ayrı ayrı tesbit edilip sıyrılmayan elemanlar için kullanılır. Bu oran dan yüksek olamaz. - Her kattan en az üç toplam yapıda 9 adetten olmamak üzere her 400 m2 den bir adet karot.

4 Bilgi Düzeyi Tesbiti Kapsamlı Bilgi Düzeyi:
Binanın betonarme projeleri mevcut. Yapının mevcut projelere uygunluğu kontrol edilir. Önemli farklar var ise, proje yok sayılır ve bina orta bilgi düzeyine uygun olarak incelenir. - Orta bilgi düzeyinde olduğu gibi kolonların % 20’si, kirişlerin % 10’u sıyrılır, sıyrılmayanların % 20’si cihazla kontrol edilir. Donatı gerçekleşme katsayısı bulunur. - Her kattaki kolon ve perdelerden en az 3, toplam yapıda 9 adetten az olmamak üzere her 200 m² ‘den bir karot. - Her donatı çeliği türünden en az bir numuneden çekme deneyi. Çelik uygun çıkmazsa en az 3 numune daha ve en düşük değer alınır.

5 Performans Analizi Örnek Yapı

6 Performans Analizi: Analiz seçenekleri

7 Performans Analizi: Analiz seçenekleri

8 Performans Analizi:

9 Performans Analizi: Yapı Performans Analiz sonuçları

10 Performans Analizi: Yapı Performans Analiz sonuçları

11 Performans Analizi: Örnek Kiriş Analiz Sonuçları
Kiriş Performans Analizi Sonuçları Kiriş Hasar Durumu

12 Performans Analizi: Örnek Kolon Analiz Sonuçları
Kolon Performans Analizi Sonuçları Kolon Hasar Durumu

13 Güçlendirme : X ve Y yönlerinde

14 Güçlendirme : X ve Y yönlerinde Deprem Yükünü Mevcut Taşıyıcılardan alacak Güçlendirme Perdeleri ilave edildi. Perde ilavesinin etkisi ile eksenel yükü artan kolonlara mantolama yapıldı.

15 Güçlendirme : Güçlendirilmiş Yapı Performans Analiz

16 Güçlendirme : Güçlendirilmiş Yapı Performans Analiz

17 Güçlendirme : Güçlendirilmiş Yapı Performans Analiz

18 Güçlendirme : Güçlendirilmiş Yapı Performans Analiz

19 Güçlendirme : Mantolama ve Güçlendirme Perde Detayı

20 KOLON MANTOLAMA İÇİN ÖNERİLER:
Manto Donatısının mevcut kolon donatısına bağlantısı sağlanmalı. Rijit veya esnek ara parçaları kaynaklanması. Ankrajlar Etriyeler TDY 2007 kesme donatısı karşılayacak miktarda yerleştirilmeli. Eklenen manto alanı donatı oranı % 1 mertebesinde olmalı. Manto boyuna donatıları mümkünse katlar arasında sürekli olmalı, değilse ankrajlanmalı. -Katlar arasında devam eden ankrajlar ile kesme kapasitesi yanında, moment kapasitesi de artılırılır. -Mantolanmış kolon kesit kapasitesi hesaplanırken mevcut kolon kesiti eğer Yüksek dayanımlı bir beton değilse hesaba alınmamalı.

21 GÜÇLENDİRME PERDELERİ İÇİN ÖNERİLER:
Filizler, çerçeveye Ø Perde içine 35 Ø Min. Ø 16 (TDY 2007) ancak Ø 14 daha uygun (S.Yılmaz, Ö.Çalışkan, H.Kaplan, N.Kıraç. Yedinci Ulusal Deprem Müh. Konferansı.) Temele 20 Ø (Ø 16 daha uygun) Filizler, ilgili perde donatı alanınlan az olmamalı. Ankaraj aralığı 400 den fazla olmamalı, Ankarjlar eleman kenarına min 2d uzaklıkta olmalı Ankaraj delikleri temiz olmalı, Mümkünse ankaraj donatıları katlar arasında sürekli olmalı, Güçlendirme perdelerin başlık bölgelerirndeki mevcut kolonlara güvenmeyelim ve güçlendirme perdelerine başlık oluşturacak şekilde min 4 adet donatı ile başlık oluşturalım ve bu donatıları etriye ile saralım. Güçlendirme perdelerinde boşluk bırakmayalım. Boşluk bırakma zorunda isek, boşluk çevresini takviye edelim.

22 GÜÇLENDİRME PERDESİ TEMEL ANKRAJI

23 Güçlendirme : Karşılaştırmalı Sonuçlar

24 Güçlendirme örneği 2 : Perspektif

25 Güçlendirme örneği 2 : Mevcut Kat Planı (Tasarım sorunları)

26 Güçlendirme örneği 2 : Mevcut Temel Planı (Tasarım Sorunları)

27 Güçlendirme örnek 2 : X yön perf. Analiz sonucu

28 Güçlendirme örnek 2 : Y yön perf. Analiz sonucu

29 Güçlendirme örneği 2 : Güçlendirilmiş Kat Planı

30 Güçlendirme örneği 2 : Güçlendirilmiş Temel Planı

31

32 Güçlendirme örneği 2 : Güçlendirilmiş yapı hasar durumu

33 Güçlendirme örneği 2 : Güçlendirilmiş yapı perf. Analiz özet

34 Güçlendirme örneği 2 : Güçlendirilmiş yapı perf. Analiz özet

35 Güçlendirme örneği 2 : Güçlendirme panel detayı

36 Güçlendirme örneği 2 : Güçlendirme panel detay

37 Güçlendirme örneği 2 : Kiriş kesme güçlendirmesi B.A. manto

38 Güçlendirme örneği 2 : Kiriş kesme güçlendirmesi B.A. manto

39 Güçlendirme örneği 2 : Temel Kiriş ilavesi


"YAPI PERFORMANS ANALİZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları