Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014 RAMAZAN UMRESİ DİNİ SUNUM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014 RAMAZAN UMRESİ DİNİ SUNUM"— Sunum transkripti:

1

2 2014 RAMAZAN UMRESİ DİNİ SUNUM

3 UMRENİN FAZİLETİ

4 CİHADA DENKTİR İbn Mâce’deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki:
“Ey Allah’ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır?” Efendimiz (s.a.v): “Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir” (İbn Mâce) Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: “Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.” (Nesâî)

5 GÜNAHLARI ÖRTER Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: “Bir umre, diğer umreyle arada işlenen günahlar için kefarettir. (Buharî, Müslim) İbn Abbâs (r.a.) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Bunlar (hac-umre) tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemediği gibi günahları temizler” (Nesâî, İbn Mâce)

6 RAMAZAN’DA UMRE Ramazan umresi yüce Allah’ın büyük ikramıdır. Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “Ramazan umresi, benimle beraber yapılan hac gibidir” (Müslim)

7 ALLAH (c.c) ve RESULÜ’NE (s.a.v)
MİSAFİR OLMAK Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Hacılar ve umre yapanlar, Allah'ın ziyaretçileridir. O'ndan istedikleri zaman onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, O'na dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.” (İbn Mâce, Beyhakî) Kutsal beldelerin halkı değerli, misafiri şerefli, kendi hürmetlidir. Mekke’ye gidenler yüce Allah’ın (c.c), Medine’ye gidenler Alemlerin Efendisi’nin (s.a.v) misafiri olmakla şereflenmektedir.

8 UMRECİNİN DUASI Hac veya umreye giden kişilerden dua almak ve dualarına kendisini de ortak etmesi için ricada bulunmak sünnettir. Resul-i Ekrem (s.a.v) umre yapmak için kendisinden izin isteyen Hz. Ömer’e (r.a): “Kardeşciğim! Bizi de duadan unutma!” buyurmuştur. Hz. Ömer (r.a) der ki: “Bu öyle bir dua isteğiydi ki, karşılığında bana dünyalar verilseydi hiç bu kadar sevinmezdim.” (Ebu Davud, Tirmizi)

9 İFTAR VE SAHUR İftarımızı mutlaka Kabe’de/Ravza’da açmalıyız. Özellikle Medine’de Mescidin kapısına yaklaştığımızda sofra sahiplerinin bizi kolumuzdan tutup sofrasında iftarımızı açmamız için yalvardıklarını göreceğiz. Kabe ve Ravza’daki iftar-sahurun tadını unutamayacaksınız. İftara, sahura yetişme telaşı bizi Kabe’ye/Ravza’ya gitmekten alıkoymamalıdır.

10 TERAVİH NAMAZLARI Teravih namazları yatsı ile beraber 2,5 saat sürmektedir. Hatimle kılındığı için teravihin her rekatında imam bir sayfa okumaktadır. Ülkemizdeki gibi hızlı kılınmamaktadır. Buna gayret ederek teravih namazlarını Kabe’de ve Ravza’da kılmalıyız. Çok önemli bir mazeret olmadığı müddetçe namazları otel mescidinde kılmayalım.

11 NEFİS MÜCADELESİ Kutsal beldelere tatil için, dinlenmek için, rahat etmek için gitmediğimizi, ibadet etmek, nefsi terbiye etmek için geldiğimizi unutmayalım. İstirahatin değil, ibadetin hesabını yapmalıdır. Vakti ibadetle geçirmeli, cömert, sabırlı, güler yüzlü ve tahammüllü olmalıdır. Nefis ve şeytanın büyük kazancı zayi etmesine fırsat vermemelidir.

12 MEKKE - MEDİNE PROGRAMLARIMIZ

13 MEKKE PROGRAMIMIZ 1. Umre Tavafı – Umre Sa’yi 5. Genel ziyaretler:
2. Mekke Tanıtım sunumu 3. Yakın Ziyaretler: Efendimiz’in (s.a.v) evinin yeri, Şecere Mescidi Cin Mescidi Cennet-ül Mualla Hz. Hatice (r.a) annemizi ziyaret 4. Umreler: Ten’im Umresi Hudeybiye Umresi Cirane Umresi 5. Genel ziyaretler: Sevr Dağı Arafat Rahmet Tepesi Müzdelife Mina Hira Dağı 6. İrşat Sohbetleri 7. Toplu tavaflar 8. Veda tavafı yaparak ayrılma

14 MEDİNE PROGRAMIMIZ 1. Efendimiz’i (s.a.v) ilk selamlama
2. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer (r.a) selamlama 3. Medine Tanıtım Sunumu 4. Yakın Ziyaretler: Gamame Mescidi Hz. Ebubekir (r.a) Mescidi Hz. Ömer (r.a) Mescidi Hz. Ali (r.a) Mescidi 5. Cennet-ül Baki Ziyareti: Hz. Osman’ı (r.a) ziyaret 6. Genel ziyaretler: Uhud Ayneyn (okçular) tepesi İki Kıbleli Mescid Hendek Kuba Mescidi 7. İrşat Sohbetleri 8. Efendimiz’i (s.a.v) selamlayarak ayrılma

15 MEKKE VE MEDİNE’NİN FAZİLETİ

16 MEKKE-İ MÜKERREME Peygamberimiz (s.a.v) Mekke'yi fethinin ikinci gününde okuduğu hutbesinde şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Şüphe yok ki, Allah, göklerle yeri, Güneş ile Ay'ı yarattığı gün, Mekke'yi de haram (dokunulmaz) kılmıştır.” (Buhari) “Burası, Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı bir bölgedir. Kıyamet gününe kadar da, haram (dokunulmaz) olarak kalacaktır. Mekke'yi haram kılan Allah'tır (c.c). Allah'a (c.c) ve ahiret gününe inanan kimseye, Mekke hareminde kan dökmek, ağaç kesmek, helal olmaz” (Ahmed) Efendimiz (s.a.v), Medine’ye hicret ederken hasretle Mekke’ye bakmış ve şöyle demişti: "Sen ne hoş beldesin. Seni ne kadar çok seviyorum! Eğer kavmim beni buradan çıkmaya mecbur etmeseydi, senden başka bir yerde ikamet etmez, yurt yuva kurmazdım." (Tirmizi, Menakıb 3922)

17 MEDİNE-İ MÜNEVVERE Efendimiz (s.a.v) hicretten önce şöyle buyurdu:
“Yüce Allah, onları (Medineli Ensarı) size kardeş yaptı ve Medine’yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı!” (İbn Hişâm, Sire) Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: “O Medine, gerçekten temizdir. Ateşin gümüşteki kirleri temizlediği gibi Medine kişiyi temizler.” (Müslim) Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: “Medine’nin sıkıntı ve meşakkatlerine ümmetimden sabır gösteren herkese, Kıyamet günü şefaatçi ve şahit olacağım.” (Müslim, Tirmizi)

18 UMRENİN YAPILIŞI İhrama Girilir
Kabe’de Umre Tavafı Yapılır. (Tavaftan sonra tavaf namazı kılınır ve zemzem içilir.) Safa Merve Arasında Sa’y Yapılır. İhramdan Çıkılır. (Saç tıraşı olarak)

19 İHRAMA GİRİŞ 1. Vücut temizliği yapıp gusül abdesti alınır (sünnet)
2. Erkekler tüm dikişli elbiselerini çıkarıp ihram örtülerine bürünürler. 3. İhram namazı kılınır. (Kerahet vakti değil ise) 4. Niyet ve Telbiye getirilir. Niyet: «Allahım. Ben Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle» Telbiye: «Lebbeyk. Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ven nimete leke velmülk la şerike lek» Bundan sonra ihram yasaklarına dikkat ederler. Not: İlk olarak Mekke’ye gidenler memleketinde havaalanında ihramlarını giyerler. Direk Medine’ye gidenler ise Medine’den Mekke’ye geçerken ihrama girerler.

20 İHRAM BAĞLANIŞI

21 İHRAMLI İKEN YAPILMAYACAK ŞEYLER
Koku sürülmez ve kokulu sabun kullanılmaz Vücuttan kıl koparılmaz, tıraş olunmaz Tırnak kesilmez Elbise giyilmez (erkekler için) Baş ve yüz örtülmez Kötü ve incitici sözler söylenmez

22 UMRE’DE BAYANLARIN DURUMU
Bayanlar özel günlerinde de olsa ihrama girerken niyet ve telbiyelerini getirmelidir. Özel gün buna mani değildir. İhrama girerken bayanların kendi elbiseleri aynı zamanda ihram örtüleridir. Bayanların özel günlerinde ihram yasakları devam eder. Bu süre içinde Mescid-i Haram’a girmezler. Özel günleri sona erince umre tavafı ve sa‘yini yaparak ihramdan çıkarlar. Kutsal beldelerde tesettüre daha fazla dikkat ederler. Zikir, dua ve telbiyelerde seslerini yükseltmezler. İhramlı oldukları sürece peçe takmaz, yüzünü örtmez, ağzını kapatmazlar.

23 TAVAF 6 7 5 4 2 3 1

24 TAVAF NAMAZI VE ZEMZEM Tavaftan sonra (kerahet vakti değilse) iki rekat Tavaf Namazı kılınır. Ardından Zemzem içilir.

25 SA’Y Safa 7 6 4 1 2 3 5 Merve

26 İHRAMDAN ÇIKIŞ Umre sa’yinden sonra saçlar kesilerek veya kısaltılarak ihramdan çıkılır.

27 Tefekkür edip zamanı ibadetle değerlendirelim.
BİLİNÇLİ OLMAK Mekke’de Hz. Peygamber (s.a.v) ve sahabelerinin (r.a) işkenceler çektikleri, açlıktan karınlarına taş bağladıkları yerlerde, klimalı odalarda, yaylı yataklarda, buz dolabı yanımızda, tv karşımızda, yiyecek, içecek bol, 24 saat sıcak, soğuk su… Tefekkür edip zamanı ibadetle değerlendirelim.

28 Umreci de kutsal beldelerde Allah’ın (c.c) konuğu,
İBADETE SARILMAK Anne babasını veya hocasını ziyarete gelen kişi onun ile meşgul olur, gözü başka bir şey görmez. Evin halısı ile perdesi ile kendini meşgul etmez, annesinin yanında olmanın keyfine bakar. Umreci de kutsal beldelerde Allah’ın (c.c) konuğu, O’nun ziyaretçisidir. O halde konuğu olduğu zattan başka şeylerle meşgul olması yakışmaz. Umreci yüce Allah’ın evinde olmanın gereğini yapmalı, ibadete sarılmalıdır.

29 BİLEREK GİTMEK Umrenin nasıl yapılacağını anlatan kitapları ve ilmihallerin umre bölümünü okumalı, böylece ön bilgi elde ederek gitmelidir. İhram bağlamayı öğrenmeli. Evde bunun provasını defalarca yapmalıdır Telbiye’yi ezberleyip manası ile beraber öğrenmelidir.

30 KUR’AN-I KERİM’İ YANINIZA ALIN
OKUYABİLECEĞİNİZ KUR’AN-I KERİM’İ YANINIZA ALIN Mekke ve Medine’deki Kur’an’ı Kerim’lerin yazım biçimi farklı olduğundan okuyamayabilirsiniz. Rahat okuyabildiğiniz Kur’an-ı Kerim’inizi yanınıza almayı unutmayınız.

31 NİYETİMİZ HİZMET Şirket olarak düsturumuz:
Yaratılana hürmet ve hizmet ederek, yaratanımızın rahmet ve bereketini umarız. Ziyaretçilerin bir hayır duasını almayı, her türlü ticaretin ve kârın üstünde biliriz. Kutsal beldelere giden herkesi hürmete layık görür görürüz. Farzlara, vaciplere, sünnetlere ve edeplere uygun hareket etmeyi önemseriz.

32 Teşekkür Ederiz.


"2014 RAMAZAN UMRESİ DİNİ SUNUM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları