Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3 DÖNGÜLÜK SPN ALGORİTMASI İÇİN LİNEER KRİPTANALİZ UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3 DÖNGÜLÜK SPN ALGORİTMASI İÇİN LİNEER KRİPTANALİZ UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 3 DÖNGÜLÜK SPN ALGORİTMASI İÇİN LİNEER KRİPTANALİZ UYGULAMASI
Şenol Şen Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ercan Buluş Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü M. Tolga Sakallı Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 Şifrelemenin temelleri
Şifreleme (encryption), bir verinin uygun bir bilgi olmadan okunabilmesini neredeyse imkansız kılacak bir forma dönüştürülmesidir. Bunun amacı, gizli bilgiyi saklayarak eline geçmesi istenmeyen kişilerden şifrelenmiş veriye ulaşmaya çalışsalar dahi bilginin gizliliğini garanti altına almaktır. Deşifre etme (decryption) ise şifreleme olayının tersidir; şifrelenmiş verinin bilgi alınabilir bir forma yeniden dönüştürülmesidir.

3 Şifreleme ve deşifreleme işlemi genellikle anahtar (key) olarak bilinen gizli bir bilginin kullanımına ihtiyaç duyar. Bazı mekanizmalarda aynı anahtar hem şifreleme hem de deşifreleme işlemi için kullanılır; diğer mekanizmalarda ise her iki işlem içinde farklı anahtarlar kullanılır. Kriptografi mesajların gizli tutulması sanatı veya bilimidir. Kriptanaliz şifrelerin kırılması sanatıdır, örneğin doğru anahtarı bilmeden düz-metnin elde edilmesi. Kriptografi ile uğraşanlara kriptograf ve kriptanalizin uygulamacılarına kriptanalist denir.

4 Temel Şifreleme Algoritmaları
Kullanılan şifreleme anahtarının özelliğine bağlı olarak, iki farklı şifreleme yöntemi bulunmaktadır. Bunlar: 1- Simetrik (Gizli anahtar) şifreleme algoritmaları Akış şifreler (stream ciphers) Blok şifreler (blok ciphers) 2- Asimetrik (Açık anahtar) şifreleme algoritmalarıdır

5 Kriptanaliz Kriptanaliz, açık metni yada anahtarı elde etme bilimidir. Kripto-analizci şifreleme algoritmasının bütün detaylarına ulaşma gücüne sahiptir ve sistemde sadece anahtar gizlidir (Kerckhoff’s prensibi). Analizcinin amacı herhangi bir algoritma kullanılarak kapatılmış metinlerin açık halini elde edebilmektir. Genellikle bu amaca algoritmada kullanılan gizli anahtarın tamamı veya belli bir kısmı elde edilerek ulaşılır. Analiz yönteminin ne kadar kuvvetli ve efektif olduğu analiz için gerekli olan önbilgi ve yapılacak iş miktarı ile ölçülür (bilinmesi gerekenler açık- kapalı metin çiftlerinin sayısı, harcanan zaman, atağın başarı oranı dır).

6 Analizci sahip olduğu verilere göre saldırı modellerinden birini seçebilir. En yaygın saldırı modelleri şunlardır : Sadece şifreli metin saldırısı : Analizci şifreli metin dizisine sahiptir Bilinen açık metin saldırısı : Analizci açık metin dizesine ve bunların şifreli metin dizesine sahiptir Seçilmiş açık metin saldırısı : Analizci bir açık metin dizisini seçebilir ve bunların şifreli metinlerini oluşturabilir Seçilmiş şifreli metin saldırısı : Analizci bir şifreli metin dizisini seçebilir ve bunların açık metinlerini oluşturabilir

7 Doğrusal (Lineer) Kriptanaliz
Doğrusal kriptanaliz, 1993 yılında Matsui (Matsui, 1993) tarafından DES algoritmasına kriptanalitik bir saldırı tipi olarak keşfedilmiştir. Doğrusal kriptanaliz, yerdeğişirme kutularının (S kutusu) doğrusal ifadelere dönüştürülmesi ve doğrusal ifadeleri birleştirerek bilinmeyen anahtar bitlerini elde etme prensibine dayanır. Bu işlem için son döngüde yerine getirilen yerdeğiştirmelerden önceki durum bitleri ile açık metin bitleri arasında doğrusal bir ilişki bulunması gereklidir. Bu doğrusal ifade olası tüm anahtar bitleri ile test edilir ve anahtar bitlerinin sapması teorik olarak elde edilen sapma ile karşılaştırılır. En yüksek sapma (1/2 den + yada -) değerine sahip anahtar bizim aradığımız hedef anahtardır. Aradığımız hedef anahtar yanlış ise sapma 0 değerine yakın olacaktır.

8 SPN Algoritması R döngüden oluşan bir SPN algoritması (R+1) tane N bit anahtar gerektirir.Bu algoritmada 4x4 lük S-kutuları kullanılmaktadır.Her döngü üç katmana sahiptir.Bunlar anahtar karıştırma, yedeğiştirme (substitution) ve permütasyon (permütation) işlemleridir. Algoritmada son döngüde permütasyon işlemi göz ardı edilir. Algoritmada K, anahtarı temsil etmekte ve K1,1 anahtar biti için ilk indis döngü numarasını ikincisi ise anahtarın bit pozisyonunu vermektedir. U S kutusuna giriş bitlerini, V S kutusuna ait çıkış bitlerini temsil etmektedir

9

10 S-kutusu Tablosu PermütasyonTablosu

11 Temel Saldırıya Genel Bakış
Doğrusal Kriptanalizin amacı, açık metin bitlerini, şifreli metin bitlerini ve alt anahtar bitlerini içine alan doğrusal bir ifadenin elde edilmesidir. Temel fikir, doğrusal ifadeyle şifrenin bir kısmının çalışma tarzını tahmin etmektir. Bu lineer olarak 2 modluk bit işlemi için işaret edilir. XOR ile ifade edilir ve  ile gösterilir. Formun ifadesi şu şekildedir: Xi1  Xi2  …  Xiu  Yj1  Yj2  …  Yjv = 0 Burada Xi, X=[X1,X2,....] girişin i’ninci bitini anlatır ve Yj ise Y=[Y1,Y2,....] çıkışın j’ninci bitini anlatır. Bu denklem “u” giriş bitlerinin ve “v” çıkış bitlerinin XOR toplamını göstermektedir.

12 S kutularının doğrusal yaklaşımları bulunduktan sonra, problem şifrenin açık metin bitleri, şifreli metin bitleri ve anahtar bitlerini ilgilendiren son yaklaşımı oluşturabilmek için bir yol bulmaktır. Böyle bir oluşum, şifre boyunca bir çok S kutusunun, dolayısıyla bu S kutularına ait doğrusal yaklaşımlarının hesaplamanın içine girmesine neden olacaktır. Takip eden önerme (Lemma) bir çok S kutusu boyunca doğrusal yaklaşımın elde edilmesine izin verir.

13 Önerme (Lemma) : N adet bağımsız tesadüfi ikili değerler X1,X2,
Önerme (Lemma) : N adet bağımsız tesadüfi ikili değerler X1,X2,...,Xn olsun. Bunların toplam sapması; veya eşdeğer olarak, formülünden hesaplanır.

14 Matsui, kriptanalizi gerçekleştirmek için gerekli olan açık metin/şifreli metin çiftlerinin sayısının ile orantılı olduğunu göstermiştir. Saldırının başarı olasılığı, düşünülen açık metinlerin sayısı (N) ile artacaktır. Pratikte, ’nin birkaç katının düşünülmesi, saldırının uygulanabilirliği açısından uygun olacaktır. Düşünülen açık metinlerin sayısı N = c formülünden hesaplanır. Uygulamada c = 5, 10, 15 olarak alınabilir.

15 Şifre Bileşenlerinin Analizi

16

17

18 Lineer Yaklaşım Tablosu

19 3 döngülük SPN’de 4 bit anahtarın elde edilmesi

20

21

22

23

24 SONUÇ Çalışmamızda üç döngülük bir SPN algoritması için lineer kriptanaliz uygulaması gerçekleştirdik ve son döngüde kullanılan 16 bit anahtarın 4 bitini başarılı bir şekilde hexadecimal notasyonda “D” olarak elde ettik. Diğer yüksek mutlak sapma değerlerine sahip anahtar değerlerinin sebebini S kutusu özellikleri kaynaklı olarak açıklayabiliriz.

25 TEŞEKKÜRLER


"3 DÖNGÜLÜK SPN ALGORİTMASI İÇİN LİNEER KRİPTANALİZ UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları