Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEK ENERJİLİ X-IŞINLARIYLA YAPILAN TEDAVİLERDE KARBON FİBER MASANIN CİLT VE İZOMERKEZ DOZUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI TÜLAY MEYDANCI, GÖNÜL KEMİKLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEK ENERJİLİ X-IŞINLARIYLA YAPILAN TEDAVİLERDE KARBON FİBER MASANIN CİLT VE İZOMERKEZ DOZUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI TÜLAY MEYDANCI, GÖNÜL KEMİKLER."— Sunum transkripti:

1 YÜKSEK ENERJİLİ X-IŞINLARIYLA YAPILAN TEDAVİLERDE KARBON FİBER MASANIN CİLT VE İZOMERKEZ DOZUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI TÜLAY MEYDANCI, GÖNÜL KEMİKLER Medikal Fizik Kongresi 2007

2 Eksternal radyoterapide hasta yatağının, kullanılan ışının kalitesini değiştirmeksizin yeterli dayanıklılık ve sertliğe sahip olması istenir. Yüksek dayanıklılık ve düşük yoğunluğu sebebiyle karbon fiber, minimum azaltma etkisi ile çok iyi bir tedavi masası malzemesi olarak belirtilmektedir.

3 Aynı zamanda düşük yoğunluklu çok hafif bir materyaldir.
Bu özellikleri ile karbon fiber radyoterapide kullanılan alışılagelmiş materyallerden çok daha radyogeçirgendir. Bu nedenlerle karbon fiber tedavi masası, masa üstü ek araçlar, baş-boyun destekleri için tercih edilen bir madde olmuştur.

4 Ancak, eğer radyoterapide bu maddeden yapılan araçlar kullanılıyorsa bu maddenin geçirgenliği ve maksimum doz bölgesindeki özelliklerinin bilinmesi gereklidir.

5 Bu çalışma ile İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde bulunan Siemens Oncor lineer hızlandırıcının, karbon fiber masasının maksimum doz bölgesine, cilt ve izomerkez dozuna etkilerinin 6 MV ve 18 MV foton enerjileri için araştırılması hedeflenmiştir. Konformal radyoterapinin doğru ve tekrarlanabilir şekilde yürütülmesinde, kullanılan tedavi masası büyük önem taşımaktadır.Tedavide kullanılan masanın ışın parametreleri üzerine etkilerinin araştırılması gerekir.

6 GEREÇ VE YÖNTEM Siemens Oncor Impression IMRT lineer hızlandırıcı
Reuther karbon fiber hasta tedavi masası RW3 katı su fantomu Silindirik fantom Markus tipi paralel plak iyon odası Semifleks iyon odası PTW Unidos elektrometre

7 Reuther Karbon Fiber Hasta Tedavi Masası
500 mm x 2,454 mm x 127 mm ebatlarında karbon fiber malzemeden yapılmış bir masa düzlemidir. Masa düzleminin alt ve üst duvar kalınlıkları 0,6 mm, yan duvar kalınlığı ise 0,8 mm’dir. İçi boş olan masa düzleminin yapıldığı karbon fiberin yoğunluğu 1,8 g/cm3’dür.

8 Silindirik Fantom

9

10

11

12 P(d, E)=P(d, E)-(d, E) (d, E)=(0, E).l.e-(d/dmax) (0, E)=[ (1.982xIR)].(C-15.8) P(d, E)=P(d, E)-(0, E).l.e-(d/dmax)

13 Masanın geri saçılma etkisini belirlemek için ise yine 15 cm’lik geri saçıcı fantom kalınlığında paralel plak iyon odasının hassas penceresi, d=0 mm’de ışın demetinin çıkış yönüne bakacak şekilde yerleştirildi. Gantrinin 0º ve 90º konumlarında ışınlama yapılarak ölçüm alındı. 90º gantri açısı, masanın saçılmasını elimine etmek için kullanıldı ve fantom masaya dik olarak yerleştirildi.

14

15 Daha sonra 25 cm çap ve 25 cm uzunluğundaki özel yapım silindirik fantomun merkezine 0,125 cm3 hacimli semifleks iyon odası yerleştirildi. Hangi gantri açılarında masanın 10x10 cm2 alana dahil olduğu tespit edildi. 0º-180º arasındaki gantri açılarında KCM= 87,5 cm olarak ayarlanarak ölçüm alındı. Alınan ölçümler gantrinin sıfır konumundaki okuma değeriyle oranlanarak masanın her açıdaki azaltıcı etkisi belirlendi.

16 SONUÇLAR Sonuçlar Orgin programı kullanılarak grafik şeklinde gösterildi. 15 mm olan 6 MV foton ışınının maksimum doz noktası, karbon fiber masanın huzme içine girmesi durumunda 10 mm olarak bulunmuştur. 40x40 cm2 alan boyutunda maksimum doz noktası 6 MV’de 12 mm’den 5 mm’ye kaymıştır.

17

18 18 MV X-ışınının maksimum doz noktası da 30 mm’den 21 mm’ye kaymıştır
18 MV X-ışınının maksimum doz noktası da 30 mm’den 21 mm’ye kaymıştır.40x40 cm2 de18 MV’de 25 mm’den 14 mm’ye kaymaktadır.

19

20 ALAN BOYUTU (cm2) G=0 G=180 6 MV 18 MV 5X5 9,50% 5,80% 65,7% 41,7% 10X10 14,50% 10,90% 74,9% 59,7% 25X25 29,00% 27,20% 80,6% 72,8% 40X40 41,90% 39,60% 82,4% 80,4% 6 MV ve 18 MV foton enerjileri için açık alan ve karbon fiberli yüzey dozları.

21 Yüzey dozunda maksimum artış 7 kat olarak 5x5cm2 alanda görülmekte ve 10x10cm2 alan için yüzey dozundaki artış yaklaşık 5 kat, 40x40 cm2 alan için ise yaklaşık 2 kat olarak bulunmuştur. Higgins ve arkadaşları, karbon fiber masanın alan boyutuna bağlı olarak yüzey dozundaki değişim üzerine yaptıkları çalışmada 8 MV için 10x10 cm2 alanda yüzey dozunu açık alana göre yaklaşık 4 kat bulmuşlar ve küçük alanlarda yüzey dozundaki rölatif artışın büyük alanlardakinden daha fazla olduğunu belirtmişlerdir.

22 6 MV foton enerjisi için sabit KCM=100 cm’de 5x5 cm2, 10x10 cm2, 25x25 cm2 ve 40x40 cm2 alanlardaki düzeltilmiş yüzey dozları açık alan için sırasıyla %9,5, %14,5, %29 ve %41,9 olarak ölçülmüştür. Butson ve arkadaşları 10x10 cm2 alan için açık alan yüzey dozunu %16 ve 40x40 cm2 açık alan yüzey dozunu %42 olarak bulmuşlardır.

23 6 MV X-ışını için, aynı alan boyutlarında karbon fiber masa düzleminin huzme içine girdiği alanlarda düzeltilmiş yüzey dozları 5x5 cm2 alan için %65,7, 10x10 cm2 alan için %74,9, 25x25 cm2 alan için %80,6 ve 40x40 cm2 alan için %82,4 olarak bulunmuştur. Butson ve arkadaşlarının 6 MV foton enerjisi ile masa malzemesinin yüzey dozuna etkisini araştırdığı çalışmanın sonucu olarak karbon fiberli masa varlığında 10x10 cm2 alan için yüzey dozu %67, 40x40 cm2 alan için yüzey dozu %74 bulunmuştur.

24 18 MV X-ışını için 5x5 cm2, 10x10 cm2, 25x25 cm2 ve 40x40 cm2 kolimatör açıklıklarında açık alan düzeltilmiş yüzey dozu değerleri sırasıyla %5,8, %10,9, %27,2 ve %39,6 iken karbon fiberli yüzey dozları sırasıyla %41,7, %59,7, %72,8 ve %80,4 olarak belirlenmiştir. Mellenberg’in çalışmasında 18 MV foton ışını için açık alan yüzey dozu için bulduğu sonuçlar ise 5x5 cm2 alan için %6,1, 10x10 cm2 alan için %14 olarak tespit edilmiştir. 18 MV foton enerjisi için karbon fiber masa etkisini araştıran bir çalışma bulunmamaktadır.

25 ALAN BOYUTU (cm2) 6 MV 18 MV 5X5 % 12,23 % 9,54 10X10 % 12,28 % 10,01 25X25 % 11,39 % 9,62 40X40 % 10,36 % 8,53 Karbon fiber masanın farklı alan boyutlarındaki geri saçılma değerleri.

26 Masanın farklı açı değerlerindeki azaltma etkisi
AÇI (O) 6 MV 18 MV 125 2,47 1,14 135 2,21 1,28 145 2,13 1,32 155 1,91 1,25 165 1,78 1,21 175 1,87 180 1,5 Masanın farklı açı değerlerindeki azaltma etkisi

27 Masanın azaltıcı etkisinin araştırıldığı McCormack ve arkadaşlarının benzer bir çalışmasının sonuçlarına göre 180°’ de %2,2 olan azaltma miktarı, 110° gantride %8,7 olarak bildirilmiştir.

28 Poppe ve arkadaşları, 6 MV X-ışını için 15x15 cm2 alanda 150° gantri açısında bulduğu masa geçirgenliği %96,8, 180° gantri açısındaki geçirgenliği %97,3 olarak bulmuşlardır. 180 gantri açısında 10x10 cm2 alan için bulduğumuz geçirgenlik %98 dir ve Poppe ve arkadaşlarının çalışmasıyla uyumludur.

29 Sonuç olarak, karbon fiber masa özellikle cilt dozunda büyük bir artışa neden olmaktadır. Cilt koruyucu etkinin kısmen veya tamamen kaybolmasına neden olduğu için hasta ile ışın kaynağı arasına yerleştirilen masa veya ek araçların cilt dozuna etkisinin belirlenmesi son derece önemlidir. Aynı zamanda maksimum doz bölgesindeki kaymaların ve izomerkez dozundaki değişikliklerin planlama sistemi tarafından gösterilebilmesi klinik açıdan yararlı olacaktır.

30 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"YÜKSEK ENERJİLİ X-IŞINLARIYLA YAPILAN TEDAVİLERDE KARBON FİBER MASANIN CİLT VE İZOMERKEZ DOZUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI TÜLAY MEYDANCI, GÖNÜL KEMİKLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları