Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rize Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rize Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi"— Sunum transkripti:

1 Rize Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi

2 Dünyada ne kadar çocuk var?
Dünya çocuk nüfusu: 2 milyar 850 milyon. ANCAK; Dünyada 600 milyon çocuk yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

3 Çocuklar ölmesin istiyoruz...
Dünyada her gün; 5 yaşından küçük erkek ve kız çocuk, önlenebilir nedenlerden dolayı ölüyor.

4 Çocuklar eğitimsiz kalmasın!
1 milyar insan 21. yüzyıla okuma yazma bilmeden giriyor ve bunların 130 milyonu okul çağındaki çocuklardır.

5 Çocukların ne suçu var? Savaşlarda askerlerden çok çocuklar ölüyor.
Son on yıl içinde 2 milyon 400 bin çocuk savaşlarda öldü. 6 milyondan fazlası ciddi şekilde yaralandı veya sakat kaldı.

6 Türkiye’de ne kadar çocuk var?
18 yaş altı nüfus; 18 milyon 501 bin Toplam nüfusa oranı: %26

7 Rize’de kaç çocuk var? 74.471 Rize 22.130 24.843 27.498 0-4 yaş
0-4 yaş 5-9 yaş 15-19 Toplam Türkiye Rize 22.130 24.843 27.498 74.471

8 Nüfusumuzun % 25’ini oluşturan çocukların haklarını ne kadar biliyoruz?

9 Çocuk Hakları Sözleşmesi ne zaman yayınlandı?
20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Ülkemizde 27 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

10 ÇOCUK HAKLARI Sizin Haklarınız Büyüklerin Ödevleri

11 18 yaşına kadar herkes çocuktur.
Çocuk kimdir? 18 yaşına kadar herkes çocuktur.

12 Ayrımcılık yapılamaz Bu haklar, bütün çocuklar içidir; beyaz çocuk, kara çocuk, kız çocuk, erkek çocuk fark etmez. Doğduğumuz yer, konuştuğumuz dil de fark etmez. Büyüklerimizin inançlarının, görüşlerinin farklı olması yüzünden çocuklara ayrım yapılmaz. Bu haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir.

13 Önce Çocuklar ! Büyükler çocuklarla ilgili bütün yasalarda, bütün girişimlerde önce çocukların yararlarını düşünürler. Büyüklerimiz bu ödevlerini yapamıyorsa devlet çocuklara bakar ve korur.

14 Devlet Güvencesi Bu haklarımın uygulanması için gereken her türlü çaba gösterilir. Haklarımdan yararlanmam bütün devletlerin güvencesi altındadır.

15 Sosyal Yardım Bizi büyüten, yol gösteren büyüklere bizi daha iyi yetiştirsinler diye yardım edilir.

16 Yaşama Hakkı Çocukların yaşamını korumak herkesin ilk görevidir.
Yaşamak her çocuğun en temel hakkıdır.

17 İsim Hakkı Her çocuğa doğduğunda bir isim konur. Devlet bu ismi kaydeder. Çocuğa kimlik verir. Artık çocuk o devlet’in vatandaşı olur.

18 Haklarım korunur. Konan ismim, kazandığım vatandaşlık hakkım ve aile bağlarım korunur. Bunları değiştirmek için baskı uygulanmaz. Bunlar benden alınırsa bütün devletler ona karşı çıkar.

19 Çocuğun bakımı Çocuğu ailesinden kimse koparıp alamaz.
Ama bazen de anne baba çocuğa bakamaz durumda olabilir. Çocuk bu durumdan zarar görebilir. Çocuk zarar görmesin diye çocuğa başka bir bakım sağlanır. Bu bakım sırasında çocuk anne babasıyla düzenli görüşebilir.

20 Birlikte yaşama hakkı Aynı ülkelerde yaşayan anne baba ve çocukların birlikte yaşamaları için her türlü kolaylık gösterilir.

21 Anne-babanın izni Çocuklar anne babalarının birlikte izni ve haberi olmadan başka ülkelere götürülemezler, oralarda bırakılamazlar. Bunu yapanlara karşı mücadele edilir.

22 Çocuğun görüşleri Beni ilgilendiren konularda benim de görüşlerim alınır. Büyükler beni dinlerler. Düşüncemi öğrenmeye özen gösterirler. Çok küçüksem bir büyük de benim adıma konuşabilir.

23 Düşünce özgürlüğü İsteklerimi ve düşüncelerimi seçtiğim bir yolla açıklayabilirim, resmini çizebilirim ya da yazabilirim. Ama bazı konularda başka kişiler ve toplum zarar görecekse o konudaki kurallara da uymam gerekir.

24 İnanç hürriyeti Biz çocukların düşüncelerini geliştirmeleri ve istedikleri dini seçmeleri hakkına saygı gösterilir. Bu konuda bizi yetiştirmekle yükümlü olan büyüklerimizin de bize yol gösterme hakları ve görevleri vardır. Onlara da saygı gösterilir.

25 Toplanma hakkı Arkadaşlarımla barış içinde toplanabilirim. Dernekler kurabilirim. Kurulu derneklere üye olabilirim.

26 Çocukların onuru Çocuklar onurlu ve saygın birer insandır. Hiç kimse onların onurlarını kıramaz, onları küçük düşüremez, yaşadığı konut ve kurumundaki özel yaşantısına karışamaz. Bu haklarımız yasalarla korunur.

27 Yetiştirme sorumluluğu
Yetiştirilmemizden en başta anne babamız yada onların görevini üstlenen büyüklerimiz sorumludur. Onların bu görevlerini en iyi biçimde yapabilmeleri için her türlü kolaylık sağlanır, gerekiyorsa yardım edilir.

28 İstismarı önleme Yetişmemizden sorumlu olanlar bu haklarını çocuklara zarar verecek şekilde kullanmazlar. Çocukların bu tür zararlara uğramaması için her türlü önlemi almak devletin görevidir.

29 Çocukları koruma Çocuklar ailelerinden yoksun kalabilirler. Bazı aile ortamları ise çocuklar için yararlı olmayabilir. İşte o zaman çocukların devletten özel koruma ve yardım alma hakları vardır. Devlet bu görevini çocuk için uygun aile bularak ya da onlara bakacak kuruluşlara yerleştirerek yapar.

30 Evlat Edinme/Koruyucu Aile
Anne babasıyla birlikte olamayacak çocukların aile yoksunluğu çekmemesi için onlara iyi aileler bulunur. Bunun için çok dikkatli bir araştırma yapılır.

31 Birbirinden ayrı kalan anne ve baba birleştirilmeye çalışılır.
Çocuk ve ailesi Çocuklar başka bir ülkeye gitmek zorunda kalırlarsa o ülke de çocukları korur. Birbirinden ayrı kalan anne ve baba birleştirilmeye çalışılır.

32 Engelli çocuklar Özürlü çocuklar özel olarak korunurlar.
Kendilerine yeten saygın birer insan olmaları sağlanır. Devlet onların bakımları, eğitimleri ve iş sahibi olmaları için gerekli kurumları oluşturur. Ailelerine her türlü yardımı yapar.

33 Sağlık güvencesi Sağlığım ve hastalıklardan korunmam devletin ve toplumun güvencesi altındadır. Bunun için beslenmeme, aşılarımın yapılmasına, çevrenin temizliğine dikkate edilir. Hastalanırsam tedavi edilirim.

34 Çocuk Yuvaları Kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri çocukların haklarına uygun olarak, çocuklara daha iyi bakmak için yeniden düzenlenirler.

35 Güvence Bütün çocukların sağlıkları, eğitim hakları, beslenme ve bakımları güvence altına alınır.

36 İyi bir yaşam Bana bakmakla yükümlü olanlara bana daha iyi bir yaşam sağlamaları için gerekirse giyim, barınma ve beslenme konularında yardım edilir, destek olunur.

37 Eğitim hakkım İlköğretim herkes için parasızdır, kız olsun erkek olsun
Eğitimimi eksiksiz yapabilmem için desteklenir ve korunurum. e İlköğretim herkes için parasızdır, kız olsun erkek olsun her çocuk için zorunludur.

38 Faaliyet hakkı Boş zamanlarımı değerlendirmem, oynamam, eğlenmem için oyun bahçeleri çocuk klupleri, kitaplıklar, spor okulları açılır. Her çocuk böyle faaliyetlere özendirilir. Bunlardan yararlanmak hepimizin hakkıdır.

39 Çocuk işçiliğine hayır!
Ben çocuğum. Büyükler gibi bir işte çalışamam. Ben okula gider ve oynarım. Eğer çalışmak zorunda kalırsam yapacağım iş eğitimime engel olmamalı, sağlığımı bozmamalı, bende zararlı alışkanlıklar yapmamalıdır.

40 Zararlı alışkanlıklar
Çocuklar zararlı maddelere karşı korunurlar. Bunları üretenler ve çocuklara verenler cezalandırılırlar.

41 ...hayattan kısa bir kesit

42

43 İstismara kapalıyım Bedenim bana aittir.
Beni bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilmez.

44 Çocuk ticareti yasaktır!
Çocukları kaçırıp kötü kişilere satan, onları uygunsuz şekilde çalıştırmak isteyenlerle tüm devletler mücadele ederler. Çocukları korurlar.

45 Çocuklar çıkar için kullanılamaz!
Büyükler kendi çıkarları için çocukları kullanamazlar.

46 Suçlu çocuk yoktur! Hiçbir çocuk insanlık dışı yöntemlerle ya da aşağılanarak cezalandırılamaz. Çocuklar suç işlemişse uygulanacak cezalar yaşına uygun gelişmelerini engellemeyecek ve eğitsel olmalıdır.

47 Son on yıl içinde 2 milyon 400 bin
Savaşa Hayır! Son on yıl içinde 2 milyon 400 bin çocuk savaşlarda öldü. İnsanların birbirini öldürmesi kötüdür. Savaş insanların birbirini öldürmesidir. Çocuklar savaştan korunmalıdır. Onbeş yaşından küçük hiçbir çocuk askere alınmaz.

48 Topluma kazandırma Eğer çocuklar çeşitli nedenlerle zarar görmüşlerse bedensel ve ruhsal sağlıklarına yeniden kavuşmaları için tüm önlemler alınır. Yeniden topluma kazandırılır.

49 Suça sürüklenen çocuk Çocuklar suçun ne olduğunu bilmezler.
Bilerek ve isteyerek kimseye zarar vermezler. Suç işleyen çocuklar yeniden topluma kazandırılması için özel yasalar çıkartılır, özel kuruluşlar oluşturulur.

50 Yasalar Çocuk Haklarına uygun olmalı!
Eğer bir ülkenin yasaları bu çocuk hakları sözleşmesine uygunsa değiştirilemez. Değilse değiştirilir.

51 Haklarınızı öğrenin ve öğretin!
Çocukların haklarına ilişkin tüm bu ilkeleri; hem çocuklar hem de büyükler öğrenmeli ve öğretmelidir.

52 Rize Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi
Bizi sabırla dinlediğiniz için TEŞEKKÜRLER Rize Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi


"Rize Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları