Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERKEN YAŞTA YABANCI DİL EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERKEN YAŞTA YABANCI DİL EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 ERKEN YAŞTA YABANCI DİL EĞİTİMİ

2 Yabancı dil öğretimi her yaşta ve her düzeyde uygulanabilen fakat oldukça ciddiye
alınması gereken bir süreçtir. Erken yaşta yabancı dil öğretimi ülkemizde son yıllarda çok büyük bir önem kazanmaktadır. Dünyamızın küçük bir köy haline dönüştüğü günümüzde dil öğrenme yaşı 5-6 yaşlarına kadar inmektedir. Günümüzde bir veya birkaç yabancı dil bilmek hayatın çeşitli alanlarında neredeyse olmazsa olmaz kuralı haline gelmiş durumda. Dünyanın her tarafında milyonlarca insan bir yabancı dil öğrenmek uğruna çok büyük oranda maddi güç, enerji ve vakit harcamakta. Yabancı dil öğrenmek uğruna gösterilen bu büyük çabaya rağmen, büyük oranda, alınan netice tatmin edici olmaktan uzak olup, harcanan çaba, enerji ve zamanın boşa gittiği müşahade edilmektedir.

3 Demirezen dil öğrenmek için çocuklarda belli kritik dönemlerin olduğunu bu kritik dönemlerde okul,aile ve çevrenin gerekli işbirliği olmazsa dil öğretiminde çok büyük sorunların ortaya çıkabileceğini belirtmektedir. Krashen çocukların beyinlerindeki dil gelişiminin iki yaşında başladığını ve bu gelişimin ergenlik dönemine kadar sürdüğünü açıklamaktadır. Eğer çocuk bu dönemde yabancı dil öğrenmeğe başlarsa yabancı dili de anadili gibi rahatlıkla öğrenebilir.

4 Lambert (3) in belirttiğine göre de anadil edinimini kazanmağa başlayan çocuk kritik yaş dönemini geçirmeden yabancı dil eğitimine başlarsa ilerdeki eğitim hayatında da akranlarına göre daha başarılı olmaktadır.Erken çocukluk döneminde kazanılan yabancı dile yönelik bu yatkınlık çocukların bilişsel gelişimine de büyük katkı sağlamaktadır.

5 Yabancı dil öğrenmeğe ne kadar erken yaşta başlanırsa dili öğrenmek o kadar kolaylaşır.Aslında okul öncesinde yabancı dil öğretiminin amacı yabancı dili çocuğa ana dilini öğrendiği gibi edindirmek değil,kendi dili ve kültürünün dışındaki dillerin ve kültürlerin varlığının bilincini vermektir. Çocuk ana sınıfında doğal bir ortamda yabancı dille karşı karşıya gelmelidir. Dil eğitimi okul öncesinde bilişim teknolojilerine paralel olarak oyun, şarkı, tekerleme gibi doğal yöntemlerle öğretilmelidir.Özellikle oyun ile yabancı dil öğretimi dinleme, taklit etme,kavram oluşumu gibi dil gelişiminin temelini oluşturan bu becerilerin gelişimine yardımcı olur.

6 Biketençayev ‘e göre de çocukların beyin fonksiyonlarının en yoğun olduğu dönem 0-5 yaş dönemidir. Çocuğun bu evrelerde öğrendiği dil neredeyse anadili kadar iyi olmaktadır.Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk psikolojik açıdan yaşıtlarına göre daha olgundur. Akdoğan (13) çocuğun beyin gelişiminin 2-5 yaş arasında olduğunu ve 6 yaşında bu süreci tamamladığını belirtir.Çocuktaki dilsel bilinçte bu yaşlarda yoğundur. Doğal ortamda yapılan yabancı dil öğretimi çocuk psikolojisine ve gelişimine uygun hazırlanabilirse çocuklar bu yaşlarda çok daha kolay dil öğrenebilirler.Doğru yapılandırılmış bir dil eğitimi çocuğun zihinsel gelişimine olumlu katkılar sağlayabilir.

7 Bu yaşlarda daha çok oyun, şarkı ve tekerlemelerle yapılan bir dil eğitiminin daha yararlı olacağını savunulmaktadırlar. Mirici ve arkadaşlarına (14) göre de çocuklara yabancı dil öğretimi yapılırken yaşlarına uygun materyaller seçilmeli, oyunlarla, şarkılarla ve değişik eğitici etkinliklerle amaç dil kazandırılmalıdır. Miriciye göre çocuklar yaşam doludurlar ve her türlü keşfe hazırdırlar bu yüzden yabancı bir dilde öğrendikleri sözcükleri oyunlarla,şarkılarla ve büyük bir güdülenme ile öğrendikleri zaman öğrenme yaşantılarına büyüklere oranla daha kolay aktarabilirler. Örneğin dramatizasyon tekniği ile yapılan bir eğitim 5-6 yaş grubu öğrencilerinin kinestetik,müzikal,görsel ve dilbilimsel zekalarını kullanmalarına izin vereceği için oldukça etken olabilir..

8 YAŞ GRUBLARIMIZDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ ;
Kurumlarımızda 3-4 yaş grubu İngilizce derslerimiz ortalama haftada 2 gün yapılmaktadır. Artı 1 gün pratik İngilizce öğretmenimiz ile çocuklarımız ders esnasında kazanılan kelime ve kelime gruplarını pratikte kullanmayı öğrenirler. Bu yaş grubunda işitsellik ve görsellik önemli olduğundan; hikaye anlatımı (drama destekli), şarkı,tekerleme, parmak oyunları, interaktif destekli dersler öğretmenin en büyük yardımcısıdır. 3-4 yaş grubunda asıl hedefimiz, anadilleri haricinde bir yabancı dilin olduğunu tanıtabilme ve yabancı dile karşı merak uyandırabilmektir. müfredat; İngilizce derslerimiz, normal eğitim planlarıyla paralel gitmektedir. Eğer çocuklarımız o ay eğitim planlarında daire şeklini tanıyıp öğreniyorlarsa, İngilizce öğretmenlerimizde daire şeklini müfredatında işlemektedir. Ayrıca aynı şekilde bilgisayar öğretmenlerimiz de bu iki eğitimi destekleyici programlar kullanmaktadır.

9 AMAÇ Anaokulu’nda İngilizce Etkinliği, 4 yaş gruplarında haftada 2 saat, 5 yaş gruplarında haftada 5 saat, 6 yaş gruplarında ise haftada 5 saattir. Anaokulu’nda İngilizce Programı’nın temel amacı, İngilizce’nin zevkli ve eğlenceli bir şekilde edinilmesinin ilk adımlarını atmaktır. Başlangıç seviyesindeki iletişimleri için gerekli olan kelimeleri öğretmek, İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini oluşturacak temel oluşumları sağlamak ve genel olarak gelecek yıllardaki Yabancı Dil öğretimine yönelik bir alt yapı hazırlamaktır. HEDEFLER Anaokulu’nda çocukların; Türkçe’den başka dillerin de olduğunun farkına varması, Yabancı dili öğrenme ve iletişim kurmada istekli olması, İhtiyacı olduğunda kullanabilmesi, Yabancı dilde şarkılar söyleyebilmesi, Oyunlar oynayabilmesi, Duyduğunu anlayabilmesini ve konuşma becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Buna göre çocuklardan beklenen hedef davranışlar; İngilizce’yi öğrenme ve  kullanmaya istekli olmak, Programdaki konularla ilgili kelimeleri öğrenmek, Drama aktivitelerine, şarkı ve oyunlara katılmak, Yönergelere karşılık vermek.

10 3-4 yaş grubumuzda İngilizce eğitimi daha çok basit kalıplara ve kelimelere dayanmaktadır.Tek hece ile çıkan , ağızdan çıkışı kolay-dil gelişimlerini zorlamayan kelimelerle çalışılmaktadır. Örneğin; Arm ( arm)- kol Head(hed)- baş Cat (ket)-kedi Bird (börd)-kuş 5 yaş grubunda yavaş yavaş kelime tamlamalarına geçiş yapmaktayız. Örneğin; red cat(red ket)-kırmızı kedi blue circle (blu sörkıl)-mavi daire 6 yaş grubunda artık kelimeler birleştirilerek cümle kurmaya geçmekteyiz. Örneğin; This is red car. ( dis iz red kar)-bu kırmızı arabadır. Can you give me water,please?-bana su verebilir misiniz lütfen?

11 5 YAŞINDAYIM.İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM…
Yaş grubu büyüdükçe çocuklarımız yabancı dilin varlığını zihinlerinde oturtmaya başlarlar. Nerede ve nasıl kullanacaklarını kendi dünyalarında resmederler. Her yaş grubu ayrı bir dünyaya sahip olduğu için, İngilizce branş Öğretmeni’nin kesinlikle yaş grupları gelişimi hakkında bilgiye sahip olması gerekmektedir.3-4 yaş grubunda oynadığınız bir oyunu 5 yaşta oynamayı denediğinizde çocuklardan farklı tepkiler aldığınızı göreceksiniz.

12 Yaş grupları arasında alınan İngilizce ders’inin farklılıkları bir oyunla açıklayalım.
Oyunumuzun adı :RENKLER Oyuncular: yaş grupları Kullanılan materyal: öğretilen renklerden kesilmiş renkli BÜYÜK daireler. (büyük materyal diyoruz çünkü yaş küçüldükçe, görsellik büyümelidir) Çocuklarımıza birer tane karışık olarak renkli daireler dağıtılır. Müzik açılır ve serbestçe hareket etmeleri istenir. Müziği kapattığınızda bir renk adı söylersiniz. Mesela RED (red)-kırmızı. 3-4 yaş grubunda amaç duyduğu rengi tanımak ve size göstermesidir. Bunu başarmışsak oyun amacına ulaşmış demektir. 5 yaş grubunda amaç duydukları rengi tanımak,size göstermek ve rengini yüksek sesle söyleyebilmesidir. İşte burada yaş grupları arasındaki kademeli eğitim göze çarpmaktadır. Aynı oyunu 6 yaşta oynadığınızda amaç; duyduğu rengi tanıma,gösterme, yüksek sesle ismini söyleyebilme ki buna kalıp ekleyebilmekteyiz ( This is red- bu kırmızıdır [ dis is red] ) ve o renkte ki bir nesneyi gösterebilmesi hedef olmalıdır.

13 Araştırmalarımız doğrultusunda okulöncesinde yabancı dil eğitimi alan bir öğrenci ile almayan bir öğrenci arasında ilköğretimde İngilizce eğitimine devam ettiğinde, büyük farklılıklar görülmüştür. 3 yaşından itibaren kreşimizde eğitime başlayan bir öğrencimiz kesintisiz 7 yaş’a kadar eğitimine devam ettiği takdirde, ilköğretimde ilk sene alacağı İngilizce eğitimine hazır olmaktadır. 3 ve 4 yaşlarının müfredatında daha çok kelime çalışmaları mevcuttur. 5 yaşta öğrendikleri basit kelimelerle-sıfatların birleştirerek basit kalıplar kurmayı öğreniyorlar. 6 yaşa geldiğimizde ise sorulan sorulara cevap verme ve soru yöneltebilme konumuna gelmiş oluyoruz.

14 • Çocuklara temel düzey de bir dil eğitimi vermek yerine onlara sadece okul
öncesinde başka dillerin olabileceği bilincini uyandırarak, faklı dil etkinlikleri kullanarak, yabancı bir dilin varlığından söz edilebilir. • Eğitim Fakültelerinin okul öncesi anabilim dallarındaki öğretmen adaylarına çocuklara yabancı dil öğretimi, yöntem ve teknikleri üzerine dersler verilebilir. • Okul öncesi dönemde yabancı dil dersi veren dil öğretmenlerinin de sadece alan bilgisi değil, çocuk gelişimi hakkında da bilgi sahibi olmaları sağlanabilir. • Okul öncesi öğretmenlerine de belirli aralıklarla hizmet içi eğitimler verilmeli, öğretmenlerimizin çağdaş yöntem ve tekniklerle donanımı sağlanabilir. • Dil öğretim programları da Avrupa ortak çerçeve dil programına göre yeniden yapılandırılabilir.

15


"ERKEN YAŞTA YABANCI DİL EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları